Overzicht goedgekeurde projecten in kader van Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog (dec 2010)Dovnload 226.68 Kb.
Pagina3/8
Datum22.07.2016
Grootte226.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Bayernwald, het unieke verhaal van Duitse soldaten in WO IProjectindiener: Gemeente Heuvelland

Projectsubsidie: 208.000 EUR
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
In 2004 werd de site Bayernwald na restauratie voor het publiek opengesteld. Het complex is een restant van een Duitse verdedigingsstelling met 4 bunkers, 2 mijnschachten en loopgraven.
Bayernwald (Heuvelland-Wijtschate) ligt op een hoogte van 40 meter en heeft hierdoor een grote militair-strategische waarde. Legers op een hoogte of heuvel, hadden immers een beter zicht op het front. Zo kon men de kanonnen trefzeker richten en de eigen stellingen makkelijker verdedigen. Vandaar dat Franse en Beierse soldaten in november 1914 een verbeten strijd leverden om het bezit van deze site. De Duitsers wonnen het gevecht en vanaf dat moment noemt men de plaats Bayernwald. Van 1914 tot de zomer van 1917 bouwen zij hun Bayernwald uit tot een oninneembare vesting.
Er dienen zich enkele nieuwe opportuniteiten aan voor een betere ontsluiting van deze site:


  • Er resten nog een 180 meter loopgraven te herstellen conform de nieuwe methodiek.

  • het toegangssysteem dient geoptimaliseerd te worden, een vlotter toegangssysteem (draaipoort) met camera bewaking en wifi is wenselijk.

  • de mobiliteit en veiligheid wordt aangepakt: duidelijke bewegwijzering naar de site, uitbreiding van de parking voor wagens, een uitwijkstrook voor bussen, een toegankelijke parkeerplaats en een fietsenstalling voor fietsers;

  • de belevingswaarde van de site en de omgeving verbeteren; het presenteren van nieuwe foto's van de Engelse stellingen, gelegen tegenover Bayernwald; het plaatsen van een houten tunneltje bovengronds, bij wijze van ' tunnel ervaring', nieuwe aanplantingen conform het aanplantingplan, een Ipod- wandeling (klankwandeling) op maat van jongeren/kinderen (E/NL),

  • versterken van de link met de VVV- streekbezoekerscentrum; aangepaste module plaatsen met info andere bezienswaardigheden in Heuvelland (oa. WO I sites, nieuw bezoekersentrum, aangepaste flyerstand onder de shelter met o.a. aanbod andere site, klein wandelcircuit in het Campagnebos;

  • de toegankelijkheid verhogen

  • infodragers lettenberg en Godtschalck vernieuwen

8. Actualisering Ijzertorensite en Ijzertorenmuseum

Projectindiener: vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid

Projectsubsidie: 772.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De IJzertoren in Diksmuide is het enige WOI-museum in de Westhoek dat zich geografisch bevindt in de Belgische frontsector van de Eerste Wereldoorlog. Nergens kan de bezoeker meer 'met beide voeten' in de modder van het WO I-front staan en het WO I-landschap beter zien als op de IJzertoren.
Permanente tentoonstelling

Een geactualiseerde permanente tentoonstelling, die de nadruk legt op het Belgisch-Duitse verhaal en op de Vlaamse Ontvoogding zal een sterk vertrekpunt zijn om de Westhoek te verkennen. Het museum zal zowel de landschappelijke als de symbolische littekens in de geschiedenis gebruiken, om de boodschap van Vrede, Vrijheid én Verdraagzaamheid over te brengen.


Nieuw paviljoen met pleinfunctie

Het project voorziet een nieuw onthaal- en informatiepaviljoen nabij de Pax-poort voor de passerende toerist, wandelaar, fietser en waterrecreant. Rond het paviljoen komt een plein, die één geheel vormt met het dossier ‘Netwerk van sites frontzate tot IJzerdijk’ van Stad Diksmuide.


Begraafplaats

In de crypte van de eerste IJzertoren liggen frontsoldaten begraven. Een groot deel van de bezoeker weet dit niet. Landschappelijke ingrepen op de site moeten de piëteit die iedere begraafplaats en vredesweide verdient, terugbrengen.


Gelijkvloerse verdieping IJzertorenmuseum

De circulatie op de benedenverdieping van de IJzertoren wordt aangepast zodat de bezoeker beter de Toren kan bezoeken. Bij het verlaten van het museum, komt de bezoeker in een bezoekersruimte met museumshop. Er komt een afzonderlijke picknickruimte voor groepen.9. Toeristische valorisatie van het Belfort en de Lakenhalle van Dendermonde

Projectindiener: Stad Dendermonde

Projectsubsidie: 102.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING
Het Belfort (erkend als Werelderfgoed) en de voormalige Lakenhalle, vormen twee belangrijke onderdelen van het historische Stadhuis van Dendermonde. Op dit moment zijn het Belfort en de Lakenhalle niet toegankelijk voor publiek.
Bedoeling van dit project is om het Belfort en de vroegere Lakenhalle toeristisch te ontsluiten voor het publiek. Het Stadhuis van Dendermonde ging in september 1914 bijna volledig in vlammen op, na een aanval door het Duitse leger. De verdere uitwerking van dit project zet dit specifieke luik van de stadsgeschiedenis in de verf. Een bezoek aan Belfort en Lakenhalle vormt dan voor de bezoeker als het ware een kennismaking met het Dendermonde anno '14-'18
Het project: de Belforttoren en de Lakenhalle

Het Stadhuis van Dendermonde heeft een zeer boeiende bouwgeschiedenis gekend, die rechtstreeks verband houdt met de belangrijke historische gebeurtenissen in de stad. De periode 1914-1918 is cruciaal geweest voor het Stadhuis (met eerst de volledige vernieling van het Stadhuis en na WO I de wederopbouw en uitbreiding van het gebouw). Het ligt dus voor de hand om bij een verdere toeristische valorisatie van het Stadhuis, aandacht te besteden aan deze belangrijke periode.

De Belforttoren van het Stadhuis biedt een uitzicht over de stad. In de Lakenhalle zal ruimte voorzien worden voor een bezoekerscentrum waar bezoekers aan de hand van toeristische informatie- en communicatietechnologie kunnen kennismaken met Dendermonde, het Stadhuis en meer in het bijzonder het Dendermondse verhaal van WO I, waarbij de stad ten prooi is gevallen aan brandstichting.
Wie verder geïnteresseerd is in het verhaal van WO I kan dan zijn bezoek aan het Stadhuis vervolgen met een themagebonden wandel- of fietsroute in Dendermonde of één van de andere Scheldelandgemeenten.
Dendermonde wordt binnen de regio Scheldeland uitgespeeld als een belangrijk toeristisch-recreatief knooppunt. De stad fungeert hierbij als een regionale aantrekkingspool, waarvan ook andere gemeenten in Scheldeland kunnen genieten.1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina