Persbericht Eén «Internationale dag van de strijd tegen het geweld op vrouwen», maar een zaak van elke dagDovnload 17.15 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte17.15 Kb.Brussel, 24 november 2009
Persbericht
Eén « Internationale dag van de strijd tegen het geweld op vrouwen », maar een zaak van elke dag

Naar aanleiding van de « Internationale dag van de strijd tegen het geweld op vrouwen » van morgen, woensdag 25 november, houdt Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, eraan in herinnering te brengen dat deze strijd een zaak van elke dag is. Daarom is het essentieel het ruime publiek te sensibiliseren en gevoelig te maken voor de vele gewelddaden waar volgens Amnesty International wereldwijd één vrouw op de vijf het slachtoffer wordt.


 1. Een mobilisatie woensdagmorgen in het hele land om aan deze strijd meer zichtbaarheid te verlenen

Samen met de provinciale coördinaties, met het middenveld en met tal van personaliteiten, organiseren de minister van Gelijke Kansen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen morgen, woensdag 25 november, tussen 11 uur en 12 uur 30 een ballonnenactie in de tien provincies, in Brussel en in Eupen, om zo aan deze strijd van alledag meer zichtbaarheid te verlenen (de precieze adressen en tijdstippen van deze twaalf actiemomenten vinden jullie onderaan dit persbericht) Joëlle Milquet zal, in het kader van een solidariteitsbijeenkomst tegen het geweld op vrouwen die Amnesty International morgenmiddag tussen 12 uur en 12 uur 30 op het Brusselse Muntplein organiseert, trouwens ook het woord nemen.


 1. Een nieuwe Nationaal Actieplan om de strijd tegen deze gewelddaden voort te zetten
België concretiseert zijn engagement voor de strijd tegen het partnergeweld sinds verschillende jaren via een Nationaal Actieplan voor de strijd tegen het partnergeweld, waar zowel de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten als het provinciale en lokale niveau bij betrokken zijn. Het loslaten van ballonnen over het hele grondgebied morgen, illustreert trouwens deze samenwerking.

Dankzij de maatregelen die de voorbije jaren in het getouw werden gezet, is er vooruitgang gemaakt, maar er blijft werk aan de winkel. Daarom wordt momenteel een nieuw nationaal actieplan uitgewerkt, dat op 14 december eerstkomend tijdens een interministeriële conferentie zal worden voorgelegd. Het Actieplan zal uitgebreid worden tot drie andere types van geweld, met name die van de eremoorden, van de gedwongen huwelijken en van de genitale verminkingen. Joëlle Milquet zal morgen tijdens haar interventie onder meer de vier grote lijnen van dat nieuwe Actieplan voorstellen:
  • De kennis van en het begrip voor de problematiek van het geweld op vrouwen ontwikkelen

De huidige Belgische cijfers ter zake, die gebaseerd zijn op het aantal neergelegde klachten, geven niet de volledige omvang weer van het probleem; we zien slechts het « topje van de ijsberg » en gaan voorbij aan de vele niet gemelde gevallen. Daarom publiceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in de komende weken de resultaten van een omvangrijke enquête die het Instituut heeft opgezet. Die enquête-resultaten zullen het mogelijk maken beter bewust te worden van de ernst van de problematiek.
  • De sensibilisatie versterken om iedereen eraan te herinneren dat geweld laakbaar is en gelaakt dient te worden

In de loop van het jaar 2010 zal een nationale website over partnergeweld gelanceerd worden, gericht op zowel personen die met dit geweld geconfronteerd worden als op de professionals ter zake. Die website zal onder meer « testimonials bevatten », « frequently asked questions », en nuttige adressen en links naar de websites van andere diensten of departementen die zich met de materie inlaten.


Geweld begint bij woorden. Daarom overweegt Joëlle Milquet, in samenwerking met de minister van Justitie, een sensibilisatiecampagne op te zetten om eraan te herinneren dat seksistische beledigingen wettelijke bestraft kunnen worden.

Slachtoffers aarzelen vaak om uit te komen voor het geweld dat ze hebben ondergaan. Maar geweld mag niet langer in stilte gehuld blijven. In die zin verheugt Joëlle Milquet er zich dan ook over dat ook de Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest een groen nummer (0800/30030) hebben opgestart, waar de slachtoffers van partnergeweld met hun verhaal terechtkunnen.


De minister zal eerstdaags een werkgroep opstarten om een « standaard opleidingsmodule » te ontwikkelen, gericht op al wie in zijn professionele activiteiten met partnergeweld te maken kan krijgen (gedacht wordt aan artsen, magistraten en psychologen). In de mate zij gevormd worden om gewelddadige situaties onder partners beter te identificeren, de mechanismen die achter dat geweld steken beter te begrijpen en er gepast tegen op te treden, zullen meer gewelddaden erkend worden.  • Slachtofferhulp en een aangepaste opvolging van de daders van partnergeweld

Joëlle Milquet heeft in dit verband recent een subsidie toegekend aan de vereniging PRAXIS, die baanbrekend werk verricht bij daders van gewelddaden. De minister zal eerstdaags bovendien een werkgroep samenbrengen voor een evaluatie van de wet van 28 januari 2003, die de gezinswoning prioritair toewijst aan wie het slachtoffer werd van fysiek geweld vanwege zijn of haar partner. Deze wet is momenteel immers bijzonder moeilijk toe te passen en dit omdat de veiligheid van het slachtoffer gevrijwaard dient te worden en ook de huurprijs van die gezinswoning vaak voor moeilijkheden zorgt.

BIJLAGE
Adressen en tijdstippen van de ballonnenactie


 1. Gent: 11u55 – Woodrow Wilsonplein (voor het Shopping Center) – 9000 Gent

 2. Brussel: 12u30 - Muntplein - 1000 Brussel

 3. Luik: 12u00 - Place Saint Lambert (aan het Justitiepaleis) - 4000 Luik

 4. Namen: 12u30 - Place Saint Aubain (op het binnenplein van het Provinciaal Paleis) - 5000 Namen

 5. La Louvière : 11u00 - Maison pour association - Place Mansart - 7100 La Louvière

 6. Nijvel: 11u00 – Justitiepaleis 2 - Rue Clarisse 115 - 1400 Nijvel

 7. Mechelen: 12u00 - Grote Markt - 2800 Mechelen

 8. Brugge: 11u30 - Provinciehuis Boeverbos - Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Brugge

 9. Bilzen: 11u00 - Marktplein - 3740 Bilzen

 10. Leuven: 12u00 - Martelarenplein (recht tegenover het station) – 3000 Leuven

 11. Aarlen : 12u30 - Place Léopold - 6700 Aarlen

 12. Eupen : 12u00 – Stadhuis - Rathausplatz 14 - 4700 Eupen.

Voor bijkomende inlichtingen:

Benoit Lannoo (0476 76 19 43) (NL)

Emilie Rossion (0473 13 97 58) (FR)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina