Overijssel/N. O. PolderDovnload 50.99 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte50.99 Kb.

Nieuwsbrief voor alle leden van Passage-

Overijssel/N.O.Polder


Jaargang nr 8 nr. 22

December 2013

---------------------------------december


Eén kaars kan duizend andere kaarsen aansteken zonder haar eigen levensduur te verkorten. (Joodse wijsheid)

Verslag van de jaarvergadering van Gewest Overijssel/N.O.Polder op 11 april 2013 in de “Wiekelaar”, G.W. Spiegelstraat 6 7722 ST Oudleusen.

Aanwezig: 34 afdelingen met 2, 3 of 4 bestuursleden, projectvrouwen van Kunst en Cultuur, Creatieve vorming en Maatschappij, vanuit het landelijke bestuur mw. Martha Amelo, mw. Willemien Penterman van Carree,mw. Nelleke Wienbelt van Vrouwen van Nu, mw. Gerda Velthuis (pianiste), mw Anke Vervoord (spreekster).

Afwezig: 4 afdelingen met kennisgeving.

  1. Welkom/opening:

De voorzitter Annemarie Meinderink heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze gasten.

We beginnen met het zingen van lied 427 vers 1 en 4: Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert.

Daarna gaat Annemarie voor in gebed en volgt een korte overdenking: “ Een gesprek met God” uit: “ Zeg het maar” van Greet Brokerhof .


  1. Mededelingen:

-Annemarie wijst op de inhoud van de envelop die bij binnenkomst is uitgedeeld met daarin: “Overslag”, overzicht regio indeling en de OPROEP voor een alg. bestuurslid en 2 projectvrouwen maatschappij.

Het project “Op de koop toe” loopt de komende jaren door.

- De voorzitter deelt mee dat Jouk Mulder weliswaar aftreedt als gewestelijk bestuurslid, maar voorlopig wel het postadres wil blijven doen.

- Voor de ledenraad op 25 april in Amersfoort worden bestuursleden van de regio Enschede/Wierden en Raalte uitgenodigd. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij de gewestelijke bestuursleden.

-Voorzitter deelt mee dat de ‘Kunstkaravaan’ erg veel geld heeft gekost en dat er geen vervolg op zal komen. Het Gewest zal naast de kunstmorgen in het najaar nu ook een in het voorjaar organiseren op het gebied van kunst en cultuur.

- In het algemeen geldt dat er bij voldoende belangstelling (minimaal 10 leden) een training georganiseerd wordt als leden hierom vragen.  1. Verslag gewestelijke jaarvergadering 12-04-12:

Het verslag wordt goedgekeurd. Door één van de leden wordt voorgesteld het verslag per mail te versturen om het dan te kunnen kopiëren. De voorzitter wijst dit af, vanuit de ervaring is gebleken dat het versturen per post beter werkt.

Jaarverslagen 2012

- Bestuurlijk jaarverslag nieuwe vorm (2 A-viertjes) is prima ontvangen.

- Er zijn geen schriftelijke vragen binnen gekomen t.a.v. het financiële jaarverslag.

- Op de jaarkalender staat een fout: Kunst- en Cultuurmorgen moet zijn 21-11-13.Projectvrouwen:

Namens de projectvrouwen Kunst en Cultuur vraagt Bregje aandacht voor de leeskring karavaandag, het nieuwe filmprogramma, de geslaagde kunstmorgen in november en het nieuwe boekje: “Allemaal vrouwen”, dat verschenen is n.a.v. de tentoonstelling in het Catharijne convent te Utrecht. Kosten daarvan zijn € 15,- en te bestellen bij het landelijke bureau. Bij de te organiseren activiteiten zal gezocht worden naar een link tussen kunst en religie. “Kunst is als een vrouw, ze wil veroverd worden en begrepen”, aldus Bregje.

Daarna stellen de nieuwe projectvrouwen zich voor: Sietske Koekkoek en Aly van den Brink, beide uit Raalte.

4. Aftredend en herkiesbaar

Addie van Sparrentak stelt zich als secretaresse herkiesbaar en dit wordt met een luid

applaus beantwoord.

Jouk Mulder, 2e secretaresse, is aftredend en de voorzitter bedankt haar hartelijk

voor haar enthousiaste inzet gedurende de afgelopen 6 jaar. Fijn dat Jouk voorlopig nog

ons postadres wil blijven.

Daarna wordt afscheid genomen van Gé Kuiper als projectvrouw Maatschappij, ook was Gé 20 jaar actief met de Politieke scholing. Addie bedankt Gé hartelijk voor haar spontane en creatieve wijze waarop zij zich ingezet heeft.

Zowel Jouk als Gé krijgt een prachtig boeket bloemen.

Voorstellen landelijk bestuurslid:

Martha Amelo stelt zich voor als landelijk secretaresse, zij vertegenwoordigt in ons Gewest het landelijke bestuur.  1. Anke Vervoord: “Vrouwen hebben goud in handen”:

Anke begint haar inleiding met zichzelf voor te stellen. Na haar studie op de Kunst Academie en deels nog een andere studie gedaan te hebben, is zij als vrijwilligster begonnen bij Vluchtelingen Werk en is vervolgens verder gegaan bij Unicef Internationaal.

Anke voelt zich mede vanuit haar positie als directeur van Vrouwen van nu aangetrokken tot de Vrouwenvertegenwoordiger voor 2012. Hiervoor is zij gekozen uit vele kandidaten en voorgedragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Op de Algemene vergadering van de Verenigde Naties (193 lidstaten) heeft zij in 2012 gesproken over genoemd thema.PAUZE: met gelegenheid tot bezoeken van de tafel van de Creatieve dames en het nuttigen van

koffie en thee met een zelfgemaakte Fairtrade bonbon van Anneke Veerman.

Anke Verwoord vervolgt haar inleiding en vertelt over de groei van de wereldbevolking van 7 naar 9 miljard en stelt de vraag hoe we alle mensen in welzijn op kunnen laten groeien en kunnen voeden.

Nu is het zo dat 1 miljard mensen hongerig naar bed gaat elke dag, terwijl er in wezen voldoende voedsel is voor iedereen. We zouden er slimmer mee om moeten gaan.

Het zijn de vrouwen die voor 43% in de landbouw werken, maar het is niet vanzelfsprekend dat zij toegang tot de markt krijgen. Traditie, cultuur en religie belemmeren de toegang, ook corruptie is een barrière.

Vrouwen moeten zich verenigen in coöperaties dan kunnen vrouwen de oplossing zijn als productie leverancier voor de consument.

Vrouwen doen voor 80% de inkopen voor het gezin, dat maakt dat vrouwen met elkaar invloed hebben op de wereldeconomie als zij de krachten bundelen wereldwijd.

Anke doet een beroep op vrouwen om zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden en moedigt vrouwen aan nieuwe wegen te durven in slaan en meer talenten bij zichzelf aan te boren.

Annemarie bedankt Anke Vervoord met een bloemenbon voor haar inspirerende inleiding.


  1. Praktische tips:

-Vanuit afd. Deventer vertelt Elly Harleman hoe gedragen kleding weer hergebruikt kan worden door er tassen van te maken.

- Anneke Veerman vertelt dat het recept van de fairtrade bonbons op de website komt.Sluiting: Annemarie bedankt de pianiste met een boeket bloemen voor de muzikale begeleiding. En sluit af met de woorden:

Werkelijke wijsheid is

Te leven in het heden

Te plannen voor de toekomst

En te profiteren van het verleden”.

Tot slot zongen we het Passagelied. .Elektrisch pelgrimeren.

Electrisch Pelgrimeren
Els van deBerg lid van Passage afd. Borne maakte met haar man een fietstocht van Haarlem naar Santiago de Compostella. Haar reisverslag hebt u kunnen lezen op de nieuwsbrief van Passage landelijk en kunt u lezen op de website van gewest Overijssel.

 Jubileums


40 jaar Passage Bergentheim.
Al veertig jaar een actieve vereniging met 31 leden waarvan 9 vanaf het eerste uur.
Een gezellige jubileumavond met het thema “Ach lieve tijd” en natuurlijk een hapje en een drankje. Foto’s op de website

Passage Kampen 40 jaar

Dit werd gevierd met een feestelijke broodmaaltijd die begon om 17.00 uur en ’s avonds met een gezellige avond met het optreden van cabaretgroep “Hoe Zo” uit Vorden. De dames kregen bij binnenkomst een zelfgemaakte corsage in de kleuren van Passage en in de pauze een traktatie met het logo van Passage. 14 dames waren 40 jaar lid en 3 dames 25 jaar.Foto’s op de website van gewest Overijssel/N.O.Polder

Passage Kampen Platteland 60 jaar.
Verslag Passageavond afdeling Dalfsen “Op de koop toe”
Een fleurige bloem bepaalde in welke kring je ging zitten deze avond.

Het was even wennen maar gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

Agaath van Pijkeren verwelkomde ons allen en speciaal de gasten. Ze opende de avond met het lezen van Ps.8 en bepaalde ons bij het rentmeesterschap over Gods schepping. We zongen aansluitend lied 350. Het onderwerp van deze avond was “op de koop toe” aangereikt door Landelijk Passage.
Vier korte inleidingen gaven ons inzicht in het onderwerp.

Agnes Mulder en Fennie Harke vertelden ons over het opzetten van een kledingbank in Nieuwleusen. Vanuit een sociaal diaconale werkgroep kwam de vraag naar kleding. Doelgroep: vluchtelingen,minima, mensen die tengevolge van brand alles verliezen.

40 vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld.
Annemie Lepelaar van Landjuweel “de Hoeven” gaf ons uitleg hoe zij bezig zijn op hun bedrijf, stoelend op 5 poten: een biologisch melkveebedrijf, een tuinderij, een winkel, een ontvangstruimte en een zorgboerderij.
Seika Bolt vertelde ons over gezonde voeding. Ze had een scheiding aangebracht tussen gezond/ongezond eten en dit op een tafel uitgestald. Zeer aantrekkelijk! Alles was te lezen in haar kookschrift.
Ina IJskes en Zwaantje Klaassen vertelden ons over de wereldwinkel.

Eerlijke handel om de mensen in de 3e wereld ook een goed bestaan te geven. Prachtige sierraden en tassen werden getoond.


Na de pauze praten we in groepjes over het onderwerp, Geke Aalbers deed een quiz. Agaath bedankte alle medewerkers met een fleurige attentie en Ina Wijnberger sloot met het gedicht “Morgen”.

De ervaring van de dames van de kledingbank met hun eerste optreden
Kledingbank Nieuwleusen : duurzaam op veel manieren

Begin dit jaar zijn we benaderd om een lezing over het thema Duurzaamheid te geven voor Passage. Wat een schrik, want wat kwam er veel op ons af nadat we zijn gestart met de Kledingbank Nieuwleusen. Dit hadden we allemaal niet voorzien.

De Kledingbank Nieuwleusen voorziet mensen die het financieel niet breed hebben kosteloos van kleding. Bijvoorbeeld mensen in de bijstand, daklozen en vluchtelingen. Dit betreft soms nieuwe en veelal tweedehands kleding, maar ook schoenen, keuken- en badtextiel, beddengoed, sieraden, tassen en toiletartikelen.

Het project duurzaamheid is zeker zichtbaar in de Kledingbank. Volgens het woordenboek betekent duurzaamheid: langdurend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig, het milieu weinig belasten. Kledingbank Nieuwleusen recyclet kleding, daarbij gebruiken we bananendozen voor de opslag. Maar de uitbreiding van onze contacten is ook duurzaam en heel waardevol. Na de lezing in maart 2013 is er inmiddels veel veranderd.
*We hebben nu een locatie in Nieuwleusen waar we kunnen sorteren en uitgeven.
*De bezoekersaantallen stijgen iedere kledinguitgifte. Nu komen er ongeveer 120 personen per uitgifte. Het is nog hard nodig. Echter hopen we niet langdurend nodig te zijn...
Maar wat wel langdurend is, is voortdurend Gods goedheid en zegen in ons werk voor deze groep mensen.
Kijkt u vooral eens op onze website: www.kledingbanknieuwleusen.nlVerslag Hattem-Burgerveen
Jullie waren de gouden rand om ons gouden jubileum”

Dit waren de bedankwoorden van afdeling Burgerveen die op bezoek waren in Hattem om hun 50 jarig jubileum te vieren.

In Passage Magazine juli – augustus stond een vermelding dat Burgerveen i.v.m. hun 50 jarige jubileum 17 september een dagje uit gingen naar Hattem.

Dit werd gelezen door leden van afdeling Hattem waarnaar ze gelijk actie ondernamen .

Hoe kunnen wij als afdeling Passage Hattem iets leuks doen voor deze dames. Er kwamen vele reacties. Al snel werd beslist dat enkele leden van Afdeling Hattem met de Passagevlag hun opwachting gingen maken bij het “Bakkerijmuseum” waar de dames om tien uur zouden arriveren. Helaas werd dit een half uur later en moesten een paar dames van Hattem afhaken.

Om 10.30 uur arriveerden de dames uit Burgerveen en werd hun het Hattemse stedenlied toe gezongen. De dames uit Burgerveen waren zeer verrast en vonden het ontzettend leuk.

Na het uitwisselen van nieuws van beide afdelingen werden de dames van Hattem uitgenodigd om samen koffie te gaan drinken. Dit hebben de dames vriendelijk afgeslagen omdat anders het programma van Burgerveen nog verder uit zou lopen en ze andere dingen moesten missen. De dames uit Burgerveen hebben een prachtige dag gehad in Hattem.

Zo zie je; als je Passage Magazine goed leest wat je dan met een klein gebaar veel kunt betekenen voor en met elkaar.

Verslag leden- ontmoetingsdag van Passage Overijssel en Noordoostpolder,

op 12 november 2013.
"Dat u als lid van Passage de kaars brandend houdt

en met warmte en licht de toekomst tegemoet ziet,

Is de wens van het gewestelijk bestuur".
Een kaars, met hieraan een kaartje, waarop bovenstaande spreuk...Dit kregen alle vrouwen mee, die naar de ledenontmoetingsdag in Dalfsen waren gekomen.

Al vroeg stroomde de grote zaal van 'de Trefkoele' vol. Vijfhonderd vrouwen hadden zich aangemeld!

Na de opening door de voorzitter van het gewestelijke bestuur,mevrouw Annemarie Meinderink, stelden de bestuursleden zich voor. Ze deden dit d.m.v. "regenboogkaarsen". Elke kaars verbeeldt een goede eigenschap. Addy van Sparrentak hield een meditatie over Lucas 10: "Wie is mijn naaste?"

Er was een prachtig bloemstuk, gemaakt door Hanneke Vrieling uit Raalte, waarin de symboliek van het verhaal van de barmhartige Samaritaan verweven was.

Hierna nam Mr. André Rouvoet het woord. Hij is voorzitter van de overkoepelende zorgverzekering in Nederland. Aan de hand van een powerpointpresentatie vertelde hij over "Verzekerd van goede zorg”?. Er moet 400 miljard extra bezuinigd worden. Hoe, en waarop?

Hoe komt het dat onze zorgkosten zo stijgen?

Dit komt onder meer omdat mensen steeds ouder worden, en mondiger. Zo komt er ook steeds meer vraag naar zorg.

In de zorg gaat 80 miljard euro rond! We moeten keuzes maken in kostenbeheersing.

Zet bv. de beste specialisten op een gebied (bv. de hersenen) bij elkaar in één ziekenhuis. Als voorbeeld gaf de heer Rouvoet de brandwondenstichting in Beverwijk.

Zo waren er tal van voorbeelden hoe er bezuinigd kan worden. We moeten vanuit christelijk oogpunt solidair zijn met elkaar, wij betalen ook mee voor de zwakkeren in onze samenleving.

In de pauze konden er vragen ingediend worden. Er was een vraag over "winst van de zorgverzekeraars". Er wordt, volgens Rouvoet, geen winst gemaakt. Van elke euro gaat 95 à 96 cent naar de zorg. De rest is voor personele kosten, en één cent is voor reserve.

Een vraag over fraude in de zorg. Hier wordt zeker aandacht aan besteed, hoe we dit kunnen voorkomen, meer dan voorheen.

Vragen over de W.M.O en over verspilling in de zorg.

Er waren veel vragen. Teveel om ze allemaal te beantwoorden.

De voorzitter bedankte André Rouvoet voor zijn boeiende en interessante lezing. Hierna was de pauze, iedereen kon een lunch afhalen, het was zoals altijd weer prima geregeld in de “Trefkoele”!

Bij de kramen van de "Wereldwinkel" en "Staphorster is hip" was het een drukte van belang. Even snuffelen...alvast een kaartje kopen...maar ook her en der in de zaal waren er ontmoetingen tussen Passageleden.

Na de lunch traden " de Staphorster Diekzangers" voor ons op. Een groep mannen, die ons vermaakten met oude meezingers, " goud van oud" zogezegd.

De teksten konden we uit volle borst meezingen, want deze werden geprojecteerd op een groot scherm.


Hierna genoten we van een modeshow, "Staphorst op de catwalk". Mode, gemaakt van Staphorster stoffen. Allerlei modellen kwamen voorbij, ook een heel klein mannequintje van een jaar of twee! Erg draagbaar leek ons de mode niet, maar het was wel allemaal verbazingwekkend creatief bedacht en met heel veel zorg gemaakt.

De modellen leken wel beroeps te zijn, zo vlot en elegant paradeerden ze over de planken.

Het was een schitterende show. Op "YouTube" kunt u filmpjes vinden, als u "Staphorst op de catwalk " intikt.

Na een drukke, maar zeer boeiende dag ging iedereen weer huiswaarts. Bij de uitgang kregen alle vrouwen nog een kaars mee, met de tekst die aan het begin van dit verhaal vermeld staat.


P.S. Op de website 'Passage gewest Overijssel' (even intypen bij Google) vindt u foto's van deze dag, en ook de meditatie, allemaal onder het kopje 'activiteiten'.
Creatieve voorwerkdagen 2013

Op dinsdag 17 september en 1 oktober hebben we de creatieve voorwerkdagen voor de afdelingen gehouden in Wierden en Mastenbroek.

Het waren 2 drukke, maar gezellige dagen. De groepen waren qua grote mooi. In Mastenbroek hebben we zelfs de grotere zaal gebruikt, wat erg fijn werken was.

Maar er zijn altijd meer dames welkom.

Dit jaar was Anneke Veerman van het gewest in Mastenbroek aanwezig.

Na de koffie en welkom zijn we begonnen met het gedicht “Morgenlied”, dat door Janneke werd voorgelezen.

Daarna zijn de dames aan de slag gegaan met de 6 werkstukken die op die dag gemaakt moesten worden. Een beeld, sleutelhanger hart, dennenvrouwtje, versierde stopfles, hergebruikte kaart en als laatste een bloemstuk.

Als afsluiting werd het gedicht Dat er licht mag zijn! Voorgelezen. Dit gedicht kregen de dames met een kaars mee naar huis.

De reacties waren weer positief en als het goed is zult u als lid van een afdeling van Passage de werkstukken hebben gezien. Mocht dat niet zo zijn, dan is uw afdeling misschien wel niet op de Creatieve voorwerkdag geweest. Een gemiste kans? Mocht u ze wel hebben gezien, hopelijk gaat u er dan als afdeling ook mee aan de slag.

Op de regionale Ontmoetingdag in Dalfsen hebben we al van verschillende dames gehoord dat het bloemstuk wordt gemaakt voor Kerst.

Wij gaan alweer nadenken over volgend jaar om weer leuke werkstukken voor te bereiden voor jullie. Jullie zijn er dan toch ook weer?
Janneke Snoeijer, Wilma Fien en Bea van ‘t Oever
Excursie Afdeling Hasselt op Urk

 

17 oktober vertrokken wij met 13 personen naar Urk.Samen met Jan van Urk als gids hebben wij de Ginkiestocht (steegjes) gelopen.

Eerst gingen wij naar de vuurtoren aan zee, waar het hard waaide.

In zee ligt een grote zwarte steen, de ommelebommelesteen genoemd.

Vroeger werd verteld dat de Urker baby’s uit de steen kwamen, aan de ene kant

de meisjes, aan de andere kant de jongetjes.

Op Urk waren de gezinnen groot, zo’n 12-14 kinderen, dus de steen werd vaak bezocht.

Als de jongens 8 jaar werden gingen ze mee naar zee.

De huizen waren klein. In de bedstee sliepen de ouders en daaronder lagen de kleine

kinderen op een ondergeschoven plank. Ook was er geen water en stroom.

Het water kwam van het dak en werd opgevangen in een bak die vol zat met watervlooien.

Om de bak vlovrij te houden werd er een paling ingedaan.

De WC stond buiten en bij strenge vorst werd het tonnetje eerst op de kachel gezet

om te ontdooien vóór dat hij geleegd kon worden. Vieze en mooie verhalen hebben wij gehoord.

Op Urk zijn vele kerken en kroegen. In 1946 kreeg Urk stroom. De dominee van Urk

ging zaterdagsavonds de kroegen bij langs om te kijken of er ook schaapjes van

hem in zaten. En ja hoor daar stond er een tegen een lantaarnpaal te leunen.

Dominee, snap je dat nou zei de man, de stroom komt uit Zwolle en hier brandt het Licht.

Waarop de dominee zei, snap je dat nou, in Schiedam stoken ze jenever en ik ruik het hier.

Aan het eind smaakte ons de koffie met appeltaart goed en met mooie verhalen en een

mooie middag op Urk gingen we naar huis.

 
Agenda: januari – april 2014

Woensdag: 22-01-2014 afd. Voorzittersoverleg Woensdag: 05-03-2014 Gewest. projectvr. Overleg

Donderdag: 03-04-2014 Kunst en cultuuractiviteit(voorlopige datum)

Donderdag: 10-04-2014 Jaarvergadering

Voor u ligt weer de Overslag van Passage Overijssel/N.O.Polder. Ik hoop dat het weer veel leesplezier geeft en dat het u aanzet tot veel kopij inleveren.

Ook wijs ik jullie nog op de website van gewest Overijssel/NO-polder die vermeld is onderwww.passagevrowuen.nl en waar ook de foto’s staan die jullie aan mij gestuurd hebben.

Anneke Veerman – Communicatie

Het bestuur van gewest Overijssel/NO-polder

wenst jullie gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2014
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina