Over deze deelcatalogusDovnload 1.22 Mb.
Pagina13/24
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

a125347 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________Maljers-Kroes, Margreet / Een jaar van Janna

Na hun trouwen besluiten Janna en haar echtgenoot in een dorp te gaan wonen, waar zich vervolgens romantiek, eenzaamheid, geluk en verdriet elkaar afwisselen.
Ruurlo, Elisabethbode, 1995
a178225 fami prot strk - V - 1dc 4:11 v
____________________________*Man, Herman de / De barre winter van negentig

Raamvertellingen van tien verhalen, spelend in de streek rondom Schoonhoven, met als gemeenschappelijke achtergrond de harde lange winter van 1890.
Amsterdam, Querido, 1974
a191241 strk verh - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Man, Herman de / Geiten

Het verhaal van een daglonersvrouw in de streek van Linschoten die zich buitenmatig hecht aan haar dochter, maar die haar laatste levensdagen vereenzaamd alleen met een geit in Den Haag doorbrengt omdat haar dochter geheel haar eigen gang gaat.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957
a100354 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Man, Herman de / De heersers van het gewest

Streekroman.
Naarden, De Driehoek, ca. 1941
a105051 strk - V - 1cc 0:40 m
____________________________Man, Herman de / Heilig Pietje de Booy

Een geestelijk gestoorde man wordt aangewezen als de vader van een buitenechtelijk kind, om zo de echte vader te vrijwaren.
Amsterdam, Querido, 1956
a101319 strk gods - V - 1dc 17:18 m
____________________________*Man, Herman de / Kapitein Aart Luteyn

Roman over de binnenscheepvaart.
Amsterdam, Querido, 1976
a113700 berb strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Man, Herman de / De kleine wereld

Streekroman, spelend in de omgeving van de grote rivieren.
Amsterdam, Querido, 1974
a100675 strk - V - 5cc 6:30 m
____________________________*Man, Herman de / De kleine wereld & De barre winter van negentig

Streekroman, spelend in de omgeving van de grote rivieren.
Amsterdam, Querido, 1974
a162896 strk - V - 5cc 6:30 m
____________________________*Man, Herman de / De koets

Reeks verhalen over een oude koets en zijn reizigers uit het begin van de 20e eeuw met veel facetten van het landelijke leven in de streek tussen de Lek en de Hollandse IJssel.
Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1937
a100490 strk verh - V - 14cc 19:20 m
____________________________*Man, Herman de / Maria en haar timmerman

Een "ruwe poldergast" komt door de hulp van een herbergmeisje op het goede pad en treedt tenslotte in bij de orde van de Trappisten, omdat hij zich de liefde van het meisje niet waardig acht.
Amsterdam, Querido, 1956
a100486 strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________Man, Herman de / Marie

Het lot van een eenvoudige daglonersvrouw uit de Zuid-Hollandse Lekstreek, die, op grond van haar verleden door de dorpsbewoners belasterd en gewantrouwd wordt, met energie zich schrap zet tegen de vijandigheid van een leven vol zorgen en armoede waarin zij ondanks alles de een ogenblik geschokte liefde van haar man weet te behouden.
Amsterdam, Querido, 1974
a110426 strk - V - 1dc 8:52 m
____________________________*Man, Herman de / Rijshout en rozen & Marie of hoor ook de wederpartij

Streekroman spelend rond Benschop in het gebied van de Lopiker Waard.
Amsterdam, Querido, 1974
a100756 strk - V - 8cc 10:50 m
____________________________*Man, Herman de / Een stoombootje in de mist

Ergens op de Zeeuwse wateren is een kleine stoomboot met kermisgasten, veehandelaren en boeren in de mist voor anker gegaan. Boeiend beschrijft de auteur deze drie dagen van afzondering, waarin om de tijd te doden, de één na de ander een geschiedenis vertelt.
Amsterdam, Grote letter bibliotheek, 1978
a101033 strk - V - 5cc 6:30 m
____________________________Man, Herman de / Het wassende water

In het calvinistische boerenland van Zuid-Holland moet hoofdpersoon Gieljan Beijen het niet alleen opnemen tegen het water, maar ook tegen de boeren en de dominees
Helmond, Westfriesland, 1991
a100274 strk fami - V - 1dc 6:52 v
____________________________Man, Herman de / Zonen van den Paardekop

De Paardekop is Bas Lamoen, wiens drie zonen allen anders geaard zijn dan hijzelf en van wie de jongste, hoewel niemand van het gezin in God gelooft, de weg naar God terugvindt.
Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1939
a100602 strk - V - 1dc 25:10 m
____________________________*Marendorp, W. van / Rumoer in de marke

Het plattelandsleven in een afgelegen dorpje, waar de gebeurtenissen rond de invoering van modern voetbal centraal staan.
Meppel, Boom, ...
a107827 spor strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Mares, Sylvia / Er werd een eik geveld

Boerenroman.
Haarlem, De Spaarnestad, 1955
a108598 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Martens, G.M. / Paradijsvogels

Vlaamse roman over twee schelmen, die even schijndood zijn maar toch weer op aarde onder de levenden terugkeren.
Zele, Reinaert, 1981
a206757 vlam - V - 3cc 3:40 v
____________________________Marxveldt van, Cissy / Drieëndertigste jubileumomnibus

Streekroman.
Hoorn, Westfriesland, 1998
a229747 fami strk - V - 1dc 5:14 m
____________________________Marxveldt van, Cissy / Mijn dorp in Friesland

Bundel korte verhalen, die zich hoofdzakelijk afspelen in het Friese geboortedorp van de schrijfster.
Den Haag, Kruseman, 1970
a106515 strk - V J C - 1dc 9:55 v
____________________________*Mateboer, T. / Jan en Anne van De Goede Verwachting

Protestants-christelijk verhaal over de dochter uit een turfschippersfamilie in het begin van de 19e eeuw, die het benauwende godsdienstige milieu van haar ouders ontvlucht, maar tenslotte toch terugkeert.
Goes, Hoekman, 1975
a117007 prot strk - V J C - 3cc 3:40 v
____________________________*Mateboer, T. / Jantien

Streekroman spelend in het Staphorst van de jaren dertig, die vele details bevat over het dagelijks leven van de bevolking.
Den Haag, Voorhoeve, 1977
a196945 strk chri - V - 3cc 3:40 m
____________________________Mateboer, T. / Willemien uit de Drechtsteeg

Het levensverhaal van een vrouw in een arme buurt van Genemuiden aan het begin van de 20e eeuw.
Houten, Den Hertog, 2003
a400113 strk hist prot - V - 1dc 6:39 v
____________________________*Matthijs, Marcel / Hellegat

Als de enige overgebleven zoon van een rijke hereboer een andere vrouw trouwt dan zijn vader voor hem uitgezocht heeft, is dit het begin van veel narigheid.
Soest, Publiboek/Baart, 1985
a132846 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Mazen, G.H. van / Vice Versa

Roman uit de kringen der Haagse ambtenarij.
Kampen, Kok, 1969*
a161802 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Meer-Prins, L. van der / De dochters van De Hofstede

Een 18-jarig meisje gaat in de vroege jaren '50 vanuit Parijs naar Nederland op zoek naar haar familie. Hierop volgt: De zonen van De Hofstede, no. a148533
Hoorn, Westfriesland, 1995
a144545 fami strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________Meer-Prins, L. van der / Dorp in tweeduister

Wanneer in een dorp een moord wordt gepleegd, brengt dat grote opschudding teweeg in de anders zo rustige gemeenschap.
Helmond, Westfriesland, 1989
a136575 strk dete - V - 1dc 6:30 v
____________________________Meer-Prins, L. van der / Het gelukkige leven

Een beeldhouwer is sprakeloos als hij de dochter ziet van de vrouw van zijn beste vriend, op wie hij eens verliefd was. Hierop volgt: De dochters van De hofstede, no. a144545
Helmond, Westfriesland, 1993
a142144 fami strk - V - 1dc 9:12 v
____________________________Meer-Prins, L. van der / Jolet trilogie

Drie opeenvolgende romans die zich afspelen rond de jaren vijftig met als hoofdpersoon de jonge Jolet die een aantal keuzes in haar leven moet maken.
Helmond, Westfriesland, 1989
a136053 strk fami - V J C - 1dc 19:20 v
____________________________Meer-Prins, L. van der / Tweedracht op de hoeve

Als twee boerenzoons beiden verliefd raken op een jonge bejaardenverzorgster, levert dit grote spanningen op.
Hoorn, Westfriesland, 1987
a135074 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________Meer-Prins, L. van der / Woelig water

Een jong echtpaar groeit na moeilijke oorlogsjaren uit elkaar wanneer de man zich in de stad wil vestigen waar hij goede zaken kan doen, terwijl de vrouw haar geboortegrond niet wil verlaten.
Rotterdam, Lekturama, 1980
a126553 fami strk - V - 1dc 7:15 v
____________________________Meer-Prins, L. van der / De zonen van De Hofstede

In de jaren van de wederopbouw krijgt een gezin te maken met allerlei veranderingen in samenleving en familie. Vervolg op 'Het gelukkige leven' en 'De dochters van de Hofstede'.
Hoorn, Westfriesland, 1997
a148533 strk fami - V - 1dc 10:02 v
____________________________*Meertens, Frans / De zwaluwen van morgen

In een klein dorp in de Belgische Voerstreek verliezen rond 1900 kerk en adel hun invloed.
Lanaken, Frans Meertens, 1991 i.e. 1990
a137365 strk - V - 2cc 2:10 v
____________________________Meer, Olga van der / Onverwerkt verleden

Na een mislukt huwelijk probeert een jonge vrouw een nieuw leven op te bouwen.
Haarlem, Gottmer, 1997
a146362 strk fami - V - 1dc 5:12 v
____________________________*Meesters, Wolf / Hielko

De belevenissen van een 14-jarige jongen uit een zeer protestants-christelijk Gronings arbeidersgezin in de dertiger jaren.
Kampen, Kok, 1976
a193208 prot strk - V - 6cc 7:50 m
____________________________*Meiden, Anne van der / Spoel en spade

Door de belevenissen te vertellen van een arm Twents boerengezin tussen de jaren 1835 en 1850 tekent de schrijver de voor die tijd grote veranderingen die de ontwikkeling van de techniek- de toepassing van de stoomkracht - bracht in het leven van deze Twentse boeren.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1960
a160091 strk - V - 5cc 6:30 m
____________________________*Meijer, Roelf / De leste börg

Eerste verhalenbundel van deze schrijver met verhalen over alledaagse mensen en gebeurtenissen, geschreven in het Gronings dialect.
Scheemda, Stichting 't Grunneger Bouk, 1995
a225919 verh dial - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Meinen, G.J. / Achterhooksche vertelsels

Verhalen over het leven van eenvoudige mensen in het begin van deze eeuw in het dialect uit de omgeving van Winterswijk.
Enschede, Witkam, 1980
a120294 dial - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Meinen, G.J. / Eenvoudige menschen

Verhalen in Achterhoeks dialect, aangevuld met enkele verhalen uit de dertiger jaren.
Lochem, De Tijdstroom, 1943
a114559 strk verh - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Meinen, G.J. / Landjeugd

Bundel poëtische verhalen over een tweeling.
Zelhem, W. Van Keulen : Drukkerij Remmelink, 1972
a114729 strk dial - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Meinen, G.J. / Landvolk

Verhalen, in dialekt, over het Achterhoekse plattelandsleven.
Lochem, De Tijdstroom, 1934
a132387 dial verh strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________Meir, Guido Van / Terug naar Oosterdonk, of Het verloren dorp van Pietje de Leugenaar

Na de dood van zijn vader komen bij een t.v.-presentator allerlei herinneringen boven aan het Vlaamse dorp waar hij opgroeide.
Antwerpen, Houtekiet, 1997
a147050 strk - V - 1dc 7:29 m
____________________________*Melis, René / Er is geen weg terug

Na de Tweede Wereldoorlog vinden er in het kleine kustplaatsje Burghstede maatschappelijke veranderingen plaats, die niet door iedereen met gejuich worden begroet.
Antwerpen, De Vlijt, 1980
a123134 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Mets, Leo / Een foto uit Ohio

Het verhaal van Jozef en Maria en het kind in een dorp in Vlaanderen, verteld vanuit een typisch Vlaams verlangen de mens te zien als resultaat van wat zijn voorouders misdeden.
Leuven, De Clauwaert, 1983
a209695 psyc vlam - V - cc
____________________________*Meyere, Victor de / Labber-de-Zwie

Twee verhalen, een volkslegende en een ironisch fragment uit de roman "Nonkel Daan", in de Vlaamse sfeer.
Amsterdam, Van Kampen, 1978
a116534 vlam - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Michiels, Ivo / Het boek alfa

Een soldaat op wacht beleeft tijdens een kritisch ogenblik, temidden van oorlogdreiging, verhevigd en geëmotioneerd opnieuw het geweld en de angsten van zijn jeugd.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1963
a114123 lite vlam - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Miedema, Arjen / De Heer van 't Wold

Het verhaal van een klompenmakerszoon die door vlijt en zuinigheid een behoorlijk bedrijf heeft opgebouwd.
Utrecht, Het Spectrum, 1980
a185603 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Miedema, Arjen / In beide handpalmen

Streekroman spelend in Friesland.
Baarn, Bosch & Keuning, 1946
a161290 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________Minderhoud-Blom, Cocky / Het meisje met de roze fiets

In een Zeeuws dorp leidt de liefde tussen een gelovige onderwijzeres uit Rotterdam en een niet-gelovige boerenzoon tot onderlinge spanningen.
Utrecht, De Banier, 1992
a142771 strk chri - V - 1dc 13:40 v
____________________________*Missinne, Lut / Klassieke verhalen uit Vlaanderen

Bloemlezing van verhalen van Vlaamse auteurs die gepubliceerd werden in de periode 1890-1945.
Amsterdam, Meulenhoff, 1995
a145155 vlam verh - V - 10cc 13:40 m
____________________________Moggach, Deborah / Tulpenkoorts

Een knappe, jonge vrouw wordt verliefd op de schilder die haar met haar oude echtgenoot portretteert en bedenkt een gewaagd plan om voor altijd bij haar geliefde te kunnen zijn.
Amsterdam, Archipel, 1999
Vert. van: Tulip fever. - 1999
a230944 hist lief strk - V - 1dc 8:29 v
____________________________*Mok, Maurits / Dorp in de branding

Omstreeks de eeuwwisseling in een vissersdropje spelend verhaal, over een bakker die moet inzien dat de tijden veranderen en er een nieuwe mentaliteit ontstaat.
Naarden, Strengholt, 1975
a115086 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Mollison, Elizabeth / Dordogne

Verhalen rond de Dordogne-vallei, van oudsher een bron van inspiratie voor schrijvers en dichters uit diverse landen
Amsterdam, Meulenhoff Informatief, 1983
a132609 verh strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________*Mondria, Henk / Thuisvaart

Een visser in de Noordwesthoek van Overijssel ziet de toekomst voor zichzelf en zijn kinderen bedreigd wanneer men met de aanleg van de Afsluitdijk begint, wat naast zijn stugheid nogal wat spanning in zijn gezin veroorzaakt. o.
Kampen, Kok, 1978
a122609 strk - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Montsma, Margien / Geluk in de achterhoek

Met de tweede vrouw van haar vader komen er ook andere familieleden over de vloer, wat voor Joek het begin van een moeilijke tijd betekent, maar ook van een groot geluk.
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1981
a122451 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Mooij, Riekus de / Het gelijk van de twijfel

Maarten Peters trekt als jonge onderwijzer vanuit de Achterhoek naar het westen, waar hij erg moet wennen aan de onrustige leefwijze. Hij ervaart dat hij ondanks twijfel en teleurstellingen in de liefde, tot steun van anderen kan zijn.
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1984
a131594 prot strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________Mortier, Erwin / Marcel

Een klein jongetje bekijkt de wereld van zijn familie, waarin het portet van een gesneuvelde jongeman, Marcel, een belangrijke rol blijkt te vervullen.
Amsterdam, Meulenhoff, 1999
a147525 vlam kind - V - 1dc 3:09 m
____________________________*Mulder, Gerrit / Wacht u voor de hond

Een jonge vrouw tracht zich voor haar omgeving af te sluiten, onder andere door een afschrikwekkende hond te kopen, maar later komt zij tot de ontdekking dat niemand helemaal voor zichzelf kan leven.
Baarn, Bosch & Keuning, 1950
a161842 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Mulder, G. / Gaasterlanders

Streekroman over de zuidwesthoek van Friesland, spelend in de jaren dertig.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1943
a203766 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Mulder, G. / Voordat het winter wordt

Een gepensioneerde politieman vertelt zijn wonderlijke levensgeschiedenis en die van zijn ouders en grootouders aan zijn buurvrouw op een Fries dorpje.
Baarn, Bosch & Keuning, 1963
a181185 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Munck, Menno de / Olie in het veen

Wanneer in een klein dorpje een leger technici aankomt om olieproefboringen te doen, raakt het hele dorp in rep en roer.
Nijkerk, Callenbach, 1978
a116221 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________

Nahar, Amber / Op weg naar de horizonNa de watersnoodramp op de Zuid-Hollandse eilanden komt een jong meisje bij een oom en tante in huis die haar willen koppelen aan hun achterlijke zoon.
Amsterdam, null, 1990
a116592 strk - V - 1dc 5:21 v
____________________________Nederveen, Fook / Loester ins ...

Verhalen in het dialect van Roermond en omgeving.
Remunj Roermond, Veldeke Limburg, Krink Remunj, 1995
a147062 dial verh - V J C - 1dc 3:10 v
____________________________*Nesna, Hans / Daar midden op de heide....

Streekroman over een wijkverpleegster, wonend in een dorpje op de Veluwe, die getrouwd is met een schilder en haar man na allerlei problemen kwijt raakt aan een ander.
Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1948
a111739 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Neuteboom, J.H. / Trudaõ

Verhaal in Gronings dialect uit de tijd van de zeilvaart.
Groningen, Van der Kamp, 1924
a190701 dial - V - 1cc 0:40 v
____________________________*Niehoff, Jan / Oetstreud op wiend

Korte schetsjes in Gronings dialect.
Winschoten, Van der Veen, 1962
a193179 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Nienhuis, Jant / Fivelgoër eigenheimers

Verhalen spelend op het platteland van Groningen met dialogen in Gronings dialect.
Assen, "De Torenlaan", 1946?
a193394 dial verh - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Nienhuis, Jant / Pioniers

Roman, spelend in de oorlog, waarin twee boerenzoons na de capitulatie in 1940 proberen een gezin te stichten en een boerderij te verkrijgen.
Nijkerk, Callenbach, 1977
a115700 strk - V - 10cc 13:40 m
____________________________*Nienhuis, Jant / Waar mens en koren rijpen

Streekroman die zich afspeelt in Groningen.
Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941
a182585 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Nijenhuis, Gerard / Het jaar van de ooievaar

Een Haagse journalist vindt in een klein Drents dorpje het huis van zijn dromen en besluit daar te gaan wonen om zijn boek te schrijven.
's-Gravenhage, Kruseman, 1979
a122484 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / Duumkes grond

Streekroman over de boer "Duumke" die de ene narigheid na de andere te verwerken krijgt.
Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1974
a162742 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / De dwarskop

De natuurlijke zoon van een lichtzinnige vader is het zwarte schaap in een ouderwetse brouwersfamilie in de Achterhoek omstreeks 1900. De haat tegen de stieffamilie en daarnaast de liefde voor een schoonzuster, die evenmin als hij in dit milieu hoort, zijn de problemen in deze familieroman.
Bussum, Van Holkema en Warendorf, 1972
a102646 fami strk - V - 1dc 9:48 m
____________________________Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / 't Hemeltje

Streekroman over de eenvoudige boer Kriel, die van oorlog niets begrijpt.
Bussum, Van Dishoeck, 1954
a127110 strk - V - 1dc 13:40 v
____________________________

*Nijnatten-Doffegnies, H.J. van / Henne

Een meisje breekt met de tradities van de vasthoudende Veluwse boerenstand door te trouwen met de man van haar eigen keuze.
Bussum, Van Dishoeck, 1947

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina