Overzicht goedgekeurde projecten in kader van Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog (dec 2010)Dovnload 226.68 Kb.
Pagina5/8
Datum22.07.2016
Grootte226.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

14. Stadhuis Veurne: het verhaal achter het frontProjectindiener: Stad Veurne

Projectsubsidie: 225.000 euro

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

Het Stad- en Landshuis in Veurne wordt nu verder uitgebouwd tot een volwaardig museum met hoge belevingswaarde.


In het Stad- en Landshuis, maakt de bezoeker door de inbreng van mediale infrastructuur nog beter dan vroeger kennis met het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. De Albertzaal van het Stad- en Landshuis is een historische locatie. Het was het hoofdkwartier van het Belgische leger tijdens de IJzerslag tot het voorjaar 1915, en de ontmoetingen met Karel Cogge (opzichter van de Wateringen) en bedenker van de onderwaterzetting van de IJzervlakte vonden er plaats.
In de Albertzaal staat de beleving centraal. Een docudrama, verdeeld over acht schermen geeft een beeld van wat zich afgespeeld heeft in de oorlog. De dynamische verlichting in de zaal draagt bij tot het opbouwen van de spanning. De gesproken fragmenten zijn in de taal van de personages, wat de authenticiteit van het verhaal nog versterkt.

15. Grote vrouwen en de Groote oorlogProjectindiener: Assenede

Projectsubsidie: 36.100 euroBEKNOPTE BESCHRIJVING:

In het bestaande bezoekerscentrum van Boekhoute, een vissersdorp zonder haven, zal men het verhaal vertellen van de vrouw tijdens de Groote Oorlog. Oorlog is en blijft toch vooral een mannending. Nochtans speelden vrouwen een niet te onderschatten rol in deze vreselijke periode uit onze geschiedenis: als moeder, als kostwinster, als verzetsheldin, maar bijvoorbeeld ook als soldatenlief, ….

Specifiek vertelt men ook het verhaal van Leonie en Emilie Rammeloo (twee Boekhoutse verzetsheldinnen die in Gent werden gefusilleerd) en Gabriële Petit (een nationale heldin die in Boekhoute werd geklist). Boekhoute heeft procentueel het grootste aantal gefusilleerden van Vlaanderen. De helft daarvan waren bovendien vrouwen.

Boekhoute was, met zijn ligging in het etappengebied en de aanwezigheid van een haven, tijdens WO I van bijzonder strategisch belang. Het was een belangrijke plaats op de route van smokkelaars, verzetshelden….


De inrichting van het bezoekerscentrum zal niet statisch zijn. Er wordt een ruimte voorzien voor de bezoekers om hun eigen verhaal te breien aan de tentoonstelling: ideeën achterlaten, bedenkingen geven, herinneringen ophalen, ....
16. Optimalisatie onthaal, toegankelijkheid en presentatie van het Käthe Kollwitz-museum in Koekelare


Projectindiener: Gemeentebestuur Koekelare

Projectsubsidie: 228.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Käthe Kollwitz is een uniek figuur in het oorlogsverhaal in de Westhoek. Wie dit museum bezoekt maakt niet alleen kennis met het Duitse lijden en verdriet, maar ook met het universele thema van het lijden in de oorlog.

Om dit verhaal op de beste en meest belevingsvolle manier naar de bezoeker te brengen, zal het Kollwitz-museum heringericht worden met aandacht voor een beter publieksonthaal en – begeleiding. Het museum wordt verder uitgebreid met een bijkomende verdieping. Het Käthe Kollwitz Museum wordt ook beter toegankelijk gemaakt.


17. Pionierroute - luik/onderdeel WervikProjectindiener: Stad Wervik

Projectsubsidie: 10.100 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het goedgekeurde project betreft een Grensoverschrijdend verbindingstraject Pionierroute. Dit Wervikse project maakt deel uit van de op te richten toeristische ontdekkingsroute "Pionierroute". Eén van de zes nieuwe routes die i.s.m. en o.l.v. Westtoer wordt samengesteld op basis van een nieuw concept.
Het gaat hier om een route van in totaal circa 75 km, startend aan Memorial Museum Passchendaele 1917 (als één van de vijf strategische projecten) en de Duitse militaire aanwezigheid in de regio.
Dit project behandelt de Duitse problematiek in het zuiden van de Provincie West-Vlaanderen, o.a. ter hoogte van gehucht Kruiseke hadden de eerste schermutselingen tussen Duitse voorhoede en geallieerden en de “Eerste Slag om Ieper” in oktober 1914 plaats.

18. Oostende, tijdens ‘de Groote Oorlog’: digitale belevingswandeling, netwerkroutes langs oorlogserfgoed

Projectindiener: Toerisme Oostende vzw

Projectsubsidie: 131.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De kuststrook speelde een belangrijke rol in de Duitse kustverdediging voor bedreigingen vanuit zee (Batterij Aachen in Raversijde is de enige nog resterende getuige). Verder was ook de haven van Oostende belangrijk tijdens WO I: Engelse troepen slaagden er in met de ‘Vindictive’ bevoorrading binnen te brengen via de havengeul ondanks de Duitse aanvallen. Er is ook minder bekend oorlogserfgoed (bv. Schorredijk, bunker 'Stutzpunk').
Dit project wil de historische achtergrond van Oostende tijdens WO I herdenken, Oostende als bezette stad, de Duitse kustverdediging, de rol die de haven heeft gespeeld, vernieling en wederopbouw, enz. Bezoekers maken kennis met dit verleden via een digitale belevingswandeling in de stad, een fietsroute langsheen oorlogserfgoed, digitale infozuilen op onthaalpunten... Dat alles geeft een aantrekkelijke invulling vanuit cultuurtoeristisch oogpunt. Eén van de doelstellingen is de thematische aansluiting met het hinterland (Ieper/Westhoek), zodat Oostende de ideale uitvalsbasis wordt voor een bezoek aan andere evenementen in het kader van 100 jaar Groote Oorlog.
Oostende beschikt over belangrijk oorlogserfgoed en sites, die een rol speelden in WO I. Dit project wil de ‘missing links’ tussen de diverse WO I-sites verbinden, om zo één coherent verhaal te brengen. Met de fietsroute zal een netwerk worden gerealiseerd tussen deze militair gerelateerde locaties. Langs de route zullen bakens en infopanelen (die naar elkaar verwijzen) het verhaal brengen van Oostende tijdens de ‘Groote Oorlog’ en markante historische plaatsen duiden.

Bezoekers zullen digitale, GPS gestuurde toestellen kunnen ontlenen op diverse locaties voor dit belevingstraject.19. Valorisatie en ontsluiting van de Ypres Salient- Ieperboog (deel I)

Projectindiener: Provincie West-Vlaanderen

Projectsubsidie: 791.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De beruchte Ieper Salient of Ieperboog omvat vele belangrijke slagvelden en relicten die op het terrein ontsloten en toegankelijk worden. De frontboog rond Ieper, bleef tussen 22 april 1915 en 2 augustus 1917 en daarna nog eens van medio april tot eind september 1918 nagenoeg gelijk en was een van de meest gevreesde van het hele Westelijke front. Het project voorziet de realisatie van getuigenlandschappen op deze frontboog.
Bedoeling is ze te verbinden tot een eenheid met een gelijkvormige “interpretatie” op de verschillende sites en via verbindende routes (auto, fiets, wandelen) en visuele merktekens in het hele oorlogslandschap. De planning is om met de werken op het terrein en met de interpretatiedragers klaar te zijn tegen het voorjaar van 2015, de honderdste verjaardag van de eerste gasaanval. De eerste gasaanvallen waren de rechtstreekse oorzaak voor het ontstaan van deze frontlijn.
De provincie plant in dit project wandelstructuren binnen de provinciale domeinen Hill 60 en de Palingbeek. Een uitgezocht en goed ingericht wandelparcours verbindt de diverse kernsites en belangrijke plaatsen binnen de grote “oorlogssite Hill 60. Het parcours is perfect te bereiken via het fietsnetwerk en wandelnetwerk De Ieperboog. Dit parcours kan bovendien deel uitmaken van het ruimere wandel- en fietsnetwerk met andere oorlogssites binnen het domein De Palingbeek.
Het wandelcircuit “Ravine Wood – The Bluff” zal ook een aantal kernsites verbinden. De wandelpaden zullen perfect bereikbaar zijn via het wandelroutenetwerk Ieperboog. Er komt een verbinding tussen de site Hill 60 en the Bluff.
20. Valorisatie en ontsluiting van de Ypres Salient Ieperboog (deel II)

Projectindiener: Stad Ieper

Projectsubsidie: 401.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het opwaarderen van de bestaande routestructuren (auto, fiets, wandelen) door het vernieuwen van de inrichting van de sites binnen dit project, kadert in een globale aanpak van de hele regio en sluit aan bij project van de provincie.
Het onderdeel van dit project i.v.m. de beruchte Ieper Salient of Ieperboog, dat de stad Ieper draagt, omvat verschillende routestructuren. Er is één basistocht ‘De Ieperboog’, maar die heeft verscheidene gedaantes. Er is de bestaande thematische fietsroute. Op identiek dezelfde route kan je echter een ruimer en specifieker verhaal vertellen over de louter militaire gebeurtenissen, over de literaire getuigen, over het landschap tussen gisteren en vandaag, en over de wederopbouw, de herdenking en de erfenis. In die laatste aspecten speelt uiteraard ook het stadscentrum zelf een rol. Via nieuwe media kan je gemakkelijk omschakelen van de ene benadering naar de andere, zonder het gevoel te hebben dat je in iets wezenlijk anders dan de basistocht zou zijn verzeild.

Er komt een zeer gelijkende basistocht voor auto’s (en/of bussen) die drie infopunten, een aantal sites uit de basisfietstocht en een drietal extra sites aandoet.


Andere routes leggen verbindingen met de andere fronten van de Westhoek: Niemandswater (langs het kanaal van Essex Farm tot Drie Grachten) legt de link naar het IJzerfront; De Mijnenslag 1917 (reeds bestaand) legt de link met het front in het Heuvelland.
Vanuit drie infopunten starten wandelingen die de sites in de onmiddellijke of in de ruimere omgeving ontsluiten. Er is telkens één korte(re) kernwandeling, en er zijn diverse uitbreidingen mogelijk, die samen voor de sector telkens een klein wandelnetwerk creëren waaruit de bezoeker zelf gemakkelijk een eigen route en afstand kan samenstellen.

21. De Antwerpse fortengordel in 1914

Projectindiener: Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum

Projectsubsidie: 189.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het wervend vermogen van "100 jaar Groote Oorlog" vergroot naargelang concrete arrangementen en bezoeken kunnen aangeboden worden. De forten en andere vestingbouwkundige relicten vertegenwoordigen hierin een aanzienlijk potentieel. Zij speelden een grote rol bij het uitbreken van WO I. Ze zijn hier nog steeds prominent aanwezig en vormen een concreet, tastbaar en impactvol aanknopingspunt. Diverse forten ontwikkelen een kwaliteitsvolle publiekswerking. Met de forten en andere versterkingen centraal, worden aan het publiek zeer tastbare belevingen aangeboden, over het uitbreken van WO I. Het project omvat een interactief online platform met o.a. een volledige inventaris van het vestingbouwkundige erfgoed in Vlaanderen, praktische bezoekersinfo, themaroutes, een handleiding "Omkadering vestingbouwkundig erfgoed 1914", een lespakket voor het onderwijs, een tentoonstelling met bovenlokale en lokale component, een internationale Fortendag, een naslagwerk "de forten in 1914, …

De diverse recreatieve routes worden online ter beschikking gesteld en zijn in diverse formaten te downloaden, inclusief in GPS-compatibel formaat. De routes situeren zich rond de fortengordels, de bunkerlinies en locaties die een rol hebben gespeeld bij het uitbreken van WO I. Naast forten en versterkingen wordt er ook gedacht aan gedenktekens en monumenten, kerkhoven en musea.


De sectoren in het Antwerpse zijn:

1ste sector: Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten

2de sector: Schilde, Ranst, Nijlen

3de sector: Lier, St. Katelijne Waver, Duffel, Mechelen

4de sector: Willebroek, Liezele, Bornem.

22. Sporen van de Groote Oorlog ontdekken in het landschap van Vlaams-Brabant


Projectindiener: Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Projectsubsidie: 487.000
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Toerisme Vlaams-Brabant wil een infrastructuurproject opzetten rond de Groote Oorlog in Vlaams-Brabant om een miskend stuk oorlogserfgoed te ontsluiten. Bij de aanvang van WO I dachten de Duitse krijgsheren dat ze volgens het von Schlieffenplan snel door België konden trekken om Parijs te veroveren. Ze hadden echter niet gerekend op het taaie verzet van het Belgische leger. De veldslagen in Vlaams-Brabant, in het bijzonder die aan de Gete en aan de Dijle, hebben de nodige tijd gegeven aan de geallieerden om zich achter de IJzer te organiseren. Volgens sommige historici is dit de redding van België geweest. De Duitsers hadden dit verzet niet verwacht en hebben zich op de burgerbevolking gewroken met als voorwendsel de mythe van de Franc-tireurs. De represailles in Leuven, Aarschot en Zemst horen tot de bloedigste uit WO I.
Het project wil dit bijzondere verhaal brengen door de voornaamste oorlogsrelicten en WO I landmarks in Vlaams-Brabant te ontsluiten.


  • 2 fietslussen: De bezoeker fietst doorheen het authentieke frontlandschap van de Dijle linie en de Gete linie. Op meer dan 50 belevingspunten wordt het lokale verhaal verteld – militair-strategisch of menselijk - en gekaderd binnen het grote WO I gegeven. De belevingspunten fungeren als rust- en bezinningspunten en als begeleiding bij het lezen van het landschap. Op alle belevingspunten komt een belevingsmodule (belevingspaneel, reuze postkaarten, vista punten op het landschap, artefacten, panoramische tafels….).

  • In het Sint-Angelina Ursulinen klooster van Tildonk wordt een WO I-belevingscentrum: de Engelenburcht (werktitel). Er is een nauwe band tussen het klooster en WO I. Het klooster was in de beginperiode van WO I het hoofdkwartier van generaal von Besener belast met de missie om Antwerpen in te nemen.

Met het 'Groote Oorlog in Vlaams-Brabant'- project wil Toerisme Vlaams-Brabant een hefboomproject in de regio opstarten waarbij ze een nieuw en voor velen ongekend hoofdstuk in het Groote Oorlogsboek op de kaart zet.23. Valorisatie en ontsluiting van de
WO I-elementen op de Kemmelberg


Projectindiener: Provincie West-Vlaanderen

Projectsubsidie: 159.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Dit project kadert in een geïntegreerde aanpak van de site Kemmelberg. De site vormt een probleemzone waar verschillende soorten van recreatief gebruik met elkaar in conflict komen. Een gestructureerde aanpak en het invoeren van gebruikszones is noodzakelijk voor een efficiënte en veilige toeristische ontsluiting.
In het goedgekeurde projectvoorstel wordt de Kemmelberg een erfgoedzone waar geen auto's meer worden toegelaten.


  • De huidige parking en picknickruimte op de top van de berg, aan het monument Den Engel worden geheroriënteerd.

  • Op de berg wordt de oorspronkelijke architecturale zichtlijn tussen Den Engel en de Franse Ossuaire hersteld.

  • De PC-tunnel (tunnel met commandobunker uit de Eerste Wereldoorlog) wordt geopend en voorzien van een educatief rustpunt.

  • Er komt een wandelpad op de Kemmelberg, dat de diverse locaties met elkaar verbindt.

Na de realisatie van deze werken zal de bezoeker maximaal kunnen genieten van een boeiend erfgoedverhaal en een unieke landschappelijke beleving.24. Spanbroekmolenkrater, ontsluiten en opwaarderen van de site Pool of Peace


Projectindiener: Provincie West-Vlaanderen

Projectsubsidie: 40.300 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De Pool of Peace is de bekendste krater van de 19 dieptemijnen die tijdens WO I tot ontploffing werden gebracht
Het project "Spanbroekmolentrechter" omvat het opwaarderen van de belevingswaarde bij het bezoek aan de site van de Pool of Peace en de beide nabijgelegen begraafplaatsen Lone Tree Cemetery en Spanbroekmolen Cemetery. Het aanleggen van een nieuwe parking moet de veilige bereikbaarheid van de site bevorderen.
Met deze realisaties zal men comfortabel kunnen parkeren met bussen en wagens, zonder overlast te veroorzaken op de smalle landwegen in de omgeving. Een te ontwikkelen wandellus die gebruik maakt van te heropenen veldwegen biedt de bezoekers de mogelijkheid om via een prachtige wandeling het omliggende landschap te ervaren en de historische sites beter te begrijpen. Op en langs de site zorgt men voor voldoende informatie en duiding. De aangrijpende sfeer op de site zelf is vanzelfsprekend de grootste troef.
De uitvoering van dit project kadert binnen een bredere aanpak van sites binnen de Westhoek die de provincie wil ontwikkelen als karakteristieke WO I-sites die beleving van de landschappelijke omgeving voorop stellen.1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina