Over deze deelcatalogusDovnload 2.24 Mb.
Pagina43/47
Datum22.07.2016
Grootte2.24 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

a356168 biog hist - V - 1dc 10:50 m
____________________________Verhoog, G. / De bloeiende amandeltak

Historisch verhaal waarin het leven van de grondlegster van de School met de Bijbel in het kleine Veluwse dorpje Harskamp wordt beschreven. Op eigen initiatief begint weduwe Trui Straatman (1827-1905) rond 1870 een schooltje in het dorp. Ze wil de kinderen leren lezen zodat ze zelf kennis kunnen nemen van de Bijbel. De overheid is bepaald niet ingenomen met het onderwijs dat ze geeft en ze krijgt verschillende waarschuwingen en boetes. Trui stelt op zondag haar schoollokaal beschikbaar voor kerkdiensten en bezoekt trouw de zieken en armen in het dorp. Bevat af en toe dialect.
Ede, Hardeman, 2000
a179809 strk chri hist - V - 1dc 8:33 v
____________________________Verhulst, Joanne / Dochter van Jeruzalem

Een prostituée in Jeruzalem in het jaar 33 komt in aanraking met volgelingen van Jezus.
Hoornaar, Gideon, 1998
a178994 hist prot lief - V - 1dc 9:37 v
____________________________Verhuyck, Paul / De elektrische man

Het levensverhaal van een wonderdokter in de eerste helft van de 19e eeuw in België.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003
a360879 hist - V - 1dc 6:30 v
____________________________Verleyen, Karel / Het oog van de zon

Een leerling in het Alexandrijnse Mouseion laat zich steeds meer meeslepen door de verhalen over het oude Egypte die hij er onder ogen krijgt. Vanaf ca. 13 jaar.
Leuven, Davidsfonds/Infodok, 1998
a178716 verh hist - V J C - 1dc 5:00 v
____________________________Verleyen, Karel / De verliefde moordenaar

In de Franse Provence neemt een 15-jarig meisje, dat pas tot ridder is geslagen, het op voor de ketterse Waldenzen, die op wrede wijze vervolgd worden door de rooms-katholieke kerk.
Leuven, Davidsfonds/Infodok, 1996
a145336 hist - V J C - 1dc 6:30 m
____________________________Verleyen, Karel / Het vuur van de wraak

Tijdens een noodweer ziet Thomas een beeldschoon meisje dat als twee druppels water lijkt op Mary Finnemore, die jaren geleden is verdwenen en over wie een luguber verhaal de ronde doet.
Leuven, Davidsfonds/Infodok, 1991
a138558 hist - V J C - 1dc 5:00 v
____________________________Vermeulen, John / De ekster op de galg

Rond het leven en werk van Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1525-1569) geeft de schrijver een boeiend beeld van het leven in Vlaanderen in de eerste helft van de 16e eeuw. Filips II regeert er met ijzeren hand en de Inquisitie maakt dagelijks slachtoffers.
Utrecht, Het Spectrum, 1992
a140402 hist biog - V - 1dc 16:30 v
____________________________Vermeulen, John / Tussen God en de zee

Het leven van de beroemde Vlaamse kaartenmaker Gerard de Kremer alias Mercator (1512-1594).
Westerlo, Kramat, 2004
a401957 hist biog - V - 1dc 20:00 m
____________________________*Verne, Jules / Mathias Sandorf

Historische avonturenroman.
Brussel, Reinaert, 1964
a189161 hist avon - V - 13cc 17:60 m
____________________________Verne, Jules / Michael Strogoff

Tijdens een opstand der Tartaren maakt Michael Strogoff als koerier van de tsaar een avontuurlijke en spannende tocht van Moskou naar Irkoetsk in Oost-Siberië.
Amsterdam, Elsevier, 1977
a180322 hist avon - V - 1dc 8:37 m
____________________________*Verrette, Joyce / Als hartstocht ontwaakt

De liefdesgeschiedenis van twee koningskinderen in het Oude Egypte; hun huwelijk zal het rijk van de Boven-Nijl verenigen met dat van de Beneden-Nijl en zo Egypte tot één grote sterke staat maken.
Laren, N.H., Luitingh, 1979
Vert. van: Dawn of desire. - 1976
a118078 hist lief - V - 13cc 17:60 v
____________________________*Verrette, Joyce / De bloem van het woud

Als in 1780 een jong meisje in Canada een woudloper ontmoet, weet ze nog niet dat ze met hem nog heel wat avonturen in Frankrijk voor de boeg heeft.
Huizen, Sfinx, 1984
Vert. van: Sweet wild wind. - 1982
a127976 lief avon hist - V - 10cc 13:40 v
____________________________*Verrette, Joyce / De kroon van de hartstocht

De liefde van een jong vorstenpaar in het oude Egypte lijkt niet op te wegen tegen de intriges en het geweld die het welzijn van hun volk bedreigen.
Laren N.H., Luitingh, 1979
Vert. van: Desert fires. - 1978
a119755 hist - V - 10cc 13:40 v
____________________________*Verrette, Joyce / De zonnekoningin

Nefertari, een mooie trotse Hittitische prinses, die na zijn overwinning op de Hittieten aan Ramses II wordt geschonken, bereikt dat Ramses haar huwt als zijn eerste echtgenote.
Borsbeek, Baart, 1980
Vert. van: Sunrise of splendor. - 1978
a122426 oudh hist - V - 15cc 20:50 v
____________________________*Verriest, Willem / De bruid van Vlaanderen of Het verraad van de IJslandvaarder

Eerste deel van de de wederwaardigheden van de Vlaamse volksleider Jan Breydel (ca. 1264-ca. 1331) en zijn ongelukkige verloofde Mathilde van Cherscamp, de "Maagd van Vlaanderen".
Aartselaar, Vlaams Boekenfonds, 1984
a213626 hist vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________Versteylen, Chris / Inês de Castro

Roman over Inês de Castro (1320-1355) een Spaanse edelvrouwe die door haar schoonvader, de koning van Portugal, niet geaccepteerd werd als gemalin van zijn zoon.
Antwerpen, Hadewijch, 1989
a138077 hist - V - 1dc 8:42 m
____________________________*Verteuil, Charles de / Bloedspoor

Een dochter van een tijdens de Russische revolutie vermoord echtpaar vlucht weg door het brandende Rusland naar Shanghai, waar haar echter nieuwe ervaringen wachten.
Helmond, Uitg. Helmond, 1980
Vert. van: Last train to Shanghai. - 1978
a205068 avon hist - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Vervaele, Katrien / In het teken van de maan

Als het noodlot haar stam treft, wordt een 16-jarig meisje aangewezen als mensenoffer voor de aardgodin. Verhaal, spelend in de eerste eeuw na Chr. in noord-Nederland.
Antwerpen, Facet, 1996
a145106 hist - V J C - 3cc 3:40 v
____________________________Vestdijk, S. / Aktaion onder de sterren

De mythe van de Griekse held Aktaion, die Artemis bespiedde en voor straf in een hert veranderd werd, zodat zijn eigen jachthonden hem verscheurden.
's-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1972
a109456 lite hist - V - 1dc 9:40 v
____________________________Vestdijk, S. / De held van Temesa

De laatste priester van een barbaarse offerdienst voor de schim Polites vertelt over de wonderbaarlijke gebeurtenissen rondom deze cultus en de uiteindelijke opheffing daarvan na een beslissend gevecht tussen een bokser en een schim.
's-Gravenhage, Nijgh & van Ditmar, 1964
a103577 lite hist - V - 1dc 12:07 m
____________________________Vestdijk, S. / De hôtelier doet niet meer mee

Een jonge Duitser die in 1820 als huisonderwijzer in Grenoble komt, raakt betrokken in de plannen die zijn werkgever en enige leeglopende oud-soldaten beramen om Napoleon van Sint-Helena te bevrijden.
's-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1968
a104399 lite hist - V - 1dc 7:10 m
____________________________Vestdijk, S. / Iersche nachten

Roman spelend in Ierland in de 19e eeuw over pachters, rentmeesters en grootgrondbezitters, waarbij ook de Ierse vrijheidsstrijd een rol speelt.
Rotterdam, […], 1948
a104140 hist - V - 1dc 10:30 m
____________________________Vestdijk, S. / Het proces van Meester Eckhart

Relaas van de inquisiteur Nikolaus van Straatsburg van het proces van de, wegens ketterij aangeklaagde Duitse theoloog-mysticus Meester Eckhart in het begin van de 14e eeuw. Moeilijk boek!!
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1969
a105659 lite hist - V - 1dc 4:31 m
____________________________*Vestdijk, S. / Puriteinen en piraten

Avonturenroman over een door rijke kooplieden uit het Boston van ca. 1720 uitgerust kaperschip, waarin met ironie de tegenstelling van het op winst beluste puriteinendom en het nobele karakter van de kaperkapitein is uitgewerkt.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1967
a104604 lite hist - V - 11cc 15:00 v
____________________________Vestdijk, S. / Rumeiland

Een jonge Engelsman, die in opdracht van zijn broer naar Jamaica gaat, met als persoonlijke drijfveer zijn verlangen, een pirate waarmee hij als kind in aanraking is gekomen, terug te zien, beleeft daar een idylle met de veel oudere gouverneursvrouw.
's-Gravenhage, Nederlandse Boekenclub, ca 1965
a106339 psyc hist - V - 1dc 15:13 m
____________________________*Vestdijk, S. / De verminkte Apollo

Een vereerder van de locale god Apollo wordt er op uitgestuurd een door Dionysos-aanhangers ontvreemd Apollo-beeld terug te vinden.
Amsterdam, Arbeiderspers, 1981
a122995 hist - V - 10cc 13:40 m
____________________________Vestdijk, S. / Het vijfde zegel

Roman over het leven van de schilder Domenico Theotocopuli, bijgenaamd El Greco (1537-1614).
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1979
a197620 lite hist biog - V - 1dc 17:60 m
____________________________Vestdijk, S. / De vuuraanbidders

De lotgevallen van de zoon uit een Antwerps-Leidse familie tijdens het twaalfjarige bestand met zijn godsdiensttwisten en de strijd om Heidelberg in de dertigjarige oorlog, waarin zijn contraremonstrants geloof door enkele tragische belevenissen langzaam plaats maakt voor een atheïstisch aanbidden van het vuur van de oorlog.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1973
a110940 hist - V - 2dc 30:53 m
____________________________Vidal, Nicole / Nefertete

Geromantiseerd verhaal over koningin Nefertete die tezamen met haar echtgenoot Amenhotep IV, die zich later Achnaton noemde, omstreeks 1350 v. Chr. over het Egyptische rijk regeerde.
Brussel, Manteau, 1965
Vert. van: Nefertiti. - 1961
a102331 hist - V - 1dc 15:32 v
____________________________Villalonga, Llorenç / Het geheime leven van Toni de Bearn

Roman over de ondergang van de Mallorcaanse aristocratie aan het einde van de 19e eeuw.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1991
Vert. van: Bearn o la sala de les nines. - 1980
a139742 hist fami - V - 1dc 10:50 m
____________________________Vilsen, Luc / Herodes

Roman rond de historische figuur Herodes I de Grote (73 - 4 voor Chr.).
Leuven, De Clauwaert, 1981
a125213 hist biog - V - 1dc 3:36 m
____________________________Vincent, Rose / De zon en het rad

Op bevel van de Franse koning Lodewijk XIV wordt een 7-jarig meisje bij haar ouders, hugenoten, weggehaald om opgevoed te worden in een klooster.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988
a135777 hist - V - 1dc 12:10 v
____________________________Vink, Renée / De laatste dagen van Floris V

Een speelman en klerk krijgt opdracht twee gevallen van vergiftiging in de omgeving van graaf Floris V uit te zoeken. Vervolg op: Floris V en de schotse troon, no. a145736
Schoorl, Conserve, 1996
a178127 dete - V - 1dc 10:50 v
____________________________

Vink, Renée / Floris V en de Schotse troon

Een speelman en klerk krijgt opdracht twee gevallen van vergiftiging in de omgeving van graaf Floris V uit te zoeken. Hierop volgt: De laatste dagen van Floris V, no. a178127
Schoorl, Conserve, 1995
a145736 dete hist - V - 1dc 11:00 v
____________________________Vink, Renée / De wreker van Floris V

Een speelman en een jonge edelman zijn in de barre winter van 1298 op weg om de moord op Floris V te wreken. Bevat op sommige plaatsen grof taalgebruik. Vervolg op: De laatste dagen van Floris V, no. a178127
Schoorl, Conserve, 1997
a178557 dete hist - V - 1dc 7:29 m
____________________________*Visser, Ab / Galg en rad

Bundel historische novellen, waarin misdaad - en - vergelding het terugkerende motief is en die elk een menselijk drama verhalen in uiteenlopende tijden van algehele ontreddering.
's-Gravenhage, Stols, 1962
a181127 hist verh - V - 7cc 9:20 m
____________________________Visser, Arjan / De laatste dagen

Rond 1910 toont het huwelijk van een aan opium verslaafde huisarts en zijn daadkrachtige echtgenote veel overeenkomsten met de verbintenis van een boerenechtpaar. Beide echtparen zoeken naar de diepere betekenis van hun treurige bestaan. Waar de boerenvrouw haar hoop op het nageslacht heeft gevestigd, zoekt de boer zijn heil bij God. Zijn knecht, een verliefde jongeman die op het punt staat de wereld in te trekken, moet hem daarbij helpen.
Amsterdam, Augustus, 2003
a360540 hist gods - V - 1dc 8:04 v
____________________________Visser, George / Tjamke

In de 16e eeuw sluit een man een weddenschap af om een jaar op de Bosplaat bij Terschelling door te brengen.
Terschelling West, Windows Producties, 1996
a228067 strk hist - V - 1dc 2:10 v
____________________________*Visser-Roosendaal, J. / De erfenis

De familiegeschiedenis van vier generaties herleeft als het ware, als een jongeman in Noord-Holland een dorpshuis erft, waaraan hij dierbare herinneringen heeft.
Haarlem, Gottmer, 1973
a162868 fami hist - V - 6cc 7:50 v
____________________________Visser-Roosendaal, J. / Terwijl de schepen wachtten ...

Wanneer alle "te geweer staande" mannen uit "de Streek" tussen Hoorn en Enkhuizen in 1672 opgeroepen worden om de vijand het hoofd te bieden, verhinderen de vrouwen hun vertrek.
Hoorn, Westfriesland, 1982
a101951 strk hist - V - 1dc 7:10 v
____________________________*Visser-Roosendaal, J. / ... tot in den dood

Tijdens de Franse bezetting durft een man voor zijn koningsgezinde houding uit te komen, maar raakt hierdoor in moeilijkheden en moet zijn leven geven voor het vaderland.
Amsterdam, Grote Letter Bibliotheek, 1981
a101309 hist strk - V - 7cc 9:20 m
____________________________Vlamijnck, Maria / Toledo

Een adellijke familie uit Toledo raakt intensief betrokken bij belangrijke gebeurtenissen en politieke, religieuze en artistieke ontwikkelingen in en rondom het Spaanse rijk tussen 1571 en 1580.
Dilbeek, Dilbeekse Cahiers, 1989
a137120 hist - V - 1dc 13:07 v
____________________________Vogel, Thomas / Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva

De kleinzoon van een Portugese verhalenverteller gaat in de tweede helft van de achttiende eeuw wiskunde studeren en begint de verhalen van zijn grootvader op te schrijven.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2002
Vert. van: Die letzte Geschichte des Miguel Torres da Silva. - 2001
a360348 lite hist - V - 1dc 4:40 m
____________________________Voigt, Cynthia / De dochter van de waard

Birle, afkomstig uit het volk, wordt in het 16e eeuwse Engeland verliefd op de zoon van een graaf; door haar sterke karakter weet zij zelfs in barre omstandigheden de kloof van het standsverschil te overbruggen. Hierop volgt: Elske, no. a358885
Amsterdam, Querido, 1995
Vert. van: On fortune's wheel. - 1990
a144944 hist lief - V J C - 1dc 10:50 v
____________________________Voigt, Cynthia / Elske

Als 'doodsmaagd' moet de 12-jarige Elske de leider van haar volk in de dood volgen, maar haar oma helpt haar ontsnappen waarna ze zich moet zien te redden in een onbekende wereld. Vervolg op: De dochter van de waard, no. a144944

Vanaf ca. 12 jaar.


Rotterdam, Lemniscaat, 2002
Vert. van: Elske. - 1999
a358885 hist - V J C - 1dc 10:50 v
____________________________Voigt, Cynthia / De ruiter met het masker

Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de middeleeuwen in om armoede, honger en kou te bestrijden. Hierop volgt: De dochter van de waard, no. a144944
Amsterdam, Querido, 1993
Vert. van: Jackaroo. - 1985
a143418 hist lief - V J C - 1dc 13:40 v
____________________________Von Hagen, Victor Wolfgang / Manuela, minnares van Simón Bolívar

Levensverhaal van Manuela Sáenz (1797-1856) die van 1822-1830 een grote rol gespeeld heeft in de bevrijdingsoorlog van Venezuela, Colombia, Ecuador en Peru.
Utrecht, Bruna, 1967
a103936 hist biog - V - 1dc 11:58 v
____________________________*Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny / Arenden vliegen alleen

Een pleidooi voor individualisme zich afspelend tegen de historische achtergrond van het 9e eeuwse Engeland, tijdens de regering van Karel de Grote en zijn zoon.
Hoorn, Westfriesland, 1974
a119593 hist - V J C - 5cc 6:30 v
____________________________*Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny / Het land achter de horizon

Eri-Magog, zoon van een tindelver, gaat door nieuwsgierigheid gedreven op zoek naar andere gebieden om handel mee te drijven.
Amsterdam, Sijthoff, 1986
a132661 hist - V J C - 5cc 6:30 v
____________________________Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny / Het recht van de ander

De zoon van een Hollandse zeekapitein die de taal van het eiland Tenerife kent, meldt zich als tolk bij het leger van de Conquistadores, die het grootste eiland van de Canarische archipel moeten veroveren voordat Columbus in opdracht van de Spaanse kroon een nieuwe zeeweg naar Indië kan gaan zoeken.
Hoorn, Westfriesland, 1979
a117933 hist - V - 1dc 7:50 v
____________________________Vos van Steenwijk, Carel de / Een grand tour naar de nieuwe republiek

Reisverslag van de grand tour die de 24-jarige Carel de Vos van Steenwijk in 1783 maakte naar de Verenigde Staten. Hij reisde in het gevolg van de eerste Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, P.J. van Berckel. Zijn verslag begint bij de tocht over de Atlantische Oceaan, die met vier schepen werd ondernomen. In Amerika reisde De Vos van Steenwijk een jaar lang door onder andere Virginia, North Carolina, South Carolina, New Yersey en Pennsylvania en bezocht hij verschillende hooggeplaatste personen. Na terugkeer in Nederland sloot hij zich aan bij de democratische beweging van de patriotten. Geschreven in oud-Nederlands.
Hilversum, Verloren, 1999
a356834 reis lite hist - V - 1dc 10:50 m
____________________________Vreeland, Susan / Meisje in hyacintblauw

Een Amerikaanse kunsthistoricus ontdekt een schilderij waarvan de geschiedenis terug lijkt te gaan tot de schilder Johannes Vermeer.
's-Gravenhage, BZZTôH, 2000
Vert. van: Girl in hyacinth blue. - 1999
a356562 lite hist psyc - V - 1dc 6:20 v
____________________________Vreeland, Susan / De passie van Artemisia

Het leven van de Italiaanse Artemisia Gentileschi (1593-1652) die mede door haar onconventionele gedrag en haar grote passie voor de schilderkunst uitgroeit tot een begenadigd kunstenares.
's-Gravenhage, BZZTôH, 2002
Vert. van: The passion of Artemisia. - 2001
a359113 hist vrou - V - 1dc 13:30 v
____________________________Vries, Jan de / Het verhaal van Groningen

De geschiedenis van de provincie Groningen vanaf het begin van onze jaartelling tot in de twintigste eeuw.
Groningen, REGIO-PRojekt, 1999
a355530 hist - V - 1dc 14:47 m
____________________________Vries, Theun de / Amazones en bojaren

Levensschets van vorstin Jekaterina Dasjkova (1743-1810), die niet alleen een belangrijk aandeel heeft gehad in de staatsgreep van Catharina II (de Grote), maar ook een bijdrage heeft geleverd aan Ruslands culturele vooruitgang.
Amsterdam, Querido, 1984
a128110 hist - V - 1dc 4:50 v
____________________________Vries, Theun de / Baron

Tegen de achtergrond van de geldverslindende veroveringsoorlogen van de Franse koning Lodewijk XIV, vertelt Michel Baron (1653-1720), na Molière de grootste Franse toneelspeler van de 17e eeuw, van zijn liefde voor het toneel en voor Molière.
Amsterdam, Querido, 1987
a134344 hist berb biog - V - 2dc 49:30 m
____________________________Vries, Theun de / De bergreis

Schets van het leven van de Nederlandse landschapstekenaar Hercules Seghers (ca. 1590-1638).
Amsterdam, Querido, 1998
a146961 hist biog - V - 1dc 3:06 m
____________________________Vries, Theun de / De dood kwam met muziek

In deze vertelling waarin het thema macht en onmacht aan de orde wordt gesteld, overdenkt de doodzieke, aan het einde van zijn dagen gekomen keizer Karel V (1500-1558) zijn leven, waarbij zijn gedachten geleid worden door de gitaarmuziek van een onbekende virtuoos.
Amsterdam, Querido, 1979
a121197 hist - V - 1dc 3:40 v
____________________________Vries, Theun de / Eidola

Zeven vertellingen, waarbij elk verhaal zich afspeelt op een andere plaats en in andere tijd.
Amsterdam, Querido, 1979
a125691 hist verh - V - 1dc 6:37 m
____________________________*Vries, Theun de / Hagel in het graan

Derde deel van een sociaal-historische romantrilogie over het revolutiejaar 1848, waarbij de nadruk valt op de lagere "klassen" van de maatschappij en hun strijd voor mensenrechten.
Amsterdam, Querido, 1979
a126964 soci hist - V - 12cc 16:30 v
____________________________Vries, Theun de / Het hoofd van Haydn

De speurtocht van een politie-ambtenaar naar de uit de lijkkist van de componist Haydn ontvreemde schedel. Hij stuit tijdens zijn onderzoek op een club van niet alledaagse criminelen.
Amsterdam, Querido, 1988

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina