Persbericht 28 juli 2011 financiële resultaten eerste halfjaar 2011 Renault kondigt een nettoresultaat aan van 1 253 miljoen euro, een stijging van 52%Dovnload 35.48 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte35.48 Kb.


PERSBERICHT


28 juli 2011

FINANCIËLE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

Renault kondigt een nettoresultaat aan van 1 253 miljoen euro, een stijging van 52%,

en een positieve operationele free cash flow voor de automobieldivisie van 121 miljoen euro
 • Recordverkoop in eerste halfjaar, met 1,4 miljoen verkochte auto’s (+ 1,9%).

 • Omzet van de Groep: 21 101 miljoen euro, een stijging van 7,3% in vergelijking met het eerste halfjaar van 2010.

 • Operationele marge van de Groep: 630 miljoen euro, ofwel 3,0% van de omzet (780 miljoen euro of 4,0% in het eerste halfjaar van 2010). De negatieve invloed van de tsunami in Japan op de operationele marge van de Groep in het eerste halfjaar wordt geschat op 150 miljoen euro.

 • Het exploitatieresultaat van de Groep stijgt met 54 miljoen euro naar 772 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2011.

 • Nettoresultaat van 1 253 miljoen euro, tegenover 823 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2010.

 • Positieve operationele free cash flow1 voor de automobieldivisie van 121 miljoen euro.

 • Netto financiële schuldenlast van de automobieldivisie: eind juni 1,221 miljoen euro, een daling van 214 miljoen euro in het eerste halfjaar.

De recordverkoop in het eerste halfjaar bevestigt het sterke groeipotentieel van de Groep op internationaal niveau. De financiële resultaten zijn beïnvloed door externe ontwikkelingen inclusief de bevoorradingsproblemen waarvan de invloed in het tweede halfjaar zal afnemen en mede door de aanzienlijke stijging van grondstofprijzen. In deze context bevestigt de Groep de doelstelling van een operationele free cash flow van meer dan 500 miljoen euro voor het jaar 2011” verklaart Carlos Ghosn, CEO van Renault.


Voor het eerste halfjaar van 2011 komt de omzet van de Groep uit op 21 101 miljoen euro, een stijging van 7,3%. Gesteund door de groei in het buitenland, bereikt de bijdrage van de automobieldivisie aan de omzet 20 143 miljoen euro. Deze groei van 7,3% in vergelijking met het eerste halfjaar van 2010 is hoofdzakelijk het gevolg van de verbeterde verkoopmix en stijgende volumes.

In Frankrijk werd het marktaandeel van de Groep negatief beïnvloed door beperkte beschikbaarheid van auto’s in de eerste 3 maanden van 2011. Vanaf april werd dit effect versterkt door beschikbaarheidsproblemen naar aanleiding van de tsunami in Japan.


De Groep behaalde in het eerste halfjaar van 2011 een operationele marge van 630 miljoen euro, ofwel 3,0% van de omzet, tegenover 780 miljoen euro en 4,0% in het eerste halfjaar van 2010.
De operationele marge van de automobieldivisie bedraagt 221 miljoen euro, ofwel 1,1% van de omzet, een daling van 189 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door:

 • een stijging van grondstofprijzen voor -313 miljoen euro, gecompenseerd door het plan voor kostenreductie (Monozukuri) voor + 279 miljoen euro,

 • een negatief wisselkoers effect van 102 miljoen euro,

 • de toename van de volumes voor + 59 miljoen euro.

 • een verstoord evenwicht tussen mix/prijs voor -91 miljoen euro in een concurrerende Europese markt die verstoord is door bevoorradingsproblemen.

In totaal hebben de bevoorradingsproblemen ten gevolge van de tsunami in Japan een negatieve invloed gehad op de operationele marge van de automobieldivisie voor een geschat bedrag van 150 miljoen euro in het eerste halfjaar. De gevolgen hadden vooral betrekking op de productie, verkoopaanbiedingen en logistiek.


De bijdrage van Verkoopfinancieringen aan de operationele marge van de Groep bedraagt 409 miljoen euro ten opzichte van 370 miljoen euro in 2010. Deze stijging van 39 miljoen euro wordt verklaard door het gevolg van de stijgende uitstaande bedragen en de zeer beperkte risicokosten, die een historische laag niveau bereikten. Renault laat in het eerste halfjaar van 2011 een nettowinst zien van 557 miljoen euro op basis van zijn aandeel in het resultaat van partnerbedrijven, met name Nissan, AB Volvo en AvtoVaz.
Het nettoresultaat komt uit op 1 253 miljoen euro en het nettoresultaat Groepsaandeel bedraagt 1 220 miljoen euro (4,48 euro per aandeel, in vergelijking met 2,95 euro per aandeel in het eerste halfjaar van 2010).

De operationele free cash flow voor de automobielsector is positief met 121 miljoen euro, ondanks een ongunstige variatie van de behoefte aan kapitaalomzetfondsen van 437 miljoen euro in vergelijking met 31 december 2010 (dit komt gedeeltelijk door een ongewoon seizoengebonden karakter van voorraden in combinatie met bevoorradingsproblemen).

De netto financiële schuldenlast van de automobielsector daalt met 214 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2010 en bedraagt op 30 juni 2011 1 221 miljoen euro. Het netto solvabiliteitspercentage op eigen kapitaal komt eind juni 2011 uit op 5,3% (in vergelijking met 6,3% eind december 2010).

VOORUITZICHTEN VOOR 2011

De wereldwijde automarkt (personenauto’s + bedrijfswagens) zal waarschijnlijk blijven groeien in het tweede halfjaar van 2011 en aan het einde van het jaar uitkomen op een groei van ongeveer 3 tot 4% ten opzichte van 2010. De opkomende markten zullen de motor blijven van deze groei, terwijl de Europese markt stabiel blijft of zelfs licht zal dalen (-2%) over het gehele jaar met een Franse markt die afneemt met - 4 tot - 6%. In deze context verwacht Renault in 2011 meer auto’s te verkopen en een hogere omzet te laten zien dan in 2010.

De conjuncturele bevoorradingsproblemen nemen in het tweede halfjaar geleidelijk af, zodat de productie vanaf september flink kan stijgen. In het tweede halfjaar zal de invloed van de tsunami in Japan op de operationele marge rond de 50 miljoen euro extra zijn.

In deze context bevestigt de Renault-groep de doelstelling van een operationele free cash flow voor de automobielsector van meer dan 500 miljoen euro voor het jaar 2011, met niet meer dan 9% van de omzet voor R&D- en investeringskosten.


Geconsolideerde halfjaarlijkse resultaten van Renault

In miljoen €

1e halfjaar 2011

1e halfjaar 2010

Omzet Groep2


21 101

19 668

Operationele marge

% van omzet

630

+ 3,0%


780

+4,0%


Andere producten en exploitatiekosten

142

-62

Bedrijfsresultaat

772

718

Financieel resultaat

-81

-246

Aandeel in de resultaten van de partnerbedrijven, waaronder:

557

531

Nissan

441

460

Volvo

70

121

AvtoVaz

37

-56

Huidige en opgeschorte belastingen

5

-180

Nettoresultaat

1 253

823

Nettoresultaat Groepsaandeel

1 220

780


AANVULLENDE INFORMATIE De geconsolideerde rekeningen van de Groep op 30 juni 2011 zijn afgesloten door de Raad van Bestuur van 27 juli 2011. De accountants van de Groep hebben deze rekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag over de financiële halfjaarlijkse resultaten wordt momenteel verspreid.

Het activiteitenverslag met de complete analyse van de financiële resultaten van het eerste halfjaar van 2011 is beschikbaar op www.renault.com onder de rubriek ‘Finance’.1 Operationele free cash flow: vermogen tot financiering uit eigen middelen (exclusief dividenden ontvangen van partnerbedrijven) met aftrek van de materiële en immateriële netto-investeringen van de cessies + /- variatie van de behoefte aan kapitaalomzetfondsen.

2 Bij gelijke structuur en methoden, 1e halfjaar 2010 = 19.683 miljoen euro, een stijging van 7,2%.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina