Overzicht depot drie, kaartverzameling Rek 314 plank 1-1 Topografische kaarten West-BrabantDovnload 43.27 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte43.27 Kb.
Overzicht depot drie, kaartverzameling

Rek 314 plank 1-1 Topografische kaarten West-Brabant

Schaal 1:25000 43 E Numansdorp uitg. 1968 (2 x)

43 F Strijen uitg. 1968

43 F Numansdorp uitg. 1968

43 H Klundert uitg. 1940

43 H Klundert uitg. 1940

43 H Klundert uitg. (1976)

43 H Klundert uitg 1980

43 H Klundert uitg. 1989

44 A dordrecht uitg. 1969

44 B Biesbosch uitg 1969

44 C Zevenbergen uitg. (ca. 1980?)

44 C Zevenbergen, uitg. 1988

44 D Oosterhout uitg. 1956

44 D Oosterhout uitg. 1959

49 F Roosendaal, uitg. 1948

49 F Roosendaal uitg. 1980

49 F Roosendaal uitg. 1989

50 A Etten-leur uitg. 1980

50 A Etten-Leur uitg. 1989

50 C Zundert uitg. 1980

50 E ... uitg. 1967

Rek 314 plank 2 – 1 Kaarten West-Brabant (Fotografische reproducties “G-kaarten) (achteraan tevens als G-kaarten genummerd: gedrukte kaarten (topografisch e.a.)

nummers 11-44

Rek 314 plank 2 – 2 nummers 45-65

Rek 314 plank 3 – 1 nummers 66 – 89

Rek 314 plank 3 – 2 nummers 90 – 171

Rek 314 plank 4 – 1 nummers 172 – 203

Rek 314 plank 4 - 2 nummers 204-240 (tevens: gebiedskaart Nassau-Brabant en ANWB-kaart West- Brabant, 1978


Rek 314 plank 5 – 1 Archief 001 Etten-Leur, inv. 953,1746-1748,2673,2674,2684

Archief ??? Etten-Leur kadasterkaarten, secties A,B1,B2,B4, C1,C2,C3, D1,F3, G1-4, plus details B4,F1, situatie 1886

Rek 314 plank 5 – 2 Archief ??? Etten-Leur kadasterkaarten; minuutplannen negatief (fotostaten). Overzicht , 1827 en secties A, B1-4, C1-3, D1-2, E1-4, F1-3, G1-4, H1-4, I1-3, K1-2, L1-2, z.d.
Rek 314 plank 6 – 1 Archief 068 Lambertusparochie. Vijf tekeningen kerkgebouw, 1873.

Zonder inventarisnummer.

Rek 314 plank 6 – 2 Documentatie Etten-Leur.


 • Weefmodel wapen, (1936)- Tekening van tegeltableau in wit en goud, aangeboden door de gemeente bij opening van de fabriek Byron Jackson, 1959. – Poster Gildefeesten Leur, 1985. – Reproductie van “De Mystische wijnpers”; met beschrijving.

 • Tekeningen van straten, met namen ,(1963-1964) – Tekening met toponymen, (1963-1964)- tekening met waternamen, (1963-1964); - tekening bodemgebruik(?) (tekeningen in tweevoud: calque en afdruk.)

 • Kaarten inzake wijziging in het bodemgebruik (CBS), met toelichting; 5 tekeningen in tweevoud.

 • Schets Heidemij inzake sportpark en zwembad, 1962/1963

 • Partieel plan in onderdelen Rijksweg e.o, wijziging II, (architekt Bogaarts), z.d.

Rek 314 plank 7 – 1 Documentatie Etten-Leur

 • Oorkonde inhuldiging koningin Wilhelmina , 1898

 • posters voorstellingen De Nobelaer, 1971 en z.d.

 • tekening fundering voormalig huis De Nobelaer, 1964

Rek 314 plank 7 – 2 Foto’s Etten-Leur

 • Luchtfoto zwart/wit Aerocarto KLM, schaal 1:10.000.aanwinst 1959. Hele gemeente in 6 opnamen (1 opname dubbel).

 • Luchtfoto’s kleur Deltaphot 24391 (24 maart 1991) schaal 1:1000, geplastificeerd en met ophangstrook; met onderlinge nummers:554,556,558,560,566,568,570,572,574, 576,580, 582, 584, 586. Totaal 14 stuks.

 • Luchtfoto Markt en omgeving. Rijkspolitie Dienst Luchtvaart, no. 42, 1959; in tweevoud

 • Luchtfoto Etten, Rijkspolitie Dienst Luchtvaart no. 139. z.d.

Rek 314 plank 8-1 Foto’s Etten-Leur

-Luchtfoto’s kleur Deltaphot 24391 (24 maart 1991) schaal 1:1000, geplastificeerd en met ophangstrook; met onderlinge nummers: 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552. Totaal 14 stuks


 • Luchtfoto vuilnisbelt, kleur, Deltaphot 311080 (31 oktober 1980), nummers 56 en 57 (gecombineerd)

 • Luchtfoto’s zwart/wit; KLM; schaal 1: 10.000?? zonder datum; 3 stuks

 • Melkfabriek De Hoop, zwart/wit , z.d. (ca. 1960??); twee stuks

 • Veehal, zwart/wit. Foto Sturm, 1962

 • Marktplein(Huis De Linden, de Zwaan, gemeentehuis); zwart/wit. Foto Sturm, 1962

Rek 314 plank 8-2 Fijnaart en Heijningen, kadasterkaarten; met plaatsingslijst.

Nummers 8,17-31 (zie lijst voor specificatie)

Archief 403 kaarten inv. no. 2200-2214

Archief 403 kaarten ongenummerd. Telefoonnet Fijnaart , Heijningen en Oudemolen, 1940 3 tekeningen

Verbouwplan woning J. Straasheijm, 1965; calque

Verbouw woning Aanwassen, 1920

Statistiek bevolking en woningen, 1949 1 tekening


Rek 314 plank 9-1 Fijnaart en Heijningen

Archief 422 RK. parochie H. Jacobus. Tekeningen kerkgebouw, orgel, klooster; zonder inv. nummer.

Rek 314 plank 9-2 Fijnaart,


 • kadaster “1884”, secties A1,2,3;B1,2; C1,2; D1,2; E1,2; F1,2,3; G1,2,3; H1; J1,2; K1,2,3.

 • Perceelskaart “De 2 blokken”JD. Nelemans, 1777

 • Perceelskaart Oud Heiningse dijk. Sectie B., 1920

 • Portretfoto’s bruikleen heemk. kring

 • Wapendiploma, 1959

Rek 314, plank 10-1 Fijnaart, kadaster “1976, vervallen 1978” secties A2, C2, D1,3,4 E2, H1,2 J1,3 K1,2,3.

Kadaster “1962?”, (ingekleurd; grondgebruik?) sectie A1,2,3 B1 D2 J1 K1,2,3.

Kadaster “1968”, sectie A1,2 B1,2 C2 D1,2 F1,2 G2,3.

Kadaster “1988”sectie G1

Kadaster “1973”sectie J2

Kadaster “1975”sectie D2

Rek 314, plank 10-2 Archief 421Aanwassen inv. nrs. 799-820
Rek 314, plank 11-1 Archief 421 Aanwassen inv. nrs. 822-einde.
Rek 314, plank 11-2 Hoeven kadaster “1884”, secties A1,2,3 B1,2,3 C1,2 D, E1, uittreksel E1 nrs. 729-732, F1,2 G1,2

Hoeven kadaster “1991”, sectie D2 (tweemaal)


Rek 314, plank 12-1 Archief 218 Waterschap Hoevense Beemden, kaarten 1, 2 en 3.

Archief 218 Waterschap Hoevense Beemden, kaarten omslag (ingekleurd; met toelichting) (belasting onbebouwd)

Hoeven kadaster, secties D1 en G1 (wegen en bebouwing ingekleurd)

(belasting bebouwd?)


Rek 314, plank 12-2 Archief 214 Kaarten Algemene Armen (1929), ongenummerd.
Rek 314, plank 13-1 Klundert

 • kadaster “1884”, secties A2,3 B1,2 C1,2,4 D2 E1,2,3 F1 ,2 G1,2 H1.

 • kaart vesting,z.d. (copie)

Rek 314, plank 13-2 Oudenbosch, kadaster “1884”, secties A2,3 B1,2 en C3


Rek 314, plank 14-1 Oud en Nieuw Gastel, kadaster “1884”, secties A1,2,3 B1,2,3 C1,2,3,4 D1,2 E1,2,3 F1,2,3

Oud en Nieuw Gastel Archief 251 ad inv. 790. Schets ambtswoning.


Rek 314, plank 14-2 Oud en Nieuw Gastel

 • opmeting gorzen naast de Mark door P.J. Adan, 1711 (Aangevuld door H. A. v. Diepenbeek, 1762)

 • Nieuw Gastel (polder), noordelijk gedeelte, 1809

 • Nieuw Gastel (polder) , zuidelijk deel,door J.B. Adan, 1809

 • Kaart van de gemeente, noordelijks gedeelte (verponding), 1809

 • Opmeting van percelen en een boerderij, z.d. (ca. 1725)

 • Opmeting van percelen (Heijnsberg) ten verzoeke van jonker Franciscus Hiacinthus Respannij, door W. v. Diepenbeek, 1732

 • Opmeting van percelen, toebehorend aan jonker Willem de

Stembor door Willem van Diepenbeek, 1731.

- Kaart van de gemeente (wegen, sloten, enige gebouwen), z.d. (ca. 1900). Schaal 1:12500 • Oud en Nieuw Gastel, sectie B (Stampersgat, bebouwing, sloten) z.d

 • Kadasterkaart, sectie B, z.d. (ca. 1840?)

 • Kaart van de gemeente “Bestelkring Oud Gastel”, 1932

 • Kadasterkaart , sectie C, 4e blad; calque, z.d.

Rek 314, plank 15-1 Oud en Nieuw Gastel , gemeentewapen (voor weefmodel, 1936?)

Luchtfoto Oud Gastel. Links boven: Meir en Stoof. Slagboom en Peters, 1990

Tekeningen PTT-net, 1938-1941

Rek 314, plank 15-2 Rijsbergen, kadaster “1884”, secties A1,2 B1,2,3 C1,2,3 D1,2 E1,2,3 F1,2 G1,2 H1,2

Rek 314, plank 16-1 Standdaarbuiten, Kadaster “1884”, sectie A1,2 B1,2 C1,2 D1,2

Rek 314, plank 16-2 Archief 551 Willemstad inv. nrs. 2247, 2251, 2797-2799, 3416-3420, 3620, 4009, 4014, 4027, 4028, 4030, 4033, 4039, 4047, 4049, 4053, 4065, 4097, 4100, 4174, 4175, 4323

Rek 314, plank 17-1 Willemstad , tekeningen ongenummerd:

Raadhuis, restauratie 1942/43 (ca. 20 tekeningen)

Landpoort, z.d. Waterpoort, z.d. Fort Bovensluis, 1953 Woning z.d. Grimhoek, z.d. Bovenkade,z.d. Kad sectie ?, z.d. Overzichtskaart van de gemeente, z.d. Kom der gemeente 1:1250. Overzicht van predikanten N.H. gemeente,1575-1970

Rek 314, plank 17-2 Willemstad, kadaster “1884”, secties A1 B1,2 C1,2 D2,3 en uittreksel D1, perceel 353

Kadasterkaart, sectie E (vesting), 1907

Rek 314, plank 18-1 Willemstad, uitbreidingsplan, 1927,1946; calques en positieve film

(Gebruikt door S. Nieuwkoop bij publikatie) (specificatie is bijgevoegd)

Rek 314, plank 18-2 Willemstad • Foto’s stelling Hollands Diep (strekt zich ook uit over Zevenbergen)

(repro’s van oude kaarten)

 • Foto D.C. Punt, (1902)

 • Foto interieur N.H. kerk, z.d.

 • Documentatie 400 jaar vestingstad, 1983

 • Pamflet actiecomite speelterrein, z.d.

Rek 314, plank 19-1 Willemstad, archief 591. Hartmans, I

Rek 314, plank 19-2 Hartmans, II

Rek 314, plank 20-1 Hartmans, III

Rek 314, plank 20-2 - Hartmans IV • uitbreidingsplan, 1945-1946

Rek 314, plank 21-1 Zevenbergen

 • kadaster “1885”, secties A1,2 B1,2 C1,2 D1,2 E1,2 F G1,2,3 H1,2 J1,2,3 L1,2,3

 • Stamboom Aremberg

Rek 314, plank 21-2 Zevenbergen

 • Kaarten Van der Poest Clement

 • Overzichtskaarten voormalige polders onder Zevenbergen in verschillende tijden (calques) (t.b.v. publicatie)

 • Kaart van Jacob van Deventer, met beschrijving (tweemaal)

 • Kadasterkaarten, deels in fotografische copie.: verzamelkaart, sectie M(stad, fotostaat), en verder (in zeer slechte staat; sectieno. diverse malen weggevallen)

- Wapendiploma gemeente Moerdijk, 1998

Rek 314, plank 22-1 Zevenbergen, archief 628 tekeningen rooilijnen, zonder datum , zonder nummer.

Rek 314, plank 22-2 Zevenbergen. Archief 605, inv. no. 95 (charter)
Rek 314, plank 23-1 West-Brabant


 • steendruk “carte particuliere d”une partie de la Hollande et du Brabant Hollandais , 1748

 • Bergn op Zoom in beeld, afl. 8: stad en omgeving

 • Plattegrond van Breda, ca. 1890, coll. Bredaas museum

 • Topografische kaart, no. 44 “Geertruidenberg” schaal 1:50000, 1908

- Zeelandia, kaart van Zeeland (en West-Brabant) op last van Alva door Chr. Sgrooten (origineel in Madrid)

 • twee tekeningen over balkenlaag en hijsstelling (Willemstad?)

Rek 314, plank 23-2 Zundert Archief 1351 Kaarten ongenummerd (topografische ondergrond 49F en H en 50C )(hierop ingetekend: leidingen? wegen?);

(6 stuks)

Tekeningen no. 2a,3,5 en 6, behorend bij besluit van de Raad, 23 feb 1953

Tekening verbetering Aa of Weerijs, door waterschap, z.d.

Rek 314, plank 24-1 Rijsbergen, archief 1301 Inv. 1782-1791 Kadaster, deels niet raadpleegbaar.

Rek 314, plank 24-2 Zundert, archief 1351 inv. 1826 (tiendkaart), 3041 (wegenlegger) en kadasterkaarten: overzicht, 1883 (zonder nummer), sectiekaarten, (1883?) A1,2 B1-4 C1-3 D1-4 E1-5 F1-5 G1-4 H I 1-3 K1-3-, onderling genummerd 1-33,

Rek 314, plank 25-1 Zundert, archief 1351 inv. 1502, 1829- 1833, 1831-1833 (negatief),

Zundert ( niet vermeld in inventaris archief 1351) Kadasterkaarten met voorlopige nummers: 3004-3010 (negatief), 3073, 3086, 3087, 3138, 3219-3223 (negatief), 3236, 3238-3240, 3248, 3250.

Zundert. Kadasterkaarten, zonder nummer (fotostaten, negatief), sectie B4, E1, F2, K1-3

Kadasterkaarten in fotocopie, zonder nummer: Sektie A1, A2, (Eldert) F1, F2 (Achtmaal), H (Buissche Heide), I 1,I 2 (Hulsdonk) K1 en K2 (dorp Zundert)

Topografische kaart “Rijsbergen no. 50a” (met Klein Zundert)

Schets van de drie heerlijkheden; calque (1968) , zonder nummer

Collectie Van der Hoeven: 4 tekeningen, 1543 (copie uit1778), 1650 (latere copie), 1736,1746, zonder nummer.

Rek 314, plank 25-2 Ruigenhil, archief 1502 Inv. 845 ( 11 tekeningen) ( op karton achter melinex)


Rek 314, plank 26-1 Ruigenhil, archief 1502 Inv. 827 ( 2 tek), 843, 846(2 tek), 922 b, 977, 978 (2 tek) ( op karton, achter melinex)

Rek 314, plank 26-2 Ruigenhil, archief 1502 inv. 977 ( 4 tek. los), 978 (8 tek. los),


Oude Fijnaart, archief 1501, inv. 142 (5 tek. los)

Elisabethpolder, archief 1506, inv. 225 (4 tek. los)

Oude Heijningen, archief 1503, inv. 142 (3 tek los)
Rek 314, plank 27-1 Sabina Henrica, archief 1509, inv.

Commissie noodreg., archief 1511, inv. 57

Landeke v. Hoogstr en Basiusl, archief 1520, inv. 2120/6 (op karton achter melinex)

Zandberg en Nieuwendijk, archief 1518, inv.(2071a) 2071b (los)

Grote P. Niervaert, archief 1517 , inv. 1907a, 1907 b (op karton, achter melinex

Grote P. Niervaert, archief 1517, inv. 1858 (los)

Grote P., Zandberg en Nieuwendijk, archief 1516, inv. 1576 ( op karton, achter melinex)

Rek 314, plank 27-2 Bloemendaal c.a., archiefno. 1512 inv. 522, 676 ( 4 tek) ( op karton, achter melinex)


Rek 314, plank 28-1 Niervaert, archiefno. 1522, z. inv. no.:-- Gemaal Roode Vaart, 20-8-1947

(los)


Bloemendaal c.a., archiefno. 1513, z. inv. no: -- Gemaal Noordschans, 1924-1937. (los)

Rek 314, plank 28-2 Bloemendaal c.a, archiefno. 1512 inv. 524 (los)

Bloemendaal c.a. archiefno. 1513 inv. 649, 659 (7 tek), 676 (5 tek), 682 (los).

Rek 314, plank 29-1 Gecomb. Noord- Toren O en W. Meerenp., archief no. 1526 , inv. no: --- (17 tekeningen CG LXIV nrs.1-15 en ongen. behorend bij inv. 453) (los)

Rek 314, plank 29-2 Oudl. St. buiten, archiefno. 1527, inv. 303 (op linnen , achter melinex)

en inv. --- (5 tek.) (los)

Nieuwland St. buiten archiefno. 1528, inv. -- - (2 tek.) (los)
Rek 314, plank 30-1 Sabina-Henrica, archief 1509 inv.--, 6 tek (los)

Nieuwland archief 1528, inv.--, 1 tek (los)

Mancia Zomerpolder, archief 1529 , inv. -- 1 tekening (los)

Volkerakpolders, archief 1535 , inv. – (los)

Oude Prinsl. Polder, archief 1531, inv.—(los)

Ruigenhil, archief 1502, inv.—( 3 tekeningen) (los)

Niervaert, archief 1522, inv. – ( 4 tekenignen) (los)

Grote Polder, archief 1516, inv.—(6 tekeningen) (los)


Rek 314, plank 30-2 De Striene, archief 1530, inv. --- , 19 tekeningen (los)

Vierlinghpolder, archief ... inv.--- , 1 tekening (los)

Rek 314, plank 31-1 De Striene, archief 1530, inv. --- , 16 tekeningen (calques) (los)

(Kaarten van derden:hoogte/waterstaats) 8 tekeningen (los)


Rek 314, plank 31-2 Oudland van Zevenbergen, archief 1548 inv. – 24 tekeningen (los)

(oude nummering CG LXX 1 (fragement), ?,2,3,4,6,7, 10,11,12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29 en z. nr)

Polder De Koekoek, archief 1552, inv--, 13 tekeningen (los)

(oude nummering CG LXV 1,2,3,4, ?, 7, 8, 10,12,14,15,16,21)


Rek 314, plank 32-1 Grote Zonzeelse Polder, archief 1540 inv. – 41 tekeningen (los)

(oude nummering GC LXXX 1,2,3,4,5,6,6,7, 8,9,10,11,12, 12, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,20,20,21,22,23, 23, 24,25, 25, 25,26, 27,28,29,40, ? (halve te. 16862), ? (fragment 636056/40018) , ? (Werkspoor) ? (fragment gemaal)


Tekening van een bijenkorf (geen waterschap), z.d. (los)

Rek 314, plank 32-2 Oudland van Zevenbergen, archief 1548, inv. --. (Kad kaarten Zevenbergen, sectie A1, I 2, I 3) 3 tekeningen (los)

Legger van waterleidingen 1 tek (los)

Vak A-E 1 tek (los)

Overzichtskaart wegen, waterlopen, sloten 1 tek (los)

Overzichtskaart blokken 1 tek. (los)

Overzichtskaart sloten, bodemhoogte, blokgrens 1 tek (los)

Reconstructie wegen 1 tek. (los)


Nassaupolder, archief 1550, inv. -- 2 tekeningen (los)

Blokpolder, archief (1550), inv.—1 tekening (los)

Nieuwe Zwaluwepolder, archief 1551, inv. – 3 tekeningen, 1896 (los)

Binnenpolder van Terheijden, archief 1544 (kad. kaarten Terheijden, sectie A1, A2, A3 en B1 4 tekeningen (los)


Rek 314, plank 33-1 Grote Zonzeelse Polder, archief 1540 inv. – 26 tekeningen (los)
Rek 314, plank 33-2 Westpolder, archief 1564, inv. – 4 tek (los)

Brieltjespolder , archief 1562, inv. – 1 tek (los) (zwaar beschadigd)

Krauwels gors en Hazeldonk, archief 1549 inv. – 2 tek. (los)

Rek 314, plank 34-1 Royale polder, archief 1546, inv. 770-778 9 tek (los)

Rek 314, plank 34-2 Royale Polder, archief 1546, inv. 779-787 9 tek (los)

Rek 314, plank 35-1 Royale Polder, archief 1546, inv. 788, 1009, 1010 en ongenummerd (bladindeling) 4 tek. (Los)

Rek 314, plank 35-2 Fotografische reproductie Oudland van Standdaarbuiten, 1587 (los)

luchtfoto’s Oud Gastel en Stampersgat, 1983, 1991 (14 stuks)(los)

Rek 314, plank 36-1 Wervingsposter korps mariniers, z.d (Willemstad) (gerestaureerd) (los)

Poster “Nederland Bevrijd” (1946) (los)

Poster “150 jaar Van Gend en Loos”, 1946 (los)

Poster “jubileum (paarden-)markt Willemstad”, 1928 (los0

Kaart van Zeeland ( en West Brabant); copie, vrijelijk nagetekend); origineel van Christiaan Sgrooten in Madrid, z.d. (los)

Zevenbergen en omgeving omstreeks 1750; samengestelde kaart door J. Leijs, 1947 (los)

Diploma voor de bevolking van Willemstad vanwege redding drenkelingen (Belgische militairen) op 30 mei 1940, Antwerpen, 1985 . (op karton)

Raadhuis te Klundert; aquarel; ontwerpplan Van Seters, 1909 • archiefstuk

“Caarte van het Marquizaat van Bergen op Zoom”; Adan , 1790. Fotografische herdruk (In passpartout)

“Ducatus Brabantiae”; Joannes Baptist Homanno, z.d.; originele steendruk (in passpartout)

Wapendiploma van Rijsbergen, 1816


 • archief

Rek 314, plank 36-2 Historische kaart van Noord-Brabant, situatie 1795 1 tekening (kunststof) (los)

Otgens/De Pottere, Archief 338, inv. 189

“Waterschappen in de provincie, 1924/29 en 1933/35 2 tek (los)

Topografische kaarten Zevenb. 44C (2 x), Klundert 43H, Rijsbergen 50A (2 x), Roosendaal 49F (2 x) 7 tekeningen (los)

Groepsfoto Lourdes (Vanuit?)
.Rek 314, plank 37-1 Hervormde gemeente Leur, archief 072, inv.nr—

Draineerstelsel van de begraafplaats, 1911 1 tek. (los)

Rek 314, plank 37-2 Documentatie Zevenbergen

Stamboom Heren van Zevenbergen 3 tekeningen (op hardboard)


Rek 314, plank 38-1 Etten-Leur, documentatie

Hohmanntekeningen, 1975 11 tekeningen (los)

Diploma zuivelfabriek De Hoop, (1948) 1 stuk (los)

Tekening staten; calque 1 tek (los)

Tekening waterlopen; calque 1 tek (los)

Tunnelbouw in Etten-Leur (niet uitgevoerd plan), z.d.

wapendiploma Etten-Leur, 1968

Rek 314, plank 38-2


Rek 314, plank 39-1

Rek 314, plank 39-2


Resum.

Kaarten waterschappen: ca. 260 (excl. extra in plano)Kaarten Aanwassen: ca. 100
31 oktober 2006

J. v. Donschot
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina