Overzicht goedgekeurde projecten in kader van Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog (dec 2010)Dovnload 226.68 Kb.
Pagina8/8
Datum22.07.2016
Grootte226.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

37. De Groote Oorlog in Scheldeland, wandelen en fietsen


Projectindiener: Toerisme Scheldeland vzw

Projectsubsidie: 239.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Toerisme Scheldeland gaat wandel- en fietsroutes ontwikkelen die 'De Groote Oorlog in het Scheldeland' zichtbaar en belevingsgericht maken. De projectonderdelen clusteren zich rond drie pakketten:


 • infrastructuur: hierbij gaat het vooral om bewegwijzering en randinfrastructuur;

 • digitale ontsluiting: o.m. GPS-gestuurd;

 • gemeenschappelijke communicatie: een gemeenschappelijke (Scheldeland) promotionele publicatie en een wandel- en fietsgids

De gebeurtenissen die zich afspeelden tussen de bezetting van Brussel en de aftocht van het Belgische leger naar de IJzer, zijn het vertellen waard.

Dat er een stelling aan de IJzer en niet aan de Schelde en de Leie werd uitgebouwd in oktober 1914 is het gevolg van beslissingen en feiten die ook in de regio Scheldeland hun beslag kregen.

De Belgische reguliere en guerrillastrijdkrachten slaagden er hier in om de Duitse opmars te vertragen, waardoor zowel de Fransen als de Engelsen de kans kregen om een totale en snelle overrompeling te vermijden.

Het project zet aan om de streek van het Scheldeland te verkennen. Het gaat om een groot aantal locaties, die elk een stukje van het verhaal van de 'Groote Oorlog' in het Scheldeland vertellen.

38. De Andere kant van het Front – Roeselare


Projectindiener: Stad Roeselare

Projectsubsidie: 71.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het project "De Andere Kant van het Front", dat uit verschillende deelprojecten bestaat, brengt het verhaal van de zone bezet gebied net naast de Westhoek, voor onbezet België letterlijk de Andere Kant van het Front.

Rode draad binnen het gegeven worden een 3-tal gewezen spoorlijnen:

-Vrijbosroute,

-Stroroute en

-Kezelbergroute

Een aantal lokale investeringen zijn voorzien:wandel/fietslussen, bunkerrestauratie en –ontsluiting, onthaalinfrastructuur begraafplaatsen, …. Het immateriële erfgoed (de verhalen, de getuigenissen) worden gebruikt om inhoudelijke invulling te geven.


Het aanvraagdossier van Roeselare voorziet:

- de ontwikkeling van een fietsroute

- de ontsluiting via infoborden

- de bewegwijzering,

- toeristisch-recreatieve randinfrastructuur: zitbanken , rustpunten

- kaart en brochure.


De dienst van toerisme zal naar aanleiding van dit project ook werk maken van een digitaal infopunt.

39. De Andere kant van het Front – West-Vlaanderen

Projectindiener: Provincie West-Vlaanderen

Projectsubsidie: 91.500 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het project "De Andere Kant van het Front", dat uit verschillende deelprojecten bestaat, brengt het verhaal van de zone bezet gebied net naast de Westhoek, voor onbezet België letterlijk de Andere Kant van het Front.

Rode draad binnen het gegeven worden een 3-tal gewezen spoorlijnen:

-Vrijbosroute,

-Stroroute en

-Kezelbergroute

Een aantal lokale investeringen zijn voorzien:wandel/fietslussen, bunkerrestauratie en –ontsluiting, onthaalinfrastructuur begraafplaatsen, …. Het immateriële erfgoed (de verhalen, de getuigenissen) worden gebruikt om inhoudelijke invulling te geven.


40. Beleving Wereldoorlog I in Langemark-Poelkapelle
Projectindiener: Langemark-Poelkapelle

Projectsubsidie: 359.000 euro


BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Langemark was ruim 90 jaar geleden het toneel voor de eerste gasaanvallen uit de geschiedenis. Duizenden soldaten vonden de dood. De militaire begraafplaatsen en monumenten herinneren aan deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis.

Om tot een netwerk van kwalitatieve bezoekersattracties- en sites te komen in Langemark-Poelkapelle wil men zaken aanpakken die resulteren in 4 projectonderdelen onderstaande 4 projecten realiseren:

1. Bij dit project wordt samengewerkt met de Volksbund, die instaat voor het beheer van de Duitse begraafplaatsen. Op de Duitse Militaire Begraafplaats is in het huidige onthaalpaviljoen een 25 meter lange zwarte tunnel waar op beeldschermen de geschiedenis van de site wordt getoond. Documentaires stellen het leven van de soldaten gedurende de eerste oorlogsmaanden, de wegtrekkende bevolking en de verschrikking van de gasaanvallen voor. Men wil het onderwerp van de verdwenen begraafplaatsen aansnijden door de terugbrenging van een steen uit de toegangspoort.
2. Een nieuw Guynemerpaviljoen bouwen met daarin een replica van een vliegtuig met informatie over de legendarische Franse piloot Georges Guynemer, het thema luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog. Men wil ook er het verhaal vertellen van de verdwenen Duitse begraafplaats op deze locatie. Guynemer is een typisch gegeven voor Poelkapelle. Getuigen zijn het Guynemermonument dat het straatbeeld domineert. In Frankrijk leeft dit thema nog sterk (Frans-Belgisch Guynemer Comité). Luchtvaart in de Eerste Wereldoorlog in het algemeen kreeg nog geen uitbreiding.

Het Guynemerpaviljoen met de replica moet de toerist overtuigen om een stuk oorlogserfgoed van Langemark-Poelkapelle te komen ontdekken. Er worden parking en zitbanken voorzien.


3. Infoborden plaatsen aan de belangrijkste en druk bezochtste WO I-monumenten: aan het Canadees Monument (Sint-Juliaan), de Duitse Militaire Begraafplaats (Langemark), het Guynemermonument (Poelkapelle). Op deze drie punten komen er doorverwijzingsborden naar andere bezienswaardigheden in de gemeente alsook horeca en logies. Een brochure zal de bezoeker doorheen het oorlogverleden gidsen.
4. Een fietsroute rond het thema gasaanvallen realiseren en deze een extra waarde meegeven door luisterzuilen (verhaalpalen) met oorlogsverhalen op de route te plaatsen. De gemeente Langemark-Poelkapelle wil zich profileren als vertelgemeente op cultuur-toeristisch gebied. Het bestaande concept van de Volkverhalenroute (luisterzuilen) gebaseerd op het fietsnetwerk leent zich om een nieuwe route te creëren waarin het menselijke verhaal van de oorlog aan bod kan komen, de kleine geschiedenis in de grote geschiedenis.

41. Optimalisering ontsluiting enkele Commonwealth begraafplaatsen en bouw nieuw graveercentrum annex bezoekerscentrumProjectindiener: Commonwealth War Graves Commission - Northern European Area

Projectsubsidie: 993.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Dit project is een eerste resultaat dat voortvloeit uit de internationale samenwerkingsovereenkomst tussen minister Bourgeois en de CWGC. De samenwerkingsovereenkomst werd op 11 november 2010 ondertekend in Ieper.

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) is de enige autoriteit die in opdracht van de Commonwealth lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India en Zuid-Afrika) instaat voor het beheer en het onderhoud van de Commonwealth oorlogsbegraafplaatsen, -graven en -gedenktekens in Vlaanderen. Bijna 205.000 doden afkomstig uit het Britse Gemenebest en 3.900 doden met een andere nationaliteit liggen begraven op de 210 oorlogsbegraafplaatsen en 400 andere sites van de CWGC op het grondgebied van België, voornamelijk in Vlaanderen. Elk jaar geeft de CWGC ongeveer 8 miljoen euro uit aan het beheer en het onderhoud van begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten in België. De begraafplaatsen kennen een hoog en groeiend bezoekersaantal. Het is van belang om de toegang tot de begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten te optimaliseren.


Het project bestaat uit 2 onderdelen:

Ten eerste zullen adequate en veilige parkeermogelijkheden en voetgangerspaden op enkele Commonwealth begraafplaatsen worden voorzien. Er worden nu al 4 begraafplaatsen ontsloten die een grote toeristische waarde hebben.

Ten tweede wenst de CWGC de boodschap en de permanente onderhoudsopdracht van de organisatie uit te dragen door de bouw van een nieuw graveercentrum (engraving centre) voor headstones (witte rechtopstaande grafstenen) met een interpretatieruimte voor bezoekers annex bezoekerscentrum. Een interpretatieruimte biedt de mogelijkheid voor bezoekers om het werk en de visie van de CWGC, het graveerproces van de headstones en monumenten, ter plekke te beleven waarna ze worden uitgestuurd naar de omliggende begraafplaatsen verspreid over het historische landschap van de Ieperboog en verder. In het bezoekerscentrum zullen bezoekers het graveerproces van de grafstenen kunnen volgen (adhv van een raam naar de werkplaats) en uitgebreide informatie krijgen over het werk en de missie van de CWGC. De gemeente Zonnebeke engageert zich om de grond waarop dit centrum kan gebouwd worden (aan het Polygoonbos, met een totale oppervlakte van 12.000m²) te schenken aan de CWGC.

De inplanting van dergelijk graveercentrum is een heel duurzaam, innovatief en creatief project voor het herdenkingstoerisme in Vlaanderen. Momenteel bestaat er slechts één graveercentrum in de wereld (Arras). Het bevestigt de internationale dimensie van het herdenkingstoerisme in Vlaanderen en de 100-jarige herdenking in de periode 2014-2018 en erna.


42. Aanleg en duiding van een oorlogstuin

Projectindiener: vzw Midzeelhoeve, Sint-Katelijne-Waver

Projectsubsidie: 23.700 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De opzet van dit project is om op ‘t Grom, naast het bestaande historisch-militaire erfgoed, een aparte moestuin aan te leggen die de typische nutstuintjes van de periode 1914-1918 weergeeft. Er zullen verschillende soorten groenten en planten worden gekweekt zoals nodig was in tijden van schaarste om in eigen behoefte te voorzien. Er zullen ook bepaalde zogezegde “verdoken” teelten worden aangeplant zoals de teelt van tabak. Graan kon ook worden geteeld om illegaal jenever te stoken en aardappelen waren niet verboden, maar werden toch in het geniep gekweekt uit angst dat de oogst zou worden opgeëist door de bezetter.
De tuin zal dus een aspect het alledaagse leven in de soms benarde omstandigheiden tijdens de WO I evoceren. De moestuin zal vlot toegankelijk zijn voor andersvaliden en er zullen rondleidingen worden gegeven en evenementen worden georganiseerd zoals kookdemonstraties. Verder zal de vzw ook speciale “spoorfietsen” ter beschikking stellen om de andere sites te bezoeken via de bewegwijzerde fietsroute.
Het is bovendien de bedoeling dat het inmiddels´abstract´geworden gegeven van WO I terug tot leven komt. Voor de doelgroep volwassenen en senioren wordt er gehoopt op reacties in de vorm van verhalen, het aanleveren van recepten of kweekadvies of andere bijdragen tot dit stuk recente geschiedenis. Voor jongeren en kinderen is het de bedoeling dat het leidt tot inzicht in het groter geheel van de historische context.

43. Sporen naar 2014: van spoorweggeschut naar een recreatief belevingsprojectProjectindiener: vzw Kempens Landschap

Projectsubsidie: 238.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De oude strategische spoorlijn tussen Kapellen en Brasschaat, die tijdens WO I door de Duitsers werd aangelegd, is een waardevol landschapselement. Vooreest gaat het hier om één van de weinige spoorlijnen die dateren uit WO I en tijdens het interbellum niet zijn omgevormd tot een industrieel of regulier spoor maar de functie van militaire spoorlijn hebben behouden.
Daarnaast bevat het een nog intacte keerdriehoek, een quasi uniek industrieelarcheologisch gegeven voor Vlaanderen en omstreken. Het gebruik van een dergelijke keerdriehoek was ten tijde van de stoomtractie noodzakelijk om de locomotieven te kunnen laten omkeren.
De Antitankgracht, het Groot en Klein schietveld en het Artilleriemuseum (in het kamp van Brasschaat) zijn de 3 belangrijkste attractiepolen in de toeristische regio/cluster “Noordertuin van Antwerpen”. Deze zijn echter op heden nog niet door een toeristische route met elkaar verbonden. Het militaire spoorlijntje vormt een schakel tussen de verschillende sporen uit het militaire verleden van deze streek en heeft als dusdanig zelf een belangrijke toeristisch-recreatieve waarde.
De vzw Kempens Landschap zal in het kader van “100 jaar Grote Oorlog” de 6 kilometer lange spoorlijn herstellen en ontsluiten. Dit zal gebeuren met spoorfietsjes, waarmee de recreanten het verleden van de spoorweg op een voor de regio unieke manier kunnen ontdekken. Op enkele locaties zal hen de kans geboden worden om op een innovatieve en attractieve manier, zijnde via mobiele telefonie en mp3, een verhaal over de spoorlijn ten tijde van WO I te beluisteren.

44. WO I-erfgoed in de kijker: het spoorwegfortje van Duffel langs fiets- en wandelnetwerk


Projectindiener: vzw Kempens Landschap

Projectsubsidie: 110.000 euro

BEKNOPTE BESCHRIJVING:

Het spoorwegfort van Duffel, gelegen in de buitenste fortengordel rond Antwerpen, gaf zich tijdens de Eerste Wereldoorlog als laatste fort op de zuidelijke Neteoever over aan de vijand. Echter niet zonder slag of stoot. Vandaag de dag zijn de grote brokstukken beton in de ringgracht en de gapende wonden in de kazematten stille getuigen van dit laatste wapenfeit.


Kempens Landschap wenst in het licht van ‘100 jaar Groote Oorlog' het spoorwegfortje verder uit te bouwen als een belevingspunt en aangewezen vertrekpunt op het bestaande fiets- en wandelnetwerk waarbij het WO I verleden van het fortje op een originele manier ontsloten wordt:

 • Het fort van Duffel zal als vertrekpunt de bezoekers op weg zetten naar het wandel- en fietsnetwerk. Omgekeerd zullen wandelaars en fietsers op het netwerk de kans krijgen om het fort te bezoeken.

 • Het verhaal van het fort en zijn wedervaren tijdens de Eerste Wereldoorlog zal verteld worden vanop vijf houten steigers (= uitkijkpunten aan de buitenkant van de ringgracht) die telkens een ander aspect van het fort belichten. Gerichte zichtassen vestigen daarbij de aandacht van de bezoeker op specifieke fortstructuren. Niet elke wandelaar of fietser heeft namelijk zin of tijd om de belevingstentoonstelling te bezoeken.

 • Ter ontsluiting van de groene gordel aan de buitenkant van de ringgracht en de uitkijkpunten zal een houtsnipperpad voor wandelaars aangelegd worden

Dit project is een aanvulling op het eerder goedgekeurde TRP-project 'Het fort van Duffel toegangspoort en belevingsfort ten voeten uit'. Zo komt er een belevingstentoonstelling die de bezoeker onderdompelt in de geschiedenis van het fort en kennis laat maken met de huidige, mysterieuze bewoners (vleermuizen). Daarnaast mag de bezoeker - samen met een gids - op ontdekking gaan in de aarddonkere onderaardse gang met enkel het licht van een mijnwerkershelm om hem te begeleiden in zijn tocht.Criteria die bij beoordeling een rol speelden.
 1. Hoe sterk is het internationale potentieel van het historische gegeven van het project?
  Heeft het project een internationale betekenis voor een land? Zie ook de prioritaire markten.

/ 5

 1. Is de plaats waar het thema ontwikkeld wordt representatief en/of uniek?
  Is de link project-plaats-omgeving volwaardig aanwezig? We zijn op zoek naar locaties waar er nog relicten zijn, in het landschap, gebouwen,… waar de ontsluiting van in het bezoekerscentrum als het ware doorloopt naar buiten.

/ 5

 1. Hoe sterk is de thematiek van het project?

/ 5

 1. Is het project versterkend voor andere WO I-ontwikkelingen, wordt het netwerk hierdoor versterkt? Is de verhaallijn complementair, voldoende uniek ivg met andere sites? Is er doorverwijzing naar andere sites of bestaat die mogelijkheid (vb. via een folder rek specifiek voor deze andere sites, éénduidige bewegwijzering, fietsroute die link maakt?

/ 5

 1. Is het WO I-project belevingsgericht uitgewerkt?
  Zijn er interactieve elementen, kan men werkelijk relicten zien, voelen, worden de projecten op originele wijze ontsloten? Is het thema voldoende belevingsgericht uitgewerkt?

/ 5

 1. Geeft het project voldoende aandacht aan publieksonthaal & -begeleiding? Voldoende openingsuren, voldoende aandacht voor talen, extra duiding/brochure, reservering mogelijk, bereikbaarheid, toegankelijkheid, parking, …?

/ 5

 1. Zet het project, náást de WO I-beleving, de bezoekers ook aan om de streek en/of Vlaanderen beter te leren kennen?

/ 5

 1. Is er een duidelijke visie op het project? En is die al gedetailleerd uitgewerkt?

/ 5
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina