Periode 1: KennismakenDovnload 22.83 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte22.83 Kb.
Kennisportfolio

Door: Jasper Verweij

Leerlingnummer: 2062905

Klas: PBD1AV

Mentor: Inge van Laarhoven

Datum: 6-6-13


Periode 1: Kennismaken
Algemene (micro) economie
Het participanten en omgevingsmodel
Dit model geeft de omgeving van de organisatie weer. Belangrijke participanten zoals leveranciers en concurrentie staan in de binnenste cirkel want die staan dichter bij de organisatie. Daarbuiten staan de omgevingsfactoren die zowel invloed uitoefenen op de organisatie als op de participanten van de organisatie van buiten af.

Bedrijfseconomie


Van transactie naar journaalpost:

Bij deze theorie draait het erom transacties te verwerken in een journaalpost zodat je beter inzicht krijgt in wat er inkomt en wat er uitgaat. Dit doe je vooraf aan andere begrotingen en overzichten.


Communicatie.

Basis model communicatie:


Dit model geeft aan hoe een boodschap wordt gegeven en hoe het aankomt tussen 2 verschillende mensen. De zender zegt iets en stuurt dus een boodschap. Hij wil iets duidelijk maken. De ontvanger ontvangt deze boodschap en reageert daarop. Hij geeft feedback. Waarop de zender vervolgens terugkoppeling geeft.
Inleiding management

Het 7S-Model van McKinsey:

Het 7S-model bestaat uit 7 bollen met ieder een eigen kenmerk van een bepaalde organisatie. Het is belangrijk als bedrijf zijnde om deze 7 bollen goed in te delen om jou als organisatie onderscheidend te maken. De 7Sen zijn: significante waarde, structuur, systemen,stijl, staf, sleutelvaardigheden en strategie. Elke S kan worden ingedeeld in een harde en zachte S

Inleiding recht:

Dit is een kort model waarin wordt weergegeven wat voor soort besluiten er van welke instantie komen. En waar je deze dan vervolgens terug kunt vinden in het wetboek.
Periode 2: Managen
Bedrijfseconomie
Human Resource Management

Dit is het basis model van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Dit is een schematisch weergegeven proces van werving van een nieuwe werknemer naar de doorstroom van huidige werknemers naar een hogere positie en de uitstroom van ontslagen werknemers.


Marketing.

Dit is het zogenaamde ui-model van marketing. Het geeft verschillende productniveau's weer in 3 verschillende lagen. Laag 1 is de kern waarom wil iemand een bepaald product? Welk probleem lost het product op? Dan komt het werkelijke product en ten slotte de bijkomende service zoals de installatie ervan.

Inleiding management 2:

Het ui model van Hofstede geeft aan waar het bolletje shared values uit is opgebouwd uit het 7S-model van McKinsey. Shared values bevatten volgens Hofstede: waarde, rituelen, helden en symbolen. Een voorbeeld van een ritueel binnen een bedrijf is bijvoorbeeld de vrijdag avond borrel en een voorbeeld van helden kan bijvoorbeeld de oprichter van het bedrijf zijn.

Overeenkomst & Rechtspersonenrecht

Dit is een schematische weergave van wanprestatie. Wanneer 1 van beide partijen de afspraken niet nakomt kun je hem of haar in gebreken stellen. Wanneer er dan nog geen compensatie komt levert de niet na komende partij een wanprestatie en komen ze in verzuim. Vervolgens kan er dan een schadevergoeding of verdere rechtsvervolging worden geeist.


Periode 3: Groeien
Algemene (macro) economie
De Lorenz-curve is een eenvoudig getekende weergave van hoeveel procent van de bevolking het totaal aantal procent van het inkomen verdiend. Bijvoorbeeld 50% van de beroepsbevolking verdiend 30% van het totale inkomen.

Bedrijfseconomie


Dit is een schematisch weergegeven model over de capaciteit die een bedrijf kan hebben. Als eerst hebben we de normale bezetting oftewel hoeveel maakt een bedrijf dagelijks. Dan de extra capaciteit die bedrijven over hebben naast hun dagelijk gebruik. Dat vormt samen de rationele capaciteit en ten slotte is alles wat daar buiten valt irrationele overcapaciteit. Dit leidt weer tot extra onnodige kosten.
Belastingrecht

Dit is het model dat wordt toegepast bij de verschillende boxen van belastingrecht. Box 1 bevat inkomsten uit loon of een onderneming. Maar ook andere werkzaamheden. In box 2 zitten onder meer de aandelen tot 5% of meer. En ten slotte box 3 waar men uitgaat van fictief rendement wordt hierin belast.

Human Resource Managment
Het OGI-Model is een model om goed competentiegericht te werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Een nieuwe werknemer moet passen bij de visie, missie en kernwaarden van het bedrijf. Daarnaast moet hij op groepsniveau passen bij het team en de verschillende afdelingen. Tenslotte heb je nog de nieuwe taken en bevoegdheden.

Management (Groeistrategieen)


Het groeimodel van Keuning.
Het groeimodel van Keuning geeft de verschillende fases en groeistadia aan waar een bedrijf zich in kan bevinden of kan doorgroeien. Van het pioniersbedrijf tot aan de volgroeide organisatie. Door verschillende nieuwe groeistrategieen kunnen deze bedrijven weer terug gaan in het model.

Periode 4: Innoveren
Bedrijfseconomie

In de vierde periode zijn verschillende begrotingen uitgebreid aan bod gekomen. Een van deze begrotingen was de resultatenbegroting.

Innovatie Theorie
Het business model Canvas bestaat uit 9 bouwstenen. Dit zijn: custumor segments, cotumer relationships, value propositions, channels, revenu streams, keypartners, key activities, key resources en de cost structure. Dit business model helpt bij het in kaart brengen van jouw bedrijf om dit vervolgens goed te kunnen innoveren.

Innovatie Praktijk


TrendCanvas
Dit model wordt gebruikt om het innovatieve idee in uit te werken. Hier komen de veranderingen in die de innovatie met zich meebrengt. Ook komt het kosten plaatje er in terug. Aan de hand van deze trendcanvas kun je daarna het business model canvas invullen.
Intellectueel eigendomsrecht

Dit zijn de 10 stappen die je moet doorlopen om de jurisprudentie goed te kunnen analyseren. Uit de theorie van het boek Bedrijf en recht van J. Keizer.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina