pascal smet vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en brussel antwoordDovnload 16.21 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte16.21 Kb.
pascal smet

vlaams minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en brussel

antwoord

op vraag nr. 358 van 26  

van paul delva
Het project Stoemp! - georganiseerd door vzw Poppunt - vond voor de eerste keer plaats van 15 september tot en met 30 november 2009. In die tien weken vonden dertig concerten plaats in tien authentieke Brusselse cafés: Dada, Dolle Mol, El Rincon de Espana, Het Goudblommeke in Papier, Het Warm Water, Kafka, Merlo, Monk, Roskam en Walvis. De tweede editie vindt dit jaar plaats met vijftien gratis concerten in het voorjaar en vijftien in het najaar. Het project wil kwalitatieve speel- en doorgroeikansen voor jong muzikaal talent creëren. Het project speelt ook in op de beeldvorming over Brussel en de rol van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen (als een gezellige en leefbare stad). Het project is netwerkverstevigend en hoofdstedelijk.
1. Het project past binnen het impulsbeleid voorzien binnen de subsidielijn “Vlaamse projecten voor Brussel”. Impulssubsidies zijn bedoeld om projecten met een experimenteel of vernieuwend karakter tijdelijk te ondersteunen. Beloftevolle initiatieven met een hoofdstedelijke uitstraling kunnen worden gesubsidieerd, zodat ze de mogelijkheid krijgen hun levensvatbaarheid te bewijzen in afwachting van een solide structurele financieringsbasis. Op die wijze kunnen waardevolle jonge initiatieven in Brussel vaste voet aan de grond krijgen. Die projecten hoeven niet per se al na één jaar op eigen vleugels te vliegen. Een geleidelijke en begeleide subsidieafbouw is mogelijk. Voor de eerste editie van Stoemp! ontving vzw Poppunt een subsidie van 80.750 euro; voor de tweede editie een subsidie van 67.500 euro. Beide subsidies werden verleend via b.a. 33.03 van het begrotingsprogramma AG. Voor de editie 2011 kan mogelijk een derde en laatste impuls-subsidie vanuit deze subsidielijn worden verleend. Vanaf 2012 zou Stoemp! moeten worden opgenomen binnen de reguliere werking van vzw Poppunt (beleidsplan 2012-2016).
2. Het totale subsidiebedrag voor de editie 2010 bedraagt 67.500 euro. Ongeveer de helft van dat budget is voorbestemd voor de loonkost van de projectmedewerker. Ongeveer 30% dient om de gages van artiesten en de kosten van het licht en geluid te betalen. De resterende 20% gaat naar de promotie van de caféconcerten. De deelnemende cafés ontvangen geen geld, integendeel. Elk café betaalt een forfaitaire tussenkomst van 150 euro per concert. De gages van de artiesten schomme-len voor de bekendere bands tussen 600 en 1000 euro, voor de minder bekende bands tussen 150 en 250 euro.

Vzw Poppunt wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd om dit project te ontwikkelen en realiseren. Het is dus de vzw die de afspraken met de artiesten en cafés maakt. De wijze waarop vzw Poppunt de uit te voeren prestatie organiseert, is zijn verantwoordelijkheid.

De promotie voor Stoemp! wordt op zeer uiteenlopende wijze gevoerd:

- Affiches (verspreid in Brussel en centrumsteden Gent, Antwerpen, Mechelen…);

- Advertenties in RifRaf (een populair muziekmagazine dat wordt verspreid in heel Vlaanderen) en in Brussel Deze Week;

- Bierkaartjes in de deelnemende cafés;

- Flyers voor de concertreeks worden uitgedeeld op evenementen in Brussel en centrumsteden Gent, Antwerpen, Mechelen… en verspreid via RifRaf (in muziekwinkels, muziekcentra…);

- Programmaboekjes worden gedurende de concertreeks uitgedeeld op evenementen in Brussel en centrumsteden Gent, Antwerpen, Mechelen…;

- Een website die dagelijks geüpdatet wordt (www.stoemplive.be) en een facebookgroep;

- Spots, interviews en liveverslaggeving op fmbrussel;

- Spots en reportages op tvbrussel;

- Soirée Stoemp!: een contingent VIP tickets die via de mediapartners worden weggegeven en recht geven op een maaltijd (stoemp) + concert;

- Een media-actie met de groep Dandyliar (winnaar van de Frappant Pop-wedstrijd) die op één dag op vijf Brusselse locaties optrad: het Centraal Station, de VUB campus, het Vlaams Parlement, fmbrussel en café Monk.

De communicatie wordt niet alleen in Brussel gevoerd, maar ook erbuiten. Het project is er immers ook op gericht om de uitstraling van Brussel te vergroten.


3. Bij de start van de eerste editie van Stoemp! werd een lijst opgesteld met de voornaamste cafés in de Brusselse binnenstad. Uit die lange lijst werden uiteindelijk tien cafés geselecteerd. Eerst werd de lijst van alle cafés voorgelegd aan mensen die Brussel goed kennen. Zij pikten de cafés eruit die ook een sociaal-culturele functie opnemen, een geschiedenis meedragen, interesse in livemuziek tonen en Nederlandsvriendelijk zijn. Vervolgens werd bij elk van de cafés ter plaatse samen met de cafébaas de interesse afgetoetst en onderzocht of liveoptredens wel mogelijk zijn. Die laatste selectie leverde de uiteindelijke keuze van de tien cafés op. Na de eerste editie werden de cafés geëvalueerd (in overleg met de cafés zelf). Dada en El Rincon de Espana werden vervangen door de cafés Le Coq en Bonnefooi, die dit jaar in het project stappen.

Er is dus géén expliciete oproep naar cafés geweest en er moesten bijgevolg geen aanvragen geweigerd worden.


4. Op vraag van de cafébazen maakt Poppunt een longlist van mogelijke bands en artiesten op. Die lijst telt ongeveer 50 bands en vormt een mengeling van jonge, opkomende bands en oudere, bekendere namen. In de programmatie komen beide categorieën aan bod. In overleg met het café wordt besproken wat mogelijk is, zowel praktisch als inhoudelijk.

Poppunt stelt de lijst samen op basis van jarenlang opgebouwde knowhow: een stevig netwerk in de muzieksector, provinciale popconcours en andere muziekwedstrijden en de samenwerking met Radio 1 en Studio Brussel. Op Het Groot Geweld, de muziekwedstrijd tijdens de Gulden Ont-sporing, verkiest een Stoemp!-jury van cafébazen ook een band die opgenomen wordt in het café-concertencircuit.


5. Het project wordt geëvalueerd op basis van vijf parameters:

- Publieksopkomst: bij elk concert wordt bijgehouden hoeveel mensen er aanwezig zijn. Aange-zien er bij een café continu mensen binnen en buiten wandelen, is een exacte telling quasi onmogelijk.

- Artistieke kwaliteit: bij elk concert is de organisator zelf ter plaatse om te beoordelen of het concert op artistiek vlak voldoende kwaliteit bezit. Hier wordt in het oog gehouden of de band een degelijke liveset kan brengen, of de kwaliteit van het geluid kwalitatief genoeg is en of het publiek het concert begeesterend vindt.

- Reactie band: Na het concert wordt een evaluatie met de band gemaakt. Hoe hebben zij het concert ervaren? Was het geluid op het podium van voldoende kwaliteit? Wat vonden zij van het publiek?

- Reactie cafébaas: Na het concert wordt een evaluatie met de cafébaas gemaakt. Wat vond hij van het concert en het geluid. Wat vond hij van het publiek?

- Reactie partners: De samenwerking met de mediapartners wordt jaarlijks geëvalueerd.


De eerste editie van Stoemp! heeft op een meer dan behoorlijke wijze de vooropgestelde doel-stellingen waargemaakt. Er werden snel tien authentieke en gemotiveerde cafés gevonden die wilden meewerken. Met een relatief klein budget werden grotere namen (Yevgueni, Jaune Toujours, Roland) gestrikt die tegen een scherpe gage wilden optreden. De café-uitbaters zijn tevreden omdat zij groepen kunnen laten optreden in hun café die anders onhaalbaar zijn. De samenwerking met de Vlaams-Brusselse mediapartners verliep vlot. FM brussel bracht twee concerten volledig live en kondigde elk concert in het middagprogramma Panache aan. Ook tvbrussel maakte twee volwaardige reportages. De concerten konden allen in goede technische omstandigheden plaatsvinden. In ieder café werden verschillende genres verkend (Nederlands-talige muziek, experiment, blues, rock, country, soul, singersongwriter…). Omdat de program-matie op het karakter van het café werd afgestemd, droegen de avonden de juiste sfeer. Ook de publieksopkomst was bevredigend met een groot aandeel aan studenten. Op basis van die evaluatie werd een tweede impulssubsidie verleend.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina