Pedagogisch Werkplan kc klimop inhoudsopgaveDovnload 169.88 Kb.
Pagina1/3
Datum23.07.2016
Grootte169.88 Kb.
  1   2   3
Pedagogisch Werkplan
KC klimop


INHOUDSOPGAVE


 1. Voorwoord

 2. Praktische informatie

 3. Doorgaande ontwikkelingslijn 0-13

 4. Visie op uw kind en ontwikkeling bij Kanteel

 5. Pedagogische doelen

 6. KC Klimop in praktijk

 7. Pedagogisch medewerkers

 8. Volgen en observeren

 9. Ouders

 10. Bijlage


1. Voorwoord


Beste ouder of verzorger,

Fijn dat u er voor gekozen heeft om uw kind bij kinderdagverblijf Klimop te brengen. U mag er van uitgaan dat uw kind bij ons in goede handen is. In dit Pedagogisch Werkplan leest u wat u en uw kind van ons mogen verwachten. Het gaat over de dagelijkse gang van zaken, onze pedagogische uitgangspunten en de activiteiten die wij samen met de kinderen zoal ondernemen.

We willen u graag middels dit pedagogisch werkplan een indruk geven van hoe wij werken binnen ons kinderdagverblijf zodat u straks met vertrouwen uw kind bij ons brengt. Dit pedagogisch werkplan is afgestemd op het pedagogisch beleidsplan van Kanteel.

De kwaliteit van een goede opvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren en zijn nieuwsgierig om de wereld te ontdekken. Hierbij is de hulp en samenwerking van ouders,en pedagogisch medewerkers van groot belang

Wij hopen dat uw kind en u een fijne tijd bij ons hebben. Mocht u nog vragen, tips of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag want wij willen graag voor uw kind zorgen en dat willen we goed en zorgvuldig doen, samen met u.

Graag verwijs ik u naar onze site: www.kanteel.nl en ook op
facebook site: http://www.facebook.com/kanteel en
twitter http://www.twitter.com/kanteel zijn wij te vinden.
U kunt ons ook mailen: kdvklimop@kanteel.nl

Veel leesplezier en wij heten u en uw kind van harte welkom op kdv Klimop.

Met vriendelijke groet,

Team Klimopframe3

Adresgegevens

Kanteel Kinderopvang

Postbus 334

5240 AH Rosmalen

T: 073-8507850

M: Info@kanteel.nl

www.kanteel.nl

Relatiebeheer
T: 073-8519999

M: relatiebeheer@kanteel.nl
Kinderdagverblijf Klimop Locatiemanager
Ven Meeuwenstraat 16 Helmy van Lier
5241 TE Rosmalen M: hvlier@kanteel.nl
T: 073-5217717
kdvklimop@kanteel.nl T: 06-36557102
 

Openingstijd kinderdagverblijf de Klimop

Maandag  t/m vrijdag 7.30-18.30 uur.

  1.  


Telefoonnummers groepen
De Spetters 073-5230158
De Lawaaipapegaaien    073-5230466                                  
  1. Halen en brengen


Klimop hanteert vaste breng- en haaltijden.
Gedurende deze tijden is er ruimte om informatie uit te wisselen en vragen te stellen aan de pedagogisch medewerksters.

Uw kind komt de hele dag - brengen tussen 7.30 uur en 9.00 uur.


                                            halen tussen 15.30 uur en 18.30 uur

Uw kind komt ’s morgens - brengen tussen 7.30 uur en 9.00 uur


halen tussen 12.30 uur en 13.00 uur

Uw kind komt ’s middags - brengen tussen 12.30 uur en 13.00 uur


                                          halen tussen 15.30 uur en 18.30 uur

Tip i.v.m. een goede en uitgebreide overdracht van uw kind, is het prettig als u uw kind rond 18.15 uur ophaalt.Stamgroep en samenvoegen
Zo noemen we de kinderdagverblijfgroep waar uw kind in geplaatst wordt. Op kinderdagverblijf Klimop heten deze groepen: de Spetters de Lawaaipapegaaien Aan deze groep is vaste groepsleiding gekoppeld. Door de overheid is vastgesteld wat de maximale bezetting van kinderen op een groep mag zijn in combinatie met het aantal pedagogisch medewerkers. Daar wijken wij niet van af en dat kan soms tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is om een extra dagdeel af te nemen omdat er dan teveel kinderen in de groep zitten ten opzichte van het aantal pedagogisch medewerksters.

Bij een lage bezetting voegen de groepen samen. Bij een totaal van 12 of minder kinderen alle groepen. Dit vindt momenteel standaard plaats op de woensdag en vrijdag. Hiermee vormt deze groep dan een verticale groep. Een verticale groep kenmerkt zich doordat alle leeftijden 10 weken tot 4 jaar bij elkaar in een groep spelen. Zo leren de kinderen omgaan met diverse leeftijden en behoeftes van andere kinderen. Voor de dreumesen biedt het een uitdaging door te kijken hoe de peuters zich ontwikkelen. Dit stimuleert hen in hun eigen pogingen in hun ontwikkeling. Het is een dynamische groep die meer op een gezinssituatie lijkt. Allebei de groepen op Klimop zijn verticale groepen

Kinderen die 3 jaar en ouder zijn kunnen tenminste 1 dagdeel per week met de vaste pedagogisch medewerkers van Klimop mee om schoolvoorbereidende activiteiten te ondernemen. Het gaat om schoolvoorbereidende en niet om taken te doen zoals op school. U kunt hierbij denken aan wat uitdagende knutselwerkjes, maar ook bewegingsactiviteiten, vrij spel en meer. Kinderen krijgen extra zelfstandigheid in deze groep en daarmee ook verantwoordelijkheid voor wat bij hen past.
In deze groep wordt er gewerkt met Puk. Puk is een pop die overal aan mee doet en hoort bij de methodiek Uk en Puk. Puk helpt de kinderen bij alles wat zij willen en geeft hen zelfvertrouwen.

Ruilen van dagen
We zijn blij u te kunnen melden dat dagen ruilen mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:


 • De aanvraag van ruilen moet in overleg gaan met de pedagogisch medewerker van desbetreffende groep waarop het kind geplaatst is.

 • De ruildag moet van te voren zijn aangevraagd (voordat  de eerste ruildag in gaat) bij de pedagogisch medewerker van de groep

 • De ruildag kan alleen worden toegekend indien de groepsgrootte het toelaat.

 • Ruilen mag 10 werkdagen vóór en 30 werkdagen na de ruildag.

 • Als een opvangdag op een feestdag valt is ruilen van deze dag niet mogelijk.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina