Paasviering 20 april 2003 Thema: Leven moet – leven zalDovnload 28.5 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte28.5 Kb.
Paasviering 20 april 2003

Thema: Leven moet – leven zal
Er wordt gewerkt met 6 kaarsen die in de ruimte verspreid staan. Bij gedempt licht wordt het verspreide en verstrooide licht symbolisch opnieuw samengebracht en verzameld als teken van vernieuwde levenskracht, waarvan de opstanding de meest krachtige uitdrukking is. Het grote licht, de Paaskaars, wordt aangestoken aan de kleine lichten en groeit dus vanuit het geloof in de kleine momenten van opstanding die waar ook ter wereld tot op vandaag gebeuren.
1. Welkom en inleiding

2. Lied van het licht (naar Beethoven)


Uit het duister, zonder grenzen uit de nacht van hoop en vrees

Komt Hij weerloos als de mensen als een licht dat ons geneest:

In geboorte is Hij verschenen met ’n Naam en ’n Gezicht

Hij gaat nooit meer van ons henen.

Blijft bij ons als stralend licht:
Zingt een lied van licht en vrede want de Heer is opgestaan:

Dood en donker zijn verdreven, heel de aarde: looft zijn naam.
Als ’n woord aan ons gegeven,

als ’n lente, lang verwacht,

Als ’n nieuw begin van leven heeft Hij ons het licht gebracht:

Mensen voelen, mensen vragen, blinden tasten naar de zon:

Zingt vandaag en alle dagen van een nieuwe horizon:
Zingt een lied van licht en vrede want de Heer is opgestaan:

Dood en donker zijn verdreven, heel de aarde: looft zijn naam.
Alleluja, open monden heft uw ogen naar het licht.

Levend met elkaar verbonden uit het donker opgericht.

Zingt een lied van licht en vrede want de Heer is opgestaan:

Dood en donker zijn verdreven. Heel de aarde: looft zijn naam.


Eerste kaars
Scheppingsverhaal (uit het boek van de schepping)
Ik lees jullie dadelijk een gedeelte voor uit het scheppingsverhaal, zoals dat door mensen heel lang geleden is opgeschreven.

Ze wilden zo laten horen, hoe dicht God bij ons en onze wereld is. Schrijvend over het scheppen door God, noemen zij precies die elementen die voor de mensen van onschatbare waarde zijn, ja onmisbaar zijn. En natuurlijk…. Ook het licht wordt genoemd. Luister maar…


In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde woest en leeg: duisternis lag over de diepte en de Geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: “Er moet licht zijn!” En er was licht. En God zag dat het licht goed was.

God scheidde het licht van de duisternis: het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht.

Het werd avond en het werd ochtend: dat was de eerste dag…
God sprak:

“Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden, zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.”

Zo gebeurde het.
God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en Hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was.


Acclamatie ‘Alléluia (Taizé) p. 315
Tweede kaars
Getuigenis door Lieven De Pril over zijn werk bij welzijnschakels

Schaal met aarde wordt aangebracht

Acclamatie : Alleluia (Taizé) p. 315


Derde kaars

Tekst over water

Acclamatie Alleluia (Taizé) p. 315
Vierde kaars
Getuigenis van Kamiel Wellekens ivm. Het sociaal huis in Aalst

Acclamatie : Alleluia (Taizé) p. 315

Vijfde kaars
Tekst ivm wereldsolidariteit: het ontslag van Cook in de regering Blair

Acclamatie : Alleluia (Taizé) p. 315


Zesde kaars

Paasverhaal : Markus 16,1-7 De vrouwen aan het graf

Acclamatie: Alleluia (Taizé) p. 315

De paaskaars wordt aangestoken


Instrumentale muziek, ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

Samenzang p. 42

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’


Duiding
Omhaling ten voordele van Broederlijk Delen


Tafelgebed : Groter dan ons hart p. 296
Onze Vader : biddend hand in hand
Hernieuwing van ons engagement als gelovige
Ik wil blijven geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het visioen van de man uit Nazaret levend houden.

Ik zal niet geloven in de macht van de wapens, ik wil niet geloven dat de wet van de sterkste uiteindelijk zal triomferen,

Maar ik wil geloven in de uitdaging van het geknakte riet,

De levenskracht die uitgaat van de kromgebogen vrouw en de teneergedrukte mens,

Ik wil me niet afsluiten voor de hulp^kreet van de slachtoffers, de schreeuw van het hongerende kind, maar ik zal blijven strijden met velen voor recht en vrede, voor gerechtigheid die vrede voor voortbrengt, voor wapens die omgesmeed worden tot ploegscharen, deze wereld omgekeerd.

Ik zal me nooit neerleggen bij het fatalisme dat mijn inzet waardeloos zou zijn, maar ik wil geloven dat de steen die ik verleg, de rivier een ander verloop geeft.

Ik wil geloven dat wij met velen de geestkracht die wij ontvangen hebben, kunnen bundelen tot een drijvende kracht, die deze wereld meer zal doen gelijken op het Rijk zoals God het zich gedroomd heeft.

Ik geloof dat mijn opstandigheid en mijn onwil om me neer te leggen bij de bestaande wanorde, te maken heeft met Zijn opstanding en dat dit voor ons en velen écht en duurzaam Leven kan geven.

Leven moet-leven zal! Amen.

Zo moge het zijn.

Lied : De steppe zal bloeien
De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan vanaf de dagen

der schepping, staan vol water, maar dicht

de rotsen gaan open

Het water zal stromen, het water zal tintelen,

stralen, dorstigen komen en drinken,

De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien

De steppe zal lachen en juichen
De ballingen keren.

Zij keren met blinkende schoven

Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde

Éen voor één, en voorgoed

die keren in stoeten

Als beken vol water, als beken vol toesnellend water

schietend omlaag van de bergen

als lachen en juichen

Die zaaien in tranen die keren met lachen en juichen
De dode zal leven

De dode zal horen:

nu leven

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

dode, dode sta op

het licht van de morgen

Een hand zal ons wenken een stem zal ons roepen

Ik open hemel en aarde en afgrond

en wij zullen horen en wij zullen

opstaan en lachen en juichen en levenVredeswens
Zegen


Vrolijk Paasfeest

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina