Persbericht – 16/10/07 de levensverzekeringstrofeeëN 2007Dovnload 35.99 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte35.99 Kb.PERSBERICHT – 16/10/07

DE LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2007STRIKT VERTROUWELIJKE INFORMATIE TOT WOENSDAG 17/10/07 – 20U00
Op 17 oktober vond de achtste editie plaats van de Levensverzekeringsawards: 11 verzekeraars werden bekroond in verschillende categorieën voor hun rendabiliteit, hun verzekeringskarakteristieken, hun communicatie en hun innovatie.
Op 17 oktober kwamen de verzekeraars, in Brussel, samen in aanwezigheid van Didier Reynders, Vice-eerste minister en minister van financiën, voor de uitreiking van de Levensverzekeringsawards. Meer dan 300 personen waren aanwezig op ‘de jaarlijkse afspraak’ waar de beste levensverzekeringsproducten werden bekroond.

De jury beslist …

De Levensverzekeringsawards die sinds acht jaar worden georganiseerd kunnen prat gaan op de steun van Assuralia, en partners uit de sector – zoals Brocom (die de makelaars vertegenwoordigt) PricewaterhouseCoopers, die beide een actieve rol spelen in de jury, CSC en Axis .


Deze jury bestond dit jaar uit de volgende personen :


  • de Heer Piere Devolder, Professor KUL, Voorzitter van de jury

  • Mevrouw Anne-Marie Bouss, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers

  • de Heer Patrick Cauwert, Algemeen Secretaris, Feprabel

  • de Heer Paul Baekeland, Voorzitter van de Commissie "Leven" van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF)

  • de Heer Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd Bestuurder Decavi

  • de Heer Gérard Vandenbosch, Directeur, Watson Wyatt

  • de Heer René Van Gompel, Ere Directeur Assuralia

De jury nam beslissingen op basis van de weerhouden criteria, namelijk de rendabiliteit, de technische verzekeringskenmerken van het product en de communicatie, met andere woorden de manier waarop de verzekeraar over het betrokken product communiceert.


De weging die het reglement inhield stond toe dat een verzekeraar, die op basis van de voorbeelden van gevraagde return niet de beste rendabiliteit had, zich toch nog kon inhalen via de twee andere criteria.
De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) werden door Morningstar gevalideerd.
De criteria

We bekijken de gehanteerde criteria even in detail.


- Rendabiliteit: de jury hield rekening met de volgenden punten: de behaalde return (of de tarieven die door de verzekeraars worden vermeld in de categorieën in verband met de overlijdensdekkingen) voor de drie beleggingshorizonten die in de verschillende voorbeelden gevraagd werden (over 1, 3 en 5 jaar voor de producten van Tak 23), de instap- en beheerskosten en de kosten en boetes, die ook toelaten om de liquiditeit van het product te bestuderen. De jury hield rekening met de uitstapkosten voor de bestudeerde formule, met de toegepaste transferkosten (bij Tak 23 bijvoorbeeld om van het ene fonds naar het andere over te stappen) en eventuele forfaits en financiële boetes (gekoppeld aan de evolutie van de rentevoeten).
Ook met de langdurigheid van de voorgestelde contractuele voorwaarden werd rekening gehouden, meer bepaald met de evolutie van de rentewaarborg en de strategie die wordt toegepast betreffende winstdeelname (dit laatste criterium geld niet voor de categorieën verbonden met Tak 23).
Voor de formules met gewaarborgde rente werd er ook rekening gehouden met de duur van de cashflows van de activa en de passiva.
- Kenmerken van de verzekering: de volgende criteria werden in aanmerking genomen:

* De bijkomende financiële waarborgen: voor ‘Tak 23’. Er wordt rekening gehouden met eventuele ‘kliks’ of nog een kapitaalgarantie.

* De bijkomende dekkingen: bijkomende verzekering die het risico van invaliditeit en ongevallen dekt.

* De financieringswijze van het contract: wordt er in het contract een eenmalige premie voorzien of heeft de verzekerde de mogelijkheid om regelmatige stortingen te doen?


- Communicatie:

* De kwaliteit van de informatie (op vlak van juistheid, gepastheid en duidelijkheid) die meegedeeld wordt bij de ondertekening van het contract.

* De kwaliteit van de informatie die gegeven wordt in de loop van het contract (op basis van dezelfde criteria).

* De kwaliteit van de informatie verstrekt aan de leden van de jury (op basis van dezelfde criteria).


Natuurlijk werd een systeem van weging toegepast: iedere categorie en subcategorie van criteria kreeg een verschillende weging.

Bekroonde categorieën

De awards werden in de volgende categorieën toegekend:


1) De verzekering Universal Life: deze verzekering legt de klemtoon op het pensioen en biedt een gewaarborgde rente die alleen geldt voor de reeds gestorte premies en niet voor degene die nog moeten worden gestort. De gewaarborgde rente kan dus tijdens de duur van het contract variëren.

2) Kapitalisatieproduct (Tak 26) gekenmerkt door een gewaarborgde rente vanaf de ondertekening en geen overlijdensdekking.

3) Renteformule.

4) De overlijdensverzekering: de verzekeraar stort een overlijdenskapitaal bij het overlijden van de verzekerde.

5) De levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen (‘Tak 23’ genoemd, zonder gewaarborgd rendement). Gemengde fondsen (van het type high risk, medium risk, low risk), sectorale fondsen en van het type Life Style werden geanalyseerd.

7) Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): speciale formule voor zelfstandigen.

7) Groepsverzekering voor kleine ondernemingen.

8) De vindingrijkheid van de verzekeraars: een award voor innovatie in levensverzekering werd toegekend.

9) De ‘beste reclamecampagne’.

10) De award van de makelaar: op basis van een opiniepeiling bij de Belgische makelaars die lid zijn van Feprabel (in het Franstalige landsdeel) en de FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (in het Nederlandstalige landsdeel).


Voor iedere categorie werd een Belgische verzekeraar bekroond. De wedstrijd stond nochtans open voor verzekeraars die in België actief zijn in het kader van de vrije dienstverlening (VDV). Die term slaat op de buitenlandse verzekeraars die verzekeringsformules aanbieden op Belgische bodem.
Voor sommige categorieën werd een award toegekend aan een Belgische en aan een buitenlandse verzekeraar. De verzekeraar die opereert in het kader van de vrije dienstverlening werd bekroond, indien hij even goed of beter was dan de Belgische verzekeraar die als winnaar uit de bus kwam.
De laureaten

We vermelden per categorie, de genomineerden en de weerhouden winnaar(s) in het vet.

Voor de categorieën ‘Tak 23’ vermelden we voor de genomineerden de weerhouden fondsen; bij de winnaars vermelden we eveneens de naam van het gamma waartoe het winnende fonds behoort.
Voor de categorie Sectoraal fonds werden twee winnaars weerhouden: een Belgische verzekeraar en een verzekeraar die opereert volgens de vrije dienstverlening (VDV).


Formules met vrije stortingen en afhalingen, type Universal Life


- Formule met gewaarborgde rentevoet hoger dan 0,50%
Genomineerden : AFER Europe (Rekening met vrije stortingen en opvragingen), Dexia Insurance Belgium - DVV-(Atlantica Invest), Ethias (FIRST Rekening), Generali Belgium (Crescendo di Generali), Vivium (Safe Plus)
Laureaat : Ethias (FIRST Rekening)

Naast het uitstekende rendement op basis van de vijf voorbije jaren, merken we ook de huidige gewaarborgde rentevoet van 3,60% op (een van de hoogste op de markt) en de afwezigheid van instap- en uitstapkosten (deze laatste onder bepaalde voorwaarden).

- Formule met gewaarborgde rentevoet aan 0% (of 0,50 %)Genomineerden : Fidea (Flexirekening Plus), Fortis Insurance Belgium - Fortis AG (Top Rendement Invest), Generali Belgium (Crescendo Dynamico)
Laureaat : Generali Belgium (Crescendo Dynamico)

Naast de uitstekende verzekeringskenmerken is er ook het rendement van 2006, dat op 6,75% uitkomt!

Kapitalisatieproduct (Tak 26) 
Genomineerden : Belstar (Futura Kapitalisatiebon), FEDERALE Verzekering (Nova Deposit), Generali Belgium (Ventisei di Generali)
Laureaat : Generali Belgium (Ventisei di Generali)

Generali Belgium biedt een compleet gamma voor ondernemingen en particulieren. Ventisei di Generali, dat voor particulieren bestemd is, kende in 2006 een rendement van 4,25%. We merken ook op dat opvragingen onder bepaalde omstandigheden gratis zijn en dat men ze kan plannen.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Genomineerden : Axa Belgium (Stars for Life), Belstar (Fortuna VAPZ), Fortis Insurance Belgium - Fortis AG (VAPZ), Generali Belgium (Self Life)


Laureaat : Axa Belgium (Stars for Life)

Stars for Life is bestemd voor alle zelfstandigen (al dan niet met vennootschap). Het gaat om een geheel van geïntegreerde oplossingen waarmee een globale benadering van een extralegaal pensioen voor zelfstandigen mogelijk is (gewaarborgde rentevoet, Tak 23, fiscale en patrimoniale optimalisatie, overlijdens- en invaliditeitsdekking, goedkoop overlijdenstarief, enz.).

Groepsverzekering voor kleine ondernemingen

Genomineerden : FEDERALE Verzekering (F-Manager), Vivium - ex-ING Insurance - (Top-Team Plan)
Laureaat : FEDERALE Verzekering (F-Manager)

Het gaat om een flexibele groepsverzekering voor zelfstandigen, met een lage kostenstructuur en een hoog rendement, dankzij de hoge winstdeelname.

Renteformule

Laureaat : Dexia Insurance Belgium (Safe Invest Rent by Dexia)Safe Invest Rent by Dexia is een levensverzekering die twee troeven verenigt: enerzijds een zekere investering (rendement + verzekerd kapitaal) en anderzijds de storting van een bijkomend periodiek inkomen gedurende acht jaar. De verzekering wordt afgesloten voor een vastgestelde periode van acht jaar en één dag. Het product geniet van de voordelige fiscaliteit op het vlak van de lijfrente en de levensverzekering.

Tak 23: Fonds low risk
Genomineerden : Belstar (Isis Global Assets Equity Low), Fortis Insurance Belgium - Fortis AG (Top Profit Planet Euro), Generali Belgium (Euro Bonds)
Laureaat : Fortis Insurance Belgium - Fortis AG (Top Profit Planet Euro)

Top Profit Planet Euro afficheert zeer interessante rendementen op één, drie en vijf jaar. Laten we er aan toevoegen dat de mogelijkheid bestaat om geplande geldopname te verrichten aan bepaalde voorwaarden, zoals gebruikmaken van specifieke overlijdensdekkingen en een heel volledige communicatie ten opzichte van de verzekerde (met name de wettelijke infofiches behoren tot de volledigste van de markt).

Tak 23 : Fonds medium risk
Genomineerden : Belstar (Belstar Fidelity Euro Balanced Fund), Fortis Insurance Belgium

Fortis AG (Top Profit Galaxy Euro), NELL (Carmignac Patrimoine Part A)
Laureaat : Fortis Insurance Belgium - Fortis AG (Top Profit Galaxy Euro)

Top Profit Galaxy Euro kent zeer interessante rendementen op één, drie en vijf jaar. Verder verwijzen wij graag naar de informatie over de categorie low risk.

Tak 23: Fonds high risk
Genomineerden : Belstar (Belstar Carmignac Emergents), Delta Lloyd Life (Delta Lloyd Milieutechnologie Fonds), NELL (Carmignac Investissement)
Laureaat : Belstar (Belstar Carmignac Emergents)

Carmignac Emergents vermeldt het beste rendement van het geheel in deze categorie. Deze richt zich naar het zoeken van de beste groeimogelijkheden doorheen een selectie van waarden, gesitueerd in de nieuwe landen met een groot ontwikkelingspotentieel.

Tak 23 : Sectoraal fonds
Laureaten : Belstar (Telecommunications Fund), NELL (BKCP Opportunities : PAM Real Estate Europe) (*)
Binnen het gamma Tak 23 gaat de gouden palm naar Belstar en het Telecommunications fonds van Fidelity Investments (fonds dat voor 100% in aandelen belegd is).

Bij NELL (fonds belegd in vastgoed) vermelden we het feit dat er geen uitstapkosten

aangerekend worden, specifieke overlijdensdekkingen (in optie) en de mogelijkheid tot

automatische arbitrage zonder kosten.

Tak 23 : Life Style
Genomineerden : Belstar (Target 2020 Euro Fund), Fortis Insurance Belgium - bankkanaal

(Planning for Pension)
Laureaat : Fortis Insurance Belgium - bankkanaal (Planning for Pension)

Dit product combineert een waarborg op de gestorte premies (Tak 21) met een rendement gekoppeld aan fondsen (Tak 23). Algemeen laten de fondsen van het type Life Style een wijziging van de asset allocation toe naargelang de beleggingshorizon wordt ingeperkt. Het risico neemt dus af met de tijd (minder blootstelling aan aandelen en meer aan obligaties).Individuele tijdelijke overlijdensverzekering met constant kapitaal en genivelleerde premies

Genomineerden : Axa Belgium, Delta Lloyd Life, ZA Verzekeringen
Laureaat : Delta Lloyd Life

De winnaar is Delta Lloyd Life (met de formule Delta Lloyd Union Gold Tijdelijke Overlijdensverzekering met vast Kapitaal) dat nog altijd een erg competitief tarief heeft.

Individuele tijdelijke overlijdensverzekering met constant kapitaal en opeenvolgende eenmalige premies

Genomineerden : Axa Belgium, Belstar, FEDERALE Verzekering, ZA Verzekeringen


Laureaat : ZA Verzekeringen

De verzekeraar afficheert een zeer interessant tarief (in het kader van haar formule Extra Large Cover) en beschikbaar voor kapitalen van 50.000 EUR. Bovendien is de medische acceptatie zeer eenvoudig (op basis van 5 vragen).

Innovatie

Genomineerden : Axa Belgium (TwinStar), Swiss Life (Swiss Life IPT DynamischBeheer), Vivium - ex-ING Insurance - (Compass)


Laureaat : Axa Belgium (TwinStar)

Met deze formule krijgt de verzekeringnemer een levenslange rente, ofwel meteen na het afsluiten (TwinStar Today), ofwel na een wachttijd van minstens tien jaar (TwinStar Tomorrow). Zonder het kapitaal te moeten opgeven en met een aantrekkelijke fiscaliteit! Bovendien kan dit aanvullende inkomen stijgen als de markt het goed doet.

Beste publiciteitscampagne

Laureaat : AGF Belgium Allianz Group (Met Invest for Life springt u nog hoger dan uw rendement)Doel was andere argumenten dan alleen de rentevoet voor 2007 aan te brengen om de prestaties van de formule Invest for Life (beleggingsproduct met gewaarborgde rente) te doen overtuigen. Het gaat om een concept dat op een sensationele manier in de verf werd gezet in de gebruikte media.
Trofee van de makelaars

Laureaat : Axa Belgium : gamma CRESTDeze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, gerealiseerd bij de Belgische makelaars, vertegenwoordigd door FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) en Feprabel (Fédération des producteurs d’Assurances de Belgique).

(*) Formule gecommercialiseerd in het kader van de vrije dienstverlening (VDV)

****************
Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:

DECAVI, Laurent FEINER, Lindekensweg 57, 1652 Alsemberg

Tel : +32(0)2/520.72.24, Fax : +32(0)2/520.67.03, E-mail : laurent.feiner@decavi.be

E-mail : laurent.feiner@decavi.be

Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :

AIMES & CO, Muriel STORRER, Drève de la Meute 5, 1410 Waterloo

Tel : +32(0)2/354.93.81, Fax : +32(0)2/353.24.93, E-mail : muriel.storrer@aimesco.net


Foto’s van deze uitreiking zijn beschikbaar op http://insurance-trophy.skynetblogs.be/
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina