Over deze deelcatalogusDovnload 1.22 Mb.
Pagina21/24
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

a134464 strk hist chri - V - 1dc 10:44 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / Brood is ons gegeven

Het wel en wee van een jonge veeboer die voor zijn schoonvader, een vleesexporteur, werkt. Vervolg op: Moeders tranen troosten niet, no. a140897
Ede, Hardeman, 1992
a142770 strk prot - V - 1dc 7:50 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / Daggeldersvolk

Beschrijving van het plattelandsleven in vroeger tijden. Hierop volgt: De boer van het Smeulenkamp, no. a134464
Ede, Hardeman, 1986
a133603 prot strk chri - V - 1dc 10:50 v
____________________________Veenhof, Joh. G. / Eenzaam is de weg

Gerdien, dochter van een rijke boer, trouwt met de zoon van een keuterboer en wordt daarom door haar familie verstoten. Nadat haar man gestorven is, begint voor haar een moeilijke eenzame weg. Hierop volgt: De weg naar het onbekende, no. a141296
Ede, Hardeman, 1990
a140414 strk prot - V - 1dc 9:20 v
____________________________*Veenhof, Joh.G. / Emmelien

Een meisje wordt letterlijk en figuurlijk misbruikt door haar stiefvader. Bevat dialect.
Ede, Hardeman, 1989
a174752 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / Geen zicht op de toekomst

Het gezin van een linnenwever komt in grote geldproblemen als de man door een longaandoening niet meer kan werken. Verhaal dat zich rond het jaar 1900 in een dorpje aan de Veluwezoom afspeelt.
Ede, Hardeman, 1992
a222719 prot strk - V - 1dc 8:34 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / In de schaduw bloeien rozen

De belevenissen van een scharensliep in de Betuwe aan het begin van deze eeuw.
Ede, Hardeman, 1994
a143846 strk - V - 1dc 6:10 v
____________________________*Veenhof, Joh.G. / Een kind van niemand

Een muzikale 17-jarige zwerversjongen in een dorpje in de Achterhoek aan het begin van deze eeuw komt door toeval achter zijn afkomst.
Barneveld, Koster, 1992
a176618 strk prot - V - 7cc 9:20 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / Het loon der armen

Beeld van een dorpsgemeenschap zoals die er rond de eeuwwiseling uitzag en waarin de grote tegenstelling tussen arm en rijk duidelijk naar voren komt. Hierop volgt: De armen beloond, no. a139792
Barneveld, Koster, 1989
a140417 strk chri - V - 1dc 9:51 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / Het loon voor allen

Een eenvoudige stroper in de Achterhoek in de 19e eeuw wordt het doelwit van gewetenloze schurken. Vervolg op De armen beloond, no. a139792
Barneveld, Koster, 1989
a141004 strk chri - V - 1dc 9:20 v
____________________________*Veenhof, Joh.G. / Mannen van het buitenspoor

Streekroman.
Veenendaal, Kool, 1975
a164527 strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________Veenhof, Joh. G. / Mensen die in eenvoud leven

Verhaal dat zich afspeelt aan het begin van deze eeuw. De familie Zwaneblom moet veel moeite doen om in leven te blijven en probeert zich aan armoede te ontworstelen wat veel jaloezie wekt bij de rijke dorpsbewoners.
Barneveld, Koster, 1990
a140666 strk fami chri - V - 1dc 12:10 v
____________________________*Veenhof, Joh.G. / Moeders tranen troosten niet

Het gezin van een arme keuterboer op de Veluwezoom rond 1900 probeert door hard werken zijn boerderijtje te behouden. Hierop volgt: Brood is ons gegeven, no. a142770
Ede, Hardeman, 1991
a140897 strk prot - V - 8cc 10:50 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / Onder de gesel van het hakenkruis

De Duitse bezetting drukt zwaar op een Veluws dorp waar het verschil tussen boer en daggelder nog heel groot is.
Barneveld, Koster, 1987
a178407 strk oorl - V - 1dc 12:24 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / De verschoppeling

Een weesjongen, opgegroeid in een liefdeloze omgeving bij een rijke boer, maakt zijn ideaal om dokter te worden waar en trouwt bovendien met het meisje van zijn dromen.
Ede, Hardeman, 1985
a130055 prot strk chri - V - 1dc 10:50 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / Volk van daggeldersafkomst

Een rijke boerenzoon op de Veluwe wordt verliefd op een daggeldersmeisje. Een eenvoudig verhaal op Christelijke grondslag, met dialogen in Veluws dialect. Vervolg op: De boer van het Smeulenkamp, no. a134464
Ede, Hardeman, 1990
a141787 strk prot - V - 1dc 9:20 v
____________________________Veenhof, Joh. G. / De weg gaat verder

Als een jonge boer een meisje uit een ijswak redt heeft dit grote gevolgen. Vervolg op: De weg naar huis, no. a141788
Ede, Hardeman, 1993
a142199 fami strk - V - 1dc 6:25 v
____________________________Veenhof, Joh.G. / De weg naar het onbekende

Het leven van Gerdien en Reindert gaat verder en ook nu gebeurt er weer van alles. Hierop volgt: De weg naar huis, no. a141788
Ede, Hardeman, 1991
a141296 strk prot - V - 1dc 9:20 v
____________________________Veenhof, Joh. G. / De weg naar huis

Wanneer een jongen door drie dorpsgenoten wordt mishandeld heeft dat ingrijpende gevolgen. Hierop volgt: De weg gaat verder, no. a142199
Ede, Hardeman, 1993
a141788 fami - V - 1dc 6:03 v
____________________________

Veenhof, Joh.G. / Winst uit verlies

Gertjan Lomansen werkt als los werkman bij de boeren in zijn dorp, maar door een ongeluk neemt zijn leven een heel andere wending.
Houten, Den Hertog, 1989
a135801 strk fami chri - V - 1dc 8:48 v
____________________________*Veenhof, Joh.G. / Zal voor ons de zon nog schijnen?

De belevenissen van een arme familie van voddenophalers. Hierop volgt: De zon schijnt voor ons allemaal, no. a177080
Barneveld, Koster, 1993
a175873 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Veenhof, Joh.G. / De zon schijnt voor ons allemaal

Twee voddenboeren krijgen tegenslag te verwerken maar ook nieuwe kansen. Vervolg op "Zal de zon voor ons nog schijnen?", no. a175873.
Barneveld, Koster, 1993
a177080 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Veenstra, Bart / Lammegie krieg mij de bril is an

Verhalen in Drents dialect.
Assen, Hummelen, 1981
a123812 strk verh - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Veenstra, Bart / Oet de kiep

Korte schetsjes in Drents dialect.
Assen, Hummelen, ca. 1974
a203573 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Veenstra, Bart / Zondagsboeren

Jan Polman en zijn schrijvende vriend zoeken een dame voor de huishouding. Annie Bakker gaat erop af, hoewel haar moeder zich er eerst tegen verzet. Een vriendin maakt het kwartet vol en dan loopt alles anders.
Eindhoven, Grootdruk Uitgeverij, 1976
a118482 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Veenstra, Johan / Fluitekruud

Verhalen in Drents dialect.
Oosterwoolde, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 1977
a197800 dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Veenstra, Johan / Een vlinder van zulver

Psychologische, deels autobiografische roman in Drents dialect waarin een jonge onderwijzer trieste herinneringen uit zijn jeugd naast aktuele gebeurtenissen uit zijn leven plaatst.
Oosterwoolde Oosterwolde, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 1981
a206659 psyc kind strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Veen, Gré van der / Anna

Verhalen in het Gronings dialect.
Groningen, Stichting 't Grunneger Bouk, 1994
a225709 verh dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Veen, Gré van der / Berestaark

Groningse verhalen, met een humoristische ondertoon, waarin de schrijfster haar betrokkenheid uit met het wel en wee der 'kleine luiden'.
Groningen, Stichting 't Grunneger Bouk, 1987
a216204 verh dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________Veen, Gré van der / De dreum wordt wakker

Roman in het Gronings dialect.
Bedum, Profiel, 1997
a228216 dial - V - 1dc 2:36 m
____________________________*Veen, Gré van der / Grunneger kerstverhoalen

Kerstverhalen van verschillende schrijvers.
Haren, Stichting 't Grunneger Bouk, 1985
a213591 dial kers verh - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Veen, Gré van der / De viskerman en de zulfmoordenoar

Verhalen in het Gronings dialect waarin de schrijfster met sociaal gevoel het leven van alledaagse mensen beschrijft.
Veendam, Mollebone Literair, 1988
a217909 dial verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Veen, Jan van der / Drentsch mosaïk

Schetsen over het leven in Drenthe in de 19e eeuw.
Groningen, Tjeenk Willink, 1975
a197752 strk verh - V - 3cc 3:40 m
____________________________Veen, Sytze van der / Het land aan de horizon

Een jonge boerenzoon die verdacht wordt van brandstichting verlaat zijn geboortedorp om een nieuwe toekomst op te bouwen in Rotterdam.
Ede, Hardeman, 1993
a140715 prot strk - V - 1dc 4:40 v
____________________________*Veertien Oostvlaamse kursiefjes

Met muzikale begeleiding gedeklameerde kursiefjes van Richard Minne, Henri van Daele, Johan Daisne, Louis Paul Boon, Prosper de Smet en Rik Lanckrock.
Gent, Studio Arena, 1984
a208078 vlam verh - V - 1cc 0:40 m
____________________________Velde, Rink van der / De terugkeer van Sytze Cavalier

Een onbehouwen en eigenzinnige man die 45 jaar geleden zijn gezin in de steek heeft gelaten, duikt plotseling weer op in de kring van kinderen en kleinkinderen alsof er niets is gebeurd.
Drachten, Friese Pers Boekerij, 1986
Vert. van: Pake Sytse. - 1975. - Gurbe-rige ; nû. 7
a132991 strk fami - V - 1dc 7:50 m
____________________________*Velde, Rink van der / Verandering van lucht

Een a-sociaal gezin verhuist van het platteland naar de stad, hetgeen nogal wat moeilijkheden met zich meebrengt.
's-Gravenhage, Leopold, 1973
Vert. van: Foroaring fan lucht. - 1971
a110131 humo strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Velema-Drent, Gerry / Het hoorde niet

Een negentienjarige boerendochter uit Oost-Groningen ontmoet een vrolijke arbeider uit een ander dorp en wordt verliefd op hem.
Kampen, VCL West-Friesland, 2003
a361912 prot strk - V - 1dc 9:00 v
____________________________*Veluanus, Gajus / Ademloos

Een dominee, geboren in een Veluws dorp in 1930, blikt terug op zijn leven.
Zutphen, Geboma, 1987
a172097 prot strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Velzen, Herman van / Achterhoeksche schetsen

Verhalen over het dorpsleven voor de Tweede Wereldoorlog in Achterhoeks dialect
Hengelo, Witkam, 1984
a135196 verh dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Velzen, Herman van / Achterhookse metwöskes

18 verhalen.
Enschede, Van de Berg, 1989
a135519 verh dial - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Velzen, Herman van / Aornt en Geerte

Eenvoudig levensverhaal waarin Aornt Peppelenkamp de hoofdrol speelt.
Enschede, Witkam, 1982
a124317 dial - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Velzen, Herman van / Achterhoeksche schetsen; dl. 1

Nostalgische herinneringen aan het Achterhoekse dorpsleven aan het begin van de 20e eeuw.
Enschede, Witkam, 1979
a123167 dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Velzen, Herman van / Achterhoekse schetsen; dl. 2

Nostalgische herinneringen aan het Achterhoekse dorpsleven van voor de Tweede Wereldoorlog.
Enschede, Witkam, 1981
a129028 dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Velzen, Herman van / 't Kroegjen

Verhalen in Achterhoeks dialect.
Enschede, Witkam, 1976
a112741 strk verh dial - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Velzen, Herman van / De motte

Verhalen in dialect over het plattelandsleven in de Achterhoek.
Enschede, Witkam, 1979
a119328 strk verh dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Velzen, Herman van / Van Achterhooksche menschen

In deze in het Oost-Gelderse dialect geschreven roman over een rijke boerenfamilie, waarvan een zoon tegen de zin van zijn vader wil trouwen met de dochter van een dagloner, wordt tevens het leven beschreven van de dorpsmensen, de stropers en de notabelen in een dorp in de Gelderse Achterhoek.
Enschede, Witkam, 1977
a117065 strk dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Velzen, Meijco van / Roege Wilt en andere Westerwoldse verhoalen

Tien verhalen van 'klassieke' Westerwoldse dialectschrijvers.
Bedum, Profiel, 1987
a216321 strk verh dial - V - 2cc 2:10 m
____________________________*Vening, Wil / In het spoor van de rendieren

Zelfstandig te lezen vervolg op Het marsgebergte als buurman. Het vertelt de lotgevallen van Lars Palsson, zijn vrouw en hun zonen. Zouden zij de lijn van hun vader voortzetten of zich als echte kolonisten gaan gedragen?
Kampen, La Rivère en Voorhoeve, 1989
a175054 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Vening, Wil / Nevelhekse

Deze roman speelt rond 1700 in het Drentse Hoogeveen. Cecilie, een jong meisje, vestigt zich daar. Vanaf dat moment gebeuren er allerlei vreemde ongelukken, waar haar omgeving Cecilie van verdenkt.
Kampen, La Rivière en Voorhoeve, 1989
a136823 strk - V - 1dc 4:21 v
____________________________*Vening, Wil / Schip zonder haven

Relaas van de ondergang van het Friese beurtschip Willem III in 1877.
Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1982
a130054 strk hist - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Vening, Wil / Turf aan boord

Wederwaardigheden van een Drents schippersgezin rond de eeuwisseling.
Naarden, Strengholt, 1972
a110026 strk zeel - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Ven, Piet van de / De dochter van de harmonica-speler

Een liefdesroman van het Brabantse platteland, spelend in de dertiger jaren.
Helmond, Helmond, 1972
a109774 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Ven, Piet van de / Het rijk van de Bles

Lief en leed in een arm Brabants dorpje rond de eeuwwisseling waar de hoofdpersoon door zijn zucht tot stropen zichzelf en zijn gezin veel moeilijkheden berokkent.
Rotterdam, Lekturama, 1982
a104636 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Verbeeck, Louis / Dag, dorp dag, vroeger

Vertellingen over mensen, dieren en kleine voorvallen op het Vlaamse platteland.
Hasselt, Heideland, 1980
a121642 vlam verh - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Verbeeck, Louis / Plant een droom

Verhalen over reizen in Kongo, Oost-Duitsland en Polen en mensen en dingen in Vlaanderen, oorspronkelijk ten gehore gebracht voor de Belgische radio.
Hasselt, Heideland-Orbis, 1972
a191536 vlam - V - 2cc 2:10 m
____________________________*Verburg, Go / De koffietuin zal bloeien

Een notaris hoort dat één van zijn beide naar Abessinië geëmigreerde broers, die tijdens de Italiaanse bezetting omkwamen, getrouwd is geweest en een zoon achtergelaten heeft, welke hij gaat opsporen.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1962
a160523 dete strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Verburg, Go / Scherven-Mie

Roman over de dochter van een pottenschipper die na de dood van haar vader zijn taak overneemt.
Wageningen, Zomer en Keuning, 19XX
a187024 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Verburg, Go / Storm over Nederland

Belevenissen van een Zeeuwse boer die tijdens de watersnoodramp van februari 1953 zijn kinderen en bijna al zijn vee verliest.
Nijkerk, Callenbach, 1978
a118360 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Verburg, Go / Vergeef ons

Roman over de moeilijkheden die ontstaan als één van de twee werknemers bij een baron tot boswachter wordt benoemd.
Wageningen, Zomer en Keuning, 1953
a189111 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Verburg, Go / De verloren plantage

De plantage is tot bloei gekomen en met de bedoeling een verdere industrialisatie te bevorderen, neemt de planter, via zijn broer, contact op met een Italiaanse importeur van machines, maar hij ondervindt zulke grote moeilijkheden, dat hij op den duur de plantage in de steek moet laten.
Wageningen, Zomer & Keuning, 1961
a160328 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Verhoog, G. / De bloeiende amandeltak

Historisch verhaal waarin het leven van de grondlegster van de School met de Bijbel in het kleine Veluwse dorpje Harskamp wordt beschreven. Op eigen initiatief begint weduwe Trui Straatman (1827-1905) rond 1870 een schooltje in het dorp. Ze wil de kinderen leren lezen zodat ze zelf kennis kunnen nemen van de Bijbel. De overheid is bepaald niet ingenomen met het onderwijs dat ze geeft en ze krijgt verschillende waarschuwingen en boetes. Trui stelt op zondag haar schoollokaal beschikbaar voor kerkdiensten en bezoekt trouw de zieken en armen in het dorp. Bevat af en toe dialect.
Ede, Hardeman, 2000
a179809 strk chri hist - V - 1dc 8:33 v
____________________________*Verhoog, Gé / Een dorp wordt stad

Door uitbreiding van de grote stad komt een wat bekrompen dorpje steeds meer onder stadse invloed, hetgeen een gruwel is in het oog van de dorpelingen.
Nijkerk, Callenbach, 1984
a127948 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Verhulst, Raf / De jeugd van Tijl Uilenspiegel

Avonturen van Tijl Uilenspiegel.
Brussel, Reinaert, 1972
a192306 humo vlam - V - 8cc 10:50 v
____________________________Vermeulen, Willem / Het krassen van een kromhout

Autobiografisch getinte verhalen over een jeugd op een Veluwse boerderij en over het leven in een stadje in Midden-Nederland.
Zeist, Vermeulen, 2000
a356412 strk biog verh - V - 1dc 6:16 m
____________________________*Verriest, Willem / De bruid van Vlaanderen of Het verraad van de IJslandvaarder

Eerste deel van de de wederwaardigheden van de Vlaamse volksleider Jan Breydel (ca. 1264-ca. 1331) en zijn ongelukkige verloofde Mathilde van Cherscamp, de "Maagd van Vlaanderen".
Aartselaar, Vlaams Boekenfonds, 1984
a213626 hist vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Verstappen, J. / De laatste keizer

Een Vlaming die na zijn pensionering buiten gaat wonen vertelt over zijn leven, met daar doorheen allerlei volkskundige gegevens.
Westerlo, Saeftinga, 1973
a189121 strk vlam - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Verten, Jeroom / Wat doen we met de liefde?

Humoristisch verhaal over een zeereis, waarin de erotiek een grote rol speelt.
Amsterdam, A. J. G. Strengholt, 1942
a191664 humo vlam - V - 4cc 5:00 m
____________________________Ververs, Carel / Versjtot geej mich nag?

Bundel met dertig korte verhalen over alledaagse dingen in het Zuid-Limburgse Tegelen in de jaren dertig.
Tegele i.e. Tegelen, Heemkundige Kring Tegelen, 1992
a143022 dial verh - V - 1dc 5:00 m
____________________________*Veugen, Léon / Es God bleef

Het in gezellige schetsen vertelde leven in Maastricht door een Maastrichtenaar.
Maastricht, Thewissen, 1960
a120167 dial strk - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Veugen, Léon / 'Ne zöch vaan de ieuwigheid

Raamvertelling, zich afspelend binnen het tijdsbestek van een namiddag, avond en het begin van de nacht, waarin een oudere man (Charles) zijn leven overziet.
Maastricht, Veugen, 1980
a141533 dial - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Veulemans, Jan / Ach, mijn dal

Een Vlaamse bisschop die gehoor geeft aan de oproep van een Franse bisschop om de zielzorg van een viertal dorpen op zich te nemen, wordt daar geconfronteerd met lege kerkjes en een zeer stugge bevolking.
Leuven, De Clauwaert, 1981
a121598 kath strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________Vink, Peter / Zwerftochten door de Peel: deel 1

Anekdotische verhalen over bepaalde figuren en gebeurtenissen in de Peel.
Helmond, Helmond, 1979
a118779 strk verh - V - 1dc 4:14 v
____________________________Vink, Peter / Zwerftochten door de Peel: deel 2

Anekdotische verhalen over bepaalde figuren en gebeurtenissen in de Peel.
Helmond, Helmond, 1980
a120570 strk verh - V - 1dc 3:28 v
____________________________Vink, Peter / Zwerftochten door de Peel: deel 3

Anekdotische verhalen over bepaalde figuren en gebeurtenissen in de Peel.
Helmond, Helmond, 1983

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina