P raktische tips voor sponsorwerversDovnload 15.35 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte15.35 Kb.

P

raktische tips voor sponsorwervers(door Marcel Beerthuizen, bron: Sport Bestuur & Management december 2001/januari 2002)

Sponsorwerving blijft voor iedere vereniging een belangrijk onderwerp dat vrijwel continue op de agenda staat. Hoewel niemand succes kan garanderen, blijkt uit de praktijk dat een strategische, weloverwogen aanpak de meeste kans op resultaat biedt. In dit derde deel van de serie over sponsorwerving wordt ingegaan op het bepalen van de waarde van sponsorpakketten. Daarnaast komt de vraag aan de orde welke bedrijven een vereniging moet benaderen en ook hoe ze dat het beste kunnen doen.
In deze serie artikelen is aandacht besteed aan een beleidsmatige aanpak die de kans op succes in sponsorwerving vergroot. Maar uiteraard werden vooral de grote lijnen besproken en kon – uiteraard en ook helaas – niet op alle facetten ingegaan worden. De belangrijkste lessen zijn:

  • dat je goed moet inventariseren en bepalen wat je kunt betekenen voor een sponsor

  • dat je je gedegen moet voorbereiden op iedere vorm van contact met een potentiële sponsor.

Maar de allerbelangrijkste les is vooral dat je vol moet houden.

En dan gaat het niet om weken, maar om jaren!

Sponsorwerving is vooral een proces van de lange adem, van uithoudingsvermogen. Van vaak ‘nee’ te horen krijgen en slechts enkele malen een volmondig ‘ja’/ Echter, het gaat om een ‘goed doel’ en een belangrijke taak, die veel uitdagingen kent, maar ook veel plezier en voldoening schenkt bij succes! In deze laatste aflevering nog enkele tactische en technische tips ter inspiratie.

Besteed op gerichte wijze geld aan je relaties

Custumer Relationship Management (CRM) is een van de nieuwe toverwoorden in marketingland. Het staat voor een beleidsmatige aanpak waarbij er op een gerichte wijze geld wordt gespendeerd aan de bedrijven waaraan je meer aan denkt te kunnen gaan verdienen. Iedere sportvereniging zou dat concept kunnen toepassen. Maak bijvoorbeeld een database van de huidige sponsors en van de mensen die beslissen over sponsoring (en volg hen, ook als ze van baan veranderen). Uiteraard kun je aan deze database ook interessante potentiële sponsors toevoegen. Ondanks dat het zakelijke rendement (steeds vaker) van een sponsorschap voorop staat, is een zekere mate van betrokkenheid van de sponsor van groot belang. Zonder ‘onderbuikgevoel’ geen sponsoring. Dus bouw aan die relatie en aan die betrokkenheid. Nodig de contacten uit de database uit voor bijzondere bijeenkomsten, zet ze op de mailinglijst van de (digitale?) nieuwsbrief, betrek ze bij nieuwe initiatieven, enzovoorts. Vergeet vooral niet dat vele sponsorrelaties pas na enkele jaren ontstaan.Ontsluit nuttige kennis bij sponsors en scholen

Sponsors kunnen veel meer leveren dan geld alleen. Bij bedrijven zit een enorme hoeveelheid kennis op het terrein van bijvoorbeeld planning, management, financiën en van marketing en communicatie. Aarzel niet om die kennis te ontsluiten. Het biedt niet alleen nieuwe inzichten, maar verhoogt ook de betrokkenheid van de medewerkers van de sponsor. Ook op (hoge) scholen is veel kennis en soms ook menskracht te halen. Het ontwikkelen van een sponsorplan voor een sportvereniging is een leuke en uitdagende opdracht voor leerlingen in het beroepsonderwijs.


Speciale aanbieding
Grote merken maken vaak gebruik van promoties van een speciale aanbieding die de aankoop van een product extra aantrekkelijk moet maken. En ook in sponsorwerving kun je daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld door een lidmaatschap van de businessclub in een bepaalde maand met reductie aan te bieden (en daar uitgebreid mee te werven). Of door bestaande sponsors aan te sporen zelf nieuwe sponsors te werven, wellicht met een passend cadeautje als beloning.

Creëer je eigen netwerk

Voor veel clubs in het betaalde voetbal vormen de businessclubs een grotere en stabielere bron van inkomsten dan de bijdrage van de hoofdsponsor. De businessclubs floreren, niet alleen door het informele karakter, maar juist ook omdat er ‘zaken’ worden gedaan. Deze netwerkbijeenkomsten vormen een prima omgeving voor nieuwe contacten en klanten, zeker voor het MKB. En juist een sportclub, die een vaak (ver)bindende factor in een regio vormt, is een prima katalysator daarvoor. Organiseer enkele bijzondere ontvangsten rond grote wedstrijden en enkele thema-avonden over een actueel onderwerp (dat kan over de invoering van de Euro gaan maar ook over de nieuwe Beaujolais) en de businessclub is een feit.Wees creatief in financieringsvormen

Ten aanzien van de financiering van activiteiten zijn uiteraard tal van manieren mogelijk. Steeds vaker zie je dat er gebruik wordt gemaakt van een aandelenstructuur, waarbij het rendement op het ingelegde kapitaal wordt verdeeld tussen aandeelhouders en sportvereniging. Je verkoop dan als het ware aandelen voor de financiering van de activiteit en maakt afspraken over de verdeling van het geld wat daarmee verdiend wordt. Ook is het opnemen van prestatiebonussen in het sponsorcontract aan te raden. Dat kan van toepassing zijn bij het behalen van kampioenschappen of periodetitels, maar ook als de club een zekere mate van visuele exposure verkrijgt (bijvoorbeeld als de sponsornaam prominent op een foto in de krant verschijnt). Een andere interessante financieringsvorm is een sponsor te vragen zich garant te stellen voor het risicodragende deel van een activiteiten in ruil voor een te bepalen tegenprestatie. Ingeval van succes is de bijdrage niet vereist en heeft de sponsor de tegenprestatie gratis gekregen.Speciale fondsenwervende activiteiten

Ook de opzet van speciale activiteiten kunnen extra fondsen verschaffen. We kennen natuurlijk de sponsorlopen en het opzetten van een grote loterij (met een auto als prijs, want dat scoort altijd). Maar het kan ook anders. Een ziekenhuis in Canada produceerde in overleg met de lokale supermarkt, een drukker en de vrijwillige brandweer een ‘Chippendale-achtige’ kalender met de plaatselijke brandblussers als model. Productiekosten vrijwel nihil, inkomsten ongekend. Inmiddels al talloze malen gekopieerd is het idee waarmee de dames van het Nederlands handbalteam een aantal jaren geleden de aandacht trokken: halfnaakt op een groepsfoto. Deze foto werd veelvuldig geplaatst waarmee het eerste doel was bereikt: veel aandacht en publiciteit. Er is over het algemeen veel creativiteit nodig om veel extra inkomsten te genereren. Aan de andere kant, het organiseren van een speciaal evenement werpt bijna altijd wel zijn vruchten af. Dat kan een toernooi zijn dat speciaal voor alle jeugdteams wordt georganiseerd. Maar waarom niet een sportdag voor het personeel (en hun kinderen) van de sponsor?Bouw aan de relatie met de pers

Het vergaren van publiciteit is een belangrijke opdracht voor een vereniging. Het versterkt de naamsbekendheid, zorgt voor aandacht en vergroot ook de aantrekkingskracht. ‘Helden’ zorgen voor een extra aantrekkingskracht en dat geldt op lokaal en regionaal niveau. Het kan geen kwaad de topscorer of beste speler van het eerste team een publicitaire push te geven. Een pro-actief persbeleid kan zijn vruchten zeker afwerpen. Bouw aan de relatie met de pers en zorg voor speciale publiciteitsmomenten. Geef bijvoorbeeld eens een persconferentie als een trainer wordt aangetrokken. Een eigen internetsite mag eigenlijk niet meer ontbreken. Huis-aan-huis kranten worden zeer goed gelezen kunnen vaak redactionele input gebruiken. Ontwikkel in samenwerking met een redacteur een eigen wekelijkse pagina, met relevante informatie over de club en ook ruimte voor de sponsors.Kijk af!

De professionele sportmarketing ontwikkelt zich nog iedere dag. Ziet u een slim concept dat door een grote club is ontwikkeld? Aarzel niet en neem het over. Het is echt waar: alle wetten van sponsoring op nationaal niveau gelden vrijwel onverkort voor alle activiteiten op regionaal en lokaal niveau.


Tips voor een succesvolle sponsorwerving


  1. Bouw constant aan de relatie met de mensen die beslissen over sponsoring

  2. Haal kennis binnen over bijvoorbeeld management, financiën en marketing via sponsors of (hoge) scholen

  3. Organiseer regelmatig bijzondere bijeenkosten voor leden van de Business Club

  4. Wees creatief in de financieringsvormen van activiteiten

  5. Organiseer speciale fondsenwervende activiteiten zoals toernooien en evenementen

  6. Bouw constant aan een goede relatie met de pers

  7. Neem succesvolle sponsorconcepten over van de professionele sport marketingwereld.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina