Over deze deelcatalogusDovnload 1.22 Mb.
Pagina15/24
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

a122470 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het huis aan de driesprong

In het huis aan de driesprong ontstaan moeilijkheden als de kinderen tegen de wil van de vader hun eigen weg willen gaan.

Tussen de akkers bloeit de liefde: 1


Kampen, Kok, 1975
a115673 fami strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / De Hulzenhof

Het huwelijk van de zoon van boer Alving, dat aanvankelijk een mislukking dreigt te worden, neemt dankzij allerlei dramatische ontwikkelingen een keer ten goede.

Het geslacht Alving: deel 5


Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1976
a113099 strk - V - 1dc 5:35 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / De Kruishoeve

Een jonge boerin met een ongeneeslijke oogziekte stuit op veel onbegrip in de dorpsgemeenschap.
Hoorn, Westfriesland, 1995
a108715 strk - V - 1dc 7:47 v
____________________________


Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het laatste woord

De problemen die zich voordoen bij de Drentse familie Alving door de veranderende opvattingen.

Het geslacht Alving: deel 3


Bussum, Holkema & Warendorf, 1973
a108914 strk - V - 1dc 8:03 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Langs een omweg

Roman over de moeilijkheden die een jonge boer in zijn huwelijk ondervindt.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1952
a129043 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / De lege plaats

Een domineesdochter komt als gezelschapsdame in een gezin dat drie jaar eerder door een vreselijk ongeluk werd getroffen en weet door haar zacht, liefdevol karakter de verbittering van de heer des huizes te doorbreken.
Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek, 1977
a116251 strk - V - 1dc 5:17 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het leven begon opnieuw

In het eerste deel van deze trilogie worden de aanpassingsmoeilijkheden beschreven die een jonge boer ondervindt na zijn diensttijd in Indonesië.

Dageraad-trilogie: deel 1


Kampen, Kok, 1965
a107766 strk prot - V - 1dc 6:30 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Moeder Fenna

Waarin problemen rijzen rond de kinderloosheid van de nieuwe eigenaar van de hoeve en de kinderen van zijn halfbroer, waar de ouders te weinig aandacht aan besteden.

Moeder Fenna-trilogie: deel 3


Wageningen, Zomer en Keuning, 1977
a191653 strk prot - V - 1dc 7:16 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Nu geen tranen meer

De Tweede Wereldoorlog laat veel verdriet achter bij een boerenfamilie uit de IJsselstraat, maar gelukkig keren veel dingen zich toch nog ten goede.

Het geslacht Bronkhorst: deel 3


Kampen, Kok, 1971
a107153 strk prot chri - V - 1dc 8:06 v
____________________________*Oosterbroek-Dutschun, Annie / Spreekuur der liefde

Een ouderloos meisje vindt na een grote teleurstelling in de liefde uiteindelijk toch haar bestemming.
Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek, 1980
a116211 prot strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Stijntje

Stijntje moet kiezen tussen de eerzuchtige Anton en de rustige, kalme Geert.

Tussen de akkers bloeit de liefde: 3


Kampen, Kok, 1978
a115899 strk - V - 1dc 7:16 v
____________________________*Oosterbroek-Dutschun, Annie / Het stille licht

Pas na de ontmoeting met zijn vroegere geliefde beseft een Drentse boer van wie hij werkelijk houdt.

Het geslacht Alving: deel 2


Bussum, Van Holkema en Warendorf, 1970
a108913 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Tweedonker

Omstreeks de eeuwwisseling in Drente spelend verhaal over een boerenzoon en een meisje, die door hun vaders voor elkaar bestemd zijn. Het geslacht Alving: deel 1
Bussum, Van Holkema en Warendorf, 1968
a104465 strk - V - 1dc 8:34 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Voor altijd de jouwe

Zwaantje is al in ondertrouw met Cornelis, maar de ontmoeting met Tjeerd brengt haar anders zo rustige leventje totaal in de war.
Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1981
a126897 strk - V - 1dc 5:41 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / De vreemde zoon

Een stugge boer komt na vele teleurstellingen en zelfoverwinning tot het inzicht dat zijn pleegzoon de aangewezen persoon is om hem op te volgen.

Moeder Fenna-trilogie: deel 1


Wageningen, null, 1973
a110393 strk prot - V - 1dc 7:50 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Wie kent het eigen hart

Een jonge vrouw, opgevoed door haar oom, een rijke boer, trouwt tegen de wil van haar familie met een gerepatrieerde invalide en weet zich ondanks grote zorgen en moeilijkheden staande te houden.

Dageraad-trilogie: deel 3


Kampen, J.H. Kok, 1965
a102002 strk prot chri - V - 1dc 8:02 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Wie zoekt en niet vindt

Een boerenzoon die bij zijn ouders op een eenvoudige boerderij woont is erg jaloers op zijn beide neven die prachtige boerderijen hebben. Hij trouwt na allerlei verwikkelingen met een ongehuwde moeder die een grote boerderij zal erven.

Het geslacht Alving: deel 4


Bussum, van Holkema & Warendorf, 1974
a111047 strk - V - 1dc 8:04 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / De wondere oogst

Twee meisjes uit een verweesd gezin worden opgevoed door het kinderloze echtpaar Annemarie en Johannes, aan wie zij, naast zorgen, veel vreugde geven.

Annemarie-trilogie: deel 3


Wageningen, Zomer en Keuning, 1965
a102880 strk chri - V - 1dc 7:23 v
____________________________Oosterbroek-Dutschun, Annie / Zij zoeken de vrede

Roman over het boerenleven, met liefdesproblemen en verwikkelingen rond de opvolging op een boerderij.

Het geslacht Bronkhorst: deel 2


Kampen, Kok, ca. 1970
a107151 fami strk prot - V - 1dc 8:06 v
____________________________*Oosterbroek-Dutschun, Annie / Zorg over Zonderland

Het huwelijk van een rijke boerendochter met de veel jongere knecht is aanvankelijk wel gelukkig, maar wordt ondermijnd door onderlinge misverstanden en lastercampagnes.

Annemarie-trilogie: deel 2


Wageningen, Zomer en Keuning, 1963
a102448 strk chri - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Oosterloo, Jan H. / De toekomst ligt weer open

Een man, die bij de watersnoodramp van 1953 zijn ouders, zusje en verloofde verloor, komt slechts met moeite over deze slagen heen.
Kampen, Kok, 1978
a117571 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Otter, Kees den / En altijd stroomt de Slinge...

Een studente komt voor haar afstudeerproject in aanraking met de bewoners van een boerenhoeve.
Capelle a/d IJssel, Mes, 1998
a147539 strk - V - 1dc 6:38 v
____________________________Overeem, Brand / Geertje, 't hooi moet om

Verhalen over mensen van het platteland, zoals een schaapherder, de mutsenmaakster, het kind dat met de helm geboren is, e.d.
Baarn, Bosch & Keuning, 1987
a134128 strk verh - V - 1dc 3:40 v
____________________________Overeem, Jac. / Carla

Carla is de enige dochter van een boswachter, met een eigen kijk op het leven. Ze wordt geconfronteerd met het leed om haar heen en treedt handelend op. Ze is intelligent en heeft een geopend hart voor geestelijke indrukken. Bevat Veluws dialect.
Utrecht, De Banier, 1999
a179677 fami strk chri - V - 1dc 17:17 v
____________________________*Overeem, Jac. / De eekschillers van Doornspijk

Verhaal over arbeiders, die de kost verdienen met het "ontschorsen" van eikenhout.
Utrecht, Den Hertog, 1979
a161831 strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________Overeem, Jac. / De erfgenamen van de "Berkenhof"

De verdere gebeurtenissen in het natuurlijk en geestelijk leven van de voormalig herdersknaap en de mensen om hem heen.

Vervolg op: De jeugd van Jeroen Paarsvelde, no. a223374


Barneveld, Koster, 1988
a225148 chri strk hist - V - 1dc 8:19 v
____________________________Overeem, Jac. / 't Herdersjong van het Uddelermeer

Een jongen uit een protestant arbeidersgezin werkt zich op tot herder. Hierop volgt: De jeugd van Jeroen Paarsvelde, no. a223374
Barneveld, Koster, 1986
a132859 chri strk hist - V - 1dc 6:30 m
____________________________*Overeem, Jac. / De hoeve bij het Grijze Veen

Verhaal, spelend rond 1886 in Voorthuizen, waarin in het gezin van een kleine boer de verdeeldheid en de dreiging van een nieuwe kerkscheuring de gemoederen verontrusten.
Utrecht, De Banier, 1985
a214064 chri strk hist - V - 6cc 7:50 v
____________________________Overeem, Jac. / De jeugd van Jeroen Paarsvelde

De groei naar volwassenheid van Jeroen Paarsvelde wordt in dit tweede deel van de trilogie beschreven. Hierop volgt: De erfgenamen van De Berkenhof, no. a225148
Barneveld, Koster, 1987
a223374 chri strk hist - V - 1dc 7:50 m
____________________________*Overeem, Jac. / De koejongen van Elspeet

De geschiedenis van Peter de Jeune, een daggeldersjongen, geplaatst in een tijd, dat er op het platteland nog ontbering geleden werd.
Utrecht, Den Hertog, 1978
a165442 strk prot chri - V - 6cc 7:50 m
____________________________*Overeem, Jac. / Kootwijk Trilogie

Verhaal over het leven van een Griekse jongen die zijn hart verpandt aan de Veluwe en haar bevolking.
Utrecht, Den Hertog, 1980
a122658 strk chri - V - 14cc 19:20 m
____________________________*Overeem, Jac. / De man met de geuzekop

Biografie van prof. dr. Hugo Visscher verweven in een verhaal spelend op de Veluwe.
Hierden, Reijnders, 1980
a163702 biog prot strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Overeem, Jac. / Mia Windvang trilogie

Het levensverhaal van een vrouw die geboren werd als woonwagenmeisje, boerin wordt op de boerderij van haar man, maar haar zoon terug ziet gaan naar het woonwagenleven.
Utrecht, Den Hertog, 1981
a161080 prot strk chri - V - 14cc 19:20 v
____________________________*Overeem, Jac. / De pastoor van Garderen

Een levensbeschrijving van Jan Gerritz Verstege, te Stroe onder Garderen, die door het lezen van de geschriften van Luther en Calvijn zich afkeert van de R.K. kerk en later bekend wordt onder de naam van Anastasius Veluanus en de bijnaam krijgt: "De Hervormer van de Veluwe".
Utrecht, Den Hertog, 1975
a162764 biog strk prot - V - 5cc 6:30 v
____________________________Overeem, Jac. / Tussen de heuvels daar woonden zij

Een Hollandse boer koopt een oud klooster in Frankrijk en probeert daar met zijn gezin een nieuw bestaan op te bouwen.
Veenendaal, Kool, 1987
a135172 chri strk buit - V - 1dc 6:30 v
____________________________Overeem, Jac. / Veluwe omnibus

Bevat: Hij was van Gelders bloed. - Oorspr. uitg.: Utrecht : De Banier, 1967. Mensen van Bronnenland ; De boer van Vechtkampen. - Bew. van: De nauwe weg
Utrecht, Den Hertog, 1979
a164995 strk chri - V - 1dc 6:02 v
____________________________*Overeem, Jac. / Vuur zonder rook

Een Veluws verhaal uit de '30-er jaren, dat in 1943 clandestien is uitgegeven.
Veenendaal, Kool, 1977
a165826 prot strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Overeem, Jac. / Waar de bron ontspringt

Een verhaal over mensen uit de Achterhoek.
Veenendaal, Kool, 1978
a164744 prot strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Overeem, Jac. / Wielke, de keuterboer

Schrijver wil laten uitkomen dat zij, die zichzelf wegcijferen, vaak voor anderen van de grootste betekenis kunnen zijn.
Utrecht, Den Hertog, 1976
a165541 strk prot chri - V - 5cc 6:30 m
____________________________*Overeem, Jac. / Een zoon van het Veluweland

De geschiedenis van Henk Wever.
Utrecht, Den Hertog, c. 1976
a165904 strk chri - V - 3cc 3:40 v
____________________________

*Pannekeet, Jan / KonkeltoidAnektotes.
Hoorn, "Westfiesland", 1969
a107380 dial strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________*Pannekeet, Jan / Terug naar West-Friesland

Belevenissen van een pas afgestudeerde onderwijzer, die in de jaren 1943-'45 als onderduiker op een boerderij in Noord-Holland werkte teneinde aan de arbeidsdienst te ontkomen.
Haarlem, Gottmer, 1968
a109585 oorl strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Pannekeet, Jan / Wa'k zègge wou...

Verhaaltjes en enkele rijmen in Westfries dialect.
Hensbroek, Lammes, 1976
a112834 dial verh - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Pearson, Diane / Vreemde in eigen huis

Een arme boerenzoon ontworstelt zich aan de onderdanigheid en trouwt voor de tweede keer met een vrouw die van hem en zijn kinderen vreemde in eigen huis maakt.
Baarn, De Boekerij, 1973
Vert. van: The marigold field
a109646 fami strk - V - 9cc 12:10 v
____________________________Pelt, Kees van / Het hennepen venster

Als tijdens de Patriottentijd ook in Oud-Beijerland rellen uitbreken, doet de jonge Jochem van Gelder mee met de plundering van huizen van vooraanstaande patriotten.
Capelle aan den IJssel, Mes, 2000
a356273 strk hist - V - 1dc 12:10 m
____________________________Penders, Annie / Dorp aan de Mare

Als een niet-katholieke onderwijzer in een Limburgs dorp in de jaren vijftig terecht komt, zijn er wederzijds aanpassingsproblemen.
Assen, Servo, 2002
a360368 strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________*Penning, L. / De eilanders

Verhaal, dat een ruime blik geeft op het Urk van vroeger.
Urk, De Vuurtoren, 1978
a164963 strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Penning, L. / Voortrekkersbloed

Zuid-Afrikaanse roman.
Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1926
a166138 strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________Penning, Ynskje / Aduma Borg

Een jonge vrouw in een Gronings terpdorp komt in kennis met twee zoons van een familie op een oude herenboerderij.
Hoorn, Westfriesland, 1998
a146979 fami strk - V - 1dc 8:44 v
____________________________Penning, Ynskje / De Fokkema Heerd

Twee boerenzoons raken met elkaar in conflict over de voorvaderlijke boerderij. Traditionele boerenroman die zich afspeelt op het Groningse platteland. Hierop volg: Lutje Boudel, no. a179396
Helmond, Westfriesland, 1992
a141522 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________*Penning, Ynskje / Hoogland

De opvolger op een boerenhofstee trouwt met de verkeerde vrouw en dat blijft niet zonder gevolgen.
Helmond, Westfriesland, 1994
a176261 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Penning, Ynskje / Het huis onder de rode beuk

De huisarts Bram Marnix verliest al jong zijn vrouw. Maar een andere jonge vrouw (Siebrechtje Lunsen) wordt de spil van Brams gezin, dit leidt tot grote spanningen met de vriend van Siebrechtje. Hierop volgt: De weg terug, no. a142090
Kampen, Kok, 1993
a142102 strk - V - 1dc 5:25 v
____________________________Penning, Ynskje / Huize De Goede Hoop

Op een Groningse boerderij gaat alles ogenschijnlijk goed, maar ontrouw en ziekte eisen hun tol. Deel uit de cyclus over de boerenfamilie Fokkema. Vervolg op: Lutje Boudel, no. a179396
Hoorn, Westfriesland, 1999
a148282 fami strk - V - 1dc 7:44 v
____________________________Penning, Ynskje / Kloosterwier

Een jonge vrouwelijke huisarts vestigt zich in haar geboortedorp en wordt verliefd op de bewoner van haar ouderlijk huis.
Hoorn, Westfriesland, 1997
a146611 strk - V - 1dc 7:20 v
____________________________Penning, Ynskje / Lutje Boudel

Wanneer de dochter uit een Gronings gezin verliefd wordt op de grootste flierefluiter van school, probeert haar moeder haar hier tevergeefs voor te waarschuwen. Ook haar man lijkt zich niets meer van haar aan te trekken. Als ze dan haar baan op de universiteit lijkt kwijt te raken en de boerderij Lutje Boudel steeds minder opbrengt, weet ze niet meer hoe ze alle rampspoed moet tegenhouden. Hierop volgt: Huize De Goede Hoop, no. a148282
Hoorn, Westfriesland, 1999
a179396 fami strk dame - V - 1dc 8:06 v
____________________________Penning, Ynskje / Tussen traditie en trouw

Verhaal spelend rond 1900 waarin de liefde tussen de dochter van een rijke Groningse hereboer en een arme dominee wordt gedwarsboomd door de vader van het meisje.
Kampen, Kok, 1993
a142091 strk - V - 1dc 5:44 v
____________________________Penning, Ynskje / De weg terug

Eén van Brams dochters weigert de weg te gaan die hij voor haar heeft uitgestippeld. Als ze echter gedesillusioneerd uit het buitenland terugkeert, zijn er liefdevolle armen die haar opvangen. Vervolg op: Het huis onder de rode beuk, no. a142102
Kampen, Kok, 1993
a142090 strk - V - 1dc 7:42 v
____________________________Perrick, Penny / Malina

Op 12-jarige leeftijd ontmoet Rose, een Iers meisje, de knappe Engelsman Charles. Op 44-jarige leeftijd, een paar illusies armer, weet ze dat ze met een hardvochtige, sadistische man is getrouwd.
Amsterdam, Luitingh-Sijthoff, 1994
Vert. van: Malina. - 1993
a143128 strk lief - V - 1dc 12:10 v
____________________________Peters, Karin / Als het riet in de wind

De komst van een pleegdochter brengt grote veranderingen in een door de vader overheerst boerengezin in Zeeuws-Vlaanderen.
Helmond, Westfriesland, 1993
a141625 strk fami - V - 1dc 6:30 v
____________________________Peters, Karin / Gisteren is geweest

Als een meisje door haar vader wordt gedwongen te trouwen met haar buurjongen, komt ze in verzet.
Hoorn, Westfriesland, 2000
a356291 strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________Peters, Karin / Haar strijd voor het geluk

Op een dieptepunt in haar leven ontmoet een vrouw een man die haar een baan en onderdak biedt.
Hoorn, Westfriesland, 1985
a130135 fami strk - V - 1dc 7:22 v
____________________________Peters, Karin / Waar liefde beslist

Een in de dertiger jaren spelende roman over de dochter van een boer die van haar vader moet trouwen met de zoon van een rijke boer.
Hoorn, Westfriesland, 1984
a126730 strk - V - 1dc 6:53 v
____________________________Peters, Karin / Wat blijft, is herinnering

De verhuizing naar een dorp op Walcheren en de Tweede Wereldoorlog drijven een gezin uiteen.
Helmond, Westfriesland, 1991
a138719 strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________Pilcher, Rosamunde / September

Mysteries rondom twee vooraanstaande families uit de Schotse Hooglanden.
Weert, Zuid-Hollandsche U.M., 1991
Vert. van: September. - 1990
a137924 strk - V - 1dc 25:10 v
____________________________*Pillecyn, Filip De / Mensen achter de dijk

Autobiografische roman over het leven van de bevolking aan de Schelde boven Antwerpen in de tijd toen de eerste fabrieken er het handwerk gingen vervangen.
Amsterdam, Gianotten, 1962
a183508 soci strk - V - cc
____________________________*Pillecyn, Filip De / De veerman en de jonkvrouw

Poëtisch verhaal over de liefde van een jonkvrouw en een boerenmeisje voor een veerman in het 18e eeuwse Vlaanderen.
Leuven, De Clauwaert, 1979
a114388 vlam hist - V - 4cc 5:00 v
____________________________Plantaz, Marie-Catherine / Geinen daag geit veurgood veurbijj

Verhaal in het dialect van Maastricht en omgeving.
Mestreech Maastricht, Gadet, 1980
a139132 dial - V - 1dc 3:40 v
____________________________Platteau, Pierre / Rue Bonnevie

Autobiografisch getint relaas van het leven van een Vlaamse jongen in een arme volksbuurt na de Tweede Wereldoorlog.
Amsterdam, Atlas, 2002
a360113 kind vlam - V - 1dc 5:00 v
____________________________*Plegt, B.H.A.M. / Oet et oale doarp

In 40 stukjes tekent de schrijver de Twentse dorpsmensen levensecht.
Enschedé, Witkam, 1972
a129651 dial verh strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Pleysier, Leo / De kast

Telefoongesprek tussen een man en zijn zuster waarbij de erfenis van hun overleden moeder ter sprake komt.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1991
a220639 lite dial - V - 2cc 2:10 m
____________________________Plouvier, Bart / De biechtspiegel

In een Vlaams dorp blijken zich bizarre en duistere zaken af te spelen.
Antwerpen, Manteau, 2000

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina