Parochieblad R. K. Parochie H. Bernardus van ClairvauxDovnload 49.22 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte49.22 Kb.


Parochieblad


JUNI 2016

Jaargang 6 nr. 3


Parochieblad

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

St. Petrus Bergeijk ’t Hof

St. Petrus Bergeijk ’t Loo

St. Gerardus Bergeijk de Weebosch

St. Martinus Luyksgestel

St. Servatius Westerhoven

St. Willibrordus Riethoven
Secretariaat Parochiecentrum

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Pastorie Bergeijk  0497-571828

Hof 16 5571 CC Bergeijk

Pastoor L. Buyens  06-30101231
parochie-bergeijk@hetnet.nl

www.parochiebernardus.nl

Diaconaal Noodfonds elke maandagochtend telefonisch te bereiken via het Parochiecentrum.


Mistijden

Weekendvieringen Vieringen door de week

za 19.00 uur ’t Loo ma 18.30 uur Hofkerk

zo 09.30 uur Luyksgestel di 08.30 uur Hofkerk

zo 09.30 uur Weebosch wo 10.30 uur Hofhuys

zo 11.00 uur ’t Hof do 18.30 uur Hofkerk

vr 10.00 uur Kapel LuciaBankgegevens

H. Bernardus van Clairvaux IBAN: NL97 RABO 0130 6549 81

Bergeijk ’t Hof IBAN: NL22 RABO 0106 3927 51

Bergeijk ’t Loo IBAN: NL48 RABO 0106 4008 19

Bergeijk Weebosch IBAN: NL25 RABO 0106 4019 12

Luyksgestel IBAN: NL62 RABO 0130 6097 30

Beste parochianen

In het leven blijft niet alles steeds hetzelfde. Zaken en veranderingen volgen elkaar op en zo ontvangt iedere tijd datgene wat het nodig heeft. Zo is het in de samenleving, in onze families en ook in de Kerk.

Sinds kort heeft het bisdom ’s-Hertogenbosch een nieuwe bisschop nl. Mgr. G. de Korte en ontving onze parochie een nieuwe priester erbij in kapelaan Bart Theunissen.


Iedere verandering roept de vraag op wat het brengen zal, stemt doorgaans de mensen hoopvol en geeft reden tot dankbaarheid. Met betrekking tot dit laatste ben ik ook in het bijzonder dankbaar voor zovelen die aan het kerk-zijn in de kerkdorpen van onze Bernardusparochie hun steentje bijdragen. Van bestuurders tot poetsers van onze kerken en kerkhofwerkers toe zijn er velen die reeds jarenlang zonder veel omhaal van woorden trouw hun diensten verlenen wat de gehele gelovige gemeenschap ten goede komt. Het zou fijn zijn als we af en toe weer nieuwe gezichten kunnen welkom heten, want de bestaande helpers/vrijwilligers kunnen dit ook niet eeuwig blijven doen.
Ook moeten de financiële middelen steeds weer aangevuld worden om de toekomst te garanderen. Ik vertrouw op Gods voorzienigheid maar deze kan niet werkzaam zijn als mensen zelf niet willen meewerken. Ik wens in ieder geval onze nieuwe bisschop en kapelaan een vruchtbare tijd toe met hun dienstwerk.
pastoor Luc Buyens


Een woordje van de nieuwe Kapelaan
Het is nu al twee maanden geleden dat ik naar deze parochie gekomen ben. En in deze twee maanden heb ik me echt welkom mogen voelen in uw midden. Voor diegenen die me nog niet kennen, wil ik me even in het kort voorstellen.
Ik ben Kapelaan Bart Theunissen (36 jaar) en kom uit het Limburgs dorpje Ittervoort. Ittervoort ligt naast Thorn het witte stadje. Na de middelbare school ben ik ik naar het seminarie Rolduc in Kerkrade gegaan, waar ik de opleiding heb voltooid, maar zonder gewijd te worden. Vervolgens ben ik achtereenvolgens godsdienstleraar, productiemedewerker en kloosterling geweest. Uiteindelijk kwam ik op het Sint Janscentrum terecht. Dit is het seminarie van ons bisdom en het ligt in Den Bosch. Hier heb ik het laatste stukje afgelegd op weg naar het priesterschap en werd diaken gewijd in 2012 en priester in 2013. In 2013 ben ik kapelaan geworden in de binnenstad van Tilburg. Midden in de drukke stad, waar heel wat te beleven valt. De dag kwam dat men mij vroeg om naar parochie de H. Bernardus van Clairvaux te gaan. Onmiddellijk heb ik ja gezegd en van het een kwam het ander.
Een van de dingen die ik heb gedaan na mijn verhuizing naar de Kerkstraat in Luyksgestel is het aanschaffen van een russisch dwerghamstertje. Dit om wat meer leven in huis te hebben. Van dit kleine beestje kon ik heel wat leren in verband met mijn verhuizing.

Als je dit diertje uit de kooi haalt en in een andere kooi zet, gaat het eerst op verkenning en al na een paar seconden begint het een holletje te maken. Vervolgens gaat het op zoek naar eten, brengt het naar zijn nieuw holletje en gaat slapen.

Zo'n diertje begint meteen te handelen in de nieuwe situatie waarin het gekomen is. Zonder, denk ik, te mopperen en te klagen. Zonder te blijven herhalen hoe mooi het was in zijn vorige verblijf. Het begint in overgave onmiddellijk met de opbouw van zijn nieuwe woning. Het gebruikt dat wat voor handen is, of er nu veel of weinig bouwmateriaal aanwezig is. Het verleden laat het diertje achter zich en denkt slechts aan het nu.

Deze houding is een houding die we mogen leren van een diertje als dit hamsterje. Als we op een nieuwe plek terechtkomen bijvoorbeeld, maar ook als we terechtkomen in een nieuwe situatie: meteen alles ter hand nemen om het beste uit deze nieuwe situatie of plek te maken, zonder te klagen en te mopperen, in overgave en het verleden achter ons latend.

Zo is dit kleine diertje voor mij een voorbeeld geworden, om mijn eigen verhuizing naar deze mooie parochie op een goede manier te beleven.
Kapelaan Bart Theunissen

Nieuws vanuit de kerkgroepen

Open Kerkdagen 2016


Zoals gebruikelijk in de zomermaanden openen wij de Hofkerk, om toeristen en de inwoners van Bergeijk de gelegenheid te geven om uitgebreid kennis te maken met het oudste gebouw van Bergeijk; de St. Petruskerk op ‘t Hof.

Tijdens deze Open Kerkdagen in augustus is de tentoonstelling ‘‘Getekend verleden’’ te bezichtigen. Deze tentoonstelling met kindertekeningen rond het thema ‘Geschiedenis Hofkerk’ is uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit leden van de Kerkgroep ‘t Hof en de Heemkundekring Bergeijk (voor details zie het artikel over deze tentoonstelling in dit parochieblad).

Tijdens de Open Kerkdagen zal er in de kerk zal ook een rondwandeling worden uitgezet, waarbij aan de bezoeker met behulp van de aanwezige kunstvoorwerpen de geschiedenis van de kerk wordt verteld.

Naast de deuren van de kerk staat ook de deur van het Luihuis open, zodat het interieur van de enige nog overgebleven klokkenstoel in Brabant met een klok uit 1367 te bezichtigen is.

Ook de historische begraafplaats achter de Hofkerk is een bezoek meer dan waard. Met behulp van informatieborden en een folder, die verkrijgbaar is in de kerk, wordt de geschiedenis van dit kerkhof verteld. De kerk is open op de dinsdagen 2, 9 en 16 augustus en op zondag 11 september (monumentenzondag) van 13.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
GETEKEND VERLEDEN

Tentoonstelling van kindertekeningen rond het thema ‘Geschiedenis Hofkerk’

De Kerkgroep St. Petrus Bergeijk ’t Hof heeft samen met de Heemkundekring Bergeijk deze tentoonstelling in de Hofkerk voorbereid.

Het idee voor deze tentoonstelling ontstond bij de voorbereiding van de succesvolle tentoonstelling ‘Pracht en Praal van Plaat en Prent’ in 2013, maar moest wachten tot de restauratiewerkzaamheden in en aan de Hofkerk waren afgerond.
Het materiaal voor deze tentoonstelling lag al jaren op de plank bij de Heemkundekring en is gemaakt door kinderen tijdens een project over de geschiedenis van de Hofkerk in 1982.


De tekeningen zijn opgesplitst in de volgende thema’s:


  • Geschiedenis van de Hofkerk

  • Exterieur kerk

  • Interieur kerk

  • Luihuis, toren en dorpsomroeper

  • Kerkhof en schooltje

  • Wapen van Bergeijk

Met het tentoongestelde materiaal roepen de kinderen via tekeningen, aangevuld met interessante teksten, op hun eigen manier een beeld op van hoe het vroeger was.

De organisatoren hopen met deze tentoonstelling de senioren even mee terug te kunnen nemen naar de kerk van toen. De huidige ouders kunnen aan hun kinderen laten zien hoe zij zelf de geschiedenis van de Hofkerk hebben uitgebeeld.


Openingstijden
De tentoonstelling in de Hofkerk is te bezichtigen van 31 juli 2016 tot en met 21 augustus 2016 voor en na de reguliere vieringen in de Hofkerk of na telefonische afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via telefoonnummer 06 21 486 325.

En ook op de Open Kerkdagen:


dinsdag 2 augustus van 13.00 – 17.00 uur
dinsdag 9 augustus van 13.00 – 17.00 uur
dinsdag 16 augustus van 13.00 – 17.00 uur

Zondag 11 september van 13.00 – 17.00 uur


De toegang is gratis.


Bernardusviering

In het weekend van 20 en 21 augustus wordt in alle kerken van onze parochie bijzondere aandacht besteed aan de patroonheilige van de parochie: Sint Bernardus van Clairvaux.

Bernardus was een bijzondere, veelzijdige heilige, die een voorbeeld was en is voor velen.

Enkele omschrijvingen:

H. Bernardus voorbeeld voor ons leven

H. Bernardus, die stond voor een levendig geloof, vaste hoop en vurige liefde

H. Bernardus, vereerder van Maria

H. Bernardus, voorbeeld voor priesters en kloosterlingen

H. Bernardus, vredestichter

H. Bernardus, raadsman

H. Bernardus, die ons de weg wijst

H. Bernardus, predikant en schrijver

Deze heilige verdient onze extra aandacht dan ook ten volle.

Wij hopen veel parochianen te ontmoeten tijdens de eucharistievieringen in het voornoemde weekend.


Kerkhof Bergeijk ’t Loo

Op het kerkhof van Bergeijk ’t Loo staat bij de ingang niet langer een rolcontainer. In deze container kon voorheen al het afval van de kerk en het kerkhof gedeponeerd worden.

Vanaf nu is het de bedoeling dat het afval gescheiden wordt, zoals u dat thuis gewend bent. Aan de kant van het terrein van het Clubhuis van Jong Nederland is een afvalbak (compostbak) gemaakt waarin u het groenafval (plantenresten en zand) kunt laten. Voor het plastic en restafval staan daar eveneens een paar bakken. Deze manier van afvalverzameling zal voor u in het begin even wennen zijn, maar toch hopen we op uw medewerking te kunnen rekenen.
Martinuskerk Luyksgestel

Een van de voornaamste taken van een parochiebestuur is het in stand houden van de kerken in haar parochie. In 2015 is er o.a. onderhoud gepleegd aan de Gerardus Majella kerk op de Weebosch en aan de Petruskerk op ’t Loo. Dit jaar is het parochiebestuur genoodzaakt om aan de Martinuskerk de nodige onderhoudswerken te laten plegen. Dat betreft op de eerste plaats de centrale verwarming van de kerk. Bij de laatste onderhoudsbeurt in oktober 2015 is geconstateerd dat de warmtewisselaar van de verwarming lekt. Dan is het mogelijk dat er koolmonoxide in de kerk komt tijdens het verwarmen. Dat kan dus absoluut niet. De warmtewisselaar zal de komende maanden worden vervangen. Dan zal deze weer enige jaren zonder problemen moeten kunnen meedraaien. Dit kost circa € 12.000,--. Deze kosten moet de parochie betalen uit de opgebouwde onderhoudsreserve.

Vervolgens zal er ook nog deze zomer nieuwe dakbedekking op de Martinuskerk moeten komen. De laatste twee jaren heeft het tijdens de wintermaanden regelmatig gelekt.

De huidige dakbedekking is circa 30 jaar oud en deze is op verschillende plaatsen helemaal versleten. Momenteel wordt een bestek gemaakt en worden er offertes opgevraagd bij enkele dakdekkersbedrijven. De kosten van dat nieuwe dak worden begroot op circa € 56.000,-. Hiervan wordt er door de overheid een subsidie verleend van 50% omdat de Martinuskerk sedert 2008 een rijksmonument is. Het parochiebestuur is dan wel verplicht om goed voor het gebouw te zorgen en er in elk geval voor te zorgen dat het gebouw water- en winddicht blijft ook al zou het gebouw niet meer gebruikt worden.

Dus al met al weer een behoorlijk kostenpost. Het parochiebestuur hoopt dat de parochianen zich realiseren dat het onderhoud aan onze kerken erg veel geld kost.

De secretaris.
Eerste Communie

In de meimaand ontvingen in onze parochie de eerste communie:
Bergeijk ’t Hof:

Jan Rodenburg, Rizan Hartman, Quint van der Ceelen; Hannah Sengers, Dylano Boogerd, Indy Boogerd, Femke Nabben, Lieke Nabben, Sophie Verschuren, Gijs Willems, Romy van Montfort, Jens Ooms, Nadeche Cuypers, Jeroen van de Kerkhof, Kay van Werven, Boyke van Berge Henegouwen, Elise Daams, Charlotte Theuws, Teun Wienholts, Felicia van Engelen, Kajetan Melka, Vivian Willems, Biem van de Ven, Xylja Boelens, Koen Knegtmans, Thomas Brown, Doortje Hoeks, Neel Lepelaars en Elise Daams.


Bergeijk ’t Loo:

Bauke Swinkels, Lieke Potvin, Evy Veenhuis, Sanne Veenhuis, Stef Bierens, Tess Kolen, Tristan Peels, Tom Houbraken, Lynn Smits, Joep Smits, Luuk van Beek, Fem Koolen, Elise Houbraken en Meike Janssens.Luyksgestel:

Jakub Bandyk, Siem van Dooren, Melle van Dooren, Veerle Hermans, Joris Hoeks, Sven van Hoof, Sil van Maanen, Timo Nieuwenhuis, Britt Ooms, Gijs Schilders, Kay Sleddens, Bregje Daris, Anne Borrenbergs, Jessy Buijtels, Fenne van den Hurk, Maik Wouters, Daaf Heuveling, Reint Groenen en Floor Tils.


vormsel

Op 7 mei j.l. werden in onze parochie gevormd:
Bergeijk ’t Hof:

Tim Roest, Yara van Ginkel, Niels Poeliejoe, Benthe Bone, Niels Daris, Rik Burgmans, Fay Verhoeven, Marlou Sleddens, Evy Willems, Huib Braks, Jimmy Borrenbergs, Indy van der Wijk, Sven Lepelaars en Remco Valkenaars.


Bergeijk ’t Loo:

Yuri Jansen, Scott Laans, Luc Fleerakkers, Wessel de Vries, Stijn van den Boomen en Dries Burgmans.


Bergeijk-Weebosch:

Sander Hoeks, Roy Maas en Giel Tholen.


Luyksgestel:

Jirki Hendricks, Niek Tijm, Inge van Mierlo, Albert Wieland, Thijs Kuijpers, Johan Borrenbergs, Nina van Lierop, Tom Roijackers, Nina van Vliet, Inge Zwegers, Niels Hoeks en Rens Vermeulen.Bijzondere vieringen en AGENDA
Zondag 19 juni 09.30 uur in de St. Gerarduskerk Bergeijk-Weebosch Dankviering. Kindergezinsviering m.m.v kinderkoor Do-Re-Mi

Zondag 26 juni 16.00 uur in de kerk van St. Gerardus Bergeijk-Weebosch muzikaal uurtje met o.a. kinderkoor Do-Re-Mi, blokfluitensemble van ART4YOU uit Veldhoven en anderen.

Zaterdag 9 juli 19.00 uur Dankviering. Kindergezinsviering in de kerk van St. Petrus Bergeijk ’t Loo voor de ouders en kinderen van ’t Hof en ’t Loo.

Zondag 14 aug. 10.30 uur Mariaviering in het processiepark van de Weebosch m.m.v de gezamenlijke dameskoren van de parochie.

Zaterdag 20 aug. 19.00 uur St. Bernardusviering in de kerk van St. Petrus Bergeijk ’t Loo

Zondag 21 aug. 11.00 uur St. Bernardusviering in de kerk van St. Petrus Bergeijk ’t Hof


Lief en leed
Vanaf april 2016 zijn en worden gedoopt:

Zo. 3 april Fleur Takx, dochter van Mark Takx en Elisabeth de Wit

Zo. 1 mei Guus Genevasen, zoon van Joris Genevasen en Nicole Narings

Zo. 5 juni Isabelle Pas, dochter van Marius Pas en Elian Hendriks

Zo. 12 juni Siem Smolders, zoon van Thomas Smolders en Roos van Raaij

Zo. 17 juli Catoo Kwinten, dochter van Willem Kwinten en Lenneke Sengers

Zo. 17 juli Maud van der Aalst, dochter van Rob van der Aalst en Sanne van Gompel

Zo. 24 juli Finn Bellemakers, zoon van Ruud Bellemakers en Ivonne Houbraken

Zo. 24 juli Anne Oomen, dochter van Wouter Oomen en Irma Houtepen
Overleden parochianen vanaf 27 januari 2016

H. Petrus ’t Hof

† 07-04-2016 Nelly van Otten- Moors, 87 jaar

† 11-05-2016 Daria van den Broek- Vervoort, 74 jaar

† 19-05-2016 Jan Biemans, 79 jaar


H. Petrus Bergeijk ’t Loo

† 28-05-2016 Anny Heintzberger- Pierrot


H. Martinus Luyksgestel

† 26-04-2016 Charles Koolen, 86 jaar


H. Gerardus Bergeijk-Weebosch

† 24-04-2016 Nel van Schaaijk- Wouters, 78 jaar


Thuiskomst

Je bént niet dood, de Heer heeft je groepen.

Bij Hem te wonen in zijn glanzend huis;

Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,

je hebt ze nu want je bent veilig thuis.

Je bént niet dood, je mag voor eeuwig leven,

je bent verlost van onvolkomenheid,

van pijn en van verdriet.

God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood, maar ach, we zullen je missen,

zoals een mens de meest geliefde mist.

De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen,

en wij geloven, God heeft zich niet vergist…..
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina