Persbericht eureko/achmea en agis zorgverzekeringen hebben intentie tot fusieDovnload 19.95 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte19.95 Kb.


P e r s b e r i c h t

EUREKO/ACHMEA EN AGIS ZORGVERZEKERINGEN HEBBEN INTENTIE TOT FUSIEZeist/Amersfoort, 14 juni 2007 – Eureko en Agis Zorgverzekeringen hebben overeenstemming bereikt om door middel van een fusie te komen tot een bundeling van hun zorgverzekeringsactiviteiten. Het streven is de fusie vóór het einde van dit jaar af te ronden. Door deze fusie ontstaat de grootste zorgverzekeraarscombinatie van Nederland met in totaal 4,7 miljoen verzekerden. Agis wordt per fusiedatum een autonoom bedrijfsonderdeel binnen Achmea, het Nederlandse bedrijf van Eureko; zowel het merk als de organisatie Agis blijft bestaan. De fusie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Door hun coöperatieve achtergrond passen Achmea en Agis qua cultuur en filosofie goed bij elkaar.

Achmea en Agis verwachten door de fusie beter te kunnen inspelen op de behoeften en wensen van hun klanten. Bestuursvoorzitter Maarten Dijkshoorn van Eureko licht toe: “Samen kunnen we werken aan een duurzame zorgsector, waar zorg van hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs aan iedereen wordt geleverd. Ook schaalgrootte en volumedichtheid spelen in een liberaliserende zorgmarkt een belangrijke rol. Enerzijds voor het vergroten van de inkoopkracht en anderzijds om minder gevoelig te worden voor het systeem van normuitkeringen en verevening in de basisverzekering.”


Rob Adolfsen, bestuursvoorzitter Agis vult aan: “Wij hebben vorig jaar aangegeven dat samenwerking met een andere partij voor Agis van strategisch belang is. Niet uit noodzaak; de financiële positie van Agis is immers ronduit solide en over 2006 is wederom een goed financieel resultaat neergezet. Agis wil echter over extra distributiekracht beschikken en haar zorginkoopkracht verder versterken. De fusie met Eureko/Achmea stelt Agis in staat om met extra slagkracht door te gaan op de ingeslagen weg van het verbeteren van de zorg. Deze stap schept ook meer mogelijkheden om vernieuwingen door te voeren.”
Achmea en Agis hebben elkaar veel te bieden. Op het gebied van zorginkoop is Agis sterk in de ketenzorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken. Agis loopt voorop in het transparant maken van de kwaliteit van zorg en was de eerste die de resultaten van Nederlandse ziekenhuizen openbaar maakte. Daarnaast is Agis erg sterk in de doelgroepgerichte communicatie voor de individuele markt, bijvoorbeeld met allochtone Nederlanders. Achmea is op haar beurt sterk vertegenwoordigd in de collectieve markt met een totaalpakket op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Achmea onderscheidt zich door de aandacht voor preventie en kan Agis de gewenste schaalgrootte bieden.
De Raden van Commissarissen van Eureko en Agis en de Ledenraden van de Vereniging Achmea (grootste aandeelhouder van Eureko) en de Vereniging Agis hebben ingestemd met de plannen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten de benodigde toestemming nog geven. De Centrale Ondernemingsraden van beide bedrijven worden om advies gevraagd.


Factsheet
Transactiestructuur

Vereniging Achmea en de Vereniging Agis zullen fuseren, waarna de nieuw ontstane vereniging de zorgactiviteiten van Agis als aparte unit zal inbrengen bij Eureko tegen uitgifte van aandelen. Verder zal Eureko de komende vijf jaar € 200 miljoen aan Agis ter beschikking stellen voor investeringen in het zorgbeleid.
Buitenland

De aanwezigheid van Agis in Turkije en de voorgenomen overname van de Turkse verzekeraar Garanti Sigorta door Eureko bieden mogelijkheden voor Eureko en Agis om zich verder te ontwikkelen in Turkije.
Financieel

Cijfers 2006

Eureko

Eureko Zorgbedrijven

Agis

Nettowinst

985 miljoen

€ 47,3 miljoen

32,3 miljoen

Eigen vermogen

9,6 miljard

€ 1,3 miljard

382,1 miljoen

Omzet

14,3 miljard

€ 6,6 miljard

2,8 miljard

Aantal verzekerden

-

3,5 miljoen

1,2 miljoen

Aantal Fte’s

22.000

3.200

1.500

Aantal zorgkantoren (AWBZ)

-

6

4Profiel Eureko/Achmea

Eureko is een Europese financiële dienstverlener, met als voornaamste activiteit verzekeringen. Naast haar thuismarkt Nederland heeft Eureko ondernemingen in negen Europese landen. In Achmea zijn alle Nederlandse activiteiten van Eureko ondergebracht, zoals verzekeringen (leven, schade en zorg), bancaire en hypothecaire producten, pensioenadministraties, hulpverlening in binnen- en buitenland, preventie- en reïntegratiediensten en services die een gezonde leefstijl bevorderen.
Profiel zorgbedrijven van Achmea
De zorgbedrijven van Achmea (3.200 medewerkers) hebben 3,5 miljoen verzekerden. Deze populatie kent een landelijke spreiding, met concentraties in de regio’s Rotterdam, Kennemerland, Noordoost-Nederland en Zaanstreek/Waterland. Tot de zorgmerken van Achmea horen: Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, Interpolis, FBTO, Groene Land Achmea, DVZ Zorgverzekeringen, OZF Achmea en PWZ Achmea. Achmea heeft zes zorgkantoren.Profiel Agis Zorgverzekeringen
Agis Zorgverzekeringen (hoofdkantoor in Amersfoort; 1.500 medewerkers) heeft 1,2 miljoen verzekerden, met een sterke concentratie in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Apeldoorn. Pro Life is een onderdeel van Agis. Agis heeft vier zorgkantoren (AWBZ) en servicecentra in Turkije en Marokko.


Voor nadere informatie:

Eureko/Achmea Agis ZorgverzekeringenMarco Simmers, Jaap Knoppert,
woordvoerder woordvoerder

telefoon (06) 534 387 18 telefoon (033) 445 58 56
: registers -> kgi documents
kgi documents -> Persbericht
kgi documents -> 2005 voortreffelijk jaar voor van lanschot
kgi documents -> Amsterdam • 10 november 2005
kgi documents -> Persbericht rotterdam, 27 augustus 2009 Interim dividend: Euro 0,10 per aandeel Resultaat Amsterdam Commodities eerste half jaar 10% hoger Amsterdam Commodities N. V
kgi documents -> Sanoma Uitgevers verkoopt puzzelbladen aan Keesing Hoofddorp, Amsterdam, 29 juni 2007– Sanoma Uitgevers, onderdeel van Sanoma Magazines, en Keesing Media Group (Keesing)
kgi documents -> Date kpn signs contracts with over sixty channels for iptv
kgi documents -> Datum Contracten met ruim zestig zenders voor iptv van kpn
kgi documents -> Persbericht sanoma Men´s Magazines voornemens tot overname Wegener Golf bv
kgi documents -> Persbericht integratieplan Limburg Media Groep in Wegener
kgi documents -> Persbericht hombergh/de pundert group en rsdb n. V. Geven kennis van voorgenomen openbaar bod op rsdb n. V. Van eur 40 per aandeel
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina