Over deze deelcatalogusDovnload 2.24 Mb.
Pagina14/47
Datum22.07.2016
Grootte2.24 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47

Flim, Else / Op een dag in oktober

Door de verhalen van zijn opa horen een 12-jarige jongen en meisje uit zijn klas over de plotselinge gebeurtenissen in het dorp Putten op 1 oktober 1944, toen de Duitsers als vergeldingsactie 661 mannen en jongens gevangen namen. Hij vertelt hen ook over het leven in de concentratiekampen, over de bedoelingen van de nazi's en over de terugkeer na de oorlog.
Vianen, The House of Books, 2002
a359419 hist oorl - V J C - 1dc 13:40 m
____________________________Foden, Giles / De belegering

Tijdens het beleg van het Zuid-Afrikaanse grensstadje Ladysmith tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) ontwikkelt zich een liefdesgeschiedenis met een onverwachte ontknoping.
Amsterdam, Bakker, 2000
Vert. van: Ladysmith. - 1999
a355297 hist - V - 1dc 12:10 m
____________________________Follett, Ken / Een gevaarlijk fortuin

Ondanks tegenslagen en duidelijke tegenwerking slaagt een jonge telg uit een Londense bankiersfamilie er ruim een eeuw geleden in door te dringen tot de top van het bedrijf.
Houten, Van Holkema & Warendorf, 1994
Vert. van: A dangerous fortune. - 1993
a141824 fami hist - V - 1dc 20:19 v
____________________________Follett, Ken / De kathedraal

Aan de hand van een aantal centrale figuren, onder wie de prior van een abdij in Kingsbridge, een talentvolle steenhouwer en zijn gezin, een verbeten aartsdeken en een jaloerse graaf, wordt een beeld geschetst van het leven in Engeland tussen 1135 en 1174.
Houten, Van Holkema & Warendorf, 1990
Vert. van: The pillars of the earth. - 1989
a142816 hist - V - 2dc 43:18 v
____________________________Follett, Ken / De man van St. Petersburg

Een Russisch meisje, gehuwd met een Engelse graaf, ontmoet omstreeks 1914 de vader van haar kind, die een politieke vijand van de graaf blijkt te zijn en erop uit is om een verdrag tussen Rusland en Engeland te verhinderen.
Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1982
Vert. van: The man from St. Petersburg. - 1982
a126850 hist thri - V - 1dc 13:23 v
____________________________Follett, Ken / De vlam van de vrijheid

Een opstandige Schotse mijnwerker en de dochter van een mijneigenaar belanden na allerlei omzwervingen in Schotland en Londen in de 18e eeuw in Amerika.
Houten, Van Holkema & Warendorf, 1995
Vert. van: A place called freedom. - 1995
a144710 hist avon - V - 1dc 16:30 v
____________________________Fontane, Theodor / Grete Minde

De in het 17e eeuwse Pruisische stadje Tangermünde wonende patriciërsdochter Greta Munde, die door haar half-Spaanse, half-Roomse afkomst, toch al zeer geïsoleerd leefde, steekt haar geboortestad in brand, als haar haar ouderlijk erfdeel onthouden wordt.
Tricht, Goossens, 1983
Vert. van: Grete Minde. - 1978
a207450 hist - V - 1dc 3:40 v
____________________________*Fontane, Theodor / Schach von Wuthenow

Een ritmeester van de Gendarmes, een Pruisisch kurassierregiment, wordt slachtoffer van de geldende erecode.
Utrecht, Het Spectrum, 1979
a120762 lief hist - V - 5cc 6:30 m
____________________________Forbath, Peter / Het woud der schaduwen

In 1885 wordt de Britse kolonie Soedan door Arabische legers aangevallen. Onder leiding van de ontdekkingsreiziger Stanley wordt een hulpexpeditie op touw gezet en dat leidt tot een barre tocht dwars door het Afrikaanse continent.
Baarn, Bosch & Keuning, 1989
Vert. van: The last hero. - 1988
a137599 avon hist - V - 2dc 34:01 v
____________________________*Forester, C.S. / Admiraal Hornblower

De avontuurlijke krijgservaringen van de half-legendarische, half-historische Engelse zeekapitein uit de Napoleontische tijd.

Kapitein Hornblower: deel 3-4-11


Amsterdam enz., Zuidhollandsche Uitg. mij., 1979
a198785 zeel hist - V - 19cc 26:30 m
____________________________*Forester, C.S. / Alle hens aan dek

De avontuurlijke krijgservaringen van de Engelse zeekapitein Hornblower uit de Napoleontische tijd.

Kapitein Hornblower: deel 5


Den Haag, Zuidhollandsche uitg. mij., 1973
a120784 hist zeel - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Forester, C.S. / Commodore Hornblower

Uitvoerig verhaal over de legendarische engelse zeeheld die met succes het commando voerde over een aantal oorlogsschepen in de Oostzee, een muiterij voor de Franse kust de kop in wist te drukken en tenslotte door Napoleon gevangen werd genomen.

Kapitein Hornblower: deel 9-10


Baarn, Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1976
a196005 zeel hist - V - 14cc 19:20 m
____________________________Forester, C.S. / De dans ontsprongen

De avontuurlijke krijgservaringen van de Engelse zeekapitein Hornblower uit de Napoleontische tijd.

Kapitein Hornblower: deel 6


Den Haag, Zuid-Hollandsche uitg. mij., 1951
a121014 zeel hist - V - 1dc 7:09 m
____________________________*Forester, C.S. / Gevaar aan de einder

De avontuurlijke krijgservaringen van de Engelse zeekapitein Hornblower uit de Napoleontische tijd.

Kapitein Hornblower: deel 8


Utrecht, Bruna Pockethuis, 1983
a127577 hist zeel - V - 7cc 9:20 v
____________________________Forester, C.S. / De jonge Hornblower

Kapitein Hornblower: deel 1-2-5

Bevat: Het zeegat uit. - Vert. van: Mr. midshipman Hornblower. - 1950 ; Interventie in de West. - Vert. van: Lieutenant Hornblower. - 1952 ; Op hoog bevel. - Hornblower and the Atropos. - 1953


Den Haag, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1973
a111732 hist zeel - V - 2dc 14:20 m
____________________________*Forester, C.S. / Met verzegelde orders

De avontuurlijke krijgservaringen van de half legendarische, half historische Engelse zeekapitein uit de Napoleontische tijd.

Kapitein Hornblower: deel 1

Den Haag, Stok, 1951
a161565 zeel hist - V - 6cc 7:50 m
____________________________*Forester, C.S. / Muiterij en victorie

Levensverhaal van een negentiende-eeuwse britse marineofficier.

Kapitein Hornblower: deel 10


Utrecht, Bruna Pockethuis, 1983
a126833 zeel hist - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Forester, C.S. / Op leven en dood

Hornblower ontwikkelt zich tot hoge officier bij de Britse zeemacht.

Kapitein Hornblower: deel 7


Utrecht, Bruna Pockethuis, 1983
a127461 hist zeel - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Forester, C.S. / De taal der scheepskanonnen

De verdere belevenissen van de Engelse zeekapitein Horatio Hornblower.

Kapitein Hornblower: deel 9


Utrecht, Bruna Pockethuis, 1983
a170503 zeel hist - V - 8cc 10:50 m
____________________________*Forester, C.S. / Het zeegat uit

De loopbaan van een officier bij de Engelse Koninklijke Marine aan het eind van de 18e eeuw.
Utrecht, Bruna Pockethuis, 1982
a168753 zeel hist - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Foster, Alan Dean / Slag der titanen

Geholpen door de Griekse goden verslaat de jonge held Perseus een aantal mythologische monsters om zijn bruid Andromeda het leven te redden.
Amsterdam, Elsevier, 1981
Vert. van: Clash of the titans. - 1981
a205072 hist avon - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Fowles, John / De minnares

Breedvoerig vertelde roman, die een levendig beeld geeft van zeden en gewoonten in het Victoriaanse tijdperk, toen de vrouw volledig afhankelijk was van de man als hoofdfiguur in gezin en maatschappij.
Bussum, Van Holkema en Warendorf, 1970
Vert. van: The French lieutenant's woman, 1969
a108747 hist soci - V - 13cc 17:60 v
____________________________Fowles, John / Een visioen

Historische roman, waarin werkelijkheid en fantasie door elkaar lopen, over vijf mensen die samen in Zuidwest-Engeland reizen en tenslotte in het niet verdwijnen.
Utrecht, Bruna, 1986
Vert. van: A maggot. - 1985
a133572 hist - V - 1dc 13:40 v
____________________________*France, Anatole / De goden zijn dorstig

Een kunstschilder, jury-lid van de rechtbank tijdens de Franse revolutie, helpt mee aan de ondergang van talloze landgenoten en onbewust ook aan die van hemzelf.
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1975
a118661 hist - V - 7cc 9:20 v
____________________________Franck, Ed / Begraaf me over de bergen

De laatste vertegenwoordiger van de Tasmaniërs, de vrouw Truganini, kijkt op haar sterfbed in 1876 terug op haar leven, maar vooral op de uitroeiing van haar volk door de blanke kolonisten.
Antwerpen, Hadewijch, 1988
a217192 rass hist - V - 1dc 4:24 m
____________________________Franck, Ed / Carmen

Zijn passie voor een zigeunerin zet een jongeman aan tot misdaad. - Bewerking van het verhaal uit het midden van de negentiende eeuw over de hopeloze liefde van de militair José voor de Spaanse zigeunerin Carmen.
Averbode, Altiora, 1996
a177389 lite hist - V - 1dc 2:10 m
____________________________*Franck, Ed / Het vreemde beeld in het portaal

Verhaal dat zich afspeelt in de Middeleeuwen. Een beeldhouwer werkt mee aan de voltooiing van een kathedraal wanneer hij op een dag verliefd wordt op een danseres van een rondreizende kermisgroep.
Leuven, Infodok, 1987
a134941 hist - V - 1cc 0:40 v
____________________________*Frank, Bruno / Het bewogen leven van baron Von der Trenck

Het levensverhaal van een Pruisische baron die bij zijn koning, Frederik de Grote (1712-1786), in ongenade valt en daardoor, ook in Oostenrijk en Rusland waar hij heen vlucht, moeilijke tijden doormaakt.
Bussum, De Gooise uitgeverij, 1974
Vert. van: Freiherr Friedrich von der Trenck. - 1926
a110985 hist - V - 7cc 9:20 v
____________________________Franken, M.A.M. / Dienaar van Oranje

Biografie van de landdrost van de Veluwe en drossaard van de hoge heerlijkheid 'Het Loo', die achter de schermen grote invloed had op de stadhouders Willem IV en V. Door zijn huwelijk met de rijke erfdochter Woltera Geertruid van Wijnbergen werd hij bovendien een van de meest gefortuneerde Veluwse grootgrondbezitters. De auteur, historicus, schetst het succesvolle bestuurlijke en privé-leven van deze opmerkelijke regent en brengt nieuwe feiten aan het licht over de manier waarop de Republiek der Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw werd bestuurd.
Zutphen, Walburg Pers, 2002
a358974 hist biog - V - 1dc 27:27 v
____________________________Franquinet, Robert / Keerzijde

De liefdesgeschiedenis van Napoleon en de vrouw van een luitenant ten tijde van Napoleon's veldtocht in Egypte, waarin veel geschiedkundige wetenswaardigheden zijn verwerkt.
Haarlem, De Haan, 1982
a126655 hist - V - 1dc 4:23 v
____________________________Fraser, Eugenie / Het huis aan de Dvina

Herinneringen van de dochter van een Schotse moeder en een Russische vader aan de acht jeugdjaren die zij tussen 1912 en 1920 in Rusland doorbracht.
Amsterdam, Contact, 1990
Vert. van: The house by the Dvina: a Russian childhood. - 1984
a138850 biog kind hist - V - 1dc 14:38 v
____________________________*Fraser, George MacDonald / De lafheid gaat in hermelijn gekleed

In lichtvoetige stijl geschreven kwasi-historische memoires van Harry Flashman, die door Bismarck in de jaren 1842-'43 en 1847-'48 gebruikt werd voor een diplomatiek komplot.
Utrecht, Bruna, 1972
a111538 avon hist - V - 8cc 10:50 m
____________________________*Fraser, George MacDonald / Lof der lafheid

Levensloop van een gefortuneerde Engelse officier, Harry Flashman, die ondanks eigen lafheid een heldhaftige faam verwierf in de koloniale strijd tegen de Afganen. Het boek geeft een beeld van de Victoriaanse levenswijze.
Utrecht, Bruna, 1969
Vert. van: Flashman: from the Flashman papers, 1839-1842. - 1969
a184527 avon hist - V - cc
____________________________Frazier, Charles / De blauwe bergen

Na zwaar gewond te zijn geraakt in de Amerikaanse Burgeroorlog deserteert een soldaat en begint aan de lange, gevaarlijke thuisreis naar North Carolina.
Baarn, De Kern, 1998
Vert. van: Cold mountain. - 1997
a147137 hist fami oorl - V - 1dc 17:51 m
____________________________Fredriksson, Marianne / De nachtwandelaar

Een liefdeloze jeugd spoort een Romeinse jongen rond het begin van de jaartelling aan op zoek te gaan naar liefde en waarheid.
Breda, De Geus, 2003
Vert. van: Den som vandrar om natten. - 1988
a361004 hist - V - 1dc 14:17 v
____________________________Fredriksson, Marianne / Volgens Maria Magdalena

In het levensverhaal van Maria Magdalena, de hoer die een discipel van Jezus werd, tekent zich al de strijd af van vrouwen om een aan de mannen gelijkwaardige rol te spelen in het Christendom.
Breda, De Geus, 1999
Vert. van: Enligt Maria Magdalena. - 1997
a147910 hist vrou - V - 1dc 9:32 v
____________________________French, Judith E. / Als een streling van de wind

Wanneer rond 1750 in Amerika een Indianenopperhoofd door blanken gevangen wordt genomen, ontvoeren de Indianen op hun beurt de vrouw van een wrede blanke man.
Houten, Van Reemst, 1996
Vert. van: This fierce loving. - 1994
a227368 hist lief - V - 1dc 13:06 v
____________________________*Friedericy, H.J. / De laatste generaal

Bontorio wordt na de dood van zijn moeder volkshoofd in een kleine bergstaat in Zuid-Celebes, dringt door tot het Bonese hof en wordt tenslotte bevelhebber in de ongelijke strijd tegen de machtige Hollanders.
Amsterdam, Querido, 1958
a100390 hist - V - 4cc 5:00 v
____________________________Frinsel, J.J. / Storm over Jeruzalem

Ten tijde van de joodse opstand tegen de Romeinen (66-70 na Chr.) blijkt de kracht van de christelijke liefde temidden van oorlog, honger en haat.
Houten, Den Hertog, 1998
a178865 hist prot - V - 1dc 9:16 v
____________________________Frister, Roman / Onmogelijke liefde

Aan de hand van een gevonden archief reconstrueert de auteur de geschiedenis van het joodse koopmansgeslacht Levy
Amsterdam, Contact, 1999
Vert. van: Ascher Levys Sehnsucht nach Deutschland. - 1999
a179675 hist jood - V - 1dc 16:01 v
____________________________Fuentes, Carlos / De campagne

De idealistische zoon van een grootgrondbezitter werpt zich rond 1810 in Latijns-Amerika in de koloniale strijd tegen Spanje.
Amsterdam, Meulenhoff, 1992
a139557 hist - V - 1dc 9:39 m
____________________________Fuentes, Carlos / De jaren met Laura Díaz

Aan de hand van het veelbewogen leven van een Mexicaanse vrouw die haar onafhankelijkheid bevecht,wordt een beeld geschetst van de twintigste eeuwse geschiedenis van Mexico.
Amsterdam, Meulenhoff, 2000
a355445 hist - V - 1dc 0:39 v
____________________________*Fuller, John / De hemel tegemoet

Een zich in de Middeleeuwen op een eiland in de Ierse Zee afspelend verhaal, waarin het thema van de onbedwingbare menselijke neiging tot vergeestelijking en bevrijding van het lichaam aan de orde gesteld wordt.
Amsterdam, Bakker, 1985
Vert. van: Flying to nowhere. - 1983
a128052 hist - V - 3cc 3:40 m
____________________________

Gaarder, Jostein / Vita brevisGefingeerde brief aan de kerkvader Augustinus (354-430), waarin een vroegere geliefde hem vraagt waarom hij zich van haar afkeerde.
Baarn, De Prom, 1997
Vert. van: Vita brevis. - 1996
a146769 psyc hist - V - 1dc 3:12 v
____________________________Gaarder, Jostein / De wereld van Sofie

Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
Antwerpen, Houtekiet, 1994
Vert. van: Sofies verden. - 1991
a142645 lite psyc hist - V - 1dc 22:10 v
____________________________Gabaldon, Diana / De reiziger

Wanneer een vrouw 250 jaar terug in de tijd wordt geplaatst komt ze terecht in de wereld van de Schotse clans met hun intriges en oorlogen, waar ze zich als buitenstaander moet zien te handhaven.

De reiziger-cyclus: deel 1


Amsterdam, eXperience-*M, 1999
Vert. van: Outlander. - 1991
a148463 hist avon - V - 2dc 33:46 v
____________________________Gabaldon, Diana / Terugkeer naar Inverness

Een hedendaagse vrouw komt door een speling van het lot terecht in de Schotse opstand van 1745 en raakt zwanger van een van de strijders.

De reiziger-cyclus: deel 2


Amsterdam, Meulenhoff-M fantasy, 1999
Vert. van: Dragonfly in amber. - 1992
a355015 hist avon - V - 2dc 40:10 v
____________________________Gabaldon, Diana / De verre kust

Na twintig jaar besluit een vrouwelijke arts voor de derde keer de mogelijkheid om in de tijd terug te reizen te benutten om in de periode van de Schotse Opstand haar minnaar te gaan zoeken.

De reiziger-cyclus: deel 31


Amsterdam, Meulenhoff-M fantasy, 2000
Vert. van: Voyager. - 1994
a356130 hist - V - 2dc 45:11 v
____________________________Gabaldon, Diana / Het vuur van de herfst

In 1767 verlaat een echtpaar Schotland in de hoop in Amerika een nieuw leven op te kunnen bouwen; twee eeuwen later probeert een nazate van hen in het reine te komen met haar verleden.

De reiziger-cyclus: deel 4


Amsterdam, eXperience Meulenhoff-M, 2001
Vert. van: Drums of autumn. - 1997
a357503 hist avon - V - 2dc 50:55 v
____________________________*Gaillard, Robert / Vrijheid en begeerte

Om hun onafhankelijkheid te verkrijgen voeren de bewoners van Santo Domingo aan het einde van de 18e eeuw onder leiding van de vrijheidsstrijder Toussaint-Louverture een verbeten strijd tegen Engelsen, Fransen en Spanjaarden. BEVAT BESCHRIJVINGEN VAN GRUWELIJKE WREEDHEDEN.
Huizen, De Sfinx, 1980
Vert. van: Désir et liberté. - 1972
a205504 hist - V - 12cc 16:30 v
____________________________Galama, Igo / De mensenvriend

Autobiografisch relaas van het reilen en zeilen van een zeer arm gezin in Leeuwarden in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2000
a355387 hist biog soci - V - 1dc 6:30 m
____________________________Galbraith, Douglas / De rijzende zon

Een jongeman vaart in de 17e eeuw als opzichter en kroniekschrijver mee op een Schotse vloot die uitvaart om een Zuid-Amerikaans eiland te koloniseren.
Amsterdam, Vassallucci, 2002
Vert. van: The rising sun. - 2000
a359467 hist - V - 1dc 20:50 m
____________________________Galesloot, Hans / Mevrouw Majesteit

Het leven van koningin Juliana vanaf haar kroning in 1948 tot 1976, toen prins Bernhard wegens het aannemen van smeergeld van de Lockheedvliegtuigfabriek in opspraak raakte.
Amsterdam, Arena, 2002
a360352 hist biog - V - 1dc 10:50 v
____________________________Gall, Jacques / Romantiek en schandaal rond Madame de Pompadour

Historische roman over de liefdesavonturen van een Parijs meisje, waarin tevens het dagelijks leven in de 18e eeuw beschreven wordt.
Amsterdam, Loeb, 1981
Vert. van: Mauve aux étranges amours. - 1968
a124455 hist - V - 1dc 9:28 v
____________________________Gallo, Max / Dageraad

Episoden uit de wereldgeschiedenis van 1900 tot 1939, gezien door de ogen van zeven totaal verschillende mensen, die alle geboren zijn op 1 januari 1900.
Baarn, Fontein, 1980
Vert. van: Les hommes naissent tous le même jour, 1: Aurore. - 1978
a126195 hist - V - 1dc 14:29 v
____________________________Gallo, Max / Schemering

In de levensbeschrijving van zeven personen van verschillende nationaliteit, allen geboren in 1900, wordt een beeld gegeven van de wereldgeschiedenis in de periode 1940-1978.
Baarn, Fontein, 1980
Vert. van: Les hommes naissent tous le même jour, 2: Crépuscule. - 1979
a126550 biog hist - V - 1dc 10:50 v
____________________________*Gann, Ernest K. / De antagonisten

Op historische feiten gebaseerd relaas van het laatste verzet van de joden tegen de Romeinen in het begin van onze jaartelling, gezien door de 2 aanvoerders.
Baarn, Hollandia, 1971
Vert. van: The Antagonists. - 1970
a107845 hist - V - 8cc 10:50 v
____________________________Gann, Ernest K. / Masada

Historische roman over de strijd van een handvol Joden die zich in 73 n. Chr. op de 400m hoge, bijna loodrechte bergrots Masada in Israël tegen de oprukkende Romeinen trachtten te verdedigen.
Amsterdam, Sijthoff, 1985
Vert. van: The antagonists. - 1970
a214275 hist - V - 1dc 13:40 m
____________________________García Márquez, Gabriel / De generaal in zijn labyrint

Beschrijving van de laatste maanden van de legendarische bevrijder van Spaans Amerika generaal Simón Bolívar (1783-1830).
Amsterdam, Meulenhoff, 1989
a141099 lite biog hist - V - 1dc 9:19 m
____________________________García Márquez, Gabriel / Over de liefde en andere duivels

Sierva Maria, de dochter van een zotte Creoolse markies en een slavenhandelaarster wordt door de beet van een dolle hond tot speelbal van bizarre geneesheren en fanatieke gelovigen. Zij denken dat zij door de duivel bezeten is.
Amsterdam, Meulenhoff, 1994

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina