Overeenkomst tot gebruik van beeldmateriaalDovnload 26.98 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte26.98 Kb.
Overeenkomst tot gebruik van beeldmateriaal

Ondertekende,


De heer/ mevrouw ……………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………

Postcode en plaats ……………………………………………………………

Telefoonnummer ……………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………..

Hierna ‘de erfgoedhouder’ genoemd


en Kempens Karakter, hier vertegenwoordigd door

de heer Lieven Janssens, voorzitter Kempens Karakter

Adres Begijnhof 27

Postcode en plaats 2200 Herentals

Telefoonnummer O14/21 47 00
maken een overeenkomst betreffende het volgende beeldmateriaal:
-nummer: WORDT DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER INGEVULD
-soort object(en):

foto

□ dia


postkaart of prentbriefkaart

□ film


□ andere
-aantal objecten: 3
-inhoudelijke beschrijving van het object (wie, wat, wanneer):

- Foto: Feestzaal van het Pensionaat van de Zusters Urselinen, datum: 1926

- Postkaart Lille – Afgebeeld: Kerk Lille, Gemeenteschool Lille, De Slagmolen, d’ Achtzalighedenboom, Schranshoeve, Oud gemeentehuis Norbert De Vrijter; datum: jaren ‘80

- Foto: Heggeprocessie aan de Heggekapel, datum 1962

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
De erfgoedhouder en Kempens Karakter komen het volgende overeen:


  1. De erfgoedhouder bezorgt Kempens Karakter het beeldmateriaal met het oog op het digitaliseren van de betreffende objecten en het ontsluiten van de betreffende objecten op de Erfgoedbank Kempens Karakter.
  1. Kempens Karakter verbindt zich ertoe om het beeldmateriaal op een kwaliteitsvolle manier te digitaliseren en ontsluiten. Kempens Karakter draagt zorg voor de originele objecten, die ten laatste een maand na het digitaliseringproces terug worden bezorgd aan de erfgoedhouder. Met het oog op eventuele schadegevallen sluit Kempens Karakter een aansprakelijkheidsverzekering af.
  1. De erfgoedhouder verleent Kempens Karakter de toestemming om, zonder dat daarvoor een vergoeding moet worden betaald, het beeldmateriaal te gebruiken voor wetenschappelijke, educatieve, sociaal-culturele en promotionele doeleinden. Kempens Karakter mag het materiaal onder meer gebruiken voor:

wetenschappelijk onderzoekpresentatie in gedrukte vorm

presentatie op internet

presentatie op televisie

presentatie op evenementen

presentatie op promotiemateriaal


  1. Kempens Karakter bevestigt dat het genoemde beeldmateriaal enkel voor wetenschappelijke, educatieve, sociaal-culturele en promotionele doeleinden zal worden gebruikt zonder winstoogmerk. Bij elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van de erfgoedhouder vereist.
  1. Kempens Karakter bezorgt de erfgoedhouder een digitale kopie van het beeldmateriaal.
  1. De erfgoedhouder verleent Kempens Karakter de toestemming om een digitale kopie van het beeldmateriaal te bezorgen aan:

Heemkundige Kring Lille

Heggevereniging

FC Lille, KVLV Wechelderzande enz. (eventueel Lilse verenigingen of betrokkenen die afgebeeld zijn)

De erfgoedhouder verleent de bovenstaande organisatie(s) de toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor dezelfde doeleinden als Kempens Karakter, zoals beschreven in punt 2.


  1. De erfgoedhouder bevestigt dat het beeldmateriaal geen inbreuk pleegt op auteursrechten die toebehoren aan derden en vrijwaart Kempens Karakter voor alle aanspraken die derden zouden kunnen uitoefenen in verband met de in deze overeenkomst verleende rechten.
  1. Kempens Karakter verplicht zich tegenover de erfgoedhouder om het beeldmateriaal op deskundige wijze te bewaren en te beheren en er als een ‘goede huisvader’ zorg voor te dragen.
  1. Kempens Karakter draagt de kosten van bewaring en beheer.
  1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De erfgoedhouder kan hieraan een einde stellen bij aangetekend schrijven dat na drie maanden uitwerking zal hebben. Een dergelijke beëindiging zal geen effect hebben op reeds aangegane engagementen.

Aldus opgemaakt te ……………………………………………………………………….

op …………………………………………………………………………………………………..

De geïnterviewde Lieven Janssens


HANDTEKENINGVOOR- EN FAMILIENAAMDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina