Overzicht Premies en bijdragen 2000Dovnload 18.85 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte18.85 Kb.

Overzicht Premies en bijdragen 2000

In 2000 betaalt u als werkgever in de horeca premies en bijdragen voor: Regeling

Werkgever

Werknemer

Totaal

Leeftijdsgrens

PH&C

Ouderdoms-nabestaandenpensioen

1,25%

1,25%

2,50%

Vanaf 25 jaar tot 65 jaar

Vroegpensioen1

1,90%

1,90%

3,80%

Vanaf 25 jaar
tot 61 jaar

WAO-aanvullingsregeling2

0,30%

0,50%

0,80%

Tot 65 jaar

WAO-gatverzekering
 

0,00%

1,00%

1,00%

Tot 57 jaar franchise bedraagt fl. 111

SOHOR3

Bijdrage
 

0,50%

0,50%

1,00%

Tot 65 jaar


SFH

Bijdrage
 

0,22%

0,20%

0,40%

Tot 65 jaar

FBI

Bijdrage

0,62%

0.00%

0,62%

Tot 65 jaar

AEF4

Bijdrage

0,01%

0.00%

0,01%

Tot 65 jaar

Het maximum dagloon Sociale Verzekering bedraagt in 2001: Fl.319,-.
In 2000 bedraagt het aantal Sociale Verzekeringsdagen 260.

Grondslagen

De grondslag is het bedrag waarover de premie of bijdrage wordt gerekend. De gehanteerde grondslag voor de berekening van de pensioenpremie is het bruto jaarsalaris van uw werknemer. Over eventueel spaarloon wordt geen premie geheven. De grondslag is niet gemaximeerd.


De grondslag voor de bijdrage aan SOHOR is gelijk aan de grondslag voor de pensioenpremie. Er geldt hierbij een maximum van 1,5 maal het maximum premiedagloon Sociale Verzekering (Fl. 478,-).
De grondslag voor de bijdrage aan SFH en FBI is de loonsom Sociale Verzekering van alle werknemers, waarop de CAO voor het Horecabedrijf van toepassing is. Er geldt hierbij een maximum van 1,5 maal het maximum premiedagloon Sociale Verzekering (Fl. 478,-).

Bent u werkgever in de Contractcatering, dan betaalt u naast pensioenpremie aan PH&C, ook bijdragen aan Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA), Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbrance (SUCON) en Stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid in de Contractcateringbranche (SAVAC). Deze bijdragen worden niet door PH&C geïnd. Voor een overzicht van deze bijdragen kunt u ook terecht op onze website.

1 Vroegpensioen is in 2000 in werking getreden

2 WAO-aanvullingsuitkering is per 1 juli 2000 in werking getreden

3 M.i.v. 1 januari 2000 geldt de overgangsregeling van SOHOR ter vervanging van SUHOR

4 Stichting aanvullingsfonds Arie van Egmond is per eind 2000 opgeheven
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina