Overzicht aanbod van Het Groene HuisDovnload 176.5 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte176.5 Kb.

INHOUDVoorwoord 3
Overzicht aanbod van Het Groene Huis 4

Tentoonstellingen Het Groene Huis 5


Overzicht aanbod van De Wissen 6

Tentoonstellingen De Wissen 7


Overzicht aanbod van het bezoekerscentrum Nieuwenhoven 8

Tentoonstellingen bezoekerscentrum Nieuwenhoven 9


Begeleide projecten

Professor Zevensteen, professor in het voorkomen van afval 10

Veldwerklessen Kerkeweerd 10

Is stilte een verdacht geluid? 11

Water in Nieuwenhoven 11

Heide-excursie 12

De speurneus in het bos 12

Het bos, meer dan bomen alleen 12

Een vijver, meer dan water alleen 13

Ecologische dagprojecten 14


Materialen

Onderwijspakket “Het leven van dieren in de nacht” 15

Heidetassen 16

Materiaalkisten bodemonderzoek 16

Materiaalkisten wateronderzoek 17

Bostassen 18

Wateranalysekoffer 18

Gezinskoffertje vijveronderzoek 19

Gezinstas boszoektocht 19
Ondersteunde projecten

MilieuOntmoetingsProgramma (MOP) 20

Milieuzorg Op School (MOS) 20

Educatief natuurbeheer 21

Educatieve reservaten 21

Druppelsgewijs, wijs met water 21


Natuurgroepje 22
Natuurwandelingen 22
Documentatiecentrum 23
Info en advies 23
Coördinaten van Limburgse natuurcentra 24

VOORWOORD
Natuur is één van de kernthema’s in het provinciaal beleid van onze groene provincie.
Om het milieubewustzijn in Limburg te bevorderen werkt de provincie Limburg samen met natuurverenigingen, gemeenten, scholen en andere instanties. Daartoe werd het samenwerkingsverband “Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk” (LIMNET) opgericht. De doelstellingen van LIMNET zijn: het aanbod inzake natuur- en milieueducatie verbeteren, de samenwerking tussen de verschillende initiatiefnemers bevorderen en hen ondersteunen bij hun werking.
Het Provinciaal Natuurcentrum in Bokrijk speelt een centrale rol in deze provinciale ondersteuning. Het staat in voor natuuronderzoek, sensibilisering en natuur- en milieueducatie. In dit kader worden diverse initiatieven genomen zoals het organiseren van educatieve projecten voor scholen, het ter beschikking stellen van veldstudiematerialen en het opzetten van opleidingen en studiedagen. Ook het zelf uitbouwen en het ondersteunen bij de uitbouw van diverse natuurcentra is een taak die de provincie al jaren ter harte neemt.
Het Provinciaal Natuurcentrum is gehuisvest in Het Groene Huis in Bokrijk. Er is een uitgebreid documentatiecentrum voor natuur en milieu en een databank voor natuureducatie.
Deze publicatie geeft een overzicht van het aanbod voor de scholen (kleuteronderwijs, lager onderwijs (LO) en secundair onderwijs (SO)) dat gespreid is over diverse centra in de provincie.

Van de drie provinciale centra wordt eerst een overzicht gegeven van het aanbod inzake educatieve projecten die verderop in deze publicatie uitgebreid worden beschreven. Om een dagvullend programma samen te stellen kunnen verschillende projecten worden gecombineerd.


Reserveren voor een bepaald project kan door contact op te nemen met het centrum waar het aangeboden wordt. De coördinaten van alle natuurcentra in Limburg worden achteraan in deze publicatie vermeld.
Ik wens u veel fijne belevingsmomenten toe in onze Limburgse natuur !!!

Frank Smeets

gedeputeerde van Leefmilieu en Onderwijs

TENTOONSTELLINGEN

Het Groene HuisHet Groene Huis is een bezoekerscentrum over nachtdieren. Er zijn twee tentoonstellingen; ze vullen elkaar aan en zijn gemakkelijk te combineren. Het integraal onderwijspakket “Het leven van dieren in de nacht” (zie bij materialen) maakt het voor scholen bovendien mogelijk om een bezoek aan Het Groene Huis veel meer te laten betekenen dan een aangename uitstap.

Wij zijn de mannen van de nacht


Deze sfeervolle, interactieve tentoonstelling laat je kennismaken met een aantal nachtdieren (uilen, moerasvogels, amfibieën….). De leerlingen krijgen een ontdekboekje waarmee interessante opdrachtjes kunnen worden uitgevoerd. De tentoonstelling is thematisch ingedeeld volgens de zintuigen die nachtdieren gebruiken om hun weg te vinden in het donker, voedsel te zoeken, een partner te vinden of om gevaar te ontwijken. Je ontdekt deze bijzondere leefwijze door zelf te kijken, te voelen, te ruiken en te luisteren. Je wordt zelfs uitgenodigd om op ladders en in een tunnel te kruipen! Je kan in een doolhof op zoek gaan naar het voedsel van de mol of in de uilenhoek een braakbal uitpluizen.

Met vader Walkman op stap in de nacht


Kunstenaar Pat Van Hemelrijck maakte voor ons een prachtige belevingsattractie: Het Donkergroene Huis. Je krijgt aan de balie een walkman mee en wordt binnengeleid in de wereld van het gezin Walkman. De kinderen fantaseren over hun ontmoeting met nachtdieren. Je maakt kennis met figuren als Vorsman, Fledder en Muins, en natuurlijk ontbreken ook de kat en de hamster niet. Pat Van Hemelrijck deed voor dit project een beroep op het ALIBI-collectief. Kunstenaars als Marc Peeters (stem van vader Walkman), Ad Cominotto (muziek) en De Nieuwe Snaar (stemmen) verleenden hun medewerking.
Doelgroep: 8-14-jarigen en gezinnen

Aantal deelnemers: max. 25

Duur: 1,5 uur (beide tentoonstellingen samen)

Periode: groepsbezoeken zijn het ganse jaar mogelijk op afspraak

individueel bezoek: 1 april tot 31 oktober: zat. & zon. van 11 tot 17 uur

werkdagen van 9 tot 17 uur

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) per groep of 60 BEF (1,49 EUR) per persoon (inclusief ontdekboekje). De tentoonstelling “Wij zijn de mannen van de nacht” kan ook gratis bezocht worden (zonder ontdekboekje).

Reservatie: bellen naar (011) 26 54 53

TENTOONSTELLINGEN

De WissenHet is een bezoekerscentrum over de Maas en de vlechtkunst.

De Maas, van bron tot monding


Deze interactieve tentoonstelling bevat veel spel- en belevingselementen. Je kan er als het ware aan den lijve ondervinden wat een vis in de Maas allemaal meemaakt, de vogels uit de streek beluisteren en nader kennis maken met hun leefgewoonten. Opgestelde microscopen verraden heel wat over “mini-Maasbewoners”. Aan de hand van een film overvlieg je de hele Maas, van bron tot monding. Jongeren in klasverband kunnen aan de hand van concrete opdrachten (lesbrieven, zoektochten) het museum in al zijn facetten ontdekken.

Vlechtwerk, van vroeger tot nu


Het vlechtcentrum toont de ontwikkeling van de mand. Stokkem is van oudsher bekend als korversstadje. De buigzame wilgentwijgen (de wissen) werden geoogst langs de vochtige Maasoevers. Niet enkel de plaatselijke geschiedenis maar ook de vlechtsierkunst in Europa, doorspekt met hedendaags werk, worden ten tonele gevoerd. Groepen kunnen er zelfs in het atelier een vlechtdemonstratie volgen en zelf kleine mandjes maken.
Doelgroep: 8-20-jarigen, gezinnen en senioren

Aantal deelnemers: max. 50

Duur: 2 uur (beide tentoonstellingen samen)

Periode: groepsbezoeken zijn het ganse jaar mogelijk op afspraak

individueel bezoek: 1 oktober tot 31 maart op zondagmiddag van 14 tot 18 uur

1 april tot 30 september: zat. & zon. van 14 tot 18 uur

werkdagen van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uurPrijs: groepstarief 50 BEF (1,23 EUR) per deelnemer of 60 BEF (1,49 EUR) inclusief ontdekboekje en 100 BEF (2,47 EUR) inclusief supplementair vlechtatelier.

Reservatie: bellen naar (089) 75 21 71


TENTOONSTELLINGEN Bezoekerscentrum NieuwenhovenDit centrum is gelegen in het grootste openbaar bos van Zuid-Limburg en is ondergebracht in de vroegere boswachterswoning.

Het bos in Haspengouw


In deze kleine tentoonstelling krijg je de gelegenheid om op een speelse en actieve manier kennis te maken met alle facetten van het bos. De volgende onderwerpen komen aan bod: situering van Nieuwenhoven in zijn ruime omgeving, zijn geschiedenis, de verschillende bodem- en humussoorten, beheersvormen en de spontane plantengroei. Zo leer je een verband leggen tussen: bepaalde kruiden en bepaalde bostypes of bladvormen en vruchten linken met namen van bomen. Met behulp van een aantal boomstammetjes kan je kennis maken met het hout en de schors van enkele typische soorten in Nieuwenhoven. Vogelgeluiden verklappen je welke gevleugelde vrienden je in het bos kan aantreffen.

Tijdelijke tentoonstelling


In het aanpalend gebouwtje van het bezoekerscentrum worden regelmatig tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Gewoonlijk zijn ze geprogrammeerd in het najaar (van september tot november). Het thema heeft uiteraard te maken met Nieuwenhoven en er wordt telkens gekozen voor een interactieve aanpak. In functie van het onderwijs zijn er telkens interessante werkboekjes ter beschikking.
Doelgroep: 8-14-jarigen en gezinnen

Aantal deelnemers: max. 25

Duur: 1,5 uur (per tentoonstelling)

Periode: groepsbezoeken zijn het ganse jaar mogelijk op afspraak

individueel bezoek: 1 april tot 31 oktober: werkdagen van 9 tot 17 uur;zat. & zon. van 10 tot 18 uur (met uitzondering van oktober van 10 tot 17 uur)

Prijs: toegang is gratis. Een rondleiding kost 750 BEF/uur (18,59 EUR) en de werkboekjes gewoonlijk 25 BEF (0,62 EUR) per leerling.

Reservatie: bellen naar (011) 68 79 81

Begeleide projecten

Professor Zevensteen, professor in het voorkomen van afvalIn dit milieueducatief project draait alles rond afval: afval in de natuur, composteren, sorteren en afvalvoorkoming. Het is opgevat als een spel: professor Zevensteen werkt aan een uitvinding om afval te verminderen en wordt plots door de minister van milieu ontboden. Via een video vraagt de professor de medewerking van de kinderen om zijn afvalprobleem op te lossen.
Ze leren over het afval dat de natuur afbreekt en als voedsel opnieuw gebruikt, maar ook over afval dat in de natuur niet thuishoort. Ze leren afval sorteren en een afvalarm lunchpakket maken. Ze maken kleine kunstwerkjes met natuurlijk afval en zaaien in verteerde compost. In een compostvat ontdekken ze de dieren die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van het natuurlijke materiaal.
Doelgroep: 1ste leerjaar LO (aansluitend: laatste maanden van de laatste kleuterklas en eerste maanden van het 2de leerjaar LO)

Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen

Duur: 2,5 uur

Periode: het hele schooljaar

Plaats: Het Groene Huis

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) (inclusief videofilm)

Reservatie: bellen naar (011) 26 54 53

Veldwerklessen KerkeweerdTijdens dit project kunnen leerlingen met behulp van veldstudiematerialen eenvoudige onderzoekjes doen in Kerkeweerd, een natuurontwikkelingsgebied langs de Maas in Stokkem.

Per groepje kiezen de leerlingen een thema. Ze krijgen hiervoor de nodige materialen en voeren de bijhorende opdrachten uit. Nadat een opdracht volbracht is, kiest de groep een ander thema. Ze observeren wilde paarden en runderen, bekijken kleine beestjes en vogels, boren bodemmonsters, brengen stenen op naam en zoeken menselijke en dierlijke sporen in de natuur.

Doelgroep: 3de graad LO

Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen

Duur: 2,5 à 3 uur

Periode: het hele schooljaar

Plaats: De Wissen

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) (inclusief werkboekje voor alle leerlingen)

Reservatie: bellen naar (089) 75 21 71

Is stilte een verdacht geluid?Tijdens de “stiltewandeling” maak je kennis met het geluid van de stilte. Het is niet de bedoeling dat iedereen zwijgt, maar dat je de geluiden die eigen zijn aan de natuur leert kennen. Met diverse toestellen zoals stethoscopen en decibelmeters luister je naar het ruisen van de wind, het kabbelen van een beekje, het zoemen van een bij en … de sapstroom van een boom. Voor leerlingen van het secundair onderwijs is er handig werkboekje met veldwerkopdrachten beschikbaar.
Doelgroep: 8- 88- jarigen

Aantal deelnemers: max. 25

Duur: 2,5 à 3 uur

Periode: het hele schooljaar

Plaats: - Gerhagen in Tessenderlo

 • Het Stramprooierbroek in Bocholt-Bree-Kinrooi

 • De omgeving van het landgoed Altenbroek in Voeren

 • Provinciaal Domein Bokrijk

Prijs: 2 000 BEF (49,58 EUR) voor secundaire scholen (inclusief werkboekje en twee gidsen per klas)

Deze stilte-excursies zijn enkel in Bokrijk mogelijk!

1 000 BEF (24,79 EUR) voor basisscholen (zonder werkboekje en met één gids per groep)

1 500 BEF (37,18 EUR) voor volwassengroepenReservatie: bellen naar (011) 26 54 53

Water in NieuwenhovenTijdens dit project doen de leerlingen op een speelse manier aan natuurbeleving rond de educatieve vijver, de Kelsbeek en het kleinschalige waterzuiveringstation. Ze krijgen opdrachten rond oriëntatie, stromend- en stilstaand water. Ze maken kennis met de planten en dieren van de vijver, bestuderen de ademhaling, beweging en beschutting van de waterdieren en leren de waterkwaliteit bepalen. De nodige materialen (kompas, schepnet, loep,…) worden ter beschikking gesteld. De verschillende stappen in de waterzuivering leren ze aan de hand van een kleurrijke puzzel.
Doelgroep: 3de graad LO en de B-stroom van de 1ste graad SO

Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen

Duur: 2,5 à 3 uur

Periode: april tot oktober

Plaats: Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) (inclusief werkboekje voor alle leerlingen)

Reservatie: bellen naar (011) 68 79 81

Heide-excursieMet behulp van de materialen uit de heidetassen (en eventueel ook met een heide werkboekje) bieden wij je een boeiende heide-excursie aan met veldwerkactiviteiten in de Vlaamse natuurreservaten “De Mechelse Heide” en “De Vallei van de Ziepbeek”. De heide komt in zeer uiteenlopende aspecten aan bod: het weer, de bodem, het reliëf, de planten, de dieren en de mens in relatie tot de heide. De nadruk ligt op de zelfwerkzaamheid van de leerlingen zoals b.v. het observeren van bloembezoekers op de heide, het zeven van een grondstaal, het meten van de stroomsnelheid, een schorsafdruk maken, bomen en struiken leren determineren, enzovoort.
Doelgroep: 3de graad LO en 1ste graad SO

Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen

Duur: 2,5 à 3 uur

Periode: april tot oktober

Plaats: Mechelse Heide of Vallei van de Ziepbeek

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) (exclusief heidewerkboekje)

Reservatie: bellen naar (089) 75 21 71

De speurneus in het bosTijdens de boszoektocht maken de leerlingen op een actieve en speelse manier kennis met het bos. De klas wordt verdeeld in groepjes van 2 à 3 leerlingen die zelfstandig op stap gaan met een werkboekje, een potlood en een tas met materialen (met o.a. een verrekijker, een loep, een lintmeter en een kompas). De leerlingen moeten een 20-tal vragen oplossen en elk antwoord levert een letter op. Met deze letters worden de namen van twee dieren gevormd. Wie de namen vindt, heeft de zoektocht goed doorlopen.
Doelgroep: 3de graad LO en de B-stroom van de 1ste graad SO

Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen

Begeleiding: niet nodig

Duur: 1,5 à 2 uur

Periode: april tot oktober

Plaats: - Provinciaal Domein Bokrijk (reservatie: bellen naar (011) 26 54 53)

- Provinciaal Domein Nieuwenhoven (reservatie: bellen naar (011) 68 79 81)Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) per klas (inclusief werkboekje voor alle leerlingen en gebruik van de materialen)

Het bos, meer dan bomen alleenDeze bosbiotoopstudie biedt de leerlingen de mogelijkheid om met behulp van veldstudiematerialen een eenvoudig vergelijkend onderzoek te doen van twee bostypes. Hierbij onderzoeken ze het beheer, de begroeiing, de bodem en de bodemdieren. Ze bestuderen het microklimaat in het bos en op een open terrein.
Het materiaal dat ze nodig hebben om zelfstandig veldwerk te verrichten wordt ter beschikking gesteld: gutsboor, grondvochtigheidsmeter, lichtmeter, windsnelheidsmeter, … In het werkboekje zijn een wandelkaart, werkbladen, zoekkaarten en naverwerkingsopdrachten opgenomen.
Doelgroep: 1ste en 2de graad S0

Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen

Duur: 3 uur

Periode: april tot oktober

Plaats: - Het Groene Huis (reservatie: bellen naar (011) 26 54 53)

 • Bosmuseum Gerhagen (reservatie: bellen naar (011) 26 54 53)

 • Bezoekerscentrum Nieuwenhoven (reservatie: bellen naar (011) 68 79 81)

Prijs: 2 000 BEF (49,58 EUR) (inclusief werkboekje voor alle leerlingen)

Een vijver, meer dan water alleenDeze vijverbiotoopstudie biedt leerlingen de mogelijkheid om met behulp van veldstudiematerialen een eenvoudig onderzoek te doen van een vijver.

Ze maken kennis met de planten en dieren in een vijver. Zij leren daarbij de waterkwaliteit bepalen, voedselpiramides opbouwen en plantengordels in de vijver herkennen.Het materiaal dat de leerlingen nodig hebben om zelfstandig veldwerk te verrichten wordt ter beschikking gesteld: schepnet, doploupes, petrisschaaltjes, … In het werkboekje zijn werkbladen, zoekkaarten en naverwerkings-opdrachten opgenomen.
Doelgroep: 1ste en 2de graad S0

Aantal deelnemers: max. 25 leerlingen

Begeleiding: mogelijk

Duur: 2,5 à 3 uur

Periode: april tot oktober

Plaats: - Het Groene Huis (reservatie: bellen naar (011) 26 54 53)

 • Bezoekerscentrum De Wissen (reservatie: bellen naar (089) 75 21 71)

 • Bezoekerscentrum Nieuwenhoven (reservatie: bellen naar (011) 68 79 81)

Prijs: 2 000 BEF (49,58 EUR) (inclusief werkboekje voor alle leerlingen)


Ecologische dagprojectenEen ecologisch dagproject omvat een inleiding gevolgd door een terreinexcursie waarbij systematisch waarnemingen worden verzameld. De inleiding wordt gegeven in het bezoekerscentrum dat bij de verschillende onderwerpen wordt vermeld. De deelnemers kunnen zelf observeren, zoeken naar ecologische relaties en leren technieken en methoden aan. Het project wordt afgesloten met de verwerking van de gegevens en een synthese.

Wij bieden diverse educatieve dagprojecten aan rond ecologie en landschappen waarbij de natuur in Limburg vanuit verschillende hoeken wordt bekeken.
Ecologie van de Maas (vertrek vanuit De Wissen)

Mogelijke onderwerpen zijn: de Maasvallei in een notendop (excursie doorheen een rivierlandschap met bezoek aan typische landschappen, ontsluitingen of panorama’s), van dijk tot open water (transekt waarbij zowel biotische als abiotische factoren worden onderzocht), een rivierenlandschap (excursie rond landschap en ondergrond van het Kempens Plateau en de Maasvallei) of de Maas als natuurgebied (veldwerk rond fauna en flora van de Grensmaas).
Ecologie van de heide (vertrek vanuit De Wissen)

Mogelijke onderwerpen zijn: verkenning van enkele heidelandschappen (excursie met terreinopdrachten naar de belangrijkste heidereservaten van de oostelijke Kempen), de heide als natuurgebied (terreinstudie rond flora, fauna of het fysisch milieu) of de mens en de heide (terreinstudie rond de evolutie van een Kempens dorp, effecten van beheersingrepen op flora en fauna of de handen uit de mouwen steken bij het heidebeheer).
Ecologie van het bos (vertrek vanuit het bezoekerscentrum Nieuwenhoven)

Terreinstudie rond de relaties waterhuishouding-bodem-vegetatie-fauna-mens. Nieuwenhoven is gekenmerkt door zeer verschillende bodemtypes waardoor een grote verscheidenheid aan bostypes is ontstaan onder een wisselende menselijke invloed inzake bosbeheer.
Ecologie van het Haspengouws landschap (vertrek vanuit het bezoekerscentrum Nieuwenhoven)

Mogelijke onderwerpen zijn: landschapsecologie (relatie bodem-landgebruik-natuur in een typisch Haspengouws landschap met kasteelpark), de zee in Limburg (excursie rond landschap en ondergrond in Haspengouw) of holle wegen (relatie tussen reliëf, microklimaat, vegetatie, fauna en beheer van holle wegen).
Ecologie van waterlopen en vijvers (vertrek vanuit De Wissen)

Mogelijke onderwerpen zijn: vijverecologie (terreinonderzoek rond biologische, fysico-chemische en geografische aspecten van enkele stilstaande waters) of ecologie van beken en rivieren (terreinonderzoek rond kwaliteitsbepaling, fauna en flora van enkele waterlopen).
Voor de verplaatsingen tijdens de excursie dient de groep eventueel zelf een autobus of fietsen te voorzien.
Doelgroep: hoger onderwijs (lerarenopleiding) en nascholing natuurgidsen

Aantal deelnemers: max. 25

Duur: een volledige dag (van 9 tot 17 uur)

Periode: april tot oktober

Prijs: 4 000 BEF (99,16 EUR) inclusief gebruik materialen, werk- en synthesebladen.

Reservatie: bellen naar (011) 26 54 65


Materialen
Onderwijspakket

Het leven van dieren in de nacht”Dit integraal onder-wijspakket biedt leer-krachten de gelegenheid om het bezoek aan Het Groene Huis voor te bereiden en na te verwerken.

De belevenissen van de leerlingen in Het Groene Huis laten immers voldoende indrukken na om het thema “nachtdieren” in meer-dere leergebieden te behandelen.

De leerkracht krijgt een aantal lesideeën, concreet uitgewerkte werkbladen, infopakket-jes en zelfs een video- en geluids-cassette ter beschikking.
Hiermee kan worden gewerkt in de lessen lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie en wiskunde.
Doelgroep: 3de graad LO en de B-stroom van de 1ste graad SO

Periode: het hele schooljaar

Plaats: te koop in Het Groene Huis

Prijs: 500 BEF (12,39 EUR) (slechts één exemplaar per klas nodig)


HeidetassenDe heidetassen, boordevol materialen bieden je de mogelijkheid om eenvoudige veldwerkactiviteiten te doen op de heide. Met de bijhorende heidewerkboekjes kan je heide-excursies ondernemen in de Vlaamse natuurreservaten “De Mechelse Heide” en “De Vallei van de Ziepbeek”. De heidetas bevat o.a. dieren- en plantengidsen, zoekkaarten, wascostiften, kompassen, thermometers, loepjes, zeef en topografische kaarten.

Doelgroep: 3de graad LO en 1ste graad SO

Begeleiding: mogelijk

Periode: april tot en met oktober

Plaats: ontleenbaar in de kinderboerderij Pietersheim

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) waarborg en 200 BEF (4,95 EUR) ontleenprijs per week


Materiaalkisten bodemonderzoekDe materiaalkisten bieden de mogelijkheid om rond bodem diverse onderzoekjes op te zetten, niet alleen veldwerk maar ook aanvullend binnenwerk. Bij de materialen hoort een duidelijke handleiding: een beknopte gebruiksaanwijzing, achtergrondinformatie, een diareeks met handleiding, een lijst van interessante publicaties over bodemonderzoek en een aantal werkbladen met technieken en methoden.

Mogelijke bodemonderzoekjes: bepaling van de grondsoort met een zoekkaart, een bodemboring doen, een bodemprofiel reconstrueren, gevonden stenen vergelijken met een referentiecollectie, dichtheid en infiltratiesnelheid van een bodem meten, de zuurtegraad van een bodem meten, bodemdiertjes vangen, determineren en bekijken onder binoculair.
Doelgroep: vanaf 10 jaar

Begeleiding: mogelijk

Periode: het hele jaar

Plaats: ontleenbaar in

 • De Wissen

 • Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

 • Bosmuseum Gerhagen

 • Kinderboerderij Pietersheim

 • Stedelijk domein Kiewit

 • Milieu-infocentrum Isis

 • Milieu-Natuurcentrum Heempark

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) waarborg en 200 BEF (4,95 EUR) ontleenprijs per week

Materiaalkisten wateronderzoekDe materiaalkisten bieden de mogelijkheid om rond water diverse onderzoekjes op te zetten, niet alleen veldwerk maar ook aanvullend binnenwerk.

Bij de materialen hoort een duidelijke hand-leiding. Deze bestaat uit een beknopte gebruiks-aanwijzing en achter-grondinformatie, een diareeks met hand-leiding, een lijst van interessante publicaties over wateronderzoek en een aantal werkbladen met technieken en methoden.
Een greep uit de mogelijkheden voor het wateronderzoek: stroomsnelheid en debiet meten van een beek, zuurtegraad, zuurstofgehalte en hardheid van water onderzoeken, waterdiertjes vangen en determineren met een zoekkaart, een planktonstaal nemen en bekijken met een binoculair en de vervuilingsgraad bepalen.

Doelgroep: vanaf 10 jaar

Begeleiding: mogelijk

Periode: het hele jaar

Plaats: ontleenbaar in

 • De Wissen

 • Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

 • Natuurcentrum Den Haas

 • Kinderboerderij Pietersheim

 • Stedelijk domein Kiewit

 • Milieu-infocentrum Isis

 • Milieu-Natuurcentrum Heempark

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) waarborg en 200 BEF (4,95 EUR) ontleenprijs per week

BostassenDe bostassen met lespakket bieden de mogelijkheid een vergelijking te maken tussen een open terrein en een bos en/of twee of meer bostypen met elkaar te vergelijken. Met de materialen kunnen opdrachten worden uitgevoerd rond planten, bodem, bodemdiertjes, beheer en microklimaat.

Het lespakket bevat een gedetailleerde lesbrief met beschrijving van inleiding, probleemstelling, wandeling, terreinwerk en naverwerking. Naast een heleboel praktische tips zijn ook de nodige werkbladen en een syntheseblad voorzien. Verder bevat het lespakket heel wat didactisch materiaal zoals dia’s, transparanten, terreinillustraties, zoekkaarten, informatiebladen en topografische kaarten.
Doelgroep: 1ste graad SO

Begeleiding: mogelijk

Periode: april tot en met oktober

Plaats: ontleenbaar in - Kinderboerderij Pietersheim

- Stedelijk domein Kiewit

- Milieu-infocentrum Isis

- Milieu-Natuurcentrum Heempark

- Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

- Natuurcentrum Den Haas

- Bosmuseum Gerhagen

Prijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) waarborg en 200 BEF (4,95 EUR) ontleenprijs per week

WateranalysekofferDeze koffer biedt de mogelijkheid om vrij nauwkeurig de waterkwaliteit te bepalen aan de hand van metingen van een tiental chemische parameters: zuurtegraad, zuurstofgehalte, ammonium, nitraat, nitriet, fosfaat, sulfaat, ijzer, chloride en totale hardheid. De zuurtegraad kan binnen het meetbereik (4,0 – 10,0) tot op een halve eenheid nauwkeurig afgelezen worden. Metingen van de totale hardheid kunnen gebeuren tot op 0,2 Duitse hardheidsgraden nauwkeurig. De andere analyses zijn afleesbaar in mg/l.

Bij elke testkit zit een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Het koffer bevat eveneens praktische achtergrondinformatie over normen en richtwaarden, de ecologische betekenis van de diverse parameters en gegevens over de chemische kwaliteit van waterlopen in België, en voor de leerkrachten voorbeelden van werk- en synthesebladen rond stilstaand en stromend water.
Doelgroep: 3de graad SO, HO en vijverliefhebbers

Begeleiding: niet voorzien

Periode: het hele jaar

Plaats: ontleenbaar in - De Wissen

- Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

- Milieu-Natuurcentrum Heempark

- Milieu-infocentrum IsisPrijs: 1 000 BEF (24,79 EUR) waarborg en 200 BEF (4,95 EUR) ontleenprijs per week

Gezinskoffertje vijveronderzoek


Dit gezinskoffertje bied je de mogelijkheid om met behulp van veldstudiematerialen een een-voudig onderzoek te doen van de vijver nabij het bezoekerscentrum. Je maakt kennis met de planten en dieren in de vijver en leert daarbij de waterkwaliteit bepalen.

Het volgende materiaal word je o.a. ter beschikking gesteld: schepnet, doploupes, petrisschaaltjes en aquarium. Je krijgt zelfs een werkboekje mee waarin zoek-kaarten voor waterdieren en waterplanten zijn opgenomen.


Doelgroep: gezinnen

Begeleiding: niet voorzien

Periode: april tot en met oktober

Plaats: ontleenbaar in

Prijs: 100 BEF (2,47 EUR) (inclusief werkboekje) per gezin.


Gezinstas boszoektochtTijdens de boszoektocht maak je op een actieve en speelse manier kennis met het bos. Ieder gezin volgt zelfstandig een bepaalde bewegwijzerde route in het bos.

Je krijgt daarbij een werkboekje, een potlood en een tas met materialen (met o.a. een verrekijker, een loep, een lintmeter en een kompas). Je kan een 20-tal vragen oplossen.


Doelgroep: gezinnen

Begeleiding: niet nodig

Periode: april tot en met oktober

Plaats: ontleenbaar in

 • Het Groene Huis

 • Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

Prijs: 100 BEF (2,47 EUR) (inclusief werkboekje) per gezin.

Ondersteunde projecten

MilieuOntmoetingsProgramma (MOP)Het Provinciaal Natuurcentrum coördineerde in overleg met enkele Vlaamse partners reeds driemaal de organisatie van het Milieu OntmoetingsProgramma (MOP) in Limburg. Dit was in 1997, 1999 en in 2001. In 2001 engageerden zich 26 gemeenten voor een MOP-veertiendaagse. De gemeenten gaan daarbij zelf op zoek naar verenigingen, bedrijven of particulieren die op een positieve manier hun inspanningen voor een beter leefmilieu in het daglicht willen stellen. Dit worden “schakels” genoemd. Dit aanbod wordt dan aan de scholen gepresenteerd, die hieruit een keuze maken voor hun “ontmoetingen”.
Het MOP zal gekaderd worden in “MOS”, een milieuzorgproject voor het onderwijs. Het is de bedoeling dat ervaren leerkrachten de basisscholen in alle gemeenten, ongeacht van welk onderwijsnet ze zijn, effectief ondersteunen.
Doelgroep: basisonderwijs

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 86
Milieuzorg Op School (MOS)
Dankzij tal van samenwerkingsverbanden worden initiatieven genomen om mililieuzorgprojecten op school te stimuleren. Met andere provinciale NME-diensten in Vlaanderen en het Vlaams Gewest werden initiatieven voorbereid om ook voor het basisonderwijs rond milieuzorg op school (MOS) te werken. MOS zal worden aangeboden in alle Limburgse basisscholen.

Ervaren schoolbegeleiders (eventueel gedetacheerden) zullen leerkrachten “te velde” ondersteunen bij het uitwerken van concrete initiatieven zoals het voorkomen van afval of rationeel water- en energiegebruik.Het project “Groene School” voor het secundair en hoger onderwijs zal verder worden ondersteund op het vlak van nascholingen en logistiek. Groene School zal geïntegreerd worden in MOS en vanuit Het Groene Huis provinciaal worden gestuurd.
Doelgroep: basis- , secundair en hoger onderwijs

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 65

Educatief natuurbeheer


Dankzij de financiële steun van de provincie Limburg biedt Natuurreservaten vzw een tof project aan waarbij de deelnemers één en ander leren over natuurbeheer en ook daadwerkelijk eens de handen uit de mouwen kunnen steken tijdens terreinwerkzaamheden in een natuurreservaat. Het pakket bestaat uit een diareeks, één of meerdere praktijksessies natuurbeheer en als afsluiter een geleide wandeling. De deelnemers krijgen de kans om het beheer van een natuurgebied (meestal in hun eigen woonomgeving) aan den lijve te ondervinden. Concreet betekent dit vooral het afdragen van maaisel, wegsleuren van takken of het graven van een amfibieënpoel. Dankzij de provinciale ondersteuning is het mogelijk om het project volledig gratis aan te bieden.
Doelgroep: basis- , secundair en hoger onderwijs en socio-culturele verenigingen

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 84


Educatieve reservaten


Een educatief reservaat is een (klein) terreintje in de onmiddellijke omgeving van de school waar minimaal drie basisbiotopen worden aangelegd: vijver, hooilandje en (gemengde) haag. De leerlingen kunnen er dagdagelijks de ecologische processen opvolgen en ervaren welke positieve en negatieve invloeden de mens op het milieu uitoefent. Het gaat vooral vervreemding van de natuur tegen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf instaan voor het onderhoud (beheer) van het educatief reservaat. Het Provinciaal Natuurcentrum en het Wereld Natuur Fonds (WWF) begeleiden de leerkrachten zowel bij de aanleg als bij het educatief gebruik. Financiële ondersteuning behoort ook tot de mogelijkheden.
Doelgroep: basis- , secundair en hoger onderwijs

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 65


Druppelsgewijs, wijs met water


Dit is een educatief en praktisch project rond rationeel watergebruik. Op eenvoudige aanvraag krijgen alle geïnteresseerden een handige brochure met achtergrondinfo over ons kostbaar drinkwater, allerlei tips om water te sparen, een bijdrage over subsidies en reglementen en tot slot enige informatie over waterzuinige toestellen. Leerkrachten kunnen bovendien educatieve informatie bekomen in Het Groene Huis. Het de bedoeling dat er ook daadwerkelijk inspanningen worden geleverd om het waterverbruik te beperken.
Doelgroep: basis- , secundair en hoger onderwijs en gezinnen

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 65

NATUURGROEPJEKinderen komen op woensdagnamiddag samen om op een speelse manier kennis te maken met de boeiende natuurwereld. Korte natuuractiviteiten, aangepast aan wat er op dat ogenblik in de natuur te beleven is, worden afgewisseld met spelletjes. Afhankelijk van het weer staan o.a. volgende activiteiten op het programma: de lente in het bos, bloei en bestuiving, vogels bekijken met een verrekijker, vogelgeluiden, speuren naar kleine dieren in de bodem, schapen scheren, bezoek aan de bijenhal, invloeden van water, … Het natuurgroepje komt om de veertien dagen samen.
Doelgroep: kinderen van 6 tot 12 jaar

Aantal deelnemers: max. 20 kinderen per leeftijdsgroep (6 tot 7, 8 tot 9 en 10 tot 11 à 12 jaar)

Duur: 2 uur

Periode: van september tot oktober en van maart tot juni

Plaats: Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

Begeleiding: per leeftijdsgroepen 2 ervaren natuurgidsen

Prijs: 60 BEF (1,49 EUR) per activiteit of 750 BEF (18,59 EUR) voor een volledig jaar

Reservatie: bellen naar (011) 68 79 81


Natuurwandelingen

Voor natuurwandelingen moet je in Limburg zijn. Er zijn tal van natuurgebieden waar beweg-wijzerde wandelpaden zijn uitgestippeld.

Groepen en scholen kunnen ook beroep doen op gidsen voor een geleide natuurwandeling.

In Limburg kan je daarvoor terecht op één centraal adres: Het Groene Huis. Hier kan je natuurgidsen reserveren, evenals voordrachtgevers over allerlei natuur- of milieuonderwerpen.

Het Provinciaal Natuurcentrum selecteert de geschikte gidsen uit een uitgebreid gegevens-bestand van natuureducatieve medewerkers dat, in samen-werking met enkele andere instanties uit de natuursector, samengesteld werd.Doelgroep: basis- , secundair en hoger onderwijs en socio-culturele verenigingen

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 53

DocumentatiecentrumVoor al uw vragen over natuur en milieu kan je terecht in het documentatiecentrum van Het Groene Huis. Het boekenbestand (meer dan 6 000 titels) bevat informatie over zeer uiteenlopende natuur- en milieuonderwerpen zoals milieuwetgeving, ruimtelijke ordening, ecologisch tuinieren, geologie, … planten en dieren, evenals kaartmateriaal van 1744 tot heden. Het documentatiecentrum herbergt verder een 100-tal tijdschriften, Cd-ROM’s, video’s, dia’s en posters die je ter plaatse kan uitlenen of raadplegen.

Speciaal voor leerkrachten zijn er lespakketten (soms kant-en-klaar), talrijke lessuggesties, informatieve spelen en andere milieueducatieve materialen. Ze zijn gerangschikt volgens thema (van afval tot water) in een bijhorende catalogus. Hierin wordt telkens kort en bondig de didactische bruikbaarheid naar het onderwijsniveau (kleuter-, lager- en secundair onderwijs) besproken. Op onze website: http://www.limburg.be/pnc/ vind je een overzicht van het aanbod inzake NME-publicaties en –materialen.
Doelgroep: basis- , secundair en hoger onderwijs en individuele natuurliefhebbers

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur (ook tijdens de schoolvakanties)

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 54

Info en adviesIn de drie provinciale natuurcentra werken medewerkers van het Provinciaal Natuurcentrum. Daar kan je tijdens de kantooruren terecht voor meer informatie of advies: over de aldaar aangeboden projecten, over natuur en landschap in de omgeving of voor natuureducatief advies.

Kom je naar Het Groene Huis dan heb je het voordeel dat je kan terugvallen op een uitgebreid documentatiecentrum, enkele specialisten uit meerdere vakdisciplines en op de secretariaten van de provinciaal werkende natuurverenigingen. Het Groene Huis is immers het “zenuwknooppunt” voor alles wat te maken heeft met natuurstudie en –educatie in Limburg. Op het vlak van NME hebben de medewerkers reeds meer dan 15 jaar ervaring. Bovendien worden de nieuwe ontwikkelingen van nabij opgevolgd in het kader van de werking van LIMNET, het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk.
Doelgroep: basis- , secundair en hoger onderwijs (leerkrachten, studenten) en individuele natuurliefhebbers

Openingsuren: de medewerkers van de drie provinciale natuurcentra zijn doorgaans bereikbaar tijdens de kantooruren, maar maak veiligheidshalve eerst een telefonische afspraak.

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar (011) 26 54 50

Coördinaten

LimburgSE natuurcentra
Provinciale natuurcentra

Het Groene Huis

Domein Bokrijk, 3600 Genk

Tel.: (011) 26 54 50, fax: (011) 26 54 55

e-mail: pnc@limburg.be
De Wissen

Maaspark z/n, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel.: (089) 75 21 71, fax: (089) 75 21 72

e-mail: info@dewissen.be


Bezoekerscentrum Nieuwenhoven

Hasseltsesteenweg z/n, 3800 Sint-Truiden

Tel.: (011) 68 79 81, fax: (011) 68 61 31

e-mail: nieuwenhoven@limburg.be
Andere natuurcentra in Limburg
Milieu-Natuurcentrum Heempark

Hoogzij 7, 3600 Genk

Tel.: (089) 30 98 45
Stedelijk Domein Kiewit

Kiewitdreef 7, 3500 Hasselt

Tel.: (011) 21 08 49, fax: (011) 23 12 97
Kinderboerderij Pietersheim

Neerharenweg 12, 3620 Lanaken

Tel.: (089) 71 21 20, fax: (089) 73 17 73

e-mail: pietersheim.dirk@pi.be


Bosmuseum Gerhagen

Zavelberg 10, 3980 Tessenderlo

Tel. en fax: (013) 67 38 44 of (013) 66 34 48

e-mail: bosmuseum@village.uunet.be


Den Haas

Broekstraat z/n, 3945 Gerhoeven-Ham

Tel.: (013) 67 25 25
Milieu-infocentrum Isis

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Grote-Brogel-Peer

Tel. en fax: (011) 63 37 05
Natuur- en Milieucentrum Orchis

Sint-Gertrudisplein 1, 3740 Beverst-Bilzen

Tel. en fax.: (089) 50 10 19
Apostelhuis

Bosselaar 11, 3740 Bilzen (Rijkhoven)

Tel.: (089) 51 18 02
Bosmuseum Pollismolen

Molenstraat 18, 3960 Opitter-Bree

Tel. en fax.: (089) 86 69 39
Bijen-en insectencentrum De Lieteberg

Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal

Tel.: (089) 61 17 51
De Wulp

Tussenstraat 10, 3910 Neerpelt

Tel.: (011) 80 26 77, fax.: (011) 80 22 09

Heidemuseum

Weg naar As z/n, 3630 Maasmechelen

Tel.: (011) 26 44 90


Bosmuseum Pijnven

Kiefhoekstraat z/n, 3940 Hechtel-Eksel

Tel.: (011) 73 41 50, fax.: (011) 73 54 84
Wateringhuis

Oude Maai 80, 3920 Lommel

Tel.: (011) 64 94 00
De Watersnip

Grauwe Steenstraat 7 bus 2, 3582 Koersel-Beringen

Tel.: (011) 45 01 91, fax.: (011) 45 01 99

natuur.watersnip@lin.vlaanderen.be
Vogel-en zoogdierenopvangcentrum

Strabroekweg 32, 3550 Heusden-Zolder

Tel.: (011) 43 70 89
Natuurhulpcentrum

Industrieweg Zuid 2051, 3660 Opglabbeek

Tel.: (089) 85 49 06


Colofon
Uitgegeven in opdracht van de Bestendige Deputatie

van de Provincieraad van Limburg:

Hilde Houben-Bertrand, Gouverneur-Voorzitter, Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,

Jean-Paul Lavigne, Sonja Claes, Guy Vrijs, Frank Smeets, gedeputeerden

en Marc Martens, provinciegriffier
Redactie: Rita Bogaerts en Bertie Vanderlee

Foto’s: Marc Claes


Verantwoordelijke uitgever: Jan Stevens, Provinciaal Natuurcentrum,

Het Groene Huis, Domein Bokrijk, 3600 Genk


D/2001/5857/18De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina