Pagina: HomeDovnload 84.38 Kb.
Pagina1/3
Datum25.07.2016
Grootte84.38 Kb.
  1   2   3
------Pagina: Home ------
Welkom

Welkom op de website van de stichting Alphense Oranje Vieringen. Op deze website vindt u alle informatie met betrekking tot de oranjeactiviteiten in Alphen aan den Rijn

Laatste nieuws

Verkoop plaatsen kinderrommelmarkt.

De verkoop van de plaatsen voor de kinderrommelmarkt op het burgemeester Visserpark heeft inmiddels plaats gevonden. Alle plaatsen zijn verkocht.

Ballonvaren

Wilt u Alphen aan den Rijn zien vanuit een hete luchtballon? Dan is nu uw kans er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie
------Pagina: Driekleur ------
De driekleur en Oranje

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om. De oudste versie van onze huidige vlag ontstond in 1572. Willem van Oranje werd toen stadhouder van Holland en Zeeland. Deze vlag was ook meteen uniek, het was namelijk de eerste vlag ter wereld met drie evenwijdige banen. De kleuren waren oranje-wit-blauw en niet zoals nu rood-wit-blauw. Wit en blauw waren de “huiskleuren”van het Prinsdom Oranje in Frankrijk. De Oranjebaan werd toegevoegd als persoonlijk eerbetoon aan Willem I. Overigens is het geen toeval dat de kleur en het Franse Prinsdom dezelfde naam dragen; de Romeinen noemden de lei uit die steek zo en die was oranje van kleur. Zowel de kleur als het Prinsdom zijn dus naar die klei genoemd. In de eerste periode van het ontstaan van de oranje-wit-blauwe vlag, ook wel Prinsenvlag genoemd, was de volgorde van de kleuren vaak nog willekeurig en werden vaak veelvouden van drie banen gebruikt. In 1579 – bij de Unie van Utrecht- werd de Prinsenvlag de vlag voor alle Zeven Provinciën. Twintig jaar later werd de volgorde van de kleuren vastgelegd en kreeg de vlag de vorm zoals we het vandaag de dag kennen. Echter, met een verschil; namelijk een oranje baan in plaats van de rode baan van nu. Herkomst. Die verandering was het gevolg van wat je een klassiek staaltje van Hollandse nuchterheid zou kunnen noemen. Op zee bleek namelijk dat het contrast van de drie kleuren niet groot genoeg was. Hierdoor kon er verwarring ontstaan over de herkomst van het schip. Oranje bleek als kleur niet handig in het gebruik, maar waarschijnlijk speelt de kwaliteit van de gebruikte kleurstoffen in die tijd ook een rol. Rond 1630 heeft de toenmalige Republiek de Nederlanden het oranje vervangen door rood. In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft koningin Wilhelmina dat bij Koninklijk Besluit nog eens vastgelegd als “karmozijnrood, wit en kobaltblauw”. Oranje is als wimpel bij de vlag overgebleven en is nog steeds een eerbetoon aan de Oranjes. De kleur staat met zijn vrolijke uitstraling symbool voor de verbondenheid die alle inwoners van Nederland voelen, ongeacht hun onderlinge verscheidenheid. Dat deed het al in 1572 en dat doet het nu nog steeds. Al bijna een half millennium lang.


------Pagina: Vlagetiquette ------
Vlagetiquette

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid de ereplaats te hebben. De kleuren van de Nederlandse vlag. De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: Karmozijnrood - helder wit - kobaltblauw Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften. In het algemeen dient de lengte zich te verhouden tot de breedte als 3 : 2. Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Ook het gebruik van een vlag louter voor versiering behoort te worden nagelaten. (Wel mag vlaggendoek voor versiering -bijv. in de vorm van draperieën- worden gebruikt.) Het hijsen van de vlag. De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke gehesen vlag moet derhalve bij zonsondergang worden neergehaald en zonodig de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn. Halfstok vlaggen Het halfstok hijsen van de vlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. Het hijsen van meer vlaggen Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afmetingen te zijn en zo mogelijk op gelijke hoogte te worden gehesen. Bij het ontplooien van twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Daar behoort dus de Nederlandse vlag. Bij drie vlaggen behoort de Nederlandse vlag in het midden. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling in het algemeen (met de rug naar de vlaggen): gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid betreft, is de volgorde omgekeerd. Indien naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere naties worden gehesen, is voor de onderlinge rangorde in het algemeen de eerste letter van de namen van de betrokken landen in de Franse taal bepalend. Omtrent de uitwerking van deze regel dient contact te worden opgenomen met de Directie Kabinet en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer wordt de vlag gehesen van overheidsgebouwen? De data waarop de vlag gehesen wordt van de rijksgebouwen liggen vast in een instructie van de minister-president van 22 december 1980. Aan particulieren en bedrijven en instellingen wordt gevraagd deze instructie, zo veel als mogelijk is, te volgen. De tekst van de instructie volgt hieronder. Instructie voor het uitsteken van de vlag van rijksgebouwen. Inleiding Bij het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen "uitgebreid vlaggen" en "beperkt vlaggen". Uitgebreid vlaggen wil zeggen dat de vlag wordt uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij "beperkt vlaggen" steekt men de vlag alleen uit van de hoofdgebouwen van de departementen en van de hoofdgebouwen van de instellingen die niet (rechtstreeks) onder de departementen vallen. Dit zijn de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden. Vaste data voor het vlaggen Er is een aantal vaste data waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden. Als een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, wordt op de tussen haakjes vermelde datum gevlagd. De data waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden zijn: De vlaginstructie houdt in dat de Nederlandse vlag op rijksgebouwen wordt uitgehangen op de volgende dagen: 31 januari (1 februari): verjaardag Koningin Beatrix (BV) 27 april (28 april): verjaardag Prins Willem-Alexander (BV) 30 april (29 april): Koninginnedag (UV) 4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, tot zonsondergang (UV) 5 mei: Bevrijdingsdag (UV) 17 mei (18 mei): verjaardag Prinses Máxima (BV) laatste zaterdag in juni: Veteranendag (UV) 15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV) derde dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV) 7 december (8 december): verjaardag Prinses Catharina-Amalia (BV) 15 december (16 december): Koninkrijksdag (BV). Gebruik oranje wimpel Op Koninginnedag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.
------Pagina: Contact ------
Contact

Heeft u vragen of wilt u mee helpen op 30 april? Mail naar info@aovinfo.nl


------Pagina: Pers informatie ------
Informatie voor de pers

Hieronder vindt u de een bestand waarin tekst van de meeste webpagina’s in platte tekst weergegeven. (Als de file zich niet opent klik dan met de rechtermuisknop op de link en kies dan “Doel opslaan als”.) Platte tekst van AOVINFO.NL


------Pagina: Colofon ------
Colofon

Vanaf september, elke eerste zaterdag van de maand zijn de leden van de Alphense Oranje Vieringen bijeen in Restaurant Trots, Julianastraat 48 in Alphen aan den Rijn. In de eerste vergadering worden de grote lijnen uitgezet en worden er verschillende activiteiten besproken in relatie tot het beschikbare budget. Daarna wordt alles tot in de puntjes uitgewerkt en dan, op Koninginnedag is het zover, zang en dans op het Rijnplein en in het theater Castellum, sport en spel op het Europapark, kinderrommelmarkt op het Burg. Visserpark, dan moet het lopen als een trein. Bestuur Sophie Betcke. Aad Bezemer. Zwantine Boer. Marijke Boogerd. Jos de Heij. Freek de Heij. Gerard Koreman. Andries Paats. Gert-Jan Verkade. Bert Wille. Sybren Wille


------Pagina: Meewerken ------
Vrijwilligers gezocht

Spreekt het programma van de AOV je aan? Wil je ook hieraan meewerken? Dan is nu je kans! Wij zoeken mensen die het bestuur willen versterken met het organiseren en coördineren van de oranjeactiviteiten. Zoek je een stage plaats voor school dan kun je op 30 april onder leiding van een bestuurslid van de AOV de oranjeactiviteiten op de diverse locaties ondersteunen (europapark, burg. visserpark, rijnplein etc.) Je kunt onze vacatures vinden bij Participe op www.participe.nu of mail naar info@aovinfo.nl


------Pagina: Nuttige links ------
Nuttige links

Enkele nuttige links zijn De website van comité Herdenkingen Alphen aan den Rijn vindt u hier De website van het Koninklijkhuis vindt u hier De website van de Bond van Oranje Verenigingen vindt u hier


------Pagina: Prins Willem-Alexander ------
Prins Willem-Alexander
Publicatiedatum: maart 2011

De toenmalige Prinses Beatrix werd in de avond van 25 april 1967 opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Twee dagen later kwam prins Willem-Alexander (om 19.57 uur om precies te zijn) ter wereld langs operatieve weg. Bij de geboorte woog hij 3850 gram en was hij 50 centimeter lang. Bij zijn geboorte was hij, na zijn moeder, tweede in lijn van troonopvolging. Ongeveer een half uur na de geboorte werd het nieuws door de Rijksvoorlichtingsdienst wereldkundig gemaakt. Op vijf plaatsen in het Koninkrijk werden naar traditie 101 saluutschoten afgevuurd. Hoewel het geen nationale feestdag was, ontstond er de volgende dag wel overal feest. Uitbundig werd er in het land gevlagd en de schoolkinderen kregen een vrije dag. Prins Claus deed op 2 mei 1967 aangifte bij de burgerlijke stand op het Utrechtse Stadhuis. De namen werden toen bekend gemaakt. Voluit heet de Prins Willem, Alexander, Claus, George, Ferdinand. Op 6 mei 1967 mochten de jonge prins en zijn moeder het ziekenhuis verlaten. Op 2 september 1967 werd de prins gedoopt als lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. De doopdienst vond plaats in de Grote of Sint Jacobskerk te Den Haag en werd geleid door hofpredikant ds. H. Kater. De peetouders en doopgetuigen van de prins waren zijn grootvader prins Bernhard der Nederlanden, zijn oom prins Aschwin zur Lippe-Biesterfeld, prinses Margrethe van Denemarken (koningin Margrethe II), Ferdinand graaf von Bismarck en Renée Elizabeth Bradbrooke Smith geboren jonkvrouw Röell. Toen zijn moeder in 1980 koningin werd, werd haar oudste zoon automatisch, krachtens de toen geldende Grondwet, 'Prins van Oranje' en toen de prins de leeftijd van 18 jaar bereikte werd hem zitting verleend in de Raad van State. Op grond van de Wet financieel statuut Koninklijk Huis kreeg de prins recht op een uitkering uit de staatskas. Op 30 maart 2001 verloofde de kroonprins zich met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. Zij was bij sommigen een omstreden partner vanwege het verleden van haar vader, Jorge Zorreguieta, die zitting heeft gehad in de regering van Argentinië ten tijde van de militaire dictatuur (1976 - 1983) onder generaal Jorge Videla. Premier Kok schakelde minister van Staat Max van der Stoel in om deze bom onder de troonopvolging van de prins te demonteren. Onder hevige druk van Van der Stoel besloot vader Zorreguieta de huwelijkssluiting niet bij te wonen. Nadat premier Kok ook nog beloofde dat de aanwezigheid van Zorreguieta senior ook in de toekomst geen vanzelfsprekende zaak zou zijn, werd de toestemmingswet door het parlement aangenomen. Het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta werd gesloten op 2 februari 2002 door Amsterdamse burgemeester Job Cohen in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage te Amsterdam. Het werd kerkelijk ingezegend in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden, voormalig predikant van de Haagse Kloosterkerk en tevens de dominee bij wie Willem- Alexander in 1997 belijdenis had gedaan. Willem-Alexander en Máxima hebben drie kinderen:Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (7 december 2003) , Alexia Juliana Marcela Laurentien (26 juni 2005), Ariane Wilhelmina Máxima Ines (10 april 2007).
------Pagina: Beatrix 30 jaar Koningin ------
Beatrix 30 jaar Koningin
Publicatiedatum: maart 2010

Koningin Beatrix is in januari jl. 72 jaar geworden. Met deze leeftijd is ze het op een na oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Alleen Koning Willem III zat op een hogere leeftijd op de troon. Hij stierf in 1890 als regerend vorst, toen hij 73 jaar was. Ook geen stadhouder was op de leeftijd van Beatrix nog in functie. Koningin Juliana was 70 toen ze, op de 42e verjaardag van haar dochter en opvolgster Beatrix, in 1980 bekendmaakte dat ze ermee ging stoppen omdat ''haar krachten gingen afnemen''. De huidige troonopvolger Prins Willem-Alexander wordt in april 43 jaar. In Europa behoort Beatrix qua leeftijd echter tot de middenmoot. De Britse Koningin Elizabeth (83), Koning Albert van België (75), Koning Juan Carlos van Spanje (72) en Koning Harald van Noorwegen (72) zijn (net) wat ouder dan de Nederlandse vorstin. Actief Koningin Beatrix is als staatshoofd nog volop actief, al zit de agenda niet meer bomvol. Voor midden dit jaar staat een staatsbezoek aan Noorwegen op het programma. Van 1 tot en met 3 juni brengt ze een bezoek aan het Scandinavische land. Op 30 april viert Beatrix met haar gezin Koninginnedag in Wemeldinge en Middelburg, in de provincie Zeeland. De dramatische gebeurtenissen tijdens de viering in Apeldoorn afgelopen jaar zullen de leden van de koninklijke familie niet vergeten zijn, maar ongetwijfeld zal er ook stil worden gestaan bij het 30-jarig regeringsjubileum van Beatrix die dag. Populair Nederlanders vinden dat de vorstin voorlopig mag aanblijven als staatshoofd, bleek uit een peiling onder 26.000 deelnemers. Beatrix heeft bovendien haar oudste zoon verdrongen van de tweede plaats van populairste leden van het koningshuis. Prinses Máxima is het meest geliefd


------Pagina: Beatrix 73 jaar ------
Beatrix 73 jaar
Publicatiedatum: januari 2011

Koningin Beatrix is op 31 januari 2011 73 jaar geworden. Met deze leeftijd is ze het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Koning Willem III zat op de troon tot zijn 73 jaar. Hij stierf in 1890 als regerend vorst. Ook geen stadhouder was op de leeftijd van Beatrix nog in functie. Koningin Juliana was 70 toen ze, op de 42e verjaardag van haar dochter en opvolgster Beatrix, in 1980 bekendmaakte dat ze ermee ging stoppen omdat ''haar krachten gingen afnemen''. De huidige troonopvolger Prins Willem-Alexander wordt in april 44 jaar. In Europa behoort Beatrix qua leeftijd echter tot de middenmoot. De Britse Koningin Elizabeth (84), Koning Albert van België (76), Koning Juan Carlos van Spanje (73) en Koning Harald van Noorwegen (73) zijn (net) wat ouder dan de Nederlandse vorstin. Koningin Beatrix is als staatshoofd nog volop actief. Op 30 april viert Beatrix met haar gezin Koninginnedag in Weert en Thorn. Nederlanders vinden dat de vorstin voorlopig mag aanblijven als staatshoofd, dit bleek uit een peiling onder 26.000 deelnemers


------Pagina: Burgemeester Visserpark ------
Burgemeester Visserpark
 Dagprogramma:

09:30 uur Start van de kinderrommelmarkt (geen vrijmarkt) 09:30 uur Uitdelen ballonnen aan de kinderen 10:00 uur De voorzitter van de AOV, de heer Andries Paats, zal samen met de burgemeester de heer Bas Eenhoorn de dagopening verrichten. Na de opening zullen wij, met medewerking van Con Brio, gezamenlijk twee coupletten van het Wilhelmus zingen. 10:05 uur Oplaten van de ballonnen, hieraan is een wedstrijd verbonden. Uitslag is te volgen via onze website: www.aovinfo.nl 10:05 – 10:15 uur Muzikale Show door muziekkorps Con Brio. 10:15 – 13:30 uur Diverse optredens van onder andere Duo Savar, ballonartiest en Chefkok Sjef Kok. 10:15 – 13:30 uur supportersvereniging ARC verzorgd een terrasje voor het nuttigen van een hapje en een drankje. 13:30 uur Einde programma Burgemeester visserpark

Traditionele kinderrommelmarkt

Vanaf 9:30 uur is de traditionele kinderrommelmarkt (geen vrijmarkt) weer open. Er zullen weer gegarandeerd leuke spullen te vinden zijn. Ook dit jaar is de kinderrommelmarkt weer omlijst met verschillende shows en artiesten.

 Duo Savar

Op in aan en onder hun trapezestellage van 7 meter hoog laat Duo Savar zien dat ze elkaar nog steeds vertrouwen. Ze zijn al een tijdje samen en hebben een kist bij zich waar ze attributen uit hun verleden in bewaren. Af en toe komt er één te voorschijn en dit beïnvloedt dan onmiddellijk de gebeurtenissen. Een geweldige show, voor jong en oud, waarin acrobatiek en trapezekunsten op hoog niveau niet ontbreken. Kookshow van Chefkok Sjef Kok! Sjef Kok komt als een echte chef-kok iets lekkers klaarmaken op Koninginnedag. Alleen gebeuren tijdens het koken allerlei onverklaarbare zaken. Al snel loopt alles totaal uit de hand en vliegen de potten en pannen door de lucht.

 

Oranje Ballonartiest.In een razend tempo creëert een oranje ballonartiest met oranjeballonnen de meest verrassen de objecten. Hij beeldhouwt ze met zijn ballonnen recht voor uw neus.

 Ballonnen volgen via internet.

Ook dit jaar worden er weer 1200 ballonnen uitgedeeld die om 10:00 uur opgelaten worden voor de ballonnenwedstrijd. De ballonnen worden gratis uitgedeeld, vóór het oude raadhuis. Ouders vergeet niet een pen mee te brengen om het kaartje van de ballon in te vullen. Elk kaartje dat gevonden wordt en word teruggestuurd is te vinden op de website van de AOV: www.aovinfo.nl. Is jouw ballon erbij en val je in de prijzen?
------Pagina: Voorwoord ------

ORANJEKRANT EN DE WEBSITE Koninginnedag mogen we toch wel een populaire feestdag noemen waar ieder jaar veel mensen van genieten maar waar ook veel voorbereiding voor nodig is. Vorige week realiseerde ik mij dat niet alleen het bestuur van de AOV al geruime tijd druk is met deze voorbereidingen, ook veel andere Alphenaren zijn al geruime tijd actief om alles in orde te maken voor een succesvolle dag. Ouders zijn met hun kinderen op zolder aan het bekijken welke spulletjes verkocht kunnen worden tijdens de kinderrommelmarkt op het Burgemeester Visserpark. En ook de ondernemers in de horeca overleggen met de AOV over een plek waar hun producten verkocht kunnen worden. Het bestuur van de AOV heeft dit jaar met de voorbereidingen voor het feest verschillende scenario’s besproken. Het tragische ongeval van Prins Friso en de gevolgen die dit ongeval met zich meebrengt leidt tot enige onzekerheid: Hoe zal Koninginnedag 2012 er uit gaan zien, wat staat ons de komende tijd te wachten. Met deze Oranjekrant willen we u, zij het onder voorbehoud, informeren over het programma voor Koninginnedag 2012. U begrijpt dat de inhoud van deze Oranjekrant, zoals ieder jaar overigens, ruim vóór Koninginnedag is samengesteld. Het is dus mogelijk dat het programma er anders uit komt te zien of dat bepaalde onderdelen worden geannuleerd. Reden te meer om u dit jaar nog nadrukkelijker het bestaan van onze website onder de aandacht te brengen: www.aovinfo.nl. Deze website kunnen we per uur aanpassen en is dus altijd actueel. Door onze website te raadplegen bent u van de laatste en meest actuele stand van zaken op de hoogte. De website is overigens tegenwoordig ook goed te ontvangen en te lezen op de Iphone en Ipad. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om een woord van dank te richten aan de gemeente Alphen aan den Rijn. De samenwerking is constructief en verloopt buitengewoon soepel. We weten elkaar snel te vinden en in overleg met elkaar zoeken we naar de beste oplossing. Zo zijn we met z’n allen druk in de weer om van Koninginnedag 2012, ook in moeilijke omstandigheden, een fijne dag te maken. Ik hoop u ergens tijdens de feestelijkheden in Alphen aan den Rijn tegen te komen. Andries Paats voorzitter


------Pagina: Kinder rommelmarkt ------

Kinderrommelmarkt Koninginnedag Burgemeester Visserpark 30 April 2012 De plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar op de eerste zaterdag in april. Dit jaar 7 april aanvang verkoop 9:00 uur tot 11:00 uur. Plaats: Speeltuin- en Buurtvereniging Vreugdeoord. Vorselenburgstraat 25e, Alphen aan den Rijn. Prijs € 10,00 per plaats. Alleen tijdens de voorverkoop op 7 april € 5,00 per plaats. Wees er snel bij want vol = vol De kinderrommelmarkt is GEEN vrijmarkt een plaatsbewijs is verplicht! De kinderrommelmarkt is verboden voor handelaren! Door deelname aan de kinderrommelmarkt gaat u akkoord met de vermelde regels en voorwaarden. U dient uw bewijs van inschrijving op Koninginnedag te kunnen tonen als hierom gevraagd wordt. De kinderrommelmarkt vindt plaats in het Burgemeester Visserpark uitsluitend op de aangegeven plaatsen. Regels en voorwaarden 2012: Niet verkochte goederen en verpakkingsmateriaal moeten mee teruggenomen worden. Het verkopen van etenswaren en dranken is i.v.m. de warenwet niet toegestaan. Indien de door u gereserveerde plaats niet schoon wordt achtergelaten zijn wij genoodzaakt de hieraan verbonden schoonmaak kosten aan u in rekening te brengen. Opbouw van de kinderrommelmarkt vind plaats tussen 8.00 en 9.00 uur. Na 9.00 moet het marktterrein auto vrij zijn. De aanvang van de rommelmarkt vind plaats om 9.30 uur. De Kinderrommelmarkt eindigt om 13.00 uur. Het opruimen vind plaats tussen 13.00 en 13.30 uur. Om 13.30 dient de door u gereserveerde plaats schoon achter te zijn gelaten. De Markt is een kinderrommelmarkt en dus verboden voor handelaren. Wij raden u aan om een grondzeil me te nemen. Dit inverband met de werkzaamheden die op het Burgmeester Visserpark aan de gang zijn. Wij kunnen geen schone ondergrond garanderen.


------Pagina: Kinderconcert ------
Kinderconcert

Altijd al eens naar een live popconcert speciaal voor kinderen willen gaan? Nu is het jullie kans! De Alphense Oranje Vieringen organiseert speciaal voor alle kinderen een concert van De Kinderband! Jullie kunnen genieten van een actieve en humoristische muziekshow vol met vrolijke en stoere liedjes. Dus, kinderen van Alphen aan den Rijn sleep je ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee naar het theater Castellum. Het wordt weer een groot feest! Het speciale kinderconcert wordt gehouden op zondag 29 april 2012 tussen 19.00 – 20.00 uur in het Theater Castellum, Rijnplein 1-3 te Alphen aan den Rijn. De zaal gaat open om 18.30 uur en de toegang is gratis. Reserveren is niet mogelijk. De Kinderband bestaat uit enthousiaste muzikanten, die graag op een leuke en grappige manier de kinderen van muziek wil laten genieten. De band speelt popmuziek voor alle kinderen en natuurlijk ook een beetje voor de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. De bandleden schrijven alle liedjes zelf. meer informatie over de kinderband op: www.kinderband.nl


------Pagina: Korendag ------
4e Alphense Korendag op 30 april 2012

Op Koninginnedag 2012, maandag 30 april, organiseert de Alphen Oranje Vieringen (AOV) voor de vierde keer de Alphense Korendag. We willen koren in Alphen aan den Rijn in de gelegenheid stellen zich te presenteren met een optreden in het Theater Castellum. Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 13.00 uur Singing Devotion 13.30 uur Musicalkoor Summertime 14.00 uur Pauze 14.15 uur De Zeesterren 14.45 uur Castellumkoor We stellen de koren alvast aan u voor: Singing Devotion Musicalkoor Summertime De Zeesterren Castellumkoor  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina