Overzicht goedgekeurde projecten in kader van Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog (dec 2010)Dovnload 226.68 Kb.
Pagina7/8
Datum22.07.2016
Grootte226.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

BEKNOPTE BESCHRIJVING:


Het project bestaat uit twee delen:
1. Een stadswandeling doorheen de binnenstad langs infopanelen (fluisterborden) met het verhaal van de verwoesting en de wederopbouw. De Lierse binnenstad heeft als gevolg van de verwoesting een totaal ander uitzicht gekregen. Via de infopanelen wordt de bezoeker geconfronteerd met het Lier van vóór de Eerste Wereldoorlog, tijdens de verwoesting en daarna met de wederopbouw in de straten van de Lierse binnenstad. Leven in tijden van oorlog, tijdens deze moeilijke periode, krijgt de nodige aandacht.
2. Een fietsroute langsheen de forten en schansen op het grondgebied van Lier, die door de Duitsers werden beschoten bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Via fluisterborden krijgt de bezoeker informatie over de gebouwen. Op de fietsroute wordt tevens bezoek gebracht aan het militaire kerkhof (Mechelsesteenweg) waar eveneens mits gebruik van fluisterborden het verhaal van de gesneuvelde soldaten verteld wordt. Het geheel wordt opgebouwd door middel van 20 fluisterborden met foto's en audio- en videofragmenten. Een brochure met uitleg en plan over de combinatiewandeling en fietstocht wordt aangemaakt. Er zullen ook verblijfsarrangementen ontwikkeld worden met thema WO I.

30. De bewegingsoorlog in Vlaanderen WO I eindigde aan de Vlaamse Leie-en de Scheldevallei


Projectindiener: Platform Omgeving Leie Schelde (POLS)

Projectsubsidie: 91.000 euro

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

Speciaal voor “100 jaar Groote Oorlog” willen verschillende gemeenten in de Leie- en Scheldestreek (Deinze, De Pinte, St-Martens Latem, Gavere, Nazareth & Zulte) een samenwerking aangaan. Men wil de aandacht vestigen op de bewegingsoorlog in 1914 en 1918, een verhaal dat complementair is aan de loopgravenoorlog in de Westhoek. Men wil hierbij evoceren dat de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen niet eindigde in de loopgraven, maar vooral in de valleien van de Leie en Schelde in Oost-Vlaanderen. Er is hierbij bijzondere aandacht voor de laatste dagen en uren van de oorlog, met de inzet van troepen uit verschillende landen (Duitsers, Fransen, Senegalezen, Amerikanen, Belgen) het gebruik van nieuwe wapens (vliegtuigen, tanks en gasbommen), de effecten op de bevolking en de heropbouw achteraf.


Daartoe worden onder andere volgende instrumenten ingezet:

  • de militaire begraafplaats in Machelen/Zulte;

  • informatieve landmarks op vier plaatsen;

  • een digitale route en een film.

Ter bekendmaking worden een plooifolder, een brochure en een webstek gemaakt.


31. Site Lange Max in Koekelare


Projectindiener: vzw Lange Max in Koekelare

Projectsubsidie: 196.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De Lange Max is één van de weinige Duitse oorlogsrelicten. Niet alleen de aanwezigheid van het kanon maar ook het feit dat het bredere contextuele verhaal van de Duitse bezetter eraan gekoppeld kan worden maakt deze site uniek.
Het eigenlijke kanon is er niet en er werd bewust gekozen het niet te reconstrueren. Dit omdat de desolate oorlogssite een stille en imposante kracht heeft die bezoekers tot nadenken stemt. De fundamenten zijn wel nog zichtbaar en nodigen uit tot ontdekking. De site heeft een onmiskenbare kracht. De site wordt volledig heraangelegd met onder andere een groene zone, een oriëntatietafel en informatiepanelen.

Het beschermde bakhuis wordt heringericht tot een audiovisuele ruimte waar een film wordt geprojecteerd. In de schuur krijgt de permanente tentoonstelling een belevingsgeoriënteerde aanpak.
32. Optimalisatie onthaal Vredespark Praetbos Vladso-Diksmuide
Projectindiener: Stad Diksmuide

Projectsubsidie: 233.000 euro


BEKNOPTE BESCHRIJVING:
In het kader van “100 jaar Groote Oorlog” wenst de stad Diksmuide het onthaal aan de Duitse Militaire Begraafplaats het omliggende Praetbos in Vladslo – Diksmuide te optimaliseren. Bij de uitvoering van dit project wordt samengewerkt met de Volksbund, die instaat voor het beheer van de Duitse begraafplaatsen.
Het Soldatenfriedhof in Diksmuide (Vladslo) staat wereldwijd bekend om de beeldengroep ‘Het treurende ouderpaar’ van Käthe Kollwitz, dat ter nagedachtenis van haar overleden zoon werd gemaakt. Het beeldhouwwerk legt de nadruk op het (on-)menselijke van een oorlog en is wellicht de plaats waar de afkeer van oorlog het best geëvoceerd wordt. Dit beeldhouwwerk en de eindeloze rijen platte, grijze grafstenen in het grasveld maken er één van de indringendste militaire begraafplaatsen van. De Duitse kant van het front heeft bovendien een mystiek karakter, wat op zich vanaf 2014 voor extra aantrekkingskracht zal zorgen.
Het Praetbos en de Duitse militaire begraafplaats vormen een historisch geheel en versterken elkaar als toeristisch-recreatieve troef.
Door het belang van de begraafplaats is het noodzakelijk om deze site zo goed mogelijk te duiden. Dit zal tot stand komen door vredeseducatie te integreren in het geheel en rust- en bezinningspunten te voorzien.
De steeds toenemende bezoekersstroom vereist een veilige en ruimere parkeergelegenheid voor wagens en autocars.

33. De Andere kant van het Front – Hooglede


Projectindiener: Gemeentebestuur Hooglede

Projectsubsidie: 356.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het project "De Andere Kant van het Front", dat uit verschillende deelprojecten bestaat, brengt het verhaal van de zone bezet gebied net naast de Westhoek, voor onbezet België letterlijk de Andere Kant van het Front.

Rode draad binnen het gegeven worden een 3-tal gewezen spoorlijnen:

-Vrijbosroute,

-Stroroute en

-Kezelbergroute

Een aantal lokale investeringen zijn voorzien:wandel/fietslussen, bunkerrestauratie en –ontsluiting, onthaalinfrastructuur begraafplaatsen, …. Het immateriële erfgoed (de verhalen, de getuigenissen) worden gebruikt om inhoudelijke invulling te geven.


Hooglede engageert zich om binnen de grenzen van de gemeente 4 projectonderdelen te realiseren:

  • de uitbouw site van de Duitse militaire begraafplaats i.s.m. de Volksbund die instaat voor het beheer van de Duitse begraafplaatsen

  • de kerktoren

  • een 2-tal bunkers

  • de uitwerking van verbindende routestructuren.


34. De Andere kant van het Front – Leiestreek

Projectindiener: Toerisme Leiestreek vzw

Projectsubsidie: 57.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het project "De Andere Kant van het Front", dat uit verschillende deelprojecten bestaat, brengt het verhaal van de zone bezet gebied net naast de Westhoek, voor onbezet België letterlijk de Andere Kant van het Front.

Rode draad binnen het gegeven worden een 3-tal gewezen spoorlijnen:

-Vrijbosroute,

-Stroroute en

-Kezelbergroute

Een aantal lokale investeringen zijn voorzien: wandel/fietslussen, bunkerrestauratie en –ontsluiting, onthaalinfrastructuur begraafplaatsen, …. Het immateriële erfgoed (de verhalen, de getuigenissen) worden gebruikt om inhoudelijke invulling te geven.


Toerisme Leiestreek en TERF nemen binnen dit project vooral een rol van ontsluiter op zich.

Enerzijds investeren ze in de ontsluiting met digitale verhalen, de lay-out van de infoborden en brochures die in de regio worden ontwikkeld.

Anderzijds stellen ze zich als verantwoordelijke op voor de ontwikkeling van de autocarroute.


35. De Andere kant van het Front – Ledegem

Projectindiener: Gemeente Ledegem

Projectsubsidie: 10.300 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het project "De Andere Kant van het Front", dat uit verschillende deelprojecten bestaat, brengt het verhaal van de zone bezet gebied net naast de Westhoek, voor onbezet België letterlijk de Andere Kant van het Front.

Rode draad binnen het gegeven worden een 3-tal gewezen spoorlijnen:

-Vrijbosroute,

-Stroroute en

-Kezelbergroute

Een aantal lokale investeringen zijn voorzien:wandel/fietslussen, bunkerrestauratie en –ontsluiting, onthaalinfrastructuur begraafplaatsen, …. Het immateriële erfgoed (de verhalen, de getuigenissen) worden gebruikt om inhoudelijke invulling te geven.


Ledegem zorgt binnen dit project voor rustbanken, fietsrekken en andere infrastructurele voorzieningen. Aangezien de Kezelbergroute doorheen de gemeente Ledegem loopt, vormt dit project zeker een meerwaarde


36. De Andere kant van het Front - TERF

Projectindiener: Erfgoedcel TERF

Projectsubsidie: 57.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het project "De Andere Kant van het Front", dat uit verschillende deelprojecten bestaat, brengt het verhaal van de zone bezet gebied net naast de Westhoek, voor onbezet België letterlijk de Andere Kant van het Front.

Rode draad binnen het gegeven worden een 3-tal gewezen spoorlijnen:

-Vrijbosroute,

-Stroroute en

-Kezelbergroute

Een aantal lokale investeringen zijn voorzien:wandel/fietslussen, bunkerrestauratie en –ontsluiting, onthaalinfrastructuur begraafplaatsen, …. Het immateriële erfgoed (de verhalen, de getuigenissen) worden gebruikt om inhoudelijke invulling te geven.


TERF en Toerisme Leiestreek nemen binnen dit project vooral een rol van ontsluiter op zich.

Enerzijds investeren ze in de ontsluiting van de digitale verhalen, de lay-out van de infoborden en de brochures die in de regio worden ontwikkeld.

Anderzijds stellen ze zich als verantwoordelijke op voor de ontwikkeling van de autocarroute.1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina