Over deze deelcatalogusDovnload 1.22 Mb.
Pagina16/24
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

a355672 vlam strk - V - 1dc 6:12 m
____________________________*Plouvier, Bart / Het gelag

Een Belgische schrijver is stamgast in een dorpscafé (Waasland), een eigen wereldje met eigen normen.
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1995
a143591 lite vlam - V - 3cc 3:40 m
____________________________Plouvier, Bart / De gele vlag

Als een Vlaams dorp vol excentriekelingen en zuiplappen onder een hittegolf zucht, gebeuren er vreemde dingen.
Antwerpen, Manteau, 2003
a361528 vlam - V - 1dc 5:06 v
____________________________*Poel, J.F. van der / Verboden liefde

Een boerenzoon in een orthodox protestants milieu draagt zijn hele leven de gevolgen van een jeugdige misstap.
Utrecht, De Banier, 1996
a178148 prot chri strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Poldermans, D.A. / Langs dieken en wegen

Streekverhalen, waarin de uit de streek afkomstige schrijver (1877-1939) een treffend beeld geeft van het leven op het Zuid-Bevelandse platteland in het begin van de 20e eeuw.
Goes, null, 1972
a110342 strk verh dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Poldermans, D. A. / Zuud-Bevelandsch lief en leed

Streekverhalen, waarin op humoristische, maar ook op zeer tragische wijze het leven wordt weergegeven van Zuid-Beveland in de 20-er en 30-er jaren.
Middelburg, Den Boer, 1971
a110088 strk verh dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Polman, M.A. / Uittocht

Boerenroman, spelend in Groningen.
Assen, Van Gorcum, 1939
a190691 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________Pool, Henk / Brummels

Bundel gedichten.
Hardenberg, Olthoff, 1988
a141735 dial - V - 1dc 0:40 m
____________________________*Poortman, J. / Leven rond Schoneveld

Vanuit eigen herinneringen en van nóg vroeger, beschrijft de auteur in Drents dialect het boerenleven van zo'n eeuw geleden.
Meppel, Krips Repro, 1981
a125003 dial - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Pothast-Gimberg, C.E. / Een man spant zijn boog

Een Hollandse jongen die in het Franse dorpje niet wordt gewenst, ziet toch kans daar ondanks alle plagerijen een bestaan op te bouwen en gelukkig te worden met een meisje uit de streek.
Den Haag, Van Goor Zonen, 1964
a161292 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Prins, Jacqueline / Schaduw over de 'Witte Hoeve'

Roman over een vrouw die de zorg op zich neemt voor haar zwager, zijn drie kinderen en de boerderij in West-Friesland, en dan ervaart dat een huwelijk met haar zwager veel problemen met zich meebrengt.
Hoorn, West-friesland, 1973
a110800 fami strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Pronk, Kees / De bestemming

Een rijke Zeeuwse boerenzoon moet kiezen tussen de hoeve waar hij is opgegroeid en de zwerversdochter van wie hij houdt.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1959
a203969 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Pronk, Kees / Goud uit het water

Het verhaal van twee mannen die in de oesterteelt een toekomst zoeken.
Haarlem, Gottmer, 1975
a103217 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Pronk, Kees / Een kleine oorlog aan de Schelde

Een tijdens de Tweede Wereldoorlog spelende roman over een vrouw die, ondanks de verachting van de dorpsbewoners, alles in het werk stelt het leven van twee joodse onderduikers te redden.
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve, 1983
a208437 strk prot - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Pronk, Kees / Oesters

Roman waarin de oesterteelt te Yerseke in de vijftiger en zestiger jaren centraal staat.
Kortgene, Opus 2, 1977
a198714 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Pronk, Kees / Het zwaar getij

Over het leven van een jongeman die zich, na twee jaar militaire dienst, weer moet leren aanpassen in zijn geboortedorp.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1956
a123709 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________Putter-Dekker, C.M. de / Een hart van goud

Neeltje en Jacoba zijn dikke vriendinnen en trekken zich niets aan van het verschil tussen arm en rijk. Vanaf ca. 12 jaar.
Utrecht, De Banier, 2000
a356362 hist strk chri - V J C - 1dc 5:00 v
____________________________

*Ravenstein, Leo van / De gebroken spiegelTijdens de oorlog worden zowel Hollandse als Duitse soldaten ingekwartierd in hotel-restaurant "De Gouden leeuw", waar een struise jonge vrouw de scepter zwaait.
Helmond, Helmond, 1972
a108293 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Rawlings, Marjorie Kinnan / Als een vreemdeling op aarde

Het leven van een man op een ontginningsbedrijf in Amerika.
Den Haag, Zuid-Hollandsche uitg. mij., ca.1959
a127125 strk - V - 13cc 17:60 v
____________________________Reenen, Jan van / Buurtschap in beweging

Als een nieuwkomer in een boerendorp naar een andere kerk gaat dan de meeste dorpsbewoners wordt hij scheef aangekeken.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2004
a403425 fami strk prot - V - 1dc 8:47 m
____________________________Reen, Ton van / Gevallen ster

Als een arme arbeiderszoon in de Peel eind jaren vijftig verliefd wordt op de dochter van een rijke dokter, blijken sociale verschillen een grote rol te spelen.
Amsterdam, Contact, 1999
a230512 strk lite - V - 1dc 3:29 m
____________________________*Reest, Rudolf van / Die van verre staan

Het moeilijke leven van mensen in een dorp, waar verschillende kerkelijke stromingen met elkaar in botsing komen, maar waar het blijde evangelie tenslotte zegeviert.
Baarn, Bosch & Keuning, 1941
a161613 strk prot - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Reest, Rudolf van / Glascultuur

Roman over het tuindersleven.
Baarn, Bosch en Keuning, 195X
a162038 strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________*Remoortere, Julien van / Op de rand van het nest

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een jongen geconfronteerd met de waanzin van de oorlog, de onmenselijke repressie en de vervreemding van zijn omgeving.
Brussel, Reinaert, 1974
a113693 psyc vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Renes-Boldingh, M.A.M. / De vier winden

Een jongeman met artistieke gaven raakt in conflikt met zijn vader, wanneer hij weigert hem als molenaar van de oude familiemolen "De vier winden" op te volgen.
Nijkerk, Callenbach, 1978
a117169 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________Renes-Boldingh, M.A.M. / Vrouwe Rixt van Ameland

De tragische strijd om het behoud van Ameland door de Cammingha's in de 17e eeuw, wier overwinning vergeefs bleek te zijn toen de laatste nakomelingen op jeugdige leeftijd stierven.
Nijkerk, Callenbach, 1963
a106978 hist strk - V - 1dc 13:14 v
____________________________*Rentenaar-Bakker, Nel / Efkes gloimen

Korte verhalen in Westfries dialect, over min of meer alledaagse voorvallen.
Hoorn, Edecea, 1979
a117338 dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Riesen, Wouter van / Albarta ten Oever

In de 18e eeuw spelende Groningse roman.
Nijkerk, Callenbach, 1941
a192474 strk hist - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Rietema, J. / Pluustergoud

Verhalen in Gronings dialect.
Winsum, Mekel, 1912
a187227 dial verh - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Rietema, J. / Uit het dagboek van mevr. Slapsma-Tiessens

In Gronings dialekt geschreven dagboekbladen van een gefantaseerde Groningse boerendochter die er een geheel eigen en humoristische levensvisie op na houdt.
Winschoten, Van der Veen, 1972
a206845 dial - V - 9cc 12:10 v
____________________________*Rietema, J. / Van 't Hoogeland

Verhalen in Gronings dialect.
Groningen, Noordhoff, 1910
a193249 dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Rietema, J. / Vief verhoalen

Verhalen in Gronings dialect.
Winschoten, Van der Veen, 1970
a187525 dial verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Rijken, A.M. van der / Dingeman Hoeks

Roman spelend in Noord-Brabant gedurende de periode voor de Eerste Wereldoorlog met als hoofdpersoon een bakker die vele moeilijkheden te verwerken heeft.
Hoorn, Westfriesland, 1979
a196948 kath strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Rijnsdorp, C. / Koningskinderen

Protestants-christelijke roman waarin het wel en wee van een kerkse dorpsgemeenschap wordt weergegeven.
Baarn, Koning, 1930
a112037 strk prot chri - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Rijn, Eric van / De grond waarop ik groeide

Verhaal over een boer die door blikseminslag zijn onverzekerde boerderij verliest en over zijn moeilijke weg terug om toch weer boer te kunnen zijn op zijn eigen akkers.
Amsterdam, Amsterdam Boek, 1974
a192743 strk - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Rijssel, Jan van / Mensen in nood

Roman spelend in een Zeeuws provinciestadje tijdens de overstromingsramp in 1953, die de dreigende vóóravond van de storm beschrijft, de doorbraak van de dijken, de reacties van de verschillende mensen en tenslotte het herstel van de dijken en het terugwinnen van het verloren land.
Amsterdam, "Kosmos", 1959
a184450 strk fami - V J C - cc
____________________________Rinère, Victor T. / Beestachtige praktijken

Een Brabantse dierenarts stuit op een misdadig netwerk als hij duistere praktijken van collega's nagaat.
Helmond, Westfriesland, 1991
a139422 strk thri - V - 1dc 5:00 m
____________________________*Risseeuw, P.J. / Geleend goed

De gebeurtenissen binnen een Westlandse tuindersfamilie in de periode tussen de beide wereldoorlogen.
Baambrugge, Grote letter bibliotheek, 1983
a127661 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Ritter, P.H. / Hemeltje-blauw

Een bedelaar leeft op de aarde als ware het een paradijs.
Baarn, De Boekerij, 1950
a160013 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________Robbertz, Dignate / Jikkemien

Zeeuwse boerenroman, die het stugge leven van een gezin en zijn buren weergeeft aan het begin van deze eeuw.
Nijkerk, Callenbach, 1941
a101092 strk - V - 1dc 10:57 v
____________________________*Roelants, Maurice / Alles komt terecht

De psychische ervaringen van twee vrienden, die het slachtoffer werden van een internationale oplichter.
Brussel, Manteau, 1974
a111397 vlam - V - 5cc 6:30 m
____________________________*Roelfsema-Eppens, G. / Van de zunkaante in 't leven

Vertelsels van alledaagse dingen en mensen uit het dorpsleven van dertig, veertig jaar geleden in het dialect van het Groningse Oldambt.
Winschoten, Van der Veen, ca. 1949
a198629 dial - V - 1cc 0:40 v
____________________________*Roessel, Nol van / B'ons op Gineind

Korte verhalen over de gebeurtenissen in Gineind, een fictief klein Brabants dorp met een samenleving, waarin mensen elkaar kennen en veel van elkaar weten. Veel (Brabantse) lezers zullen in Gineind hun eigen dorp herkennen!
Helmond, Nol van Roessel, 1981
a138704 strk dial verh - V - 5cc 6:30 m
____________________________Roessel, Nol van / Geestig geloof

Humoristische anekdoten over de omgang met parochie-geestelijken en parochianen, waarin met name ouderen veel van hun eigen ervaringen binnen het katholieke geloof zullen herkennen.
Helmond, Nol van Roessel : Helmond, 1983
a138979 dial strk - V - 1dc 4:46 m
____________________________*Roessel, Nol van / Onder de stùlp

Korte vertellingen over Brabantse mensen en gebeurtenissen.
Helmond, Van Roessel, 1979
a119732 strk verh - V - 4cc 5:00 m
____________________________*Roessel, Nol van / Orgeltrappen

Bundel met veertien verhalen over Brabant met z'n Brabanders, waarvan de dialogen ook voor niet-dialectsprekers gemakkelijk begrijpbaar zijn.
Delft, Eburon, 1987
a141952 dial verh - V - 4cc 5:00 m
____________________________*Roessel, Nol van / Skôn pertretten

In Zuid-Oost-Brabants dialect schildert de schrijver in korte vertellingen een portrettengalerij van typisch Brabantse mensen, zoals hij ze zelf heeft verteld voor Omroep Brabant onder de titel: "D'n contente mens".
Helmond, Van Roessel, 1978
a119160 dial - V - 4cc 5:00 m
____________________________Roest, Truus van der / Als door een wonder

Carla en André Verhoogt hebben huwelijkeproblemen. Carle besluit afstand te nemen en vertrekt naar Frankrijk, waar ze de doodzieke Jeanne ontmoet. Deze ontmoeting veroorzaakt een verandering in haar gedachten over haar huwelijk.
Kampen, Kok, 1990
a137765 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________*Roffel, R.J. / De boer van het Ronerveld

Beschrijving van het leven in één van de armste gebieden in Drente rond de eeuwwisseling.
Groningen, Stabo, 1981
a124451 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Roffel, R.J. / De boer van het Ronerveld

Beschrijving van het leven in een van de armste gebieden van Drente rond de eeuwwisseling.
Groningen, Stabo, 1982
a124615 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________Roothaert, A. / Doctor Vlimmen

Tegen de achtergrond van de dagelijkse praktijkwerkzaamheden in een klein Brabants dorpje omstreeks 1930, wordt zijn persoonlijk leven verhaald met o.a. zijn jarenlange strijd tegen de kerk in Rome om een kerkelijke echtscheiding gedaan te krijgen.
Utrecht, Bruna, 1978
a107600 strk - V - 1dc 18:14 m
____________________________*Rosseels, Maria / Meer suers dan soets

Vlaamse novellenbundel.
Leuven, Davidsfonds, 1977
a196660 vlam verh - V - 8cc 10:50 m
____________________________*Rossum, G.M. van / Onder de hemel van Skylge

Een geschiedenis die speelt op Terschelling in de vorige eeuw.
Kampen, Kok, ...
a161145 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Rossum, Rie van / Een lied in een vreemd land

In de figuur van de hoofdpersoon, een geestelijk en lichamelijk gehandicapt meisje, weet de schrijfster uit te komen boven de hardheid en ellende van het mensenleven.
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve, 1980
a200880 strk geha - V - 5cc 6:30 v
____________________________Rotstein-Van Den Brink, Klazien / Regels veur et weer

Spreuken en spreekwoorden in West-Overijssels dialekt.
Kampen, IJsselakademie, 1985
a133430 dial - V - 1dc 0:40 v
____________________________*Rover de, Piet / Behouwe vaart

De oude schipper Job heeft zijn leven op de Eben-Haëzer gehad en een jongeman zal zijn werk voortzetten.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1941
a199296 strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________Rozema-v.d. Veen, Frieda / Nieuwe wegen

Familieroman over het wel en wee van een moeder en haar drie volwassen kinderen, die ieder voor zich proberen een leven op te bouwen en pas na ingrijpende gebeurtenissen nieuw uitzicht krijgen op de toekomst.
Kampen, Kok, 1995
a143847 fami prot strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________Rutgers, Martin / Liefde aan de overkant

Een ongeluk met een jachtgeweer heeft, in de Tweede Wereldoorlog, grote gevolgen voor twee pachtersfamilies op de Veluwe.
Utrecht, De Banier, 1998
a178843 prot strk fami - V - 1dc 5:31 v
____________________________Ruyslinck, Ward / De ontaarde slapers

Een werkschuw echtpaar van middelbare leeftijd weet door een volkomen negatieve levenshouding niets beters te doen dan de hele dag met slapen te vullen. De eerste poging tot belangstelling voor iets anders wordt hun echter noodlottig.
Brussel, Manteau, 1957
a101060 vlam soci exam - V - 1dc 3:48 v
____________________________*Ruyslinck, Ward / Het reservaat

Een Belgische leraar, die zich opwerpt als beschermer van een leerling wier onschuld wordt belaagd, delft het onderspit tegen de kuddegeest van de moderne samenleving, die aan het geweten van de enkeling geen rechten meer toekent.
Brussel, Manteau, 1970
a108736 vlam soci - V - 6cc 7:50 m
____________________________

*Sabbe, Maurits / OmnibusKlassieke Vlaamse verhalen, waarin eenvoudige verwikkelingen in bloemrijke taal geschilderd worden.
Brussel, Reinaert, 1971
a109067 vlam - V - 10cc 13:40 m
____________________________*Sabbe, Maurits / Omnibus Vlaamse parels 2, 1900-1940

Negen kleine romans die een levendig beeld geven van veertig jaar vertelkunst in Vlaanderen, voorafgegaan door korte bibliografieën van de auteurs.
Brussel, Reinaert, 1976
a119723 vlam - V - 9cc 12:10 m
____________________________*Sadeleer, C.N. de / De koningsreiger

Bundel rond 1900 geschreven Vlaamse verhalen, getuigend van een grote liefde voor de natuur.
's-Gravenhage, Bert Bakker, 1975
a192081 vlam verh - V - 2cc 2:10 m
____________________________Saint-Exupéry, Antoine de / 't Prinske

Sprookje waarin een prinsje van een andere planeet aan een piloot over zijn ervaringen vertelt.
S.l., Stichting voor Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg, 1996
Vert. van: Le petit prince. - 1946
a146304 dial spro verh - V - 1dc 2:01 m
____________________________Salisbury, Gay / De ijzige tocht

Als er in Alaska een epidemie uitbreekt moeten onmiddellijk medicijnen worden afgeleverd in een afgelegen deel van het land. De enige manier om er te komen is met een hondenslee. De barre tocht vergt de nodige inspanning van mens en dier.
Baarn, De Fontein, 2004
a400948 reis strk biog - V - 1dc 12:25 v
____________________________*Salland, Carla van / De man met de beer

Tijdens een oogstfeest in een Westfries dorp anno 1920 wordt een dubbele moord gepleegd op verdenking waarvan een rondtrekkende kermisartiest wordt gearresteerd.
Hoorn, Westfriesland, 1978
a111530 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________Salminen, Sally / Katrina

Levensverhaal van een Zweedse boerenvrouw die ondanks armoede en ellende met opgeheven hoofd door het leven gaat.
Bussum, Van Holkema en Warendorf, 1971
Vert. van: Katrina. - 1936
a108123 strk - V - 1dc 14:58 v
____________________________*Salminen, Sally / Een spoor op aarde

De Zweeds Sven, die zich in zijn dorp niet thuisvoelt, komt na veel omzwervingen tot de ontdekking dat hij nergens rust kan vinden.
Utrecht, De Fontein, 1960
Vert. van: Spar po Jorden.
a208301 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Sandström, Flora / En de koekoek riep over het water...

De komst van een zigeuner brengt beroering in een klein Fins dorp, dat temidden van de onmetelijke bossen ligt.
Den Haag, s.n., ca. 1965
a104481 lief strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________Sant, Mien van ‘t / Aan de Linge staat een stee

De weduwe van een hereboer veroorzaakt door haar leefwijze heel wat moeilijkheden in haar naaste omgeving.

De hoeve aan de Linge: deel 1


Nijkerk, G. F. Callenbach, 1969
a106708 strk - V - 1dc 6:44 v
____________________________Sant, Mien van ‘t / De brug naar de liefde

Zal er voor de dochter van een arme keuterboer en de zoon van een rijke scheepsbouwer een gezamenlijke toekomst weggelegd zijn?
Hoorn, Westfriesland, 1980
a121143 strk prot - V - 1dc 7:47 v
____________________________Sant, Mien van ‘t / De bungalow aan het wiel

De weduwe van een hereboer verkoopt de boerderij om een nieuw leven te beginnen.

De hoeve aan de Linge: deel 2


Nijkerk, Callenbach, 1970
a141160 strk - V - 1dc 6:10 v
____________________________Sant, Mien van ‘t / Dat plekje aan de Linge

Wanneer hun kinderen volwassen zijn geworden en uitgezwermd, blijft een echtpaar intens met hen meeleven.

Waar de rietvink nog fluit: deel 2


Kampen, Kok, 1980
a120910 strk fami - V - 1dc 7:04 v
____________________________Sant, Mien van ‘t / Deining op de Aukeshof

Wieringa, de trotse bezitter van Aukeshof, krijgt moeilijkheden met zijn opgroeiende kinderen, omdat zij andere ideeën hebben over hun toekomst en huwelijk dan hij.

Aukeshof-trilogie: deel 1


Kampen, Kok, 1989
a120511 strk - V - 1dc 5:23 v
____________________________Sant, Mien van ‘t / Deze mooie dag

Streekroman.
Weert, Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1989
a136880 strk - V - 1dc 5:39 v
____________________________*Sant, Mien van ‘t / Een droom gaat in vervulling

De ex_boerin van "De verre einder" weet haar leven nadat haar kinderen zijn uitgevlogen, goed te besteden, maar haar man kan alle veranderingen maar moeilijk verwerken, waardoor moeilijkheden ontstaan.

Waar de rietvink nog fluit: deel 3


Kampen, Kok, 1981

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina