Overzicht benodigde voorzieningen en hulpmiddelen om de taakuitvoering (= handhaving) mogelijk te makenDovnload 7.79 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte7.79 Kb.
Overzicht benodigde voorzieningen en hulpmiddelen om de taakuitvoering (= handhaving) mogelijk te maken.
Wetteksten en uitvoeringsbesluiten van:

 • Wet milieubeheer

 • Wet geluidhinder

 • Wet verontreiniging oppervlaktewater

 • Wet bodembescherming (incl. BOOT)

 • Bestrijdingsmiddelenwet

 • Wet milieugevaarlijk stoffen

De complete milieuwetgeving is opgenomen in de gele reeks "Handleiding Milieuwetgeving" (Kluwer).
Teksten en informatiebladen van de volgende AMvB's

 • Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

 • Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer

 • Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer

 • Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer

 • Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer

 • Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer

 • Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer

 • Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

 • Besluit glastuinbouw milieubeheer

 • Vuurwerkbesluit

"Handboek Milieuvergunningen" (blauwe reeks) van Samsom. Omvat de onderdelen "beleid en procedures", "wet- en regelgeving", "normen en begrippen", "aspecten" en "processen, toestellen en opslagen".


Leidraad bodembescherming (SDU)
NER (Infomil)
NRB (Infomil)
Nieuwsbrief STAB
Tijdschriften "Handhaving" en "Geluid".
"Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1999" en "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999"
Diverse CPR-uitgaven (mede afhankelijk van de gemeentelijke situatie). Minimaal lijkt wenselijk:

 • CPR 9-2 (bovengrondse opslag vloeibare aardolieprodukten)

 • CPR 15-1 (opslag gevaarlijke stoffen in emballage tot 10 ton)

 • CPR 15-2 (opslag gevaarlijke stoffen etc vanaf 10 ton)

 • CPR 9-6 (opslag tot 150 m³ K3-vloeistoffen in bovengrondse tanks)

 • CPR 15-3 (opslag bestrijdingsmiddelen vanaf 400 kg.)

 • CPR 9-1 (ondergrondse opslag van vloeibare aardolieprodukten)

Overige Hulpmiddelen

 • (digitale) camera

 • geluidmeetapparatuur

 • temperatuurmeter en ph-indicatorpapier (afvalwater)

 • grondboor

 • bedrijfsauto

 • monsterflessen

 • diktemeter vetlaag (afscheiders)

 • geautomatiseerd bedrijvenbestandsysteem

 • klachtenregistratiesysteem

 • internetaansluiting (welke databanken/speciale sites zijn vermeldingswaardig ??)

 • mobiele telefoon
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina