Overledenen in Veghel 1700-1706, opgetekend door Stadhouder Jacob BoorDovnload 488.61 Kb.
Pagina1/4
Datum25.08.2016
Grootte488.61 Kb.
  1   2   3   4
Overledenen in Veghel 1700-1706, opgetekend door Stadhouder Jacob Boor
Transcriptie door Martien van Asseldonk

In januari 1700 begon Jacob Boor, stadhouder van het kwartier Peelland, lijsten met overledenen aan te tekenen in het Veghelse schepenprotocol. De lijsten met namen zijn niet ondertekent. We weten dat het Jacob Boor was, vanwege zijn handschrift. Een aantal akten in het protocol geschreven in hetzelfde handschrift zijn ondertekent door Jacob Boor.


De laatste aantekening dateert van 13 september 1706. Korte tijd later werd Boor vanwege een ongeluk genoodzaakt rust te houden, aldus een verklaring in het Veghelse schepenprotocol van 30 oktober 1706 (Veghel, R94, fol. 190v):
Schepenen en substituut secretaris van Veghel verklaren dat voor hen is verschenen meester Casparis van den Broeck, “out chirurgijn”, wonende te Sint-Oedenrode, die heeft verklaard “dat hij is gaande ende meesterende over een accident dat den Heer en Meester Jacob Boor, stadthouder van Peellant ende secretaris deser plaatse is hebbende aen sijn slinckervoet. Ende versogt sijnde omme van den toestant der selve attestatie te geven. Soo getuijgt ende verklaerde hij comparant bij desen dat de wijle het accident is int gevrigt van den voet de pasient genootsaeckt wort sijn camer te houden gelijck nu ontrent de vier off vijff weecken heeft moeten doen, niet anders als op krucken van de eene plaatse tot de andere gaande, en in geen staat en is om elders getransporteert te konnen worden, gelijck ons schepenen en substitut secretaris voorscreven mede kennelijck is.”
Voordat hij zijn aantekeningen van overledenen kon hervatten overleed Jacob Boor. Op 16 november 1707 is een akte sprake van heer en meester Jacob Boor zaliger. (Notaris Harmen Bijmans te Veghel, inv. nr. 5, nr. 39.)
Hierna volgen de overleden personen in Veghel volgens de aantekeningen van stadhouder Jacob Boor.

JAAR 1700
Bron:

Datum van overlijden:

Naam:

Opmerking:

R69, fol. 130


8-1-1700

Een kindt van Adriaan Dielis aen de Hoogeijnde


laat na vader en moeder

R69, fol. 130


12-1-1700

Jenneken huijsvrouw van Jan Goort Denis aant Havelt


laat na haar man en kinderen

R69, fol. 130


8-2-1700

Jan Willems aan de Eert


laat na vrouw en kinderen

R69, fol. 130


11-2-1700

Leijsken, weduwe Hendrick Jan Josephs aan de Santsteeg


laat na kinderen

R69, fol. 130


1-3-1700

Een kint van Corstiaan Teunis Lamberts int Dorshout


laat na vader en moeder


R69, fol. 130


4-3-1700

Een kint van Jan Jacob Ariens aant Heselaar


laat na vader en moeder


R69, fol. 130


8-3-1700

Catalijn van Deursen, huijsvrou van Wouter van de Santvoort aan de Leest


laat na haer man


R69, fol. 130


21-3-1700


Leijsken, weduwe Wouter Willem Aalberts aant Havelt


laat na kinderen

R69, fol. 130


21-3-1700

Een kindt van Marten Aarts aan de Santsteeg


laat na vader en moeder


R69, fol. 130


28-3-1700

Marijcken huijsvrou van Jan Gerrits van der Heijden opt Zontvelt


laat na haar man en kinderen

R69, fol. 130


31-3-1700

Een kint van Joost Hendrick Joosten opt Zontvelt


laat na vader en moeder

R69, fol. 137


17-4-1700

Maria, weduwe Willem Tyssen aant Havelt


laat na kinderen

R69, fol. 137


24-4-1700

Judith, weduwe Adriaan Mollen op Middegaal


laat na kinderen

R69, fol. 137


8-5-1700

Anna Maria Philipsen, weduwe Antonij Schoenmaeckers


overleden sonder kinderen


R69, fol. 137


13-5-1700

Een kint van Adriaan Hendrick Ariens int Dorhout


laat na vader en moeder


R69, fol. 137


17-5-1700

Jan Hendrick Sleeuwens aan de Heij


laat na vrou en kinderen


R69, fol. 137


23-5-1700


Jacob Gerrits aan de Heij


laat na vrou en kinderen

R69, fol. 137


29-5-1700


Jan Claas Jansen Timmermans in Franckevoort


laat na kinderen

R69, fol. 137


4-6-1700

Philip Ariens op Citart

jongman


R69, fol. 137


9-6-1700

Jan Tijssen op Ham

laat na vrou en kinderen

R69, fol. 137


10-6-1700

Een kint van Wijnant Hendrick Hensen op Zontvelt


laat na vader en moeder

R69, fol. 137


15-6-1700


Jan Tijssen van den Hurck aan de Heij


laat na vrou en kinderen


R69, fol. 137


18-6-1700


Een kint van Peter Hendrick aan de Hoogeijnde


laat na vader en moeder


R69, fol. 137


21-6-1700


Catalijn, huijsvrou van Jan Jan Tijssen aant Buuckelaer


laet na man en kinderen

R69, fol. 137


29-6-1700

Een kint van Jacob Wouters

laat na vader en moeder

R69, fol. 141v


1-7-1700

Anneken, huijsvrouw van Cornelis Jan Hendricks aan den Doornhoeck


laat na kinderen

R69, fol. 141v


6-6-1700

Leijsken Aart Schuppen aant Heselaar


sonder wettige descendenten

R69, fol. 141v


14-7-1700

Peter Jan Peters aan de Heij


laat na vrou en kinderen

R69, fol. 141v


27-7-1700

Adriaantie, huijsvrou van Gerrit Boemans aant Havelt


laat na man en kinderen

R69, fol. 141v


28-7-1700

Antonij Aart Daandels in de Straat


laat na vader en moeder


R69, fol. 141v


6-8-1700

Marijcken, huijsvrou van Jan Aart Claassen aant Havelt


laat na haer man en kinderen


R69, fol. 141v


8-8-1700


Jan Heeren op Ham

laat na sijn vrou

R69, fol. 141v


12-8-1700

Een kint van Aart Daandels van Kilsdonck in de Straat


laat na vader en moeder

R69, fol. 141v


12-8-1700

Een kint van Adriaan Willem Evers op Citart


laat na vader en moeder


R69, fol. 141v


12-8-1700


Jan Aart Herrits, weduwenaer van Jenneken Hendrick Goorts


zonder wettige descendenten


R69, fol. 141v


13-8-1700

Een kint van Aart Daandel van Kilsdonck


-


R69, fol. 141v


20-8-1700

Dirrixken, huijsvrouw van Aart Daandels van Kilsdonck


-


R69, fol. 141v


21-8-1700

Aart Daandels van Kilsdonck

laat na kinderen


R69, fol. 141v


23-8-1700

Emmerentia, weduwe Jan Cluijtmans


sonder wettige descendenten na te laten

R69, fol. 141v


30-8-1700


Helena Schaardenburg


laet na haer vader, broeder en susters

R69, fol. 141v


6-9-1700

Een kint van WIllem Hendrick Tijssen aant Havelt


laat na vader en moeder

R69, fol. 141v


15-9-1700

Hendrick Leenders op Citart

laat na sijn vrou

R69, fol. 155


4-10-1700

Een kint van Jan Arien Teunis op Citart


laat na vader en moeder

R69, fol. 155


4-10-1700

Heijlken Florissen, huijsvrou van Jan Daandels in de Straat


laat na haar man en een kint

R69, fol. 155


14-10-1700

Een kint van Gerrit Stooven in de Straat


laat na vader en moeder


R69, fol. 155


4-11-1700

Hendrick Goorts van Dooren

sonder kinderen, de goederen sijn getaxeert

R69, fol. 155


12-11-1700

Hendrixken Gerrit Cruijsbroers in de Straat


-


R69, fol. 155


17-11-1700

Een kint van Jan Eijmers aan de Hoog Eijnde


laat na vader en moeder

R69, fol. 155


19-11-1700

Jenneken, huijsvrou van Marten Peters in de Straat


laat na haar man en kinderen

R69, fol. 155


27-11-1700

Leijsken, weduwe van Jan de Smidt in de Straat


laat na kinderen

R69, fol. 155


30-11-1700

Megtelt Jan Thyssen van den Hurck


laat na haar moeder, broeders en susters

R69, fol. 155


5-12-1700

Een kint van Adriaan Aart Goorts op Middegaal


laat na vader en moeder


R69, fol. 155


5-12-1700

Een kint van Jan Daandels in de Straat


laat na sijn vader


R69, fol. 155


6-12-1700

Een kint van Hendrick Claassen van Kilsdonck int Dorhout


laat na vader en moeder

R69, fol. 155


8-12-1700

Een kint van Hendrick Gerrit Breijers aant Heselaar


laat na vader en moeder

R69, fol. 155


10-12-1700

Een kint van Simen van Loosduijnen


laat na vader en moeder

R69, fol. 155


30-12-1700

Een kint van Hendrick Dircks

laat na vader en moeder

JAAR 1701
Bron:

Datum van overlijden:

Naam:

Opmerking:

R69, fol. 166


7-1-1701

Een kint van Hendrick Willems op Derp


laat na vader en moeder

R69, fol. 166


8-1-1701

Jan Jacob Hendrickmans aant Havelt


lat na vrou en kinderen

R69, fol. 166


10-1-1701

Een kint van Adriaan Peters aan de Heij


laat na vader en moeder

R69, fol. 166


24-1-1701

Anneken, weduwe Aart Jacobs aant Havelt


laat na kinderen

R69, fol. 166


25-1-1701

Ariaan Willem Meeuwissen aan den Heuvel


laat na kinderen

R69, fol. 166v


1-2-1701

Een kint van Dirck Melissen aant Heselaer


laat na vader en moeder


R69, fol. 166v


2-2-1701

Lambert Teeuwen Aarts

sonder wettige kinderen

R69, fol. 166v


18-2-1701

Een kint van Jan Thomassen aan de Eert


laat na vader en moeder

R69, fol. 166v


20-3-1701

Leendert Leunissen op de Voort


laat na vrou en kinderen

R69, fol. 166v


24-3-1701

Jan Teunissen

is van Uden, lande van Ravesteijn

R69, fol. 166v


31-2-1701

Lambert Luijcassen op Ham


laat na vrou en kinderen


R69, fol. 171v


3-4-1701

Een kint van Adriaen Dielis van der Leest


laat na vader en moeder

R69, fol. 171v


16-4-1701

Een kint van Hendrick Gerrit Breijers aant Heselaer


-


R69, fol. 171v


19-4-1701

Jan Gerrits van der Heijden op Zontvelt


laat na kinderen

R69, fol. 171v


26-4-1701

Een kint van Melis Tomassen op Zontvelt


laat na vader en moeder

R69, fol. 171v


26-4-1701

Een kint van Dirck Jacob Martens in de Straat


laat na vader en moeder


R69, fol. 172


29-4-1701

Een kint van Aart van der Mee int Dorhoudt


laat na vader en moeder


R69, fol. 172


6-5-1701

Een kint van Antonis Martens aan de Heij


laat na vader en moeder


R69, fol. 172


10-5-1701

Een kint van Jan van den Bos aant Heselaer


laat na vader en moeder


R69, fol. 172


13-5-1701


Jenneken, huijsvrou van Jan Claasen op Citart


laat na haar man en kinderen

R69, fol. 172


16-5-1701

Catalijn, huijsvrou van Hendrick Lamberts


laat na man en kinderen

R69, fol. 172


16-5-1701

Een kint van Jan Hendrick Tijssen aant Havelt


laat na vader en moeder

R69, fol. 172


26-5-1701

Aartie, huijsvrou van Jan Hendricks van Erp aant Buuckelaer


laat na haer man

R69, fol. 172


26-5-1701

Een kint van Rombout Hendrick Tomassen aan den Biesen


laat na vader en moeder


R69, fol. 172


26-5-1701

Een kint van Lambert Luijcassen aant Middegaal


laat na sijn moeder

R69, fol. 172


27-5-1701

Jan Verputten aant Havelt


laat na vrou en kinderen

R69, fol. 172


16-6-1701

Een kint van Jan van den Dungen aan de Eert


laat na vader en moeder

R69, fol. 172


17-6-1701

Een kint van Gerrit Aart Deenen aen de Heij


laat na vader en moeder

R69, fol. 172


23-6-1701

Een kint van Adriaan Gijsberts aan de Kemkens


laat na vader en moeder

R69, fol. 172


24-6-1701

Peter Claassen van Lieshout op Ham


laat na zijn vrou

R69, fol. 178v


8-7-1701

Een kint van Lambert Luijcassen, woonende op Middegael


kaat na sijn moeder

R69, fol. 178v


8-7-1701

Een kint van Jan Jan Claassen, woonende aant Havelt


laat na vader en moeder

R69, fol. 178v


29-7-1701

Een kint van Gerrit Vermeulen, woonende in de Straat


laat na vader en moeder

R69, fol. 178v


1-8-1701

Leijsken, weduwe Hendrick Willems, woonende op Ham


laat na kinderen

R69, fol. 178v


15-8-1701

Peter Elens, woonende op Zontvelt


laat na vrou en kinderen

R69, fol. 178v


22-8-1701

Hendrick Daandels, woonende aant Ven


laat na vrou ende kinderen

R69, fol. 178v


23-8-1701

Maria Goiarts

sonder wettige descendenten nae te laten

R69, fol. 178v


17-9-1701

Een kint van Jan Jan Hendricks, woonende aan den Doornhoeck


laat na vader en moeder

R69, fol. 178v


17-9-1701

Maria Jan Aart Reijnders, woonende aan de Biesen


laat na vader en moeder

R69, fol. 178v


19-9-1701

Catalijn Willem Corsten, woonende opt casteel


laat na vader en moeder

R69, fol. 179


29-9-1701

Hendrick Hendrick Goorts van Dooren, woonende aen den Doorenhoeck


laat na broeder en suster

R69, fol. 179


20-9-1701

Wilbert Teeuwens, woonende op Cittart


laat na vrou en kinderen

R69, fol. 179


27-9-1701

Elsken, weduwe Peregrinus Verhofstadt


laat na kinderen

R69, fol. 179


27-9-1701

Een kint van Jan Aart Reijnders


laat na vader en moeder

R69, fol. 179


29-9-1701

Emken, weduwe van Lambert Willems, woonende aen de Heij


laat na kinderen

R69, fol. 191


3-10-1701

Een kint van Aart Ariens aant Buuckelaer


laat na vader en moeder

R69, fol. 191


19-10-1701


Een kint van Dielis Jansen aant Heselaar


laat na vader en moeder

R69, fol. 191


23-10-1701

Margriet Dries Peters


sonder wettige descendenten nae te laten

R69, fol. 191


23-10-1701

Megtelt Laurens Jan Gijsberts op Citart


laat na haer moeder

R69, fol. 191


23-10-1701

Een kint van Peter Huijberts aant Havelt


laat na vader en moeder

R69, fol. 191


9-11-1701

Een kint van Hendrick Dictus

laat na vader en moeder

R69, fol. 191


25-11-1701

Een kint van ‘s-Hertogenbosch, woonende bij Jan Peter Martens op Citart


-


R69, fol. 191


21-12-1701

Een kint van Adriaan Aart Goorts op Middegaal


laat na vader en moeder

R69, fol. 191


28-12-1701

Een kint van Jan Willems de Kaeter aan de Eert


laat na haer moeder


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina