Persbericht Archeologisch vooronderzoek bij een grootschalige verkaveling in VoerenDovnload 7.76 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte7.76 Kb.


ZOLAD+


Maastrichtersteenweg 2b

3770 Riemst
Persbericht

Archeologisch vooronderzoek bij een

grootschalige verkaveling in Voeren

Voeren, oktober 2012 – Op de eerstvolgende Voerense gemeenteraad zal naar alle waarschijnlijkheid groen licht gegeven worden voor een gefaseerde verkaveling in Voeren. Deze verkaveling is gelegen vlakbij de provinciale school aan het Hoeneveldje en zal plaats bieden aan meer dan 80 gezinnen. Zolad+, de intergemeentelijke projectvereniging verantwoordelijk voor archeologie, ziet hierbij de kans schoon de kennis omtrent de Voerense archeologie bij te spijkeren.
Dat de Voerense ondergrond rijk is aan archeologie werd in het verleden al meermaals vastgesteld. Zo werden er diverse archeologische sites aangetroffen bij de aanleg van de aardgasvervoerleiding van Flyxus in 1999 en, laatst nog, in 2010. De archeologische trefkans is echter klein: de gemeente Voeren kent weinig bouwwerkzaamheden of grote infrastructuurwerken die archeologisch onderzoek legitimeren. Archeologen opereren namelijk onder het moto: waar niet aan archeologie geraakt wordt door te graven, daar houden we de archeologenhanden van af. En zo biedt een grote verkaveling van meer dan vijf hectare plots een uitgelezen kans om de Voerense ondergrond archeologisch in kaart te brengen.
Is er dan veel te vinden? Zolad+-Archeoloog Tim Vanderbeken: “De kans is relatief groot dat we sporen uit het Neolithicum en uit de Romeinse tijd aantreffen. De locatie ligt op een zogenaamd interfluvium, een plaats waar twee waterlopen samenkomen. Dergelijke plaatsen hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad op de mens. We hopen ook sporen aan te treffen van de middenpaleolithische jager-verzamelaar. In het verleden werden er op de locatie al vuursteen uit deze periode aangetroffen.”
Na het archeologisch onderzoek en het bekomen van de verkavelingsvergunning start projectontwikkelaar Matexi met de aanleg van de wegen voor de nieuwe verkaveling ‘Hoeneveldje’. In totaal zijn 88 loten gepland. De grootte van de percelen varieert tussen de 300 en 819 m². Met dit project speelt Matexi in op de grote woningbehoefte in Voeren en omgeving. In een eerste fase zullen 16 vrije bouwkavels zonder bouwverplichting te koop aangeboden worden én wordt er een zone voorzien voor sociale koopwoningen.
Stefan Roosen van Matexi: “Wij ontwikkelen al 67 jaar op een professionele manier en met een langetermijnvisie buurten, waar het aangenaam wonen, werken, winkelen en ontspannen is. Grote troef van dit project is zijn rustgevende en kindvriendelijke ligging in een groene omgeving. Voor buurtvoorzieningen zoals winkels, scholen, sport en recreatie, cultuur- en andere ontspanningscentra kan de bewoner terecht in het gezellige centrum van ’s Gravenvoeren. De nieuwe woonbuurt is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto en er is bovendien een zone voorzien voor een nieuw winkelproject aan de Berneauweg.”
Burgemeester Broers jubelt het project en de samenwerking tussen de gemeente, Matexi en Zolad+ toe. “Op deze manier kunnen wij verleden, heden en toekomst aan elkaar koppelen.”
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina