Persbericht Datum: 27 februari 2014 Onderwerp : Wijzigingen in de wegcode vanaf 1 maart 2014 worden enkele belangrijke veranderingen van de wegcode van kracht. De voornaamste punten zijn de volgendeDovnload 14.96 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte14.96 Kb.


Persbericht


Datum: 27 februari 2014

Onderwerp : Wijzigingen in de wegcode vanaf 1 maart 2014
Vanaf 1 maart 2014 worden enkele belangrijke veranderingen van de wegcode van kracht. De voornaamste punten zijn de volgende:


  • Het “rits-principe”: het zogenaamde “ritsen” wordt een formele gedragsregel.

  • Gebruik van de pechstrook: bij incidenten op de autosnelwegen zullen naast prioritaire voertuigen ook takeldiensten en bepaalde andere voertuigen gebruik mogen maken van deze pechstrook om de plaats van het incident te bereiken.

  • Drie- en vierwielige bromfietsen zullen een aanhangwagen mogen trekken.


Deze aanpassingen worden ingevoerd door het Koninklijk Besluit van 29 januari 2014
Met het KB van 29 januari 2014 worden een aantal opvallende wijzigingen aangebracht aan de Belgische wegcode.
De opvallendste wijziging is ongetwijfeld de invoering van het zogenaamde “rits-principe”. Dit principe zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte op de wegen op een optimale manier gebruikt wordt in het geval een rijstrook wegvalt. De regel wordt als volgt uitgedrukt:
De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.

De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.”
Het gebruik van de pechstrook is een tweede belangrijk, vernieuwend aspect. De definitie van de “pechstrook” wordt opgenomen in de wegcode en er wordt bovendien bepaald dat voortaan ook personen die door het openbaar ministerie of de politie opgeroepen worden en takelwagens op weg naar het incident, deze stroken mogen gebruiken. Hun voertuigen moeten dan wel uitgerust worden met één of twee oranje-gele knipperlichten.
Een derde grote verandering is de mogelijkheid voor drie- en vierwielige bromfietsen om een aanhangwagen te trekken, voor zover de massa van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 50 % van de massa van de bromfiets in lege toestand.
Tot slot worden nog een aantal kleinere aanpassingen ingevoerd:


  • Het openbaar vervoer krijgt toegang tot straten die uitsluitend voor plaatselijk verkeer bestemd zijn.

  • Een nieuw onderbord wordt ingevoerd om de mogelijkheid te scheppen dat parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen worden voorbehouden. In diezelfde zin worden nieuwe onderborden en symbolen gecreëerd die gebruikt kunnen worden wanneer het parkeer- en/of stilstaanverbod slechts van toepassing is op bepaalde categorieën van weggebruikers.

Meer informatie vindt u op:


http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wet/wegcode/
De tekst van het KB:
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/02/13_1.pdf


Meer info:

Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL


FOD Mobiliteit en Vervoer

Vooruitgangsstraat 56

1210 BRUSSEL

GSM: 0485/195963E-mail: pers@mobilit.fgov.be

De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina