Parenteel van Dirk Hendriks per tak. I. Dirk HendriksDovnload 0.52 Mb.
Pagina2/4
Datum26.07.2016
Grootte0.52 Mb.
1   2   3   4

Geertrui Hendriks, huwt (2) te Utrecht 18 mei 1825 (aktenr. 164, waarbij Geertrui tekent met G. Hendriksen, maar de vader met J.J. Hendriks) met Huijbert Snijders, geboren te Utrecht circa 1799, koopman, overleden te Utrecht 16 augustus 1833 (de Volksstelling 1830 vermeldt op het adres in de Pauwsteeg geen kinderen van Geertrui en Hubert Snijders), zoon van Hendrik Snijders en Geertrui Okkers.

Uit dit huwelijk geen kinderen.Geertrui Hendriks, huwt (3) te Utrecht 29 september 1841 (aktenr. 270, waarbij wordt vermeld dat beide echtelieden onvermogend zijn tot het betalen der bewijzen en schrifturen welke gerequireerd worden bij het aangaan van een huwelijk) met Johannes Paddegom (weduwnaar van Cornelia Schouten, op 22 januari 1836 te Utrecht overleden. Mogelijkerwijs is de achternaam Faddegom), geboren te Oudewater 28 december 1796, gedoopt te Oudewater 29 januari 1797, touwslager, zoon van Johannes Paddegom en Antje Kok.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

IVc. Jan Jacob Hendriksen (zijn nageslacht bezigt de achternaam 'Hendriksen'!), zoon van Geertrui Hendriks (IIIb), geboren te Utrecht (Pauwsteeg) 30 december 1824 (met als aangeefster Johanna Scheffer, die volgens de akte ook in de Pauwsteeg woonachtig is en bij de bevalling heeft geassisteerd), barbier, overleden te Utrecht (Springweg 77) 25 januari 1904 (aktenr. 150), huwt te Utrecht 17 mei 1848 (aktenr. 117, waarbij de akte vermeldt dat de bruid niet kan schrijven) met Johanna Maria Jansen, geboren te Utrecht 27 april 1817, overleden te Utrecht 15 maart 1881 (aktenr. 476, waarbij de akte vermeldt dat de overledene woonde aan de Springweg), dochter van Johannes Frederik Jansen en Maria de Kruijff.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Jan Jacob Hendriksen, geboren te Utrecht 31 juli 1849, volgt Ve.

2. Johanna Maria Hendriksen, geboren te Utrecht 10 januari 1854 (aktenr. 35, met vermelding van het Geertekerkhof en met vermelding van de barbier Jacobus Vreeswijk als getuige), overleden te Utrecht 15 januari 1857 (aktenr. 42, met vermelding van het Geertekerkhof).

3. Gerardina Antonia Hendriksen, geboren te Utrecht 19 maart 1856 (aktenr. 426), volgens het BR 1900-1910 woont Gerardina of Gardina dan op de Springweg 77, hetzelfde adres van haar vader Jan Jacob.

Ve. Jan Jacob Hendriksen, zoon van Jan Jacob Hendriksen (IVc) en Johanna Maria Jansen, geboren te Utrecht 31 juli 1849 (aktenr. 954, waarbij de akte aangeeft dat de geboorte heeft plaats gevonden aan het Geertekerkhof), barbier aan de Springweg, later brievenbesteller, overleden te Utrecht 22 augustus 1922 (aktenr. 1374, waarbij de akte vermeldt dat Jan Jacob overlijdt in de ouderdom van 73 jaar wonende aan de Hopakker), huwt te Utrecht 19 juli 1871 met Cecilia van Rijswijk, geboren te Utrecht 2 februari 1850, overleden te Utrecht 28 september 1927 (aktenr. 1372, met vermelding van Bolstraat), dochter van Jacobus van Rijswijk en Cecilia van Amersfoort.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Johanna Maria Hendriksen, geboren te Utrecht 11 april 1872 (aktenr. 735, met vermelding van Springweg), overleden na 1927 (het BR maakt in 1927 melding van de verhuizing van Johanna naar Zeist), huwt te Utrecht 24 mei 1893 (aktenr. 247) met Johannes Schreutelkamp, boekbinder, overleden te Utrecht 3 februari 1902, zoon van Johannes Schreutelkamp en Gerarda Noordanus.

2. Jan Jacob Hendriksen, geboren te Utrecht 28 november 1873, volgt VIe.

3. Cecilia Hendriksen, geboren te Utrecht 19 maart 1876 (aktenr. 549, met vermelding van Springweg), huwt te Utrecht 16 augustus 1906 (aktenr. 511, waarbij uitsluitend stadsboden aanwezig zijn) met Johan George Fukking (op het moment van zijn huwelijk wonende te Nispen en Zevenaar), geboren te Utrecht circa 1880, zoon van Johan George Fukking en Evertje de Raad.

4. Jacobus Hendriksen, geboren te Utrecht 16 augustus 1880, volgt VIf.

5. Dirk Hendriksen, geboren te Utrecht 29 februari 1884, volgt VIg.

VIe. Jan Jacob Hendriksen, zoon van Jan Jacob Hendriksen (Ve) en Cecilia van Rijswijk, geboren te Utrecht 28 november 1873 (aktenr. 2094, met vermelding van Havenstraat), brievenbesteller en tramconducteur, huwt te Utrecht 2 juni 1898 (aktenr. 274) met Cornelia Margaretha Uitermark, geboren te Utrecht 21 februari 1876, overleden te Utrecht 8 april 1942 (aktenr. 736), dochter van Gerrit Johannes Uitermark en Jacoba Maria van Gorkum.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Jan Jacob Hendriksen, geboren te Utrecht 10 januari 1899, instrumentmaker rijkstelegrafie, overleden te Maartensdijk 2 oktober 1990, huwt (1) te Utrecht 16 juni 1927, gescheiden te Utrecht 28 augustus 1939 met Christa Johanna Jansen, geboren te Utrecht 2 oktober 1899, huwt (2) te Maartensdijk 25 juli 1941 met Helena Wilhelmina Bronk, geboren te Buren 1 juli 1902, overleden te Maartensdijk 21 november 1949, huwt (3) te Nijmegen 15 juni 1950 met Ida Hendrina Johanna Janssen, geboren te Overasselt 2 oktober 1908.

2. Gerrit Johannes Hendriksen, geboren te Utrecht 17 februari 1902 (aktenr. 441, met vermelding van Vosstraat).

3. Cecilius Hendriksen, geboren te Utrecht 17 februari 1902 (aktenr. 442, met vermelding van Vosstraat), Cecilius wordt in 1920 uitgeschreven naar Zeist.

VIf. Jacobus Hendriksen, zoon van Jan Jacob Hendriksen (Ve) en Cecilia van Rijswijk, geboren te Utrecht 16 augustus 1880 (aktenr. 91, met vermelding van Springweg), electriciën en koopman (1935) in de Poortstraat, huwt voor 1907 (in België) met Irma Marie Vandenbroeke, geboren te Snaeskerke [België] 25 december 1882, overleden 27 mei 1915. Het BR van Rotterdam meldt dat hij op 27 maart 1907 aldaar is ingeschreven komende uit St. Gillis bij Brussel; op 3 oktober 1907 volgt de uitschrijving naar Corral in USA. Als adres in Rotterdam wordt opgegeven Vrouw Jannestraat 3 en Aert van Nesstraat 44. Na 1915 wordt Jacobus echter weer vermeld in het Utrechtse bevolkingsregister en wel op de kaart van zijn broer Jan Jacob; daarbij wordt vermeld dat zijn vrouw Irma is overleden op 27 mei 1915 (plaats is niet goed te lezen). Over zijn dochtertje en eventuele andere kinderen wordt niets vermeld. Nadien meldt het BR dat hij in 1935 woonachtig is in de Poortstraat en koopman is. Zijn verdere spoor is nog niet gevonden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Henriëtte Georgette Hendriksen, geboren te Brussel [België] 16 december 1903.

VIg. Dirk Hendriksen, zoon van Jan Jacob Hendriksen (Ve) en Cecilia van Rijswijk, geboren te Utrecht 29 februari 1884 (aktenr. 465, met vermelding van Springweg), huwt te Utrecht 12 mei 1910 (aktenr. 266, met vermelding in tegenwoordigheid van zijn 37-jarige broer Jan Jacob, en zijn twee zwagers Johannes Schreutelkamp en de dan in Beemster woonachtige Johan George Fukking) met Carolina Johanna Bakker, geboren te Utrecht 20 januari 1885, dochter van Dirk Everardus Bakker en Anna Petronella Luca.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Cecilia Hendriksen, geboren te Utrecht 10 februari 1911.

2. Anna Petronella Hendriksen, geboren te Utrecht 28 april 1914.

IIIc. Cornelis Hendriks, zoon van Jan Jacobs Hendriks (IIb) en Johanna Catharina Scheffer, gedoopt te Utrecht (Buurkerk met als woonadres van de ouders Boterstraat) 31 juli 1803 (doopboek 19, 60 gereformeerd), schilder, overleden te Utrecht (Maliesingel 48) 3 april 1888 (aktenr. 704), huwt te Utrecht 28 maart 1827 (aktenr. 77: de trouwakte vermeldt overigens letterlijk: Cornelis Henderik, arbeider, geboren en wonende alhier, oud drie en twintig jaren, zoon van Jan Jakops Henderik, lakmoesmaker, en Johanna Catree Scheffer. Voorts verklaren de contractanten dat uit hun geboren is een kind van het mannelijk geslacht ingeschreven in het register dezer stad op de 7e december 1825 onder nr. 1467 aldaar benoemd met de voornaam Gijsbertus, welk kind zij alsnog voor het hunne erkennen; bij de getuigen zijn Huijbert Snijders, koopman en 27 jaar, alsmede de hovenier Johannes Verheul) met Johanna (Anna) Elsendoorn (uit één der bekende hoveniersgeslachten van Utrecht; de meeste hoveniersgeslachten zijn katholiek), gedoopt te Utrecht (Rooms-Katholieke kerk Buiten de Wittevrouwen) 17 april 1805, overleden te Utrecht (Kleine Singel I 10) 4 april 1882 (aktenr. 564), dochter van Gijsbertus Elsendoorn en Wilhelmina (Mijntje) Otten.

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1. Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 5 december 1825, volgt IVd.

2. Johanna Catharina Hendriks, geboren te Utrecht (Koestraat wijk C) 9 augustus 1828 (aktenr. 1001, met als getuigen Johannes van der Vaart, schoenmaker 27 jaar, wonende in de Ballemakerstraat, en Huijbert Snijders, koopman oud 28 jaar wonende in het Lauwersteegje), huwt te Utrecht 10 februari 1864 (aktenr. 32) met Johannes Hubertus Heijman, geboren te Maastricht circa 1819, zoon van Joannes Philippus Heijman en Maria Catharina Bours.

3. Johannes Hendriks, geboren te Utrecht (buiten Wittevrouwen ten huize van zijn 56-jarige grootvader Gijsbertus Elsendoorn, hovenier, terwijl de geboorteakte tevens vermeldt dat vader Cornelis aldaar ook woonachtig is en van beroep 'werkman'; de akte wordt opgemaakt in aanwezigheid van de 60-jarige hovenier Frans Fonville en de 31 -jarige hovenier Johannes Verheul) 20 december 1830 (aktenr. 1496), overleden te Utrecht 3 januari 1836 (aktenr. 22).

4. Cornelis Hendriks, geboren te Haarlem 22 juli 1833, volgt IVe.

5. Anthonie Hendriks, geboren te Utrecht (buiten Wittevrouwen) 18 november 1835 (aktenr. 1398), overleden te Utrecht 30 augustus 1838 (aktenr. 1049).

6. Anna Hendriks, geboren te Utrecht (Buiten Wittevrouwen) 16 februari 1838, overleden te Utrecht 19 februari 1838 (aktenr. 300).

7. Wilhelmina Hendriks, geboren te Utrecht (buiten Wittevrouwen) 16 februari 1838, overleden te Utrecht 19 februari 1838 (aktenr. 299, waarbij het overlijden van de tweeling wordt aangegeven door vader Cornelis Hendriks en door de hovenier Johannes Verheul).

8. Anthonius Hendriks, geboren te Utrecht 23 februari 1839, volgt IVf.

9. Johannes Hendriks, geboren te Utrecht (buiten Wittevrouwen) 5 november 1841 (aktenr. 1461), overleden voor 1844.

10. Johannes Hendriks, geboren te Utrecht 25 juni 1844, volgt IVg.

11. Anna Wilhelmina Hendriks, geboren te Utrecht 11 juli 1849, volgt IVh.

12. Maria Hendriks, geboren te Utrecht ('in de Maliebaan' zoals de akte vermeld) 3 oktober 1851 (aktenr. 1294), overleden te Utrecht (2e Oudwijkerveldsteeg) 7 januari 1855 (aktenr. 24).

IVd. Gijsbertus Henderik (de stamvader van de tak Henderik), zoon van Cornelis Hendriks (IIIc) en Johanna Elsendoorn, geboren te Utrecht (Kort Rozendaal 8 (wijk B), tevens het woonadres van de ouders) 5 december 1825 (aktenr. 1467; in de geboorteakte wordt vermeld dat de vader hoedenmaker is en dat moeder Anna naaister is, terwijl Huijbert Snijders, oom en eveneens wonende aan het Kort Rozendaal, getuige is), schilder (tevens is hij van 1844 tot 1849 in militaire dienst geweest), overleden te Utrecht (Vlietstraat 13 bis) 5 februari 1889 (aktenr. 223), huwt (1) te Utrecht 18 december 1853 (aktenr. 439, waarbij de naam van de bruidegom wordt gespeld als Henderik, evenals trouwens die van zijn vader; tevens vermeldt de akte 'dat de bruid niet kan tekenen') met Maria Eugenia Constantia van de Velde, geboren te Utrecht 20 mei 1832, volgens de trouwakte is het beroep werkster, overleden te Utrecht 21 april 1854 (aktenr. 410, met als adres Oudwijkerveldsteeg), dochter van Johannes van de Velde en Cornelia van Dillen.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Cornelis Hendriks, geboren te Utrecht 4 maart 1854 (aktenr. 341, waarbij de akte aangeeft dat de vader schilder is en met zijn vrouw woont aan de Maliebaan, terwijl grootvader Cornelis Hendriks dan ongeveer 50 jaar oud als getuige optreedt), overleden te Utrecht 31 mei 1854.

Gijsbertus Henderik, huwt (2) te Utrecht 23 april 1856 (aktenr. 92) met Johanna Maria Wissevloer, geboren te Utrecht 20 februari 1835, overleden te Utrecht 18 februari 1887 (aktenr. 303, met vermelding van Koningstraat), dochter van Anthonius Wilhelmus Wissevloer en Petronella van der Straten.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Cornelis Gijsbertus Hendriks, geboren te Harlingen circa 1858, volgt Vf.

2. Anthonius Wilhelmus (Anton) Henderik, geboren 14 februari 1859 (aktenr. 260 met vermelding van de Stroosteeg), overleden te Utrecht 24 juni 1859 (aktenr. 801 met vermelding van de Stroosteeg).

3. Johannes Wilhelmus Anthonius Henderik, geboren te Utrecht 22 maart 1861 (aktenr. 470 met vermelding van de Stroosteeg), overleden te Utrecht 7 augustus 1861 (aktenr. 924 met vermelding van de Stroosteeg).

4. Pieter Wilhelmus Henderik, geboren te Utrecht 14 januari 1863 (aktenr. 87 met vermelding van de Stroosteeg, en de akte vermeldt tevens de naam van de vader als Gijsbertus Henderiks, terwijl hij tekent met Hendriks; getuige is grootvader Cornelis Hendriks).

5. Johan Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht circa 11 november 1864, volgt Vg.

6. Gijsberta Pieternella Henderik, geboren te Utrecht 17 februari 1868 (aktenr. 304, met vermelding van de Koningstraat en met de vermelding van de naam Henderiks), overleden te Utrecht 12 mei 1868 (aktenr. 621).

7. Pieternella Anthonia Gijsberta Henderik, geboren te Utrecht 25 november 1870 (aktenr. 2061, met vermelding van de Koningstraat; het beroep van de moeder is naaister).

8. Catharina Jacoba Gijsberta Hendriks, geboren te Utrecht 17 april 1873, volgt Vh.

Vf. Cornelis Gijsbertus Hendriks (in tegenstelling tot zijn broers en zusters wordt zijn achternaam uitdrukkelijk in zijn trouwakte als Hendriks geschreven), zoon van Gijsbertus Henderik (IVd) en Johanna Maria Wissevloer, geboren te Harlingen circa 1858, huwt te Utrecht 5 mei 1880 (aktenr. 138) met Maria Cornelia Barendina van Maarschalkerweerd, geboren te Utrecht circa 1859, dochter van Stephanus van Maarschalkerweerd en Geertrui Agterberg.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Gijsbertus Stephanus Hendriks, geboren te Utrecht circa 27 februari 1882 (aktenr. 473, met de vermelding van het woonadres Zwarte Water), huwt te Utrecht 2 maart 1904 (aktenr. 104) met Wilhelmina Christina Bleij, geboren te Utrecht circa 1885, dochter van Guillaume Frederic Bleij en Margaretha van Scharenburg.

2. Johanna Stephana Hendriks, geboren te Utrecht circa 1884, huwt te Utrecht 13 juni 1906 (aktenr. 348) met Jacob Antonius van Vreeswijk, geboren te Utrecht circa 1880, zoon van Leonardus van Vreeswijk en Wilhelmina Johanna Schreijer.

3. Cornelis Gijsbertus Hendriks, geboren te Utrecht circa 1886, volgt VIh.

4. Marinus Johannes Gijsbertus Hendriks, geboren te Utrecht circa 1897, huwt te Utrecht 24 april 1918 (aktenr. 245) met Jaantje Koot, geboren te Utrecht circa 1900, dochter van Nicolaas Koot en Alijda Gerarda Brandsen.

VIh. Cornelis Gijsbertus Hendriks, zoon van Cornelis Gijsbertus Hendriks (Vf) en Maria Cornelia Barendina van Maarschalkerweerd, geboren te Utrecht circa 1886, koopman, huwt te Utrecht 7 augustus 1912 (aktenr. 544) met Sophia Theodora Henriëtte Böcker, geboren te Dordrecht circa 1891.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Cornelis Gijsbertus Hendriks, overleden te Utrecht 1 december 1913 (aktenr. 1568, met de vermelding vijf maanden oud op de Koningstraat overleden).

Vg. Johan Gijsbertus Henderik, zoon van Gijsbertus Henderik (IVd) en Johanna Maria Wissevloer, geboren te Utrecht circa 11 november 1864 (aktenr. 1727, waarbij als geslachtsnaam Henderiks verschijnt, en met vermelding van de Oranjestraat in wijk C als woonadres; tevens vermeldt de akte dat de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 15 juni 1892 heeft bevolen de geslachtsnaam Henderiks te veranderen in Henderik), beambte bij de Nederlandse Spoorwegen, overleden te Utrecht 9 februari 1941 (aktenr. 366), huwt te Utrecht 6 juli 1892 (aktenr. 297) met Clara de Klerk, geboren te Utrecht circa 1866, overleden te Utrecht 7 juli 1939 (aktenr. 1183), dochter van Jan de Klerk en Maria Kock.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Maria Henderik, geboren te Utrecht 14 mei 1893 (aktenr. 1237, met vermelding van de Waterstraat), overleden te Utrecht 20 november 1918.

2. Johan Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 31 oktober 1895, volgt VIi.

3. Jan Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 9 december 1897, volgt VIj.

4. Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 25 november 1899, volgt VIk.

5. Cornelis Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 25 juni 1901, volgt VIl.

6. Frans Henderik, geboren te Utrecht 30 november 1903, volgt VIm.

7. Arie Henderik, geboren te Utrecht 16 november 1905, volgt VIn.

8. Anton Henderik, geboren te Utrecht 2 maart 1909, volgt VIo.

VIi. Johan Gijsbertus Henderik, zoon van Johan Gijsbertus Henderik (Vg) en Clara de Klerk, geboren te Utrecht 31 oktober 1895, werkman bij het gemeentelijk vervoerbedrijf te Utrecht, overleden te Utrecht (Herautsingel 44) 19 juni 1978, huwt te Utrecht 6 mei 1925 met Francisca Bosman, geboren te Utrecht 2 maart 1902.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Johannes Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 29 april 1927, huwt te Zwolle (?) 14 augustus 1952 met H.C.A. Burgman.

2. Adriana Maria Henderik, geboren te Utrecht 15 januari 1932, huwt 23 november 1954 met J.H. Swart.

VIj. Jan Gijsbertus Henderik, zoon van Johan Gijsbertus Henderik (Vg) en Clara de Klerk, geboren te Utrecht 9 december 1897, huisschilder, overleden te De Bilt 27 mei 1957, huwt (1) te Utrecht 14 mei 1924, gescheiden te Utrecht 5 november 1930 met Johanna Elisabeth Zwartenbol, geboren 16 februari 1903.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Jan Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 19 juli 1924, volgt VIIa.

2. Helena Clara Johanna (Lena) Henderik, geboren te Utrecht 31 juli 1925.

Jan Gijsbertus Henderik, huwt (2) te Utrecht 25 maart 1931 met Alijda Poort, geboren te Amersfoort 8 maart 1904.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Adrianus Johan Henderik, geboren te Utrecht 26 november 1932, overleden te Utrecht 1 december 1932 (aktenr. 1853).

2. Adriaan Johan Henderik, geboren te Utrecht 2 januari 1934, huwt 26 mei 1955 met J. van Maanen.

3. Jan Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 30 augustus 1935.

4. Carla Alijda Henderik, geboren te Utrecht 2 december 1944.

VIIa. Jan Gijsbertus Henderik, zoon van Jan Gijsbertus Henderik (VIj) en Johanna Elisabeth Zwartenbol, geboren te Utrecht 19 juli 1924, groenteverkoper, daarna kantoorbediende, overleden te Utrecht 4 februari 1980, huwt te Utrecht 6 september 1951 met Johanna Okhuijsen, geboren te Utrecht 7 oktober 1928.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Johannus Henderik, geboren te Utrecht 12 september 1955, Johannus is gehuwd en heeft twee kinderen Olaf en Joyce.

2. René Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 17 augustus 1959, René is gehuwd en heeft twee kinderen Jeffrey en Deborah.

VIk. Gijsbertus Henderik, zoon van Johan Gijsbertus Henderik (Vg) en Clara de Klerk, geboren te Utrecht 25 november 1899, ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen, overleden te Neerijnen 7 maart 1990, huwt te Zeist 5 oktober 1922 met Aartje Doornkamp, geboren te Zeist 20 november 1902.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Clara Henderik, geboren te Utrecht 26 januari 1923, huwt 11 juni 1942 met H.F. van Ewijck.

2. Arie Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 3 maart 1925, volgt VIIb.

3. Johanna Maria Henderik, geboren te Velsen Noord 4 maart 1933, overleden te Hilversum 3 januari 1988, huwt te Zuilen 18 november 1953 met Gerardus Maria Verwoerd.

VIIb. Arie Gijsbertus Henderik, zoon van Gijsbertus Henderik (VIk) en Aartje Doornkamp, geboren te Utrecht 3 maart 1925, fabrieksarbeider en timmerman, overleden te Nieuwegein 11 februari 1988, huwt te Utrecht 21 januari 1948 met Hendrika Schrijvers, geboren te Vianen 23 januari 1930.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 10 juli 1948, huwt te Utrecht 3 december 1971 met H.M.E. Stam.

2. Johanna Ardina Henderik, geboren te Utrecht 7 november 1949, overleden te Utrecht 5 april 1950 (aktenr. 694).

3. Ronnie Henderik, geboren te Utrecht 1 april 1952.

4. Aartje Henderik, geboren te Utrecht 15 februari 1956, huwt te Utrecht 23 april 1976 met P.L.M. van Renswoude.

5. Johanna Henderik, geboren te Utrecht 14 juni 1961.

VIl. Cornelis Gijsbertus Henderik, zoon van Johan Gijsbertus Henderik (Vg) en Clara de Klerk, geboren te Utrecht 25 juni 1901, overleden te Utrecht 14 augustus 1960 (Spiegelstraat 65bis), huwt te Utrecht 9 september 1926 met Johanna Hogenkamp, geboren te Zwolle 4 juli 1903.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Clara Henderik, geboren te Utrecht 30 november 1928, huwt te Utrecht 11 maart 1953 met J. van Spijkeren.

2. Cornelis Gijsbertus Henderik, geboren te Utrecht 18 maart 1936.

VIm. Frans Henderik, zoon van Johan Gijsbertus Henderik (Vg) en Clara de Klerk, geboren te Utrecht 30 november 1903, huisschilder vanaf 1928 woonachtig op de Bilitonkade 7 Utrecht (vanaf ca. 1945 bij het schildersbedrijf Van Wonderen te Utrecht), overleden te Utrecht 9 maart 1970, huwt te Utrecht 29 augustus 1928 met Josephina Geboers, geboren te Lier [België] 12 november 1907, overleden te Utrecht 18 juli 1991.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Johannes Petrus Henderik, geboren te Utrecht 26 september 1928, volgt VIIc.

2. Frans Michiel Gerardus Henderik, geboren te Utrecht 31 augustus 1930, overleden te Utrecht 31 augustus 1930 (aktenr. 1176).

3. Francisca Maria Geertruida Henderik, geboren te Utrecht 17 mei 1934, huwt 26 februari 1960 met J. van Rossum.

4. Willy Josephina Henderik, geboren te Utrecht 23 april 1942, volgt VIId.

5. Edward Franciscus Henderik, geboren te Utrecht 30 september 1944.

6. Maria Charlotte Henderik, geboren te Utrecht 14 december 1947, huwt 18 september 1968 met J.J. van Rheenen.

VIIc. Johannes Petrus (Joop) Henderik, zoon van Frans Henderik (VIm) en Josephina Geboers, geboren te Utrecht 26 september 1928 (Bilitonkade 10), tekenaar bij Stork Jaffa te Utrecht, huwt 24 mei 1950 met Elisabeth Vermeer, geboren 23 juni 1929, dochter van K. Vermeer en Elisabeth de Wit.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Mattheus Pieter Henderik, geboren te 's Gravenhage 6 september 1950, volgt VIIIa.

2. Johannes Petrus Henderik, geboren 23 april 1953.

3. Hendrikus Wilhelmus Henderik, geboren 21 mei 1955.

4. Edward Franciscus Henderik, geboren 22 april 1957.

5. Elisabeth Josephina Maria Henderik, geboren 2 oktober 1959.

6. Josephina Elisabeth Maria Henderik, geboren 18 januari 1961.

7. Maria Wilhelmina Henderik, geboren 25 maart 1964.

VIIIa. Mattheus Pieter (Theo) Henderik, zoon van Johannes Petrus Henderik (VIIc) en Elisabeth Vermeer, geboren te 's Gravenhage 6 september 1950, sedert 1993 werkzaam bij de Politie Brabant-Noord, huwt 25 oktober 1973 met Monica Gerarda van de Pol, geboren te Utrecht 18 mei 1953, dochter van Henk van de Pol en Gerarda Achterberg.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Petra Henderik, geboren te Utrecht 18 oktober 1975.

2. Rudy Henderik, geboren te Utrecht 18 november 1977.

VIId. Willy Josephina Henderik, dochter van Frans Henderik (VIm) en Josephina Geboers, geboren te Utrecht 23 april 1942.

1 kind:

1. Marcel Henderik.VIn. Arie Henderik, zoon van Johan Gijsbertus Henderik (Vg) en Clara de Klerk, geboren te Utrecht 16 november 1905, timmerman, overleden te Utrecht (Waalstraat 135) 15 oktober 1978, huwt te Utrecht 6 maart 1935 met Johanna Geertruida Sneijder, geboren te Utrecht 5 januari 1910, overleden te Utrecht 19 juli 1973.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Clara Henderik, geboren te Utrecht 7 mei 1936, volgens PK in 1958 vertrokken naar Gorssel.

2. Coenraad Arie Henderik, geboren te Utrecht 5 juli 1939, volgt VIIe.

3. Charlotte Cornelia Henderik, geboren te Utrecht 21 september 1946, huwt te Utrecht 17 april 1968 met P. Visser.

VIIe. Coenraad Arie Henderik, zoon van Arie Henderik (VIn) en Johanna Geertruida Sneijder, geboren te Utrecht 5 juli 1939, overleden te Hoogeveen 26 februari 1962, huwt te Utrecht 4 juli 1961 met Maria Cornelia Adriana van Doorn, geboren te Utrecht 14 december 1941.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Marcel Henderik, geboren te Utrecht 10 januari 1962.

VIo. Anton Henderik, zoon van Johan Gijsbertus Henderik (Vg) en Clara de Klerk, geboren te Utrecht 2 maart 1909, huisschilder, overleden te Utrecht (Rijnlaan 103) 14 maart 1961, huwt te Utrecht 5 april 1933 met Christina Gruter, geboren te Utrecht 1 juli 1911.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Maria Clara Henderik, geboren te Utrecht 1 augustus 1934, huwt te Utrecht 18 juni 1959 met G.E. Morren.

2. Anton Marinus Christianus Henderik, geboren te Utrecht 14 augustus 1946.

3. Christina Maria Antonia Henderik, geboren te Utrecht 3 april 1950.

Vh. Catharina Jacoba Gijsberta Hendriks, dochter van Gijsbertus Henderik (IVd) en Johanna Maria Wissevloer, geboren te Utrecht 17 april 1873 (aktenr. 739, met vermelding van de Koningstraat), overleden te Ommen 9 december 1943 (het bidprentje van Catharina vermeldt haar achternaam als Hendriks), begraven te Ommen 13 december 1943, huwt te Utrecht 26 april 1899 (aktenr. 180, met vermelding van de getuigen de 42-jarige schilder Cornelis Hendriks en de 33-jarige behanger Johan Gijsbertus Hendriks) met Frans Hooyschuur, geboren te Wormer 4 april 1873, spoorbeambte, o.a. woonachtig te Harderwijk, overleden te Zwolle 18 november 1922, begraven te Zwolle, zoon van Dirk Hooijschuur en Marijtje Kruiver.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Dirk Gijsbertus Hooyschuur, geboren te Baarn 26 augustus 1901, legeraalmoezenier en lid van het justitiepastoraat te Avereest, overleden te Ommen 15 augustus 1977, begraven te Zenderen (kloosterkerkhof van de Orde der Carmelieten) 19 augustus 1977.

2. Jo M. Hooyschuur.

IVe. Cornelis Hendriks, zoon van Cornelis Hendriks (IIIc) en Johanna Elsendoorn, geboren te Haarlem 22 juli 1833 (op 23 juli 1833 is de 29-jarige vader Cornelis te Haarlem verschenen om de geboorte van zijn zoon aan te geven; als beroep geeft hij dan op aardwerker te zijn, en te wonen 'in de Roodepoort' (W/5 no. 684); waarschijnlijk was Cornelis betrokken bij het graven van het kanaal tussen Amsterdam en IJmuiden), schilder/verver (doch zijn eerste bruid leert hij kennen als tamboer van de 1e compagnie van het 1e Bataljon 7e Regiment Infanterie), overleden te Amsterdam (Hazenstraat 53) 20 april 1900 (aktenr. 3634), huwt (1) te Utrecht 18 november 1857 (aktenr. 366, ten tijde van het huwelijk is de vader van de bruid woonachtig te Leiden terwijl zijn vrouw dan in Leeuwarden woont. Dáár in Leeuwarden worden ook de twee eerste kinderen van Maria Louisa geboren die bij het huwelijk worden gewettigd) met Maria Louisa Kennemans, geboren te Sluis 17 april 1839, overleden te Utrecht (Stroosteeg) 26 juli 1863 (aktenr. 857; blijkens de akte leven de ouders van de overleden Maria nog, en wonen dan te Ommenschans (ten noorden van Ommen)), dochter van Martinus Kennemans en Johanna Gerardina Rohrer.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Cornelis Martinus (Mattheus) Hendriks, geboren te Leeuwarden 10 maart 1856 (Cornelis verhuist met zijn ouders in mei 1880 mee naar Amsterdam, maar we raken zijn spoor daar in 1888 kwijt. Het BR geeft aan dat hij in militaire dienst is, en hij wordt ambtshalve op 14 juli 1888 uitgeschreven).

2. Johannes Gijsbertus Hendriks, geboren te Leeuwarden 5 september 1857, overleden te Utrecht (2e Oudwijkerveldsteeg) 20 januari 1858 (aktenr. 98).

3. Gijsbertus Hendriks, geboren te Utrecht (Stroosteegje, een zijstraat van de Springweg, en het aardige is dat Gijsbertus Henderik daar dan ook woonachtig is) 7 februari 1860 (aktenr. 216, met als getuigen zijn 34-jarige oom Gijsbertus Henderik, stamvader van de Henderiken), overleden te Utrecht (Stroosteegje) 13 april 1861 (aktenr. 466).

4. Johanna (Anna) Wilhelmina Hendriks, geboren te Utrecht (Stroosteegje) 3 maart 1862 (aktenr. 352), dienstbode, overleden te Amsterdam 28 december 1907 (aktenr. 8420), huwt te Amsterdam 7 augustus 1890 (aktenr. 1876) met Nicolaas Gerardus Bosch (weduwnaar van Johanna Dubbeling), geboren te Amersfoort circa 1839, kantoorloper, zoon van Christiaan Bosch en Catrina Pik.
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina