Over deze deelcatalogusDovnload 1.61 Mb.
Pagina5/33
Datum22.07.2016
Grootte1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

a133949 psyc buit - V - 1dc 10:50 v
____________________________Bowles, Paul / Het huis van de spin

Drie totaal verschillende mensen ontmoeten elkaar in de Marokkaanse stad Fez en beleven daar, elk vanuit zijn eigen gezichtspunt, de opstand tegen de Franse overheersing.
Amsterdam, Contact, 1986
Vert. van: The spider's house. - 1955
a134405 buit - V - 1dc 16:30 v
____________________________*Boyle, T. Coraghessan / Duyvels end

Familie-epos over een Hollands emigrantengezin in de zeventiende eeuwse Hollandse kolonie 'Nieuw-Amsterdam' en hun verre nazaten in het moderne twintigste-eeuwse Amerika.
Amsterdam, Contact, 1990
Vert. van: World's end. - 1987
a135829 lite emig - V - 16cc 22:10 m
____________________________*Braches, Ernst / Nachtboog

Korte verhalen over een eenzame jeugd in Nederlands-Indië.
Amsterdam, Meulenhoff, 1988
a217911 indo verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Braem, Gaston / Het kleine verschil

Beschrijving van de verschillende levens van een drietal stamgasten en een dienstertje, die elkaar regelmatig in een Vlaams dorpscafé ontmoeten.
Leuven, De Clauwaert, 1982
a125057 buit soci - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Brandt, Willem / Zwarte moesson

De lijdensweg van de blanke bevolking van Oost- en Noord-Sumatra gedurende drie en half jaar Japans schrikbewind.
Baarn, Hollandia, 1966
a108402 indo oorl - V - 6cc 7:50 v
____________________________Breedveld, David / De man uit het Zuiden

Het is 1866. Het leven van de rijke Henry Richards, eigenaar van een staalfabriek in Chicago, neemt een wending als hij op een dag naar het zuiden reist, om in Georgia zijn familie te ontmoeten. Tijdens de burgeroorlog is alles in brand gestoken en zijn familie is onvindbaar. Grace Collard betekent veel voor hem, maar de kloof tussen hem en haar familie wordt groter, omdat haar broer aan de Noordelijke zijde in de Amerikaanse Burgeroorlog heeft gevochten.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2000
a355277 prot hist buit - V - 1dc 12:10 v
____________________________Breedveld, Wim / Mar-Eshet

Verslag ven een ontwikkelingswerkster in Eritrea, die verhaalt van de moeilijkheden, armoede, oorlog en tegenwerking tijdens haar werk.
Weert, Van Buuren, 1998
a178941 biog derw verh - V - 1dc 9:20 v
____________________________Bregstein, Philo / Herinnering aan joods Amsterdam

Tachtig mensen met verschillende beroepen en verschillende geestelijke, godsdienstige en politieke achtergronden vertellen hun ervaringen in het Joodse milieu van het Amsterdam van voor de oorlog.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1978
a197592 jood verh - V - 1dc 10:50 v
____________________________Brekke, Toril / De Jakarandabloesem en elf andere verhalen over Afrika

Een Noorse journaliste vertelt in een twaalftal verhalen over het leven van vrouwen in Kenia.
Breda, De Geus, 1988
a134989 derw vrou verh - V - 1dc 3:53 v
____________________________Breton de Nijs, E. / Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum

Familiekroniek, met autobiografische inslag, die zich afspeelt in de typisch koloniale sfeer van Nederlands-Indië vanaf de eeuwwisseling tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Amsterdam, Querido, 1955
a106282 indo fami - V - 1dc 7:27 m
____________________________Brett, Lily / Te veel mannen

Terug in Polen herbeleven een bejaarde joodse man en zijn dochter in gedachten de holocaust.
Amsterdam, Atlas, 2003
Vert. van: Too many men. - 1999
a361167 jood psyc - V - 1dc 29:20 v
____________________________Brett, Lily / Zomaar

Een joods gezin dat na de holocaust deels naar Australië, deels naar Amerika is geëmigreerd, probeert het verleden te verwerken, waarbij humor een belangrijke rol speelt.
Amsterdam, Atlas, 2001
Vert. van: Just like that. - 1994
a358934 jood - V - 1dc 13:40 v
____________________________Breytenbach, Breyten / Hondenhart

Verslag van een reis van de Zuid-Afrikaanse schrijver (1939- ) door zijn geboortestreek, de Westkaap.
Amsterdam, Meulenhoff, 1999
a148464 reis - V - 1dc 7:52 m
____________________________Breytenbach, Breyten / Terugkeer naar het paradijs

Verslag van een in 1991 gemaakte reis door Zuid-Afrika van de sinds 1982 in Parijs wonende Zuidafrikaanse schrijver.In dit boek geeft hij een beeld van de situatie in het land na de opheffing van de apartheid. Vormt met "Een seizoen in het paradijs" en "De ware bekentenissen van een witte terrorist" een drieluik over de schrijvers haat-liefde-verhouding met zijn geboorteland. De boeken zijn afzonderlijk van elkaar te lezen.
Amsterdam, Van Gennep, 1993
Vert. van: Return to paradise, an African journal. - 1993
a140103 lite reis poli - V - 1dc 11:43 m
____________________________Bridié, Anna / Caribische winter

Een 35-jarige vrouw reist terug naar het Curaçao van haar jeugd. Emma is op zoek naar de gaten in haar geschiedenis.
Amsterdam, Contact, 1996
a145205 psyc buit - V - 1dc 6:30 v
____________________________Brill, Willy / Papieren schatten

Bloemlezing van verhalen en gedichten van jiddische 20e-eeuwse schrijfsters en dichteressen.
Amsterdam, Vassallucci, 2001
a358770 jood verh - V - 1dc 5:00 v
____________________________Brink, H.M. van den / España!

Zestien verhalen en reisbeschrijvingen over Spanje van twintigste-eeuwse Nederlandse schrijvers.
Amsterdam, Prometheus, 2001
a358061 reis verh - V - 1dc 6:30 m
____________________________Briongos, Ana M. / De grot van Ali Baba

Een Spaanse vrouw verhaalt over haar ervaringen tijdens een meerjarig verblijf in Iran.
Amsterdam, Sirene, 2002
Vert. van: La cueva de Alí Babá : Irán día a día. - 2002
a360685 reis - V - 1dc 6:30 v
____________________________*Bristow, Gwen / Erfenis der vaderen

Roman over de trek van het Midden-Westen uit over de Rocky Mountains naar Californië, toen dit oorspronkelijk Spaans-Mexicaanse gebied omstreeks 1850 overging naar de V.S. van Amerika.
Den Haag, Zuidhollandsche uitg. mij., 1973
a103274 hist buit - V - 22cc 30:50 v
____________________________Broekema, Pauline / Benjamin

Levensbeschrijving van de Groningse auteur Benjamin Broekema (1904-1942), die vanwege zijn joodse afkomst in Auschwitz werd vermoord.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2001
a357423 biog jood - V - 1dc 9:12 v
____________________________Brokken, Jan / De blinde passagiers

Een man verlaat de geborgenheid van zijn atelier om een zeereis te maken. De reis ontaardt niet alleen in een weergaloos avontuur, maar ook in een confrontatie met zijn verleden.
Amsterdam, Atlas, 1995
a144000 lite reis - V - 1dc 12:42 m
____________________________Brokken, Jan / De regenvogel

Verslag van een reis door het Westafrikaanse Gabon. Het relaas van den tocht wordt afgewisseld met portretten van Afrikaanse reisgenoten en van voorgangers als de ontdekkingsreizigers Stanley en Brazza, Albert Schweitzer.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991
a137788 reis - V - 1dc 9:20 m
____________________________Brokken, Jan / Van huis

Reisverhalen van enkele binnen- en buitenlandse hedendaagse schrijvers.
Amsterdam, Atlas, 1996
a226993 reis - V - 1dc 3:26 v
____________________________Brouwer, Anna / Land van gebroken beloftes

Verslag van twee reizen die de auteur samen met een jonge Russische vrouw maakt door het hedendaagse Rusland.
Amsterdam, Sirene, 2003
a360894 reis vrou - V - 1dc 13:54 v
____________________________Brown, Andy / Weg der ontdekkingen

Op de fiets het zuiderlijk halfrond over.
Utrecht, Kosmos-Z&K, 2002
a359551 reis - V - 1dc 14:41 m
____________________________*Brown, Michael / Legenden van de zee

Legenden, verhalen en sprookjes over de zee, zeemonsters en zeereizen.
Baarn, Hollandia, 1973
a185398 spro - V - 5cc 6:30 m
____________________________*Bruggeman, Georges / De Buffalo's

Avonturenroman over de emigratie van een groepje Vlaamse boeren naar de Verenigde Staten in 1829.
Roeselare, Bruggeman, 1979
a201144 avon emig - V - 7cc 9:20 v
____________________________Bruggenkate, Reina ten / De schreeuw van de pauw

Een jonge vrouw vestigt zich met haar man, een oorlogscorrespondent, en haar zoontje op Sri Lanka en raakt steeds meer in de ban van de politieke spanningen en schijnbaar mysterieuze krachten.
Baarn, De Kern, 2001
a357777 reis psyc - V - 1dc 7:50 v
____________________________Bruggen, Carry van / Avontuurtjes

18 autobiografische schetsen van het leven van een Joods meisje dat opgroeit in een gezin in een klein provinciestadje aan het eind van de 19e eeuw.
Amsterdam, Querido, 1981
a120536 verh jood - V - 1dc 9:30 v
____________________________Bruggen, Carry van / 'n Badreisje in de tropen

Verhalen, waarin de schrijfster haar ervaringen tijdens de drie tropenjaren in Nederlands-Indië (1904-1907) schetst. Vervolg op: Een Indisch huwelijk, no. a134960
Schoorl, Conserve, 1988
a135387 indo verh - V - 1dc 7:50 v
____________________________Bruggen, Carry van / Goenong-Djatti

Verhaal, zich afspelend tijdens het koloniale tijdperk in Deli op Noord-Sumatra. Er speelt zich een drama af, waarbij een beeld wordt gegeven van de Europese, machthebbende, gemeenschap aldaar. Hierop volgt: Een Indisch huwelijk, no. a134960
Schoorl, Conserve, 1987
a134786 indo - V - 1dc 9:20 v
____________________________Bruggen, Carry van / Het huisje aan de sloot

Auteur beschrijft haar gelukkige jeugd in een Gronings stadje.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1971
a199215 kind jood - V - 1dc 7:28 v
____________________________Bruggen, Carry van / In de schaduw van kinderleven

Bundel verhalen over de moeilijkheden die joodse kinderen hebben met de joodse orthodoxie en het volkse antisemitisme.
Utrecht, Spectrum, 1983
a210219 verh jood - V - 1dc 6:50 v
____________________________Bruggen, Carry van / Een Indisch huwelijk

Een ongehuwde Nederlandse planter in het noorden van Sumatra zoekt, na een aantal teleurstellende liefdesavonturen naar een levensvervulling en besluit een Hollands meisje met de handschoen te trouwen. Hierop volgt: ’n Badreisje in de tropen, no. a135387
Schoorl, Conserve, 1987
a134960 indo - V - 1dc 3:40 v
____________________________*Bruggen, Carry van / Tirol

Verslag door de Nederlandse schrijfster (1881-1932) van een verblijf in Innsbruck in 1926.
Schoorl, Conserve, 1989
a217497 reis - V - 2cc 2:10 v
____________________________Bruggen, Carry van / Van een kind

Drie verhalen waarin de problematiek van het joodse kind beschreven wordt.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1986
a133015 jood kind verh - V - 1dc 6:30 v
____________________________Bruggen, Carry van / De verlatene

Schrijfster geeft uit eigen ervaring de problematiek van het Joodzijn in een Nederlands gemeenschapje weer.
Amsterdam, Querido, 1966
a103517 jood - V - 1dc 11:52 v
____________________________*Bruggen, Carry van / Vier jaargetijden

Jeugherinneringen van de schrijfster, waarin een beeld gegeven wordt van het joodse familieleven aan het begin van deze eeuw in een plaatsje in Noord-Holland.
Amsterdam, Querido, 1967
a109996 fami jood - V - 4cc 5:00 v
____________________________Bruggen, Diny van / De cactus bloeit

Verslag in dagboekvorm van een Nederlandse kinderarts over haar werk ten behoeve van aidspatiënten in Cambodja, hun verzorgers en de achtergebleven weeskinderen.
Kampen, Kok, 2003
a361977 zend derw - V - 1dc 8:22 v
____________________________Brugman, Pieter / Naar de Oost

Herinneringen aan het reilen en zeilen in het Nederlands-Indie van vlak na WOII van het veteranen bataljon De Haantjes vanaf de opkomst in Ermelo tot de demobilisatie na de parade voor Koningin Wilhelmina na de terugkeer in Nederland.
Kampen, Voorhoeve, 2000
a230926 oorl indo - V - 1dc 9:43 m
____________________________Bruijn, Cor / Australië, doe open! : in de greep van de wildernis

Aan de wildernis ontworsteld. Belevenissen tijdens een expeditie door de binnenlanden van Australië in de jaren 1844-1845.
Nijkerk, Callenbach, 1962
a211797 reis hist - V - 1dc 6:05 v
____________________________Bruijn, Cor / De voetreis naar Sneek

In de zomer van 1908 maakt meester Cor Bruijn met zijn vrouw en acht leerlingen een voettocht naar Sneek.
Rotterdam, Donker, 2004
a402652 reis - V - 1dc 8:12 m
____________________________Bruijn, Cor / Het witte rendier

In het leven van een Lappenechtpaar, beiden karaktervaste mensen, brengt een wit rendier een verwijdering teweeg. Suggestieve beschrijving van de primitieve levenswijze van deze nomaden en van hun trektochten met kudden van duizenden dieren.
Nijkerk, Callenbach, 1958
a104902 buit strk - V - 1dc 11:46 v
____________________________Bruning, Evelijne / Tussen Tibetaanse oren

Een jonge Nederlandse vrouw verhaalt over haar ervaringen tijdens haar onderzoek naar de psychische problematiek van Tibetanen in het vluchtelingenoord Dharamsala in India.
Amsterdam, Archipel, 2000
a356288 reis soci - V - 1dc 5:00 v
____________________________Brusse, Kees / Een magisch eiland

De tropische sfeer en cultuur van het eiland is gevangen in deze bundel authentieke verhalen.
Weert, M & P, 1993
a141073 reis - V - 1dc 0:55 v
____________________________Brusse, Peter / De uithoeken van Europa

De schrijver reist naar de uithoeken van Europa om uit te zoeken of hier iets van de Europese eenwoording is te merken.
Schoorl, Conserve, 1992, 1991
a220894 reis - V - 1dc 2:10 m
____________________________Bryson, Bill / Aantekeningen uit een groot land

Een naar zijn geboorteland teruggekeerde Amerikaanse schrijver vertelt over zijn ervaringen met het Amerikaanse leven.
Amsterdam, Atlas, 2001
Vert. van: Notes from a big country. - 1998
a357924 verh buit - V - 1dc 10:03 m
____________________________Bryson, Bill / Tegenvoeters

Verslag van twee reizen door Australië door de Amerikaanse journalist.
Amsterdam, Atlas, 2000
Vert. van: Down under. - 2000
a356079 reis - V - 1dc 15:21 m
____________________________Buber, Martin / Vertellingen over engelen, geesten en demonen

Zes verhalen over wonderbaarlijke gebeurtenissen verteld door de joodse godsdienstfilosoof (1878-1965). De meeste verhalen spelen in de wereld van het oosterse jodendom waar de tsaddik, de leider van de chassidische gemeente, de bovenaardse werelden aanroept. Hij dwingt de demonen bij hem te komen en krijgt door te bidden de macht om ze te verdrijven.
S.l., Martin Buber Estate, 2002
Vert. van: Erzählungen von Engeln, Geistern und Dämonen. - 1934
a359516 verh jood - V - 1dc 2:10 v
____________________________


Büch, Boudewijn / Blauwzee

Deel uit de reeks boeken over eilanden. In dit deel ligt het accent op het "literaire eiland" en het schrijverseiland.
Amsterdam, Atlas, 1994
a142253 lite reis - V - 1dc 7:39 m
____________________________Büch, Boudewijn / Eenzaam

Verslag van Büchs zoektocht naar de meest afgelegen eilanden van de wereld. Op eigenzinnige wijze beschrijft hij het onmogelijke, het meest bizarre en het eenzaamste. Verder kan een mens op aarde niet reizen.
Amsterdam, Atlas, 1992
a140004 reis - V - 1dc 6:30 m
____________________________Büch, Boudewijn / Eilanden

Beschrijvingen van de geschiedenis en de ligging van verschillende eilanden in de hele wereld.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1991
a138932 lite reis - V - 1dc 6:30 m
____________________________Büch, Boudewijn / Leeg en kaal

In dit deel van de reeks over eilanden beschrijft Büch eerst zijn zoektocht naar de geschriften van Columbus.
Amsterdam, Atlas, 1995
a144021 lite reis - V - 1dc 6:30 m
____________________________Büch, Boudewijn / Steeds verder weg

De auteur belicht een veelheid aan onderwerpen uit heden en verleden.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002
a360242 reis - V - 1dc 7:50 m
____________________________

Buchignani, Walter / Vertel aan niemand wie je bent

Levensverhaal van een joods meisje dat een groot deel van de Tweede Wereldoorlog ondergedoken heeft gezeten op diverse adressen in België.
Antwerpen, De Vries-Brouwers, 1997
Vert. van: Tell no one who you are. - 1994
a178730 oorl jood - V J C - 1dc 5:00 v
____________________________*Buck, Pearl S. / Oostenwind

In een welgestelde familie in het China aan het begin van de 20e eeuw komen de kinderen, die de Westerse zeden en gewoonten zijn toegedaan, in conflict met de oudere generatie, die nog steeds volgens de oude Chinese traditie leeft.
Amsterdam, Arbeiderspers, […]
Vert. van: Eastwind : westwind
a162847 buit - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Buck, Pearl S. / Pioenroos

David, zoon van een joods-chinese vader, houdt in werkelijkheid van een Chinees slavinnetje, en trouwt tegen de wil van zijn moeder met haar, waardoor hij leeft op de grens van twee culturen.
Utrecht, Bruna, 1977
Vert. van: Peony, 1948
a104640 jood - V - 10cc 13:40 v
____________________________Buddingh, C. / Met de Anna onder zeil

Verslag van een week varen over Nederlandse wateren met de bijna 100 jaar oude klipper "Anna".
Almere, Zeilsportpromotion, 1980
a123946 reis - V - 1dc 5:30 m
____________________________Bunn, T. Davis / Woestijnvlucht Malta

Wanneer drie mannen op de vlucht zijn door de woestijn, worden zij bepaald bij de eenzaamheid van de Sahara en vragen zich af of deze bescherming biedt of een gevaar betekent.
Baarn, Callenbach, 1996
Vert. van: Sahara crosswind. - 1994
a227685 avon buit spio - V - 1dc 5:00 v
____________________________Burgers, Thomas François / Dorp in het onderveld

Schetsen over het leven in een dorp in Zuid-Afrika in de 19e eeuw.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004
a402813 verh buit hist - V - 1dc 05:43 m
____________________________Burghardt-de Boer, H.L. / Als een dauwdrop is het leven

Een vrouw vertelt over haar jeugd en eerste huwelijksjaren als plantersvrouw op Sumatra en haar vele reizen door allerlei landen.
Franeker, Wever, 1983
a125480 biog indo vrou - V - 1dc 10:46 v
____________________________*Bussum, Sani van / Een bewogen vrijdag op de Breestraat

Verhaal, dat zich afspeelt in Amsterdam, rond de eerste, nogal moeilijke bevalling van een jonge joodse vrouw.
Amsterdam, E. Querido, 1973
a108734 jood verh - V - 2cc 2:10 m
____________________________Buter, Adriaan / Volksverhalen uit Overijssel

Op onderwerp gerangschikte sprookjes, sagen en legenden.
Utrecht, Het Spectrum, 1981
a122526 verh spro - V - 1dc 6:00 v
____________________________Bye, John H. de / Ter dood veroordeeld

De geschiedenis van twee neven die opgroeien in een joodse plantersfamilie in het Suriname van het einde van de achttiende eeuw.
Schoorl, Conserve, 2001
a358407 hist jood - V - 1dc 12:43 m
____________________________

*Cabezas, Omar / De lange mars door de bergenVerhaal over het vormingsproces van een Nicaraguaanse guerillastrijder vanaf het begin van de jaren '60 tot 1975.
Weesp, Wereldvenster, 1983
a126280 poli derw - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Cairo, Edgar / Djari

Een Surinamer wil zijn erf met winst verkopen om in het bezit van een groot stuk land te kunnen komen, maar dit heeft dramatische gevolgen.
Haarlem, In de Knipscheer, 1978
a124688 derw soci fami - V - 16cc 22:10 v
____________________________*Cairo, Edgar / Temekoe

Autobiografisch verhaal, geschreven in het Surinaams-Nederlands, zich afspelend in een verpauperd Surinaams-Creools milieu, over een vader die door maatschappelijke problemen niet tot ontplooiing kan komen.
Haarlem, In de knipscheer, 1979
a122907 sura soci - V - 3cc 3:40 v
____________________________Cairo, Edgar / Zij die liefhebben

Roman, geschreven als persiflage op de bijbel, met autobiografisch karakter over een armoedige jeugd in Paramaribo met thema's als haat, incest, verkrachting en moord.
Amsterdam, APUKU, 1989
a220401 biog sura - V - 1dc 22:39 m
____________________________Caldwell, Bo / Het verre land van mijn vader

Een vrouw kijkt terug op het leven van haar vader, een Amerikaanse zakenman in Shanghai die eerst door de Japanse bezetting en daarna door de Chinese communistische revolutie niet alleen zijn rijkdom maar ook zijn geliefde stad kwijtraakt.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002
Vert. van: The distant land of my father. - 2002

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina