Over deze deelcatalogusDovnload 1.81 Mb.
Pagina35/38
Datum22.07.2016
Grootte1.81 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

a103686 biog exam psyc - V - 5cc 6:30 m
____________________________Veen, Sijtze van der / Johan Willem Ripperda

Levensbeschrijving van de uit Groningen afkomstige edelman, politicus en avonturier (1680-1737).
Groningen, REGIO-PRoject, 1997
a229347 biog hist - V - 1dc 4:37 v
____________________________Veen, W. van der / Johannes Hendrikus Zelle

Volksverhalen over de eigenzinnige Leeuwarder predikant (1907-1983), achterneef van de bekende Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), die bekend stond als 'Mata Hari'. Johannes Hendrik preekte de calvinistisch-gereformeerde traditie in de zestiger en zeventiger jaren in vele kerken en op vele pleinen en had zo zijn eigen opvattingen over de wijze waarop een predikant zijn gehoor moest aanspreken. Hij was dan ook een 'vreemde eend in de kerkelijke bijt' en zijn gedrag werd binnen kerkelijke kringen vaak niet begrepen.
Arum, Elka, 2000
a355982 biog verh - V - 1dc 6:30 v
____________________________Veen, Herman van / Het badhuis en andere verhalen

Autobiografische schetsen en gedichten van de Nederlandse cabaretier over zijn jeugd en loopbaan.
Baarn, Fontein, 1999
a355106 biog - V - 1dc 2:47 m
____________________________Vegt, Jan van der / A. Roland Holst

Biografie van de Nederlandse dichter (1888-1976).
Baarn, De Prom, 2000
a356604 biog - V - 2dc 30:55 m
____________________________Velde, Henk de / Een reiziger in tussentijd

Verslag van een reis over de Grote Oceaan door de Nederlandse zeezeiler. Vervolg op: Een vermoeden van vrijheid, no. a360357
Rijswijk, Elmar, 2003
a400219 spor reis - V - 1dc 6:03 m
____________________________Velde, Henk de / Een vermoeden van vrijheid

Verslag van een zeereis via de Noordpool. Hierop volgt: Een reiziger in tussentijd, no. a400219
Rijswijk, Elmar, 2002
a360357 spor reis - V - 1dc 7:02 m
____________________________*Velden, J.A. van der / Vreemd vliegt de paradijsvogel

Autobiografisch verslag van een Nederlander die aanvankelijk voor de missie en later als zendeling voor de Gereformeerde Kerk werkte in Nieuw Guinea.
Franeker, Van Wijnen, 1997
a146222 biog - V - 5cc 6:30 m
____________________________Veld, Erika / Klein, stil en wit

Een veertigjarige vrouw beschrijft met compassie maar ook humor het verouderingsproces en de voortschrijdende dementie van haar ouders.
Rotterdam, Aristos, 1998
a147503 biog fami beja - V - 1dc 5:00 v
____________________________Velema, J.H. / De kerk centraal

Herinneringen van de emeritus-predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerken, waarin hij na 60 jaar predikantschap terugblikt op kerkelijke, niet-kerkelijke en interkerkelijke ontwikkelingen: van vreugde en zorgen in de eigen kerken tot een reflectie op de Evangelische Omroep, de politiek, contacten met de pers, conflicten in de kerk en de veranderde positie van een dominee.
Heerenveen, Groen, 2000
a356492 biog - V - 1dc 7:50 m
____________________________Vellenga, Dirk / Een koude oorlog

In dit boek reconstrueert Dirk Vellenga de Elfstedentocht van dat jaar, een wedstrijd waarvan de herinnering aan het tumultueuze verloop een aantal van de schaatsers die vooraan meestreden zelfs na vijftig jaar nog een kille huivering bezorgt.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003
a400442 spor - V - 1dc 7:18 m
____________________________Velmans-van Hessen, Edith / Het verhaal van Edith

Oorlogsherinneringen van een joods meisje uit Den Haag, aangevuld met stukken dagboek en brieven uit de periode 1938-1945.
Amsterdam, Podium, 1997
Vert. van: Edith's book. - 1998
a178650 biog oorl - V - 1dc 9:28 v
____________________________Venema, Riek / Veleman

Een dochter beschrijft het leven van haar vader als echtgenoot, vader, leraar, levensgenieter en onbeholpen filosofoof.
Hilversum, De Koofschep, 1990
a137702 biog - V - 1dc 6:48 v
____________________________Ven, R. van der / Niemand anders dan Jezus alleen

Autobiografie van een huisarts en ex-natuurarts, die zijn leven overziet en vergelijkt met een treinreis op weg naar de 'vaste' bestemming. Hij vertelt hoe hij als kind een sterk doodsbewustzijn heeft en in zijn latere leven in aanraking komt met magnetisme, spiritisme, reïncarnatie en allerlei therapieën en denkwijzen. Hij raakt verstrikt in het occultisme, totdat Jezus Christus in zijn leven binnenkomt.
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1993
a360016 biog - V - 1dc 6:30 m
____________________________*Verboom, J.H.R. / Rondom de kansel van Benthuizen

Levensschets van de stichter van de Oud-Gereformeerde Gemeenten (1808-1863).
Utrecht, De Banier, 1984
a161693 biog - V - 7cc 9:20 m
____________________________Verboom, Wim / Het bevindelijke nest

Autobiografie waarin de hervormde predikant vertelt hoe hij zijn kindertijd in een bevindelijk gezin, waarin de bekering centraal stond, heeft ervaren. Zijn verhalen gaan over het alledaagse leven in het elf kinderen tellend gezin, over het Fries dorp Kollum met zijn kerkelijke richtingen en conflicten, over de Evangelisatie waarin zijn vader voorganger was en over zijn eigen geloofsbeleving.
Heerenveen, Groen, 2002
a358682 gods biog kind - V - 1dc 4:38 m
____________________________Verbree, Adrian / Eclips

Een aantal jaren geleden raakte de auteur, toen gereformeerd vrijgemaakt predikant, overspannen. Nadat de klachten steeds erger werden, moest hij worden opgenomen met een volledige burn-out. Hij ging, nog geen veertig jaar oud, met vervroegd emeritaat. In dit boek vertelt hij zijn verhaal. Over wat hij voelde en meemaakte, over zijn omgeving thuis, de kerk en het dorp.
Barneveld, Plateau, 2003
a359940 biog - V - 1dc 10:35 m
____________________________Verbrugh, A.J. / Jong zijn en oud worden

De auteur die stamt uit een liberaal gezin, beschrijft hoe hij in zijn studententijd overging tot het gereformeerde geloof. Na de oorlog sloot hij zich aan bij de vrijgemaakt-gereformeerden en was hij een van de mede-oprichters van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Van 1971 tot 1981 was deze partijtheoreticus lid van de Tweede Kamer. Hij beschrijft de ontwikkelingen binnen het GPV en geeft ook indrukken van zijn gezins- en familieleven.
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2002
a359662 poli biog - V - 1dc 16:30 m
____________________________Verburg, Eline / Majoor Bosshardt

De bekende majoor van het Leger des Heils vertelt over haar leven en denken. Meer dan vijftig jaar werkte ze in de Amsterdamse binnenstad, waar ze hulp verleende aan dak- en thuislozen, prostituees en verslaafden. Ze laat zien dat haar leven getekend wordt door haar geloof en haar optreden bestempeld door haar overtuiging. Ondanks haar hoge leeftijd leeft ze haar leven en doet ze haar werk nog steeds met hart en ziel.
's-Gravenhage, BZZTôH, 2000
a356868 biog vrou - V - 1dc 3:40 v
____________________________Vergunst, P.J. / Dromer van een kerk

Vriendenboek, uitgegeven ter afscheid van dr. ir. J. van der Graaf, waarin de deelgebieden waarop hij zich bewogen heeft centraal staan. De verschillende bijdragen, geschreven door onder andere ds. A. Baas, prof.dr. C. Graafland, dr. B. Plaisier, drs. B.J. van der Graaf, prof. A. de Reuver, prof.dr. W.H. Velema en drs. I.A. Kole illustreren deze verschillende terreinen en laten de spanning zien tussen droom en gestalte, die steeds in Van der Graafs arbeid aanwezig was. De liefde tot de zichtbare kerk in haar vervallen staat en het verlangen naar herstel worden zichtbaar in de onderwerpen die belicht worden: de kerk, Israël, het Samen-op-Wegproces, kerk en staat, prediking, werelddiaconaat, oecumene, de media, de moderne cultuur en de verhouding tussen geloof en wetenschap.
Zoetermeer, Boekencentrum, 2002
a358674 biog - V - 1dc 13:40 m
____________________________Verhave, Jan Peter / Afgescheiden en wedergekeerd

Schets van het leven en kerkelijk milieu van deurwaarder Wormser (1807-1862) en zijn gezin, gebaseerd op familiebrieven, briefwisselingen van tijdgenoten en historische literatuur. Wormser vocht halverwege de negentiende eeuw tegen lakse, liberale en buigzame dominees, maar ook tegen starre rechtzinnigen. Hij sloot zich aan bij de Afgescheiden gemeente in Amsterdam, maar keerde uiteindelijk terug in de vaderlandse kerk. Hoewel hij soms een roepende in de woestijn was, werden belangrijke figuren uit het Réveil, de Afscheiding en de evangelische beweging geïnspireerd door zijn ijverige inzet voor eensgezindheid onder bijbelgetrouwe gelovigen en opvoeding van het eenvoudige kerkvolk.
Heerenveen, Groen, 2000
a356168 biog hist - V - 1dc 10:50 m
____________________________Verheul, Kees / Een jongen met vier benen

In een viertal verhalen probeert de ik-figuur de periode te rekonstrueren van zijn lagere schooltijd tot de vroege gymnasiumtijd.
Amsterdam, Querido, 1982
a125773 kind - V - 1dc 6:30 m
____________________________Verhoeven, Lucy / De vaderhand

Een jonge vrouw zoekt haar weg vanuit een zeer beschermd godsdienstig milieu. In haar verlangen naar een eigen identiteit stort ze zich in een turbulent leven. Innerlijke conflicten en meningsverschillen met de autoriteiten van het Apostolisch Genootschap zijn het gevolg. Als alleenstaande moeder worstelt zij zich door tal van moeilijkheden, maakt haar eigen keuzes en vindt uiteindelijk haar weg tot God en de mensen om haar heen.
Baarn, Gooi en Sticht, 2000
a355353 gods vrou biog - V - 1dc 5:00 v
____________________________Verleyen, Karel / De keuze

Een 16-jarige jongen, die nog maar kort te leven heeft, doet een beroep op zijn vrienden om hem te blijven steunen en ervoor te zorgen dat hij niet als een kasplantje in het ziekenhuis terechtkomt.
Leuven, Davidsfonds/Infodok, 2001
a357555 psyc jepr - V J C - 1dc 4:22 m
____________________________Vermaat, Adri / Patrick: "ik wil leven!"

De auteur, journalist bij het dagblad Trouw, beschrijft door middel van verhalen van direct betrokkenen het levensverhaal van een op negentienjarige leeftijd overleden hemofiliepatiënt, die door bloedtransfusie was geïnfecteerd met het HIV-virus. Doordat de ouders van de jongen gescheiden zijn en de biologische vader een beroep doet op het erfrecht, loopt de moeder het grootste gedeelte van de uitkering mis, die door het het Ministerie van Volksgezondheid aan hemofiliepatiënten beschikbaar wordt gesteld. De auteur staat stil bij een wetgeving die tot op heden, volgens hem, geen rekening houdt met gewone mensen in bijzondere situaties.
Arnhem, Ellessy, 1998
a179200 biog - V - 1dc 4:26 v
____________________________Vermeulen, J.M. / Het dierbaarste geschenk

Ds. Jacob van Prooijen (1912-1991) was predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten van Grafhorst, Stavenisse en Rhenen en oprichter van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging. Dit boek bevat naast herinneringen van derden zijn niet eerder verschenen autobiografie. Als bijlagen zijn vier toespraken van Ds. van Prooijen opgenomen, waaronder de toespraak voor de begrafenis van Ds. J. van der Poel.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2001
a358056 biog - V - 1dc 9:49 v
____________________________Vermeulen, J.M. / Het hoogste ambt

Biografie van de predikant (1937-1993) van de Oud-Gereformeerde Gemeenten, die van 1983 tot aan zijn dood werkzaam was in Dordrecht.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2003
a400436 biog - V - 1dc 11:33 m
____________________________Vermeulen, J.M. / Het krachtigste wapen

Levensbeschrijving van Lodewijk Gebraad (1894-1980), achtereenvolgens predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Kampen, De Groot Goudriaan, 1996
a178346 biog - V - 1dc 7:24 m
____________________________Vermeulen, J.M. / Het treffelijkste werk

Levensbeschrijving van de predikant (1898-1995), die zowel in kerkelijk Nederland als in Amerika diende. Hij diende de Christelijk Gereformeerde Kerken van 1932 tot 1971 en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland van 1971 tot zijn overlijden in 1995. Tweemaal diende hij een gemeente in Amerika: in Grand Rapids (1954-1956) en Clifton (1969-1971). Smits had ook zitting in de Eerste Kamer en was voorzitter van de Mbuma-zending. Tevens had hij vele boeken, artikelen en recensies op zijn naam staan. In dit boek wordt aandacht geschonken aan de vele facetten van zijn leven en werk.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2000
a356810 biog - V - 1dc 10:50 v
____________________________Vermeulen, J.M. / Het uitnemendste bevel

Levensbeschrijving van Johannes Schinkelshoek (1916-1981), die predikant was van de Oud Gereformeerde Gemeenten te Kampen en Stavenisse. Naast herinneringen van derden, citaten, ontmoetingen en gezegden is ook de autobiografie van mevrouw A. Schinkelshoek-Gonlag opgenomen.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2002
a360203 biog - V - 1dc 9:20 m
____________________________Vermeulen, J.M. / Het wonderlijkste wonder

Levensbeschrijving van de predikant (1909-1981) van de Oud-Gereformeerde Gemeenten, waarbij een beeld geschetst wordt van de man die behalve een bemind predikant ook een bekend schrijver van boeken en artikelen was. Tevens wordt veel aandacht geschonken aan de geschiedenis van zijn gemeenten Giessendam en Ede en zijn positie in kerkelijk Nederland. Een apart hoofdstuk tekent zijn unieke kerkbegrip, dat thans nog volop in de belangstelling staat.
Kampen, De Groot Goudriaan, 1999
a179676 biog - V - 1dc 09:55 m
____________________________Vermeulen, John / De ekster op de galg

Rond het leven en werk van Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1525-1569) geeft de schrijver een boeiend beeld van het leven in Vlaanderen in de eerste helft van de 16e eeuw. Filips II regeert er met ijzeren hand en de Inquisitie maakt dagelijks slachtoffers.
Utrecht, Het Spectrum, 1992
a140402 hist biog - V - 1dc 16:30 v
____________________________Vermeulen, John / Tussen God en de zee

Het leven van de beroemde Vlaamse kaartenmaker Gerard de Kremer alias Mercator (1512-1594).
Westerlo, Kramat, 2004
a401957 hist biog - V - 1dc 20:00 m
____________________________Vermeulen, Willem / Het krassen van een kromhout

Autobiografisch getinte verhalen over een jeugd op een Veluwse boerderij en over het leven in een stadje in Midden-Nederland.
Zeist, Vermeulen, 2000
a356412 strk biog verh - V - 1dc 6:16 m
____________________________Verolme, Hetty E. / De kinderbarak van Bergen-Belsen

Persoonlijke ervaringen van een vrouw die in februari 1944 in het concentratiekamp in Bergen-Belsen gescheiden werd van haar ouders en samen met zo'n veertig andere kinderen ondergebracht in één kleine barak. Als een van de oudste werd ze al gauw de 'Kleine Moeder' en zorgde ze niet alleen voor haar broertjes, maar ook voor de andere kinderen. Ze beschrijft in dit boek de angst, strijd en overleving van deze groep kinderen.
Kampen, Kok, 2001
Vert. van: The children's house of Belsen. - 2000
a358494 jood kind oorl - V - 1dc 10:50 v
____________________________Verpale, Eriek / Alles in het klein

Autobiografische verhalen en brieven over schrijverschap, jodendom, drank en meisjes in Vlaanderen in de periode 1960-1990.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992
a222082 biog verh - V - 1dc 9:20 m
____________________________Verstegen, Danny / Koppain

Dagboek van een 15-jarige jongen over vier belangrijke maanden in zijn leven, waarin de zelfmoord van zijn vader en muziek een belangrijke rol spelen. - 14 jaar e.o.
Leuven, Davidsfonds/Infodok, 2001
a357428 jepr - V J C - 1dc 5:19 m
____________________________*Verstegen, Judicus / De regentijd

Roman over een afgelegen dorpsgemeenschap, met als middelpunt het verdriet, de zoektochten en de grote verwondering van een kind.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1973
a185373 kind psyc - V - 8cc 10:50 m
____________________________Versteylen, Luc / De zakdoek

Een man vertelt over de problemen die hij in zijn jeugd heeft moeten overwinnen.
Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 1997
a228960 kind - V - 1dc 1:02 m
____________________________Verweij, Adri / Ik ben wel lief...

Brieven, geschreven door Esther (een pseudoniem), laten de kronkelweg zien die iemand gaat wanneer het vertrouwen op jonge leeftijd is geschonden, maar die toch kan zeggen: Ik ben wel lief, omdat de verborgen God zich laat vinden.
Baarn, Callenbach, 1996
a177535 biog - V - 1dc 5:15 v
____________________________Vestdijk, S. / Het vijfde zegel

Roman over het leven van de schilder Domenico Theotocopuli, bijgenaamd El Greco (1537-1614).
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1979
a197620 lite hist biog - V - 1dc 17:60 m
____________________________Veulemans, Jan / Alles gehad

Een schrijver vertelt aan het sterfbed van zijn oude moeder over haar leven.
Vosselaar, Heibrand, 2000
a355605 biog psyc - V - 1dc 4:28 m
____________________________Vilsen, Luc / Herodes

Roman rond de historische figuur Herodes I de Grote (73 - 4 voor Chr.).
Leuven, De Clauwaert, 1981
a125213 hist biog - V - 1dc 3:36 m
____________________________*Virtue, Noel / De verlossing van Elsdon

Een kleine Nieuw-zeelandse jongen groeit op in een streng religieus milieu waarin normaal geluk een taboe lijkt te zijn.
Tricht, Goossens, 1991
Vert. van: The redemption of Elsdon Bird. - 1987
a140059 psyc kind - V - 3cc 3:40 v
____________________________Visscher, Kees / Martha

Een 10-jarige jongen raakt in de Tweede Wereldoorlog verliefd op een joods meisje.
Groningen, Noordboek, 2004
a401463 kind - V - 1dc 3:21 m
____________________________*Visser, Frank / De smid van Schouwen

Aan de hand van de levensbeschrijving van Marius Polderman (1907-1974), smid op Schouwen, wordt de geschiedenis van de streeek weergegeven.
Baarn, Zuid-Hollandsche U.M, 1976
a113623 biog strk - V - 9cc 12:10 v
____________________________Visser, Hans / In de geest van Simson

De Rotterdamse predikant, ook wel genoemd de 'drugsdominee', beschrijft zijn reis door het leven aan de hand van verschillende thema's als: roeping, kracht, moed, hartstocht, tragiek, woede, angst, new age en familie. Het zijn flarden ervaringen die aangeven waar zijn drijfveren liggen en hoe zijn leven geworden is tot wat het is.
Heeswijk, Dabar-Luyten, 2000
a356802 biog - V - 1dc 5:00 m
____________________________Visser, Hans / Simon Vestdijk

Uiterst nauwkeurige en gedetailleerde biografie van de man Simon Vestdijk (1898-1971) achter zijn omvangrijke werk.
Utrecht, Kwadraat, 1987
a134122 biog - V - 1dc 29:26 m
____________________________*Visser, H.A. / Toen gisteren nog vandaag was

Herbeleving van vijfenvijftig jaar actief zijn als dienaar van het goddelijk Woord
Zoetermeer, Boekencentrum, 1992
a175792 biog - V - 6cc 7:50 m
____________________________Visser, W. / De bedelaar stierf

Beschrijving van de worsteling van Rens Vogelaar (1968-1980), die na een zware strijd op elfjarige leeftijd stierf. Het moeilijkste voor hem was of hij God kon ontmoeten, of hij de Heere Jezus als zijn Zaligmaker kende. In dit boek wordt verteld over zijn leven, ziekte en sterfbed.
Goes, De Ramshoorn, 2001
a360018 biog chri - V J C - 1dc 2:10 v
____________________________*Vlady, Marina / Vladimir, of De onderbroken vlucht

Het levensverhaal van de Russische zanger/dichter Vysotski, verteld door zijn vrouw Marina Vlady, een Franse actrice.
Amsterdam, De Boekerij, 1990
Vert. van: Vladimir ou Le vol arrêté. - 1987
a137022 biog - V - 7cc 9:20 v
____________________________Vlug, Else / En wij hebben het geloof behouden

Levensbeschrijving van het binnen de pinksterbeweging bekende evangelisten-echtpaar, waarin zij achterom kijken naar de vele jaren waarin zij in perioden van glorieuze geloofsoverwinning en perioden van onbegrijpelijke beproeving door de Heer zijn vastgehouden en vooruit kijken naar de toekomst waarin zij de goede strijd willen blijven strijden.
Hoornaar, Gideon, 2000
a355807 biog prot - V - 1dc 12:10 v
____________________________Voet, Willy / Leugens in het peloton

Een jonge wielrenner stapt de profsport binnen en ontdekt een keiharde wereld met doping, smeergeld en seks.
Roeselare, Globe, 2000
Vert. van: Sexe, mensonges et petits vélos. - 2000
a356066 spor - V - 1dc 7:50 m
____________________________Vogelaar, L. / Dienaar in eenvoudigheid

Levensbeschrijving van de predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten, die achtereenvolgens de gemeenten van Oudemirdum, Genemuiden, Terwolde-De Vecht en Middelharnis diende. Alijd wees hij op die ene Naam, gegeven tot zaligheid.
Houten, Den Hertog, 1999
a360017 biog - V - 1dc 9:20 m
____________________________Vogel, Hans / Wacht maar tot ik dood ben

Biografie van Annie M.G. Schmidt als schrijfster voor het theater, voor de radio en televisie, en dan in het bijzonder wat ze voor volwassenen heeft gemaakt.
Amsterdam, Theater Instituut Nederland, 2000
a356352 biog berb - V - 1dc 14:06 v
____________________________*Vojnovic, Vladimir Nikolaevic / Iwankiade

Autobiografische roman waarin Wojnowitsj nauwgezet verslag doet van zijn strijd tegen de gewetenloze ambtenaar Iwanko, omdat beiden deze flat willen bewonen.
Amsterdam, Meulenhoff, 1979

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina