Overzicht subsidieregelingen voortgezet onderwijsDovnload 411.24 Kb.
Pagina5/5
Datum20.08.2016
Grootte411.24 Kb.
1   2   3   4   5

B. Regelingen VF/PF en UWV

Het voortgezet onderwijs is per 1-1-2007 uit het Participatiefonds getreden

Overzicht van de regelingen in het kader van vervanging, werkloosheid en reïntegratie, arbeidsomstandigheden, arbo- en ziekteverzuimbeleid, mobiliteitsbeleid of reïntegratiebeleid waarvoor Vervangingsfonds/Participatiefonds en UWV gelden beschikbaar stellen.


Voor informatie zie: http://www.vfpf.nl/vfpf en m.b.t. de wet REA : www.uwv.nl of bellen : 020-8506300

C. Afdrachtregelingen Belastingdienst
Overzicht van de afdrachtregelingen van de Belastingdienst. Werkgevers kunnen volgens deze regelingen in aanmerking komen voor een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen (ingevolge de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering):


  • Afdrachtvermindering onderwijs.

Voor informatie zie : www.belastingdienst.nl
D. Regelingen Europese Unie
Abonneer u op de elektronische nieuwsbrief van het Europees Platform om op de hoogte te blijven:

LLP e-nieuwsbrief
Call for Proposals
De Call for proposals 2009 voor het Leven Lang Leren programma is verschenen, zoals aangekondigd in een advertentie in De Volkskrant van 1 november 2008. Deze algemene oproep vormt de basis voor een subsidieaanvraag voor uw instelling of uzelf. Een aanvraag moet aansluiten bij de doelstellingen en prioriteiten van het programma. Onderstaand vindt u informatie over het doen van een aanvraag.

 

Voorbereiding van een aanvraag

Ter voorbereiding van een aanvraag heeft u nodig:

 

Call for Proposals 2009 van het Leven Lang Leren programma  • Call for Proposals 2009, Aankondiging

  • Call for Proposals 2009, Strategische prioriteiten

 

Guide for Applicants 2009

  • LLP Gids 2009, deel 1, Algemene voorwaarden

  • LLP Gids 2009, deel 2, Subprogramma's en acties

  • LLP Gids 2009, deel 3, Fiches per programmaonderdeel

 

 

Voor aanvragen voor centrale en transversale acties is het ook raadzaam om het Besluit tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren d.d. 24 november 2006 te raadplegen. 

Op onze site vindt u de Engelstalige versies; andere taalversies van de documenten vindt u op de website van de Europese Commissie.

 

Zoekt u partners voor een partnerschap, dan is het mogelijk om een contactseminar te bezoeken. Gaat u de aanvraag voor een partnerschap of multilateraal project in het buitenland voorbereiden met uw beoogde partners, dan hebben wij voor u mogelijk een beurs voor een voorbereidend bezoek. 

 

AanvraagformulierenDe aanvraagformulieren voor 2009 zijn in voorbereiding. Formulieren voor de decentrale acties vindt u voor het eind van het jaar op deze site. Voor aanvraag van een centrale of transversale actie vindt u het formulier t.z.t. op de website van het Education, Audiovisual & Culture Executive Agency.

 

Richtlijnen voor Nederlandse aanvragers

Nederlandse scholen, onderwijsinstellingen of aanverwante organisaties die een aanvraag willen indienen voor de programma's Comenius (schoolonderwijs) en Grundtvig (volwasseneneducatie), dienen kennis te nemen van de Gids voor Aanvragers en de Algemene Oproep voor het Indienen van Voorstellen 2009 van het Leven Lang Leren programma. Naast de algemene prioriteiten die gesteld worden voor het programma en/of specifieke onderdelen ervan, zal het Nationaal Agentschap in de selectie van Nederlandse aanvragen voor partnerschappen rekening houden met aanvullende nationale prioriteiten voor het jaar 2009. Deze vindt u t.z.t. bij de aanvraagformulieren op onze website.

 

InformatiebijeenkomstenWorkshops over Comenius partnerschappen kunt u volgen tijdens de NOT, op woensdag 28 en vrijdag 30 januari. In de workshop Schoolpartnerschappen in Europa leert u hoe u gemakkelijk een schoolpartner in Europa vindt via de tools van eTwinning om vervolgens digitaal te kunnen samenwerken. Ook krijgt u informatie over hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw project.

 

Het Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) is het eerste aanspreekpunt voor de centrale en transversale onderdelen. Naar verwachting organiseren zij hierover voorlichtingsdagen. De nationale agentschappen hebben formeel geen rol meer in de advisering en begeleiding van deze acties. Voor diegenen echter die niet in de gelegenheid zijn om een Brusselse bijeenkomst bij te wonen organiseert het Europees Platform begin 2009 een korte informatiebijeenkomst in Utrecht. Wilt u hierover op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar mahabali@epf.nl. 

Mocht u vragen hebben over Comenius, Grundtvig en de Study Visits, of wilt u overleggen over de mogelijkheden, neem dan contact op met de medewerkers van het Europees Platform via telefoon 023 553 1150 of e-mail comenius@epf.nl / grundtvig@epf.nl / studyvisits@epf.nl.

 

Aanvraagdeadlines per programmaonderdeel

De sluitingsdata voor subsidieaanvragen in 2009 zijn als volgt:

 

Schoolonderwijs en lerarenopleiding (Comenius)

Sluitingsdata

Aanvraag bij

Individuele nascholing voor personeel in schoolonderwijs

16 januari 2009

30 april 2009

15 september 2009


Europees Platform

Assistentschappen

30 januari 2009

Europees Platform

Schoolpartnerschappen

20 februari 2009

Europees Platform

Regio partnerschappen

20 februari 2009

Europees Platform

Multilaterale projecten

27 februari 2009

EACEA

Netwerken

27 februari 2009

EACEA

Begeleidende maatregelen

27 februari 2009

EACEA

Voorbereidende bezoeken

minimaal 6 weken voor vertrek

Europees Platform

 

Volwasseneneducatie (Grundtvig)

Sluitingsdata

Aanvraag bij

Individuele nascholing voor personeel in volwasseneneducatie

16 januari 2009

30 april 200915 september 2009

Europees Platform

Lerende Partnerschappen

20 februari 2009

Europees Platform

Workshops

20 februari 2009

Europees Platform

Multilaterale projecten

27 februari 2009

EACEA

Netwerken

27 februari 2009

EACEA

Begeleidende maatregelen

27 februari 2009

EACEA

Assistentschappen

31 maart 2009

Europees Platform

Vrijwilligersprojecten voor senioren

31 maart 2009

Europees Platform

Voorbereidende bezoeken

minimaal 6 weken voor aanvang

Europees Platform

 

Alle sectoren

Sluitingsdata

Aanvraag bij

Study Visits

9 april 2009

Europees Platform

Kernactiviteit 1: Beleidssamenwerking en Vernieuwing (Studies en vergelijkend onderzoek)

31 maart 2009

EACEA

Kernactiviteit 2: Talen (Multilaterale projecten, Netwerken, Begeleidende Maatregelen)

31 maart 2009

EACEA

Kernactiviteit 3: ICT (Multilaterale projecten, Netwerken)

31 maart 2009

EACEA

Kernactiviteit 4: Verspreiding en benutting van resultaten (Multilaterale projecten)

31 maart 2009

EACEA

 

Relevante links


  • Europese Commissie, voor achtergrondinformatie over het programma en officiële aankondigingen

  • Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, het agentschap in Brussel dat aanvragers ondersteunt met betrekking tot de centrale acties van LLP

  • Nationaal Agentschap Leven Lang Leren, voor informatie over andere onderdelen van het Leven Lang Leren programma (Erasmus en Leonardo da Vinci)

  • Nationale Agentschappen, de agentschappen in de deelnemende landen die aanvragers ondersteunen met betrekking tot de decentrale acties van LLP


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina