Over deze deelcatalogusDovnload 1.81 Mb.
Pagina36/38
Datum22.07.2016
Grootte1.81 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

a119526 biog - V - 4cc 5:00 v
____________________________Von Hagen, Victor Wolfgang / Manuela, minnares van Simón Bolívar

Levensverhaal van Manuela Sáenz (1797-1856) die van 1822-1830 een grote rol gespeeld heeft in de bevrijdingsoorlog van Venezuela, Colombia, Ecuador en Peru.
Utrecht, Bruna, 1967
a103936 hist biog - V - 1dc 11:58 v
____________________________*Vonnegut, Kurt / Slachthuis Vijf, of De kinderkruistocht

Een Amerikaan die als soldaat het bombardement op Dresden heeft meegemaakt wordt geplaagd door de herinnering daaraan.
Amsterdam, Meulenhoff, 1977
a105694 sfic biog - V - 5cc 6:30 m
____________________________Voorden, A. van / Leven en werk van Ds. T. Dorresteijn

Ds. T. Dorresteijn (1894-1965) was gedurende zijn gehele ambtsperiode verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden. Het eerste gedeelte van dit boek bevat zijn levensbeschrijving, waarin zijn jeugd, zijn studentenleven, zijn periode als herder en leraar te Opheusden, de kerkelijke strijd en zijn laatste levensjaren worden beschreven. Het tweede deel bevat enkele brieven uit de kring van zijn zielsvriend(inn)en. Deel drie bevat vijftien predikaties, waaronder biddagpredikaties, pinksterpredikaties en catechismuspredikaties. Deel vier geeft een verslag van de begrafenis van Ds. Dorresteijn op 3 januari 1966.
Opheusden, Kerkenraad Gereformeerde Gemeente in Nederland, 2001
a357765 biog - V - 1dc 19:33 m
____________________________*Vos, Carole / Het roofdier

Een angstig klein jongetje in een Belgisch kindertehuis dat bescherming zoekt bij een kleuterleidster, krijgt een ongeluk wanneer de aandacht van het meisje wordt opgeëist door het "roofdier", de jongeman die haar wil bezitten.
Den Haag, Leopold, 1960
a102594 kind - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Vredenbregt, Jacob / Intermezzo in de Leeuwenstad

Autobiografisch getint relaas van de ervaringen van een homoseksuele antropoloog in Singapore begin jaren zestig.
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1996
a227231 biog homo - V - 5cc 6:30 m
____________________________Vreeburg, Wil / Caroline

Persoonlijk relaas van een moeder, van wie de dochter op 24-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Frankrijk werd vermoord.
Afferden, De Vijver, 2000
a356345 biog psyc - V - 1dc 5:41 v
____________________________*Vreeland, Susan / Op de tast

Fascinerend beeld van een bijzondere vrouw die ondanks haar handicap (na een mislukte oogoperatie op haar twaalfde blind) weigert zichzelf beperkingen op te leggen en een normaal leven wil leiden.
's-Gravenhage, BZZTôH, 2001
Vert. van: What love sees. - 1988
a357160 blin lite - V - 10cc 13:40 v
____________________________Vreugdenhil, Ard / Uitzien naar Vader

Een vader en moeder leggen vast wat ze voelden op de momenten, de dagen en de uren na het sterven van hun anderhalfjarig dochtertje op 19 februari 1999. Ze vertellen over de kracht van God die hen op de been hield, de zwakke momenten, het gedoseerde verdriet, de emoties en het verwerken en plaatsen van de pijn.
Kampen, Kok, 2002
a359980 biog prot - V - 1dc 6:30 v
____________________________*Vries, Alida de / Er is veel veranderd in honderd jaar 1

Roman over het boerenleven op het Groningse platteland in de jaren tussen 1870 en 1920, waarin de schrijfster, dochter van de hoofdpersoon, het leven van haar vader schetst en de vele maatschappelijke veranderingen.
Zevenhuizen (Gr.), De Wieck, ...
a208011 strk fami biog - V - 9cc 12:10 m
____________________________*Vries, Alida de / Er is veel veranderd in honderd jaar 2

Roman over het boerenleven op het Groningse platteland in de jaren 1920-1970, waarin de schrijfster, dochter van de hoofdpersoon, het leven van haar vader schetst en de vele maatschappelijke veranderingen.
Wapserveen, Mandaat, 1985
a215143 strk fami biog - V - 11cc 15:00 m
____________________________Vries, Anke de / Weg uit het verleden

Na zijn eindexamen middelbare school vertrekt een Nederlandse jongen naar Frankrijk, op de vlucht voor de herinnering aan zijn verongelukte vriendin.
Rotterdam, Lemniscaat, 1982
a124695 jepr - V J C - 1dc 5:00 v
____________________________Vries, Anne de / Bartje

Ondanks armoede en ontbering behoudt een jongetje uit een Drents boerenarbeidersgezin zijn vertrouwen in de toekomst en in de medemens.
Nijkerk, G.F. Callenbach, 1967
a100360 strk kind prot - V - 1dc 8:28 v
____________________________Vries, Anne de/ De levensroman van Johannes Post

Levensbeschrijving van Johannes Post (1906 - 1944), leider en organisator van de L.K.P. en één van de grote figuren uit het verzet tijdens de Duitse bezetting.
Kampen, Kok, 1977
a115212 biog verz - V - 1dc 11:07 m
____________________________Vries, Anne de / Ratje

Een straatboefje komt door het werk van de kinderbescherming toch nog goed terecht.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1974
a201346 kind - V - 1dc 3:40 v
____________________________Vries, Dolf de / Eens kind altijd kind

Verhalen over lief en leed van opgroeiende kinderen.
Amsterdam, Hermans Muntinga Publishing, 2001
a357140 kind verh - V - 1dc 3:40 m
____________________________Vries, Elly de / Vrouw zoekt man

Een vrouw is het alleen-zijn zat en probeert een nieuwe partner te vinden via contact-advertenties.
Houten, Van Holkema & Warendorf, 1991
a138752 biog - V - 1dc 2:10 v
____________________________Vries, Theun de / Baron

Tegen de achtergrond van de geldverslindende veroveringsoorlogen van de Franse koning Lodewijk XIV, vertelt Michel Baron (1653-1720), na Molière de grootste Franse toneelspeler van de 17e eeuw, van zijn liefde voor het toneel en voor Molière.
Amsterdam, Querido, 1987
a134344 hist berb biog - V - 2dc 49:30 m
____________________________Vries, Theun de / De bergreis

Schets van het leven van de Nederlandse landschapstekenaar Hercules Seghers (ca. 1590-1638).
Amsterdam, Querido, 1998
a146961 hist biog - V - 1dc 3:06 m
____________________________Vries, Theun de / Kenau

Geromantiseerde levensbeschrijving van de Haarlemse Kenau Simonsdr. Hasselaar (1526-1588), die in haar geboortestad actief deelnam aan de strijd tegen de Spanjaarden.
Amsterdam, Querido, 1972
a108350 biog hist - V - 1dc 3:00 v
____________________________*Vries, Theun de / Meester en minnaar

Biografie van de Nederlandse schilder (1606-1669) gezien door vier vrouwen en een man uit zijn naaste omgeving, waaronder zijn moeder, zijn schoonzus Titia en zijn dochter.
Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1972
a107984 biog kuns - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Vries, Theun de / Moergrobben

De auteur beschrijft in beeldende taal de artistieke ontplooiing van een 15e eeuwse Brabantse schilder, gefantaseerd evenbeeld van Jeroen Bosch, die zich achterdocht en faam verwerft door de "Moergrobben", monsterlijke wezens die op zijn doeken het zondige verval voorstellen van individu, kerk en maatschappij.
Amsterdam, Van Kampen, 1964
a106026 hist kuns - V - 15cc 20:50 v
____________________________Vries, Theun de / Het motet voor de kardinaal

Het leven van een Nederlandse zanger in de tweede helft van de 15e eeuw, verbonden aan het pauselijk domkoor te Rome en leerling van de grote Vlaamse componist Josquin des Prés. Hij beschrijft het klerikale verval in die tijd.
Amsterdam, Querido, 1973
a103073 hist kuns biog - V - 1dc 10:50 m
____________________________Vries, Theun de / De première

Roman over de tien dagen die voorafgingen aan de Newyorkse première van Puccini's opera 'La Fanciulla del West'. Behalve de componist zèlf spelen beroemdheden als Tosanini en Caruso een rol in dit boek.
Amsterdam, Querido, 1990
a138425 biog - V - 1dc 13:22 m
____________________________*Vries, Theun de / Het raadselrijk

Leven en werken van een gefingeerde vijftiende eeuwse Brabantse schilder, die de helse gedrochten waarmee hij nagenoeg al zijn stukken versiert "Moergrobben" noemt.
Amsterdam, Querido, 1973
a185292 hist kuns - V - 13cc 17:60 v
____________________________Vries, Theun de / Rembrandt

Het leven van de schilder Rembrandt van Rhijn wordt beschreven vanuit de verschillende hoeken van zijn leven: vrouw en kinderen, leerlingen, collega's en kunsthandelaars, de omgeving waarin en waarvoor hij werkte.
Utrecht, Bruna, 1963
a106326 biog hist - V - 1dc 11:27 v
____________________________Vries, Theun de / Torrentius

Het leven van de Nederlandse schilder van stillevens en prikkelende naakten Johannes Torrentius (Jan van der Beeck, 1589-1644).
Amsterdam, Querido, 1998
a147615 biog kuns - V - 1dc 9:00 v
____________________________*Vries, Theun de / De vrouweneter

Geromantiseerde levensbeschrijving van de naturalistische schrijver Guy de Maupassant (1850-1893) en de jonge schilderes Marie Bashkirtseff, die zijn vriendschap zoekt door hem brieven te schrijven.
Amsterdam, Querido, 1976
a114278 kuns biog - V - 10cc 13:40 v
____________________________*Vries, Theun de / Ziet, een mens!

Roman over de Haagse periode (ca. 1881-1883) uit het leven van Vincent van Gogh, een voor hem moeilijke en armoedige tijd waarin de grote kunstenaar samenleefde met een volksvrouw en haar twee bastaardkinderen.
Amsterdam, van Kampen, 1963
a101854 biog kuns - V - 6cc 7:50 v
____________________________Vries-van den Heuvel, Carla de / ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose)

Persoonlijk relaas over een man die lijdt aan ALS, een ongeneeslijke ziekte die wordt gekenmerkt door het steeds verder uitvallen van de motoriek.
Rotterdam, Donker, 2004
a401685 biog - V - 1dc 04:11 v
____________________________Vroman, Leo / Vroeger donker dan gisteren

Dagboeknotities van de Nederlandse dichter (1915- ) uit de herfst van 2003.
Amsterdam, De Prom, 2004
a401528 biog lite - V - 1dc 6:31 m
____________________________*Vroman, Leo / Warm, rood, nat en lief

Memoires van de Nederlandse bioloog en letterkundige (1915- ) over zijn wetenschappelijke onderzoek van de bloedstolling.
Amsterdam, Contact, 1994
a141920 biog - V - 7cc 9:20 m
____________________________

Wageningen, Gerda van / Laat je door niets verontrustenBeschrijving van het leven van Theresia van Avila (1515_1582) die bekend werd door haar kloosterhervormingen en mystieke geschriften.
Baarn, Bigot & Van Rossum, 1982
a123016 biog kath - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wagner, Heike K. / Gevangen in het land van mijn geliefde

Een Duitse vrouw uit Keulen verhuist met haar Egyptische man en hun zoontje in 1960 naar de Nijldelta, waar ze ondanks haar aanpassingsvermogen verdacht wordt van lichtzinnigheid. Opgesloten in huis en vernederd door zijn openlijke minachting besluit ze te vluchten. Jaren later vertelt ze haar verhaal.
Baarn, Tirion, 2002
Vert. van: Gefangen im geliebtem Land. - 2000
a359395 biog buit vrou - V - 1dc 13:40 v
____________________________Wallach, Janet / Koningin van de woestijn

Biografie van de Britse reizigster en Midden-Oosten deskundige Gertrude Bell (1868-1926). Ze verrichtte opgravingen in het Midden-Oosten en werd zo'n kenner van de Arabische wereld dat ze in de loop van de Eerste Wereldoorlog een belangrijke adviseur werd van de Britse regering in Midden-Oosten kwesties en dat bleef tot aan haar dood.
Amsterdam, Anthos, 1997
Vert. van: Desert queen: the extraordinary life of Gertrude Bell, Adventurer, adviser to kings, ally of Lawrence of Arabia. - 1996
a178679 biog hist - V - 1dc 20:21 v
____________________________Walschap, Gerard / Het kind

Met onbegrensd vertrouwen blijft een kinderloos echtpaar uit het Vlaamse boerenland hun aangenomen zoon zien als de trots van hun leven en hun dorp, niet in staat zijn oplichters- en verleiderspraktijken in hun ware gedaante te zien.
Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij, 1982
a167044 kind psyc - V - 1dc 5:58 m
____________________________Walschap, Gerard / Het kleine meisje en ik

Geestig beschreven episoden uit het leven van schrijvers dochtertje, waarin de omgang met de dieren die in hun gezin kwamen en gingen een belangrijke rol speelt.
Utrecht, Bruna, 1953
a100671 kind - V - 1dc 3:15 v
____________________________Walser, Martin / Een springende fontein

Autobiografisch getint relaas van het leven van een dichterlijke herbergierszoon op het Duitse platteland tijdens het Derde Rijk.
Breda, De Geus, 1999
Vert. van: Ein springender Brunnen. - 1998
a148358 biog oorl - V - 1dc 13:05 m
____________________________*Wal, Libbe van der / Rosalietje

Kostelijk geschreven verhaal over de belevenissen van een moederloos Belgisch meisje, dat met haar familie in 1914 naar Nederland is gevlucht en later niet meer terug wil naar België om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
's-Gravenhage, Kruseman, 1970
a106377 psyc kind - V - 4cc 5:00 v
____________________________Wang, Lulu / Brief aan mijn lezers

Ervaringen van de in China geboren (geb. 1960) en sinds 1985 in Nederland wonende schrijfster.
Amsterdam, Vassallucci, 1998
a147330 biog - V - 1dc 2:25 v
____________________________Wang, Lulu / Het lelietheater

De belevenissen van het Chinese meisje Lian in het begin van de jaren zeventig, de verschrikkelijkste tijd van de culturele revolutie in China.
Amsterdam, Vassallucci, 1997
a145802 lite psyc biog - V - 1dc 21:01 v
____________________________Wang, Lulu / Het rode feest

Na de dood van zijn vader aan een overdosis opium vertrekt een vroegwijze Chinese jongen met zijn moeder en broer naar een klein boerendorp.
Amsterdam, Vassallucci, 2002
a359795 lite buit kind - V - 1dc 6:30 v
____________________________*Wang, Mary / China's kerk leeft!

Levensverhaal van de schrijfster waarin tevens de geschiedenis en de huidige situatie van de kerk in China wordt geschetst.
Utrecht, Banier, 1979
Vert. van: The Chinese church that will not die
a165797 biog - V - 4cc 5:00 v
____________________________Warner, Judith / Hillary Clinton

Uitgebreide levensbeschrijving van de machtigste vrouw ter wereld, die na een glansende carrière niet alleen de harten, maar vooral het respect van het Amerikaanse volk wist te veroveren.
Utrecht, Kosmos-Z&K Uitgevers, 1993
Vert. van: Hillary Clinton: the inside story. - 1991
a141673 biog - V - 1dc 9:26 v
____________________________Warren, Hans / Geheim dagboek 1

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1942-1944.
Amsterdam, Bakker, 1985
a128854 biog - V - 1dc 7:28 m
____________________________Warren, Hans / Geheim dagboek 2

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1945-1948.
Amsterdam, Bakker, 1982
a128802 biog - V - 1dc 8:14 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 3

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1949-1951.
Amsterdam, Bakker, 1986
a130243 biog - V - 1dc 7:28 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 4

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1952-1953.
Amsterdam, Bakker, 1984
a131673 biog - V - 1dc 7:10 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 5

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1954-1955.
Amsterdam, Bakker, 1985
a128854 biog - V - 1dc 7:28 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 6

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1956-19157.
Amsterdam, Bakker, 1986
a134265 biog - V - 1dc 8:33 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 7

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1958-1962.
Amsterdam, Bakker, 1988
a216825 biog - V - 1dc 6:30 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 8

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1963-1970.
Amsterdam, Bakker, 1990
a137879 biog - V - 1dc 7:50 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 9

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1971-1972.
Amsterdam, Bakker, 1991
a139957 biog - V - 1dc 6:30 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 10

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1973-1974.
Amsterdam, Bakker, 19..
a biog - V - 1dc 0:00 m
____________________________


Warren, Hans / Geheim dagboek 11

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1975-1976.
Amsterdam, Bakker, 1993
a142536 biog - V - 1dc 7:50 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 12

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1977-1978.
Amsterdam, Bakker, 1994
a143225 biog - V - 1dc 6:30 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 13

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1978-1980.
Amsterdam, Bakker, 1997
a147930 biog - V - 1dc 6:53 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 14

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1981-1982.
Amsterdam, Bakker, 1999
a147994 biog - V - 1dc 8:36 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek 15

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1982-1983.
Amsterdam, Bakker, 2000
a357012 biog - V - 1dc 9:56 m
____________________________


Warren, Hans / Geheim dagboek 16

Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1984-1987.
Amsterdam, Bakker, 2004
a400982 biog - V - 1dc 12:34 m
____________________________

Warren, Hans / Geheim dagboek : laatste jaar

Dagboek over het dramatische laatste levensjaar van de letterkundige (1921-2001).
Amsterdam, Bakker, 2002
a360236 biog - V - 1dc 13:26 m
____________________________*Wassmo, Herbjørg / Het huis met de blinde serre

Een Noorse vrouw op een klein Lofoten-eiland, die een dochtertje heeft van een Duitse officier met wie zij na de bezetting tevergeefs trachtte te vluchten, leeft sindsdien in grote schande in haar oude vissersdorp.
Amsterdam, Manteau, 1984
Vert. van: Huset med den blinde glassveranda. - 1981
a132633 kind psyc - V - 7cc 9:20 v
____________________________Waterdrinker, Pieter / Danslessen

De elfjarige zoon van Zandvoortse hotelhouders in de jaren zestig raakt via een vriendinnetje betrokken bij vreemde zaken.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1998
a147361 kind - V - 1dc 7:56 m
____________________________Watson, Paul / Ocean Warrior

Autobiografie van de Canadese milieuactivist, een van de oprichters van Greenpeace.
Rijswijk, Elmar, 2001
Vert. van: Ocean Warrior. - 1994
a358567 biog - V - 1dc 13:40 m
____________________________*Watson, Thomas J. / Vader, zoon & zaak

Vader en zoon Watson creëerden samen IBM, een van de grootste en meest winstgevende onderneming ter wereld.
Baarn, Mingus, 1990
Vert. van: Father, son & co.: my life at IBM and beyond. - 1990
a138393 biog - V - 16cc 22:10 m
____________________________Wax, Ruby / Hoe wil je me hebben?

Autobiografie van de Amerikaans-Britse talkshowpresentatrice en celebrity-interviewster.
Amsterdam, Archipel, 2003
Vert. van: How do you want me?. - 2002
a360922 biog - V - 1dc 5:29 v
____________________________Wedemeyer, Charlie / Charlie's overwinning

Het verhaal van Charlie Wedemeyer die footballcoach was op een highschool in Amerika, toen bij hem de ziekte Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), een ongeneeslijke spierziekte, werd vastgesteld. Terwijl de artsen hem nog drie jaar gaven, is hij nu, twintig jaar verder, uitgegroeid tot een menselijk monument van doorzettingsvermogen en geloofsvertrouwen. Hoewel hij alleen zijn ogen, wenkbrauwen en lippen nog kan bewegen, wil hij toch door middel van spreekbeurten die door zijn vrouw gegeven worden, uitdragen hoe rijk het leven met Christus is.
Kampen, Voorhoeve, 1999
a179501 biog geha - V - 1dc 9:50 v
____________________________Weisbrod, Ella / Memories

Bundeling liefdes- en levensverhalen naar aanleiding van het televisieprogramma 'Memories', waarin mannen en vrouwen op zoek gaan naar een geliefde van vroeger om een onaf verhaal áf te maken.
Kampen, Kok, 2003
a360895 verh lief biog - V - 1dc 4:46 v
____________________________Weitzel, A.W.P. / Maar Majesteit!

Portret van de eigenzinnige, wispelturige vorst Willem III (1849-1890), opgetekend door zijn minister van oorlog (1816-1896).
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968
a122656 biog - V - 1dc 7:03 m
____________________________
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina