Particulier reglement slalom van oostendeDovnload 18.3 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte18.3 Kb.
PARTICULIER REGLEMENT

SLALOM VAN OOSTENDE

3 APRIL 2016

De Slalom van Oostende wordt ingericht door Autoclub Seagull vzw op 3 april 2016 en zal plaatsvinden te Oostende-Vuurtoren.
  1. PROGRAMMA.

TIMING


01.03.2016 Verschijning reglement en opening voorinschrijvingen

31.03.2016 19 uur afsluiting voorinschrijvingen03.04.2016 08.30u opening secretariaat en documentencontrole

08.45u opening technische controleDocumentencontrole : 08.30u tot 10.00u : Lokaal OMS Liefkemoresstraat Oostende-Vuurtoren 10.05u : sluiting administratieve controle

Technische controle : 08.45u tot 10.15u : Garage Heyrick, Victorialaan

10.20u : sluiting technische controle

09.30u tot 10.45u : verkenningen te voet

10.30u : uithangen van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”

11.00u : start eerste deelnemer voor de eerste reeks

Uitslagen : officiële uitslag ten laatste 1 uur na aankomst laatste deelnemer

Definitief officiële uitslag en einde klachtentermijn 30 min. na officiële uitslag

Prijsuitreiking ten laatste 2 uur na aankomst laatste deelnemer of ten laatste om 20.00u

Prijsuitreiking : restaurant ’t Valentientje, Zandvoordestraat 206, Oostende-Konterdam

Permanentie :

Voor de wedstrijd : AC Seagull vzw, Voorhavenlaan 51, 8400 Oostende. Tel/fax : 059/320.321

Tijdens de wedstrijd : Lokaal OMS, Liefkemoresstraat te Oostende-Vuurtoren. 059/32.24.42


  1. ORGANISATIE.

De Slalom van Oostende komt in aanmerking voor het VAS regionaal en diverse provinciale kampioenschappen 2016.
Art. 1.2 Inrichtende club :

AC Seagull vzw, Voorhavenlaan 51, 8400 Oostende. Tel/ fax : 059/320.321

e-mail : mrommelaere@skynet.be
Art. 1.3 Officials van de wedstrijd :

Wedstrijdleiding :

Wedstrijdleider Peremans Paul lic. 2016/027

Adj. Wedstrijdleider Rommelaere Michel lic. 2016/028

Secretaris Devos Ingrid lic. 2016/313

Hoofd veiligheid Tanghe Johny lic. 2016/029

Relatie deelnemers Rommelaere Michel lic. 2016/028Verantwoordelijken :

Tijdopname Deelkens Harry

Rekenbureel Degroote Georges

Poortcontroleurs Tanghe Johny

Medische dienst het Vlaamse Kruis

College van Sportcommissarissen VAS :

Voorzitter : Vanhullebusch Pascal lic. 136

Leden : Hindryckx Freddy lic. 113

De Vylder Dick lic. 132Technische commissarissen VAS :

Verantwoordelijke : Herman Oliviers lic. 217

Leden : Philippe Vande Casteele lic. 208

Kris Vanmoerbeke lic. 218C. BIJZONDERE BEPALINGEN.
Art. 2 Beschrijving/omschrijving.

De Slalom van Oostende wordt verreden te Oostende-Vuurtoren over een lengte van 1600 m. in één reeks. Er worden minimum 3 reeksen gereden.


Art. 3 Inschrijvingen.

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen op volgende adres :Ten laatste op 31 maart 2016 om 19u :

ROMMELAERE MICHEL, VOORHAVENLAAN 51, 8400 OOSTENDE

TEL&FAX : 059/32.03.21. E-mail : mrommelaere@skynet.be
Art. 4 Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering.

a.Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 30,00€ per piloot. Deelnemers aan de Promotie-Challenge betalen 25,00€. In dit inschrijvingrecht zijn alle bescheiden zoals startnummers, ….. inbegrepen. Iedere deelnemer is verplicht dit bedrag, ENKEL IN CONTANT EN GEPAST GELD, te voldoen aan de inschrijvingstafel. Men dient zich ten laatste 3 dagen voor de wedstrijd vooraf in te schrijven, zoniet betaalt men bij de inrichter een supplement van 10€. Op de dag van de proef inschrijven tot 09.30 uur is mogelijk mits betaling van 10€ supplement.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een VAS of ASAF vergunning. Er kan een dagvergunning aangevraagd worden bij de sportcommissarissen (30,00€) – gelieve hiervoor een medisch attest huisarts mee te brengen.

b. De dienstdoende sportcommissaris zal aan iedere deelnemer na afhandeling van de volledige administratieve controle een starttoelating afleveren.

c. Verzekering : verzekeringsmaatschappij : AXA Industries nv – polisnummer 700.558.685.
Art. 10 Tijden en tussenstanden – Officieel uithangbord.

Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen op het secretariaat.

Het officieel uithangbord bevindt zich in de nabijheid van de start.
Art. 16 Eindnazicht.

Eventuele eindnazichten gaan door : Garage Heyrinck, Viclorialaan.


Art. 18 Prijzen en bekers.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens timing in restaurant ’t Valentientje, Zandvoordestraat 206 te Oostende.

Bekers : eerste drie algemeen, eerste drie dames, eerste drie per klasse, eerste renstal, eerste drie promo en eerste drie Seagull piloten. Voor de eerste drie ASAF piloten en overigen is een aandenken voorzien.
Art. 20 Varia.

Dit particulier reglement is gebaseerd op het standaardreglement slalom 2016. Voor het volledige sport-, technisch en standaardreglement, zie VAS sportreglementen en officiële mededelingen 2016.


Particulier reglement goedgekeurd op 04.02.2016 onder het nummer B.W.2016.008.0402 door

Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : 2.

BIJLAGE 1: aan het particulier reglement “Slalom van Oostende”, op 3 april 2016

goedgekeurd onder het nummer B.W.2016.008.0402.

Starttoelating en verzekering.

De dienstdoende sportcommissaris zal aan elke deelnemer de starttoelating pas afleveren nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de federatie (VAS vzw.) zijn vereffend :VAS PROMO

- verzekeringspremie 11,00€ 11,00€

- deelnamerecht aan de federatie 5,00€ _____

- totaal starttoelating te betalen 16,00€ 11,00€


Deze som is CONTANT en in GEPAST geld te betalen bij de documentencontrole aan de aangestelde sportcommissaris. Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de dienstdoende sportcommissaris als mandataris van de verzekeringsmaatschappij, via de makelaar, en voor het innen van de bijdragen aan VAS vzw als gemandateerde van de federatie.

Verzekeringsmaatschappij : AXA INDUSTRIES N.V., polisnummer 700.558.685.

Inschrijven is mogelijk op de dag van de wedstrijd tot 09.30 uur.

Bijlage 1 goedgekeurd door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie op 04.02.2016.


___________________________________________________________________________
31 mars 2016 : fermeture des pré-inscriptions

3 avril 2016 : 08.30 inscriptions chez OMS, Liefkemoresstraat Oostende-Vuurtoren

Vérifications administratives, local OMS, de 08u30 à 10u00

Vérifications techniques, Garage Heyrick,Victorialaan de 08u45 à 10u15

Premier départ à 11u00

Reconnaissance du parcours à pied entre 09u30 ét 10u45

Nombre de manches à effectuer : 3 ou 4

La demande d’engagement dumont complétée devra parvenir chez : ROMMELAERE MICHEL, Voorhavenlaan 51, 8400 OOSTENDE. Tel&fax : 059/320.321 ou e-mail : mrommelaere@skynet.be

Frais d’inscription à l’organisateur : 30,00€ ou 25,00€ pour Promo

Frais d’inscription au commissaire sportive VAS : 16,00€ ou 11,00€ pour Promo

S’INSCRIRE JUSQUE 3 JOURS D’AVANCE OBLIGATOIRE, APRES 10€ SURPLUS

Il est possible de s’inscrire le jour de l’épreuve jusque 09h30, mais on paie 10€ supplement a l’organisateur.

Voitures div. 4 sont permises sauf karts et kartcross.

Pilotes doivent avoir 18 ans le jour de l’épreuve, un permis de conduite (pas provisoire), et licence VAS ou ASAF. Pilotes sans licence doivent se munir avec un attestation medicale d’aptitude chez les commissaires sportifs VAS pour une licence de jour (30,00€).

Bache impermeable obligatoire

Slalom comptant pour le championnat VAS

Remise des prix : Restaurant ‘t Vitamientje, Zandvoordestraat, Oostende-Konterdam

Coups ou trophées pour : 3 premiers classement general, 3 premieres dames, 3 premiers par classe, 3 premiers pilotes ASAF, 3 premiers Promo ét premiere écurie. Souvenir pour les autres pilotes présent au remise des prix.

En cas de litige, le texte flamand fera foi.

Assurance : AXA Industries NV., nr. Polis 700.558.685.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina