Periode 1 verslaving uitwerking lesopzetDovnload 62.85 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte62.85 Kb.
Periode 1 VERSLAVING
Uitwerking lesopzet

Les 1,2,3 Je krijgt drie lessen theorie taalvaardigheid. Alle aantekeningen komen in het Schrijfdossier. In de loop van het jaar wordt de theorie steeds verder aangevuld. De theorie heb je nodig voor de opdrachten die je in Havo 4 en Havo 5 krijgt. Werk dus heel zorgvuldig. Je gebruikt bij de opdracht het Informatieboek ‘Op Niveau’.


Je maakt een representatieve samenvatting waarin de onderstaande begrippen duidelijk naar voren komen.
Leesstrategieën: oriënterend lezen, globaal lezen, intensief lezen, kritisch lezen (1.3.1 p.12-13)

Tekstdoelen: informeren, uiteenzetten, overtuigen, beschouwen, activeren, amuseren; indeling zakelijke teksten: informatief - persuasief


(3.1 p.50)

Tekstsoorten: objectieve teksten - subjectieve teksten,

overzicht tekstdoelen en tekstsoorten: informerende teksten, uiteenzettende teksten, betogende teksten, beschouwende teksten, activerende teksten (3.2 t/m 3.10 p.51 t/m 61)

Tekstopbouw: alinea en kernzin/kerninformatie, onderwerp en hoofdgedachte, hoofdstructuur: inleiding, middenstuk, slot (4.1 t/m 4.3.1 p.74 t/m 81)

Samenvatten: soorten, eisen, voorwaarden, aanwijzingen, structuurschema (7.2 t/m 7.2.6 p.140 t/m 143)

Argumenteren: basisbegrippen: stelling, argument, redenering


(6.1 p.110 t/m 113)

Les 4,5,6 a. Lees de aangeboden artikelen intensief. Je markeert de

kerninformatie in de teksten.


  1. Je noteert van ieder artikel de schrijver, de titel en de bronvermelding.

  2. Hierna noteer je van ieder artikel minimaal zes woorden waarvan je de betekenis niet kent en je probeert uit de context een omschrijving te geven van het moeilijke woord. Als dit niet lukt, gebruik je een woordenboek.

  3. Je geeft van ieder artikel het onderwerp en de hoofdgedachte.

  4. Tot slot maak je van ieder artikel een korte samenvatting.
    Dit doe je door van de tekst eerst een structuurschema te maken, waarin je per alinea de kernzin/kerninformatie

    opneemt. Een voorbeeld van een structuurschema is bijgevoegd in bijlage 1. Als je het schema uitwerkt, dan heb je je samenvatting. Zowel het structuurschema als de samenvatting moeten worden ingeleverd. Voor de slotopdracht maak je gebruik van de samenvatting.


Les 7 De docent bespreekt het werk van les 4,5,6. Hij legt uit wat een stelling is en hoe je een goede stelling moet formuleren.

Formuleer per persoon n.a.v. de artikelen 3 stellingen. In een groepje van vier personen bespreek je vervolgens de stellingen en je formuleert argumenten voor en tegen de stellingen. De groep kiest drie stellingen; eenieder noteert de gekozen stellingen. Vermeld op een overzicht de gekozen stellingen, de verzamelde argumenten en de namen van de personen met wie je in het groepje hebt samengewerkt.

Les 8 Bij deze individuele opdracht schrijf je n.a.v. een van de drie stellingen een betoog (minimaal driehonderdvijftig woorden), waarbij je zowel argumenten voor als tegen de stelling naar voren brengt.


Ter voorbereiding daarvan stel je een schrijfplan op.

1. Neem het ‘schrijfplan betoog’ op de volgende bladzijde over en


vul het aan. Hou je aan dit schema!

Schrijfplan betoog


Onderwerp:


Vraagstelling:


Schrijfdoel: mening geven


Tekstsoort: betoog


Titel:


Alinea

Functie

Korte inhoud

1

Inleiding

(aanleiding tot schrijven, mijn stelling, mijn standpunt)


2

Eerste argument ter ondersteuning van mijn standpunt + uitwerking

3

Tweede argument ter ondersteuning van mijn standpunt + uitwerking


4

Derde argument ter ondersteuning van mijn standpunt + uitwerking

5

Argumenten tegen mijn standpunt + uitwerking


6

Weerlegging van argument(en) tegen mijn standpunt


7

Slot

(afweging argumenten/ conclusie/aanbeveling2. Zit de redenering logisch in elkaar? Zijn de argumenten goed uitgewerkt? Zijn alle argumenten overtuigend? Of zijn ze gemakkelijk te weerleggen? Wees kritisch en verwerk je aanpassingen in de definitieve versie van je schrijfplan.


3. Werk het schrijfplan uit tot een betoog van minimaal driehonderdvijftig woorden. Let bij je schrijfproduct op de vormkenmerken; dus er is een inleiding, kern en slot. Verdeel je tekst in goed uitgewerkte alinea’s. Formuleer in goede zinnen. Maak de zinnen niet te lang en hanteer de spellingsregels en de regels voor interpunctie. Na iedere alinea gebruik je een witregel. Onder het werk noteer je het aantal woorden.

De volgende documenten komen in je schrijfdossier:
1. de representatieve samenvatting en de aantekeningen van de begrippen (les 1,2,3)

2. per tekst de uitwerking van de opdrachten a t/m e; bij e zowel het structuurschema als de samenvatting (les 4,5,6)

3. overzicht van de geformuleerde stellingen, met argumenten voor en tegen de stelling (les 7)

4. het schrijfplan en het betoog (les 8)Bijlage 1:

Structuurschema

Auteur:


Titel:


Onderwerp:


Hoofdgedachte:


Tekstdoel:


Tekstsoort:


Alinea

Functie

Kernzin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
De eerste tekst ‘Europa’s grootste drinkers’ is te verkrijgen bij je docent.

Tweede tekst


Waarom de Tweede Kamer niet is opgewassen tegen de alcohollobby


Maarten Huygen .

Bier, daar ben ik helemaal voor. Regelmatig drink ik een paar glazen. Ook sta ik achter wijn en sterke drank. Het heerlijke drinken wordt verdedigd door een krachtige alcohollobby waar ik me deze week op heb georiënteerd. Lobbyen heeft nut. Er werken alleen al 300.000 mensen in de horeca en 11.000 in productie en verkoop. De horeca, de supermarkten, bier, wijn, gedistilleerd en de slijterijen hebben hun eigen vertegenwoordiging in Den Haag. Het Centraal Brouwerijkantoor, met VVD’er Hans Wiegel als voorzitter, heeft een statig pand aan een Amsterdamse gracht. De biermultinational Heineken is een reus die niet hard hoeft te praten om te worden gehoord. En dan zijn wij er nog, de elf miljoen drinkers. In tegenstelling tot matig roken is matig drinken nog gezond ook.


Als je de pleitbezorgers voor en tegen alcohol spreekt, krijg je de argumenten kant en klaar aangeleverd. Dat is handig. Ik ken geen onderzoek dat het zegt, maar mij lijkt dat voor de politiek matig lobbygebruik is aan te bevelen.

Helaas is de Kamer verslingerd aan de branche. De alcoholconsumptie daalt in Nederland, maar kinderen zijn steeds meer gaan drinken. Zij waren lange tijd de enige groeimarkt, aangeboord door zoete limonades met alcohol van Bacardi, die zelfs bierschuwe tienermeisjes over de streep hebben geholpen.

De kindsoldaten van de mixindustrie sneuvelen door coma. Ze blijven vaak verslaafd als jong volwassenen die nog meer geweld en vandalisme plegen. De groei van de kinderhersenen wordt verstoord door alcohol. Slempende kinderen moeten het de rest van hun leven met minder geestelijke vermogens doen. Dat de hersenen zich nog tot het twintigste jaar ontwikkelen, is pas sinds kort bekend. Niet dat de Kamer de consequenties trekt uit dit nationale gezondheidsprobleem.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn drie maatregelen effectief tegen het drinken door kinderen: verhoog de leeftijd, beperk de beschikbaarheid en verhoog de prijs. De ‘hoofdlijnenbrief alcoholbeleid’ van maar liefst drie ministers bevestigt de effectiviteit van deze stappen maar laat ze dan links liggen om over te gaan tot de favoriete stortplaats voor ongebruikte budgetten: voorlichting. Die heeft in het verleden ook niet geholpen. De ene campagne klinkt lolliger en machtelozer dan de andere, ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’, ‘de kater komt later’. Er is het Brabantse handhavingsproject ‘Laat je niet flessen’. Justitie heeft een ‘Vetverkeerdkrant’ op internet gezet. Maar de potsierlijke pogingen van volwassenen om jong te doen maken drinken juist spannender. De campagnes vallen in het niet bij de overvloedige reclame.

De alcoholbedrijven willen laten zien dat ze zichzelf kunnen reguleren door ook aan voorlichting te doen. De producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken hebben samen een Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, de Stiva, opgericht. De kantoorruimte van de Stiva is kleiner dan ik me had voorgesteld en ligt aan het Haagse Bos in een klassiek huis voor lobbygroepen zoals de Nederlandse Vrouwenraad, de thuiszorglobby of Kairos.

De vlotte Stiva-directeur, Ingrid van Engelshoven, haalt zoveel mogelijk partijen bij elkaar om voorlichting te geven en misbruik te bestrijden. Stiva is betrokken bij Bobacties, bij voorlichting over een verantwoorde hoeveelheid drank en ze doen ook aan voorlichting. „We kunnen in ieder geval zaken aanpakken waar we het over eens zijn”, zegt ze. En daar heeft ze gelijk in. Ze heeft er ook belang bij, want jonge drinkers bezorgen de branche een slecht imago, zegt ze. Maar meer dan ondersteunende voorlichting om misbruik te beperken kun je van bedrijven niet verwachten. Ze kunnen moeilijk maatregelen aanbevelen die hun dalende omzet verder verlagen. Daar is de markt niet voor maar de overheid.

Toch vertrouwt de overheid te veel op het zogenoemde zelfregulerende vermogen van het bedrijfsleven. De Stiva zit in een overleggroep van het ministerie van Volksgezondheid samen met de horeca, de drankproducenten en kennisinstellingen als het Trimbosinstituut. Daar is niets geheimzinnigs aan. „Je kunt dingen op elkaar afstemmen”, zegt Victor Eberhardt van het Trimbosinstituut, „maar we doen niet aan rechtstreekse samenwerking”. Helaas heeft een brief van het Trimbosinstituut, de GGD en het GGZ en andere instellingen om de enige maatregelen te nemen die helpen, niets uitgehaald. In overleg met de branche zijn de beleidsvoornemens van de ministers afgezwakt. Bij het Kamerdebat over alcoholmisbruik eind december gingen de meningen alle kanten uit. Een week later herinnerde het beschonken nieuwjaarsgeweld aan de gevolgen van de politieke passiviteit.

De maatregelen zijn slap. Reclame voor alcohol mag voortaan alleen na negenen, alsof alle tieners dan al naar bed zijn. De accijnsverhoging blijft beperkt tot een paar cent volgend jaar voor een flesje bier. Tegen alleenverkoop door slijterijen komen de supermarkten in opstand. Het allereenvoudigst is verhoging van de minimumleeftijd tot achttien jaar. Een dergelijke stap maakt ouders duidelijk dat drank slecht is voor kinderen. Ondanks alle voorlichting weten veel ouders dat niet. Een minimumleeftijd van achttien is duidelijker dan zestien. Middelbare scholen hoeven bij schoolfeestjes geen onderscheid meer te maken tussen leerlingen die wel en die niet drinken. Maar achtereenvolgende ministers van Volksgezondheid die de minimumleeftijd wilden verhogen, zijn er niet in geslaagd om de Kamer te overtuigen.

De alcoholindustrie kan de lasten afwentelen op de zwaksten. Het vergunningstelsel voor drankverstrekking wordt nu vereenvoudigd en gemeenten en Justitie moeten jagen op drinkende kinderen. Maar wat moet de politie met jongens en meisjes op het bureau die een keer stiekem hebben meegedronken uit een fles rum? Het kwaad is dan al geschied. Als er ook maar één café met drinkende kinderen of één supermarkt die drank aan kinderen verkoopt wordt gesloten, zullen andere bedrijven rigoureus gaan controleren. Het scheelt de politie een hoop werk. Zelfregulering werkt alleen als de branche keihard wordt gedwongen.

Uit : NRC Handelsblad, 19-1-2008

Derde tekst


Bron: http://www.politie.nl/Twente/projecten/projecthappyfris.asp

Project Happy Fris?!


In de media verschijnen steeds vaker berichten over overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Wat wordt er nu in Twente aan alcoholmisbruik onder jongeren gedaan? In februari van dit jaar startte het vierjarige Twentse project ‘Happy Fris?!’. In dit regionale project werken alle betrokken partijen samen om het probleem aan te pakken. Het doel is dat kinderen onder de 12 jaar de helft minder gaan drinken en dat het alcoholgebruik van jongeren tussen de 12 en 15 jaar met een kwart daalt.

Schadelijk
Jongeren drinken te veel, te vroeg en te vaak. Kinderen komen vaak al jong in aanraking met alcohol. Door vrienden, uitgaan en reclame, maar ook door familie, in sportkantines en thuis. Uit onderzoek van de GGD regio Twente in 2004 blijkt dat in Twente bijna driekwart van de jongeren wel eens alcohol drinkt. Aan drankgebruik op jonge leeftijd kleven grote risico's. De hersenontwikkeling kan worden verstoord en er bestaat kans op geheugenproblemen en alcoholverslaving. Ook op het gebied van veiligheid zijn er negatieve gevolgen te verwachten. Agressief gedrag, vandalisme, verkeersongevallen en onveilige seks zijn daar voorbeelden van.Happy Fris
De stuurgroep Jeugd en Alcohol Twente is een samenwerkingsverband dat deze negatieve ontwikkeling wil stoppen. Om het alcoholprobleem onder jeugd goed aan te pakken heeft deze stuurgroep het project ‘Happy Fris?!’ gestart. Bij dit project zijn niet alleen de gemeenten, het Openbaar Ministerie, Politie Twente, de Voedsel en Waren Autoriteit, GGD regio Twente en Tactus betrokken. Ook vertegenwoordigers van onderwijs, horeca, sportverenigingen en winkeliers spelen een rol in het project. Daarnaast zijn ook ouders en de jongeren zelf belangrijke partijen.

Het project bestaat uit drie onderdelen: preventie, regelgeving en handhaving. Het gaat bij de maatregelen van ‘Happy Fris?!’ niet alleen om betere regelgeving of handhaving van deze regels. Het voorkomen dat jongeren beginnen met drinken speelt ook een belangrijke rol. Om deze trend te veranderen is de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij dit probleem essentieel. Het regionale karakter van ‘Happy Fris?!’ zorgt ervoor dat het probleem niet tussen gemeenten verschuift, maar dat de maatregelen die bedacht worden op elkaar aansluiten. Lokale acties blijven wel mogelijk, zolang ze binnen het project passen. Een voorbeeld hiervan is ‘Hep ie fris?!’, dat is toegespitst op de gemeente Dinkelland. De kracht zit in een regionale aanpak, waarbij iedere partner zijn steentje bijdraagt.Maatregelen
Een van de maatregelen uit de koker van ‘Happy Fris?!’ is ‘Meer dan een Biertje’. In deze aanpak sporen jeugdagenten jongeren op die vanwege alcohol probleemgedrag vertonen. De politie nodigt de ouders en het kind uit voor een gesprek op het politiebureau. Ook hulpverlening heeft daarbij een rol. Zowel de jongere als de opvoeders worden dus door de politie aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast loopt in Enschede een pilot, waarbij jongeren onder de 16 die dronken op straat lopen, worden aangehouden. Ze mogen kiezen: òf een boete òf samen met hun ouders een cursus volgen bij Tactus. Rond de zomer zal deze pilot in heel Twente van start gaan. 

Congres in Amerika
Afgelopen januari reisde een delegatie Nederlanders naar het Amerikaanse San Diego, om deel te nemen aan een congres over alcoholbeleid. Daarbij waren ook vier leden van de Twentse stuurgroep, onder wie Adjunct Districtschef Zuid-Twente, José Rooijers. Tijdens het congres kregen zij een beeld van de manier waarop de Amerikanen omgaan met het thema jeugd en alcohol.

Beide landen zijn het erover eens dat alcoholgebruik op jonge leeftijd schadelijk is. De manier waarop de twee landen het probleem aanpakken verschilt nogal van elkaar. Ondanks dit grote verschil heeft de delegatie kunnen leren van de Amerikaanse aanpak. José licht toe: “De politie kan de maatschappij veel bewuster maken van de consequenties van alcohol voor jeugd. Je zou je bijvoorbeeld best publiekelijk kunnen afvragen waarom ouders enerzijds een 30-kilometerzone eisen voor de veiligheid van hun kind en vervolgens geen verantwoordelijkheid nemen wanneer hun kind veel drinkt. In Amerika wordt dit veel meer gedaan.” José gaat verder: “Andere leerpunten waren het belang van vrijwilligers en het idee dat je dingen echt kunt veranderen als je er maar echt in gelooft.”

De ervaringen van deze reis hebben zeker directe invloed op het project ‘Happy Fris?!’. “Naar aanleiding van het congres is het idee ontstaan om ouders bij voorlichtingen over alcohol op middelbare scholen te betrekken”, vertelt José. Daarnaast hebben de ervaringen geleid tot een samenwerkingsverband tussen de regio Twente, de Universiteit Twente, de Stichting Veiligheidsregio Eindhoven en de stichting STAP. Met een delegatie van de Tweede Kamer zoeken zij naar een manier om ‘Happy Fris?!’ in Nederland meer verspreid te krijgen en het thema alcohol en jeugd nog meer op de politieke agenda te krijgen.

Laatst gewijzigd 04-06-2008 16:48 |  © Regio Twente |  Privacy |

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina