Over deze deelcatalogusDovnload 2.24 Mb.
Pagina44/47
Datum22.07.2016
Grootte2.24 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

a134966 hist dete - V - 1dc 15:17 v
____________________________*Vries, Theun de / Hoogverraad

Als in 1849 de Hongaren in opstand komen tegen het tsaristische regime, kiest de kapitein van een afgelegen Russisch garnizoen met enige van zijn ondergeschikten hun partij, een daad van "hoogverraad", die hun ondergang wordt, maar als getuigenis van een vrij geweten tegen onderdrukking en machtsmisbruik een grote betekenis en innerlijke waarde bezit.
Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1950
a106602 hist - V - 5cc 6:30 m
____________________________Vries, Theun de / Kenau

Geromantiseerde levensbeschrijving van de Haarlemse Kenau Simonsdr. Hasselaar (1526-1588), die in haar geboortestad actief deelnam aan de strijd tegen de Spanjaarden.
Amsterdam, Querido, 1972
a108350 biog hist - V - 1dc 3:00 v
____________________________Vries, Theun de / De man met de twee levens

Aan het begin van de Tachtigjarige oorlog spelende novelle, over een protestants geworden man, die door de omstandigheden werd gedwongen twee levens te leiden.
Amsterdam, Querido, 1977
a107748 hist verh - V - 1dc 4:35 m
____________________________*Vries, Theun de / Moergrobben

De auteur beschrijft in beeldende taal de artistieke ontplooiing van een 15e eeuwse Brabantse schilder, gefantaseerd evenbeeld van Jeroen Bosch, die zich achterdocht en faam verwerft door de "Moergrobben", monsterlijke wezens die op zijn doeken het zondige verval voorstellen van individu, kerk en maatschappij.
Amsterdam, Van Kampen, 1964
a106026 hist kuns - V - 15cc 20:50 v
____________________________Vries, Theun de / Het motet voor de kardinaal

Het leven van een Nederlandse zanger in de tweede helft van de 15e eeuw, verbonden aan het pauselijk domkoor te Rome en leerling van de grote Vlaamse componist Josquin des Prés. Hij beschrijft het klerikale verval in die tijd.
Amsterdam, Querido, 1973
a103073 hist kuns biog - V - 1dc 10:50 m
____________________________Vries, Theun de / Nieuwe rivieren

Tweede deel van een sociaal-historische romantrilogie over het revolutiejaar 1848, waarbij de nadruk valt op de lagere "klassen" van de maatschappij en hun strijd voor mensenrechten.
Amsterdam, Querido, 1979
a125212 soci hist - V - 1dc 14:22 v
____________________________Vries, Theun de / Noorderzon

Bevat: Wind en Avondrood. - De freule, 1e afzonderlijke uitg.: 1940. - De bijen zingen, 1e afzonderlijke uitg.: 1938
Amsterdam, Querido, 1958
a100706 hist fami strk - V - 1dc 5:58 v
____________________________*Vries, Theun de / Het raadselrijk

Leven en werken van een gefingeerde vijftiende eeuwse Brabantse schilder, die de helse gedrochten waarmee hij nagenoeg al zijn stukken versiert "Moergrobben" noemt.
Amsterdam, Querido, 1973
a185292 hist kuns - V - 13cc 17:60 v
____________________________Vries, Theun de / Rembrandt

Het leven van de schilder Rembrandt van Rhijn wordt beschreven vanuit de verschillende hoeken van zijn leven: vrouw en kinderen, leerlingen, collega's en kunsthandelaars, de omgeving waarin en waarvoor hij werkte.
Utrecht, Bruna, 1963
a106326 biog hist - V - 1dc 11:27 v
____________________________Vries, Theun de / Rivierlandschap in de winter

Acht jaar nadat hij naar Frankrijk is uitgeweken komt een Zuidhollandse patriot in 1795 met het Franse leger terug in zijn woonplaats en wordt hij na korte tijd beschuldigd van moord.
Amsterdam, Querido, 1989
a135726 hist - V - 1dc 3:08 v
____________________________Vries, Theun de / Sint-Petersburg

Een jonge Russische officier wordt in de oorlog tegen Napoleon geconfronteerd met een andere Europese maatschappij. Hierop volgt: Terug uit Irkoetsk, no. a142342
Amsterdam, Querido, 1992
a140812 hist - V - 1dc 17:21 v
____________________________Vries, Theun de / Een spook waart door Europa

Eerste deel van een sociaal-historische romantrilogie over het revolutiejaar 1848, waarbij de nadruk valt op de "lagere klassen" van de maatschappij en hun strijd voor mensenrechten.
Amsterdam, Querido, 1979
a128361 soci hist - V - 1dc 15:33 v
____________________________Vries, Theun de / Stiefmoeder aarde

Na een periode van rijkdom en overvloed in het Friese boerenbedrijf, komt in de tweede helft van de 19e eeuw een terugslag, welke samengaat met de ontevredenheid van het volk en de opkomst van het socialisme.
Amsterdam, Arbeiderspers, 1968
a103867 fami hist - V - 1dc 16:51 v
____________________________Vries, Theun de / Terug uit Irkoetsk

Het bewogen leven van een zelfbewuste adellijke vrouw in het tsaristische Rusland van omstreeks 1850, waar ook de eerste aanzetten van een revolutie zichtbaar worden. Vervolg op: Sint Petersburg, no. a140812
Amsterdam, Querido, 1994
a142342 hist - V - 1dc 29:44 v
____________________________Vries, Theun de / De vrijheid gaat in 't rood gekleed

De vrijheidsstrijd van de negers op Guadeloupe in 1794, die geholpen door de republikeinse afgevaardigden uit Parijs opstonden tegen hun royalistisch gezinde meesters.
Amsterdam, Republiek der Letteren, 1945
a105457 hist soci - V - 1dc 9:05 v
____________________________Vries, Theun de / De wilde vrouwen van Pella

Op 75-jarige leeftijd vertrekt de Griekse toneelschrijver Euripides teleurgesteld uit Athene naar Pella en verwerkt zijn ervaringen aan het Macedonische hof in een nieuw stuk.
Amsterdam, Querido, 1999
a148348 hist - V - 1dc 3:40 m
____________________________Vries, Theun de / Wilt Tjaarda

Autobiografische verhalen over een jeugd in de Friese Wouden.
Amsterdam, Querido, 2003
a361251 verh hist - V - 1dc 12:38 m
____________________________Vries, Theun de / Het zwaard, de zee en het valse hart

De geschiedenis van een Fries die in de 5e eeuw als lijfwacht van de Friese hertogen aan de kant van de Britten in Brittannië vecht tegen invallende stammen, maar die op latere leeftijd naar Friesland terugkeert.
Amsterdam, Pegasus, 1983
a126753 hist - V - 1dc 5:00 m
____________________________*Vries-Van Der Lichte, Ina de / De levensroman van Alida Steijling

Een Amsterdamse vrouw uit de 19e eeuw weet zich in een tijd van slechte sociale voorzieningen, armoede en ziektes, vooral dankzij haar geloof, staande te houden.
Kampen, Kok, 1982
a124586 prot hist - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Vrijman, Jan / De tekenen van de storm

Historische roman uit de tijd van staatkundige en godsdienstige kentering in de eerste helft van de 16e eeuw, spelend in Scandinavië met koning Christiaan II van Denemarken en de Nederlandse koopvrouw Sybrech Willemsdochter als centrale figuren.
Amsterdam, De Bezige Bij, 1952
a112541 hist - V - 11cc 15:00 m
____________________________

Waals-Nachenius van der, C.E. / BoeschotenBeschrijving van het leven op een Veluws landgoed aan het begin van de 20e eeuw.
Barneveld, Barneveldse drukkerij en uitgeverij, 1979
a120817 hist strk - V - 1dc 3:40 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Als het koren is gerijpt

De jonge boerenzoon Dries van Bressij ziet zijn leven in korte tijd dramatisch veranderen.

Het ruisende graan: deel 3


Baarn, Mingus, 1986
a131241 strk - V - 1dc 8:22 v
____________________________

Wageningen, Gerda van / Als de rozen in bloei staan

Marina Overduijne, dochter van Anne, treedt in de voetsporen van haar moeder wanneer zij als verpleegster gaat werken in het streekziekenhuis. Voordat zij het geluk vindt, moet er heel wat gebeuren. Vervolg op: Geen roos zonder doornen, no. a144609
Amsterdam, Zomer & Keuning Familieromans, 1996
a145620 dokt hist fami - V - 1dc 6:43 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Altijd leeft de rivier

Rond 1900 verhuist een gezin van het platteland naar Rotterdam. Alle gezinsleden doen hun best een plek te vinden in de nieuwe omgeving, vooral de dochters Nora en Aleid. Hierop volgt: Woelige wateren, no. a145195
Kampen, Kok, 1995
a143781 fami hist - V - 1dc 7:39 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Bij storm en ontij

In dit vervolg op 'Woelige wateren', no. a145195, raakt Louise Larousse onder de indruk van het werk dat de reddingsmaatschappij doet en wordt verliefd op een van de medewerkers.
Kampen, Kok, 1997
a228936 fami hist - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Een bruid voor de Iepenhof

Een Zeeuwse vrouw moet eind 19e eeuw al jong gaan werken bij een boer. Hierop volgt: Samen staan we sterk, no. a148433
Amsterdam, Zomer & Keuning familieromans, 1998
a148432 strk prot hist - V - 1dc 8:06 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Daar komt de dokter

Een dokter in een klein dorpje in de Hoekse Waard in de 19e eeuw stuit aanvankelijk op veel wantrouwen. Hierop volgt: de dokter verliefd, no. a144804
Baarn, Mingus, 1994
a143103 strk hist dokt - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / De dokter verliefd

Rond de eeuwwisseling neemt een jonge dokter de praktijk van zijn vader waar in een klein dorpje in de Hoekse Waard. Hierop volgt: De dokter zegt het, no. a146331
Baarn, Mingus, 1995
a144804 strk hist dokt - V - 1dc 7:51 v
____________________________Wageningen, Gerda van / De dokter zegt het

De jonge dokter in een dorpje in de Hoeksche Waard wordt verliefd op een wijkverpleegster, maar zij vindt de burgemeesterszoon ook aantrekkelijk. Vervolg op 'Daar komt de dokter' en 'De dokter verliefd'.
Baarn, Bigot & Van Rossum, 1997
a146331 dokt strk prot - V - 1dc 7:50 v
____________________________

Wageningen, Gerda van / Gebonden schoven

Een rijke boerenzoon heeft zijn hart verpand aan een arme arbeidersdochter, maar als zij van hem in verwachting is, vertrekt zij zonder hen de ware reden te vertellen. Verhaal spelend in de 19e eeuw in de Hoekse Waard.

Het ruisende graan: deel 1


Baarn, Mingus, 1985
a129129 strk hist - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Geen roos zonder doornen

De verdere belevenissen van Anne Overduijne, die als weduwe in Zeeland een nieuw bestaan probeert op te bouwen wanneer zij wordt gevraagd te komen werken in het streekziekenhuis. Hierop volgt: Als de rozen in bloei staan, no. a145620
Amsterdam, Zomer & Keuning Familieromans, 1996
a144609 dokt hist fami - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / De gouden ketting

Wanneer de vader van een negentienjarige wees overlijdt, wordt zij door haar oom opgevangen op zijn kasteel.
Kampen, VCL West-Friesland, 2004
a402601 fami hist prot - V - 1dc 8:57 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Grazige weiden, vruchtbaar land

Het huwelijk tussen een knappe jonge vrouw en de enige zoon van een welgestelde boer brengt niet het verwachte geluk. Verhaal spelend in de Hoeksche Waard.

Het ruisende graan: deel 4


Baarn, Mingus, 1987
a134300 strk hist - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Hanna uit de gorzen

Eind 19e eeuw ontdekt een meisje op een van de Zuid-Hollandse eilanden dat ze een bijzondere gave bezit. Hierop volgt: De visserszoon, no. 358582
Kampen, VCL West-Friesland, 2001
a356932 hist strk prot - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Hoeve 'Het Paradijs'

In de Hoekse Waard rond 1900 spelen standsverschillen een grote rol. Vervolg op: De visserszoon, no. a358582
Kampen, VCL West-Friesland, 2003
a360314 hist strk prot - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Het Huis Moerland

Om het familielandgoed te redden wordt een jonge freule uitgehuwelijkt aan een rijke oudere weduwnaar. Hierop volgt: Zomer op Moerland, no. a361656
Amsterdam, Zomer & Keuning familieromans, 2002
a359561 fami hist - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Josephine

Een jonge weduwe is niet gelukkig op het kasteel dat eens van haar zoon zal zijn.
Kampen, VCL West-Friesland, 2004
a401907 fami hist prot - V - 1dc 10:02 v
____________________________Wageningen, Gerda van / De laatste strohalm

In dit verhaal, dat speelt aan het eind van de 19e eeuw in de Hoeksche Waard, wordt de dochter van een welvarende boer door haar vader gedwongen te trouwen met een rijke boerenzoon.

Het ruisende graan: deel 2


Baarn, Mingus, 1986
a134414 strk hist - V - 1dc 6:58 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Melodie in de wind

Na een ongewenste onechtelijke zwangerschap lijkt er een schaduw over het leven van Sien te vallen, maar na een aantal jaren weet ze een sprong naar een nieuw leven te maken.
Amsterdam, Zomer & Keuning Familieromans, 1994
a142515 hist fami - V - 1dc 7:57 v
____________________________*Wageningen, Gerda van / Na regen komt zonneschijn

Roman, spelend in Zeeland aan het einde van de 19e eeuw, over een knappe boerenzoon die liefde opvat voor de dochter van een rijke hereboer. Hierop volgt: De zon blijft altijd schijnen, no. a131331
Baarn, Mingus, 1983
a130230 hist strk chri - V - 6cc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Pleegzuster Anne

Roman over de ziekenhuiswereld rond 1890, waarin twee leerling-pleegzusters een hoofdrol spelen. Hierop volgt: Geen roos zonder doornen, no. a144609
Amsterdam, Zomer & Keuning Familieromans, 1994
a143296 hist dokt - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / De rode freule van Rosegaert

Eenzaamheid en de naderende dood van haar vader doen freule Jeanne van der Lek Boeije overhaast een ingrijpende beslissing nemen, die ze later diep betreurt. Ze probeert zich bij de situatie neer te leggen, hoe moeilijk dat ook is. Hierop volgt: Romance op Rosegaert, no. a137117
Baarn, Mingus, 1989
a139474 hist - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Romance op Rosegaert

Op een Zeeuws landgoed speelt vlak voor de Eerste Wereldoorlog een romance tussen een landjonker en een dienstmeisje. Vervolg op: De rode freule van Rosegaert, no. a139474
Baarn, Mingus, 1990
a137117 fami hist - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Rosegaert

Een freule weigert te trouwen met de man die haar vader voor haar heeft uitgezocht en kiest een ander. Zij ontdekt echter te laat dat deze haar niet uit liefde maar uit berekening tot vrouw heeft genomen. Hierop volgt: De rode freule van Rosegaert, no. a139474
Baarn, Mingus, 1988
a136071 hist strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Samen staan we sterk

Een vrouw bouwt na de dood van haar man een zelfstandig bestaan op als pensionhoudster voor vakantiegasten. Vervolg op: Een bruid op de Iepenhof, no. a148432
Amsterdam, Zomer & Keuning familieromans, 1999
a148433 strk hist - V - 1dc 8:30 v
____________________________Wageningen, Gerda van / De visserszoon

Rond 1900 spelen standsverschillen in de Bommelerwaard een grote rol in leven en liefde. Hierop volgt: Hoeve “Het Paradijs”, no. a360314
Kampen, VCL West-Friesland, 2002
a358582 hist strk prot - V - 1dc 7:42 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Waarheen de weg mij voert

Verhaal, spelend in de Hoeksche Waard aan het eind van de 19e eeuw, waarin een jonge vrouw zich, samen met de dorpsdokter, verdienstelijk maakt tijdens een pokkenepidemie.
Ede, Zomer & Keuning, 1989
a136425 hist - V - 1dc 7:50 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Woelige wateren

Nora en Aleid Groenendijk doen beiden hun best het hoofd boven water te houden in Rotterdam, waar hun leven wordt beheerst door de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep.Hierop volgt: Bij storm en ontij, no. a228936
Kampen, Kok, 1996
a145195 fami hist - V - 1dc 7:50 v
____________________________*Wageningen, Gerda van / Wuivende halmen

Laatste deel van een trilogie waarin eindelijk een verzoening tot stand komt tussen de families Jumelet en Viergever. Vervolg op: De zon blijft altijd schijnen, no. a131331
Baarn, Mingus, 1985
a128923 strk hist chri - V - 7cc 9:20 v
____________________________Wageningen, Gerda van / Zomer op Moerland

Louis le Sage ten Broeck, eigenaar van Moerland, wil graag zijn handen leggen op de bezittingen van Anette Verschoor, eigenaresse van een herenboerderij. Vervolg op: Het huis Moerland, no. a359561
Kampen, Zomer & Keuning familieromans, 2003
a361656 fami hist - V - 1dc 8:13 v
____________________________*Wageningen, Gerda van / De zon blijft altijd schijnen

Roman, spelend aan het einde van de 19e eeuw, over een boerenmeisje, dienstbode bij een rijke Zeeuwse familie, die weggestuurd wordt als zij zwanger is van de zoon des huizes. Hierop volgt: Wuivende halmen, no. a128923
Baarn, Mingus, 1984
a131331 hist strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Waldo, Anna Lee / Sacajawea

Het levensverhaal van een Indiaanse vrouw, die als lid van een historische expeditie, ingesteld door president Jefferson, voor kartering van het onbekende Westen, een avontuurlijke tocht dwars door Noord-Amerika maakt.
Amsterdam, Elsevier, 1980
Vert. van: Sacajawea. - 1978
a205492 avon hist - V - 28cc 39:30 v
____________________________Walker, Alan / Op zoek naar de missing link

Dit boek beschrijft de vondst en analyse van een vrijwel compleet skelet van Homo erectus, een vroege voorouder van de mens. Na jarenlange analyse zijn de auteurs in staat een verrassend aantal aspecten van het leven van de 'Nariotokome Jongen' te reconstrueren.
Utrecht, Het Spectrum, 1998
Vert. van: The wisdom of bones: in search of human origins. - 1996
a229995 hist - V - 1dc 15:24 m
____________________________*Wallace, Lew / Ben-Hur

Roman over het leven van een aanzienlijke Joodse familie tegen de achtergrond van de Romeinse bezetting van Palestina en het leven van Jezus.
Amsterdam, Loeb, ...
a103392 hist jood - V - 12cc 16:30 v
____________________________Wallace, Lewis / Ben Hur

Roman over het leven van een aanzienlijke Joodse familie tegen de achtergrond van de Romeinse bezetting van Palestina en het leven van Jezus.
Den Haag, Kramers, 1971
a185999 hist - V - 1dc 11:53 v
____________________________Wallach, Janet / Koningin van de woestijn

Biografie van de Britse reizigster en Midden-Oosten deskundige Gertrude Bell (1868-1926). Ze verrichtte opgravingen in het Midden-Oosten en werd zo'n kenner van de Arabische wereld dat ze in de loop van de Eerste Wereldoorlog een belangrijke adviseur werd van de Britse regering in Midden-Oosten kwesties en dat bleef tot aan haar dood.
Amsterdam, Anthos, 1997
Vert. van: Desert queen: the extraordinary life of Gertrude Bell, Adventurer, adviser to kings, ally of Lawrence of Arabia. - 1996
a178679 biog hist - V - 1dc 20:21 v
____________________________*Wallagh, Bob / Sissi de jonge keizerin

Wanneer het eenvoudige prinsesje Sissi trouwt met de jonge keizer Frans Jozef van Oostenrijk staat zij aan het begin van een zeer turbulent leven.
Amsterdam, Loeb, 1984
a129038 hist - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Walle, J. van de / De slavenopstand

Een jonge missionaris op een fictief Antillen-eiland raakt betrokken bij de problemen van de plantagehouders onderling, die leiden tot een slavenopstand.
Amsterdam, Van Kampen, 1957
a105257 hist - V - 2cc 2:10 m
____________________________Walle, J. van de / Een vlek op de rug

Een jonge Nederlander vertrekt rond 1840, aan de vooravond van de afschaffing van de slavernij, naar Suriname om daar het beheer over een plantage te krijgen.
Schoorl, Conserve, 2001
a359271 hist rass - V - 1dc 9:20 m
____________________________Walsh, Jill Paton / Het godsbewijs

De bewoners van een afgelegen eiland nemen eerst een bij wolven opgegroeid meisje en kort daarna een zeer ontwikkelde drenkeling op, die beiden het bestaan van een hogere macht ontkennen.
Amsterdam, Prometheus, 1995
Vert. van: Knowledge of angels. - 1994
a144464 hist - V - 1dc 10:13 v
____________________________Waltari, Mika / De Romein

Een Romein die op jonge leeftijd in Rome terechtkomt en tot de vriendenkring van keizer Nero behoort, wordt onophoudelijk geconfronteerd met de strijd tussen joden en christenen.
Houten, Van Holkema & Warendorf, 2000
Vert. van: Ihmiskunnan viholliset. - 1964
a355094 hist gods - V - 2dc 32:20 v
____________________________Waltari, Mika / Sinuhe de Egyptenaar

In deze roman met als achtergrond het Egypte uit de tijd van Ichnaton plaatst schrijver als hoofdpersoon een arts, die de toenmalige bekende landen rond de Middellandse zee bereisde, in zijn vaderstad Thebe veel roem oogstte, maar in ongenade gevallen, eenzaam in ballingschap stierf.
Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1975
Vert. van: Sinuhe, Egyptiläinen

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina