Persbericht (concept) 8 deDovnload 6.04 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte6.04 Kb.
Persbericht (concept) 8 dec. 2011
Centrumbewoners en buurtvereniging Alkmaar dringen aan op alternatieve locaties voor de prostitutie aan de Achterdam.

Een aantal bewoners uit het centrum van Alkmaar wonende in de buurt van De Achterdam en de buurtvereniging SOS willen dat de prostitutie op termijn van Achterdam verdwijnt. Met een burgerinitiatief (een soort petitie) en een formele reactie (zgn. zienswijze) op het ontwerp bestemmingsplan Achterdam dringt men er bij de gemeente op aan:


a. een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid de prostitutie te

verplaatsen van de Achterdam naar locaties waar dit minder belastend is voor wonen en werken.


b. de bestemming prostitutie – nog - niet te verlenen aan panden op de

Achterdam totdat dit onderzoek heeft plaatsgevonden.
Aanleiding en toelichting

De gemeente heeft een concept-bestemmingsplan voor de Achterdam ter inzage gelegd. Dit plan leiden tot definitieve vestiging van 69 prostitutieplekken aan de Achterdam. Het aantal prostituees dat daar werkzaam zal blijven is waarschijnlijk groter. Daarmee blijft de Achterdam voor wonen en werken een onaantrekkelijke straat.

De prostitutie aan de Achterdam zorgt namelijk voor voortdurende overlast en onveiligheid. De praktijk leert dat de prostitutie aanzuigende werking heeft op criminaliteit, zoals witwassen van belastinggeld, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel en op rondhangende ‘randfiguren’. Dit zorgt voor een onaangename en onveilige omgeving. De concentratie van klanten veroorzaakt een onevenredige verkeersbelasting en parkeerdruk in de omliggende smalle straten.

Handhaving en controle leveren onvoldoende verbetering van de leefomgeving op. Daarnaast kosten de maatregelen die de gemeente moet nemen om de verloedering van het gebied in te dammen, de samenleving enorm veel geld.

Daarentegen heeft de Achterdam zónder prostitutie grote maatschappelijke, historische en economische waarde voor Alkmaar. Vanwege de ligging in het historische stadshart biedt de Achterdam voor wonen en winkelen een veelbelovend perspectief.

De bewoners zijn daarom van mening dat de prostitutie niet in het bestemmingsplan Achterdam moet worden opgenomen en zij roepen de gemeente op om in samenwerking met de gemeenten uit de regio en de provincie te zoeken naar alternatieve locaties voor de prostitutie. De prostitutie is weliswaar geconcentreerd in Alkmaar, maar de bewoners vinden dat de regiogemeenten en de provincie medeverantwoordelijk zijn voor een oplossing.De buurtvereniging gaat met de politieke partijen het gesprek aan over de toekomst van de Achterdam en de prostitutie in Alkmaar en omgeving.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina