Persbericht Kerstmis ook voor duiven! Kerstman bevrijdt opnieuw vredesduiven op dak van woningcorporatie De AlliantieDovnload 12.01 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte12.01 Kb.
Persbericht

Kerstmis ook voor duiven!

Kerstman bevrijdt opnieuw vredesduiven op dak van woningcorporatie De Alliantie

21 december 2008- Comité Dierennoodhulp en  de Werkgroep Park en Fauna  hebben vanmorgen opnieuw de hulp ingeroepen van de kerstman en hem het dak op gestuurd van een  gebouw van woningcorporatie de Alliantie in stadsdeel Slotervaart bij het Abraham Staalmanplein in Amsterdam om de door een ongediertebestrijdingbedrijf gevangen duiven te bevrijden en zo te redden van een wisse dood. Dit omdat de Alliantie blijft doorgaan met het laten vangen en doden van duiven ondanks eerder gemaakte afspraken. Afgelopen donderdag is de kerstman ook al op het dak geweest en heeft toen 12 duiven die gevangen zaten inde vangkooien bevrijd. Vandaag waren het er zes die hij kon redden. Daarna heeft hij de valdeuren van de kooien gesloten zodat er ook geen duif meer in kan. De kerstman vindt het niet gepast dat deze dieren, die notabene als symbool voor vrede staan, de nek wordt omgedraaid terwijl er voldoende diervriendelijke methoden zijn om duivenoverlast tegen te gaan. Op het dak vond de kerstman opnieuw twee dode duiven waarvan de kop was afgerukt, bij één duif was de poot afgesneden. Hoogstwaarschijnlijk had de duif een ring om de poot en omdat geringde duiven niet gedood mogen worden, snijdt men de geringde poot eraf. De dierenorganisaties en de kerstman zijn boos omdat woningcorporatie de eerder in dit jaar gemaakte diervriendelijke afspraken (in maart 2008) gewoon overboord heeft gegooid enkel omdat er een nieuw Hoofd Beheer is gekomen. Zij vinden het onoverkomelijk dat deze woningcorporatie opnieuw duiven door het ongediertebestrijdingbedrijf om zeep laat helpen terwijl er afspraken lagen dit niet meer te doen; omdat dit zeer dieronvriendelijk en daarbij, zoals wetenschappelijk bewezen, zinloos is. Na de eerste bevrijdingactie heeft het ongediertebestrijdingbedrijf sloten laten plaatsen op het dakluik. De kerstman was daarom genoodzaakt de schroefogen waar de sloten in hingen te verwijderen om zo toch het dak op te kunnen en de duiven hun leven terug te geven. Omdat de kerstman er niet op uit is om iets te vernielen heeft hij met een kerstlint vier nieuwe schroefogen aan het luik gehangen.

In de AT5 nieuwsuitzending van 18 december gaf De Alliantie als reactie op de actie verbaasd te zijn en het bedrijf Flying Free niet ingehuurd te hebben, maar dat dit een actie was van de GGD. De GGD ontkent dit echter in deze uitzending. In de Telegraaf van 19 december geeft de woordvoerder van De Alliantie één bewoner die de duiven blijft voeren de schuld en zegt deze bewoner herhaaldelijk verzocht te hebben dat niet meer te doen. De dierenorganisaties hebben hier echter niets over van de bewoners gehoord. In datzelfde artikel zegt De Alliantie dat zij nog één keer de GGD (die dit ontkent) hebben ingeschakeld om de grootste overlast te beperken om daarna een duiventil te plaatsen op het dak. Naast dat dit niet volgens de gemaakte afspraken is, is dit ook een vreemde redenering om eerst voor een wrede dieronvriendelijke niet effectieve methode te kiezen om duivenoverlast te bestrijden en pas daarna op een diervriendelijke effectieve methode als een duiventil over te gaan.

De dierenorganisaties is eerder beloofd op deze plek een duiventil te plaatsen om de overlast op effectieve en diervriendelijke wijze tegen te gaan! Helaas wil het nieuwe Hoofd Beheer, mevrouw Hoogenhout, geen rekening houden met eerder gedane afspraken met voormalig Hoofd Beheer Mevr. D. ter Avest, de bewoners die het dierenleed boven hun dak moeten verdragen en met de duiven aan wie het leed wordt aangedaan. De kerstman is het eens met de dierenorganisaties dat ook duiven recht hebben op een vredige kerst! Hij liet zich daarom ondanks drukke werkzaamheden voor het goede doel weer graag voor het karretje spannen van deze dierenorganisaties. Ook het stadsdeel Slotervaart heeft al eerder aangegeven geen prijs te stellen op dit zinloze en niet effectieve doden van duiven die overlast zouden veroorzaken. In maart 2008 heeft het Hoofd Beheer van De Alliantie (Dorien ter Avest) besloten dat er geen opdracht meer moest worden gegeven tot vangacties en dat gestart moest worden met duiventillen in de stadsdelen Slotervaart en Oud West. In december 2008 worden deze eerder gemaakte afspraken door een nieuw Hoofd Beheer van De Alliantie, mevrouw Helen Hoogenhout, zomaar genegeerd en wordt wederom een vangbedrijf ingehuurd om de duiven op het Staalmanplein in Slotervaart te laten vangen en doden, dit tot grote afschuw van bewoners in die wijk. Uiteraard hebben de dierenorganisaties mevrouw Hoogenhout onmiddellijk benaderd en haar geïnformeerd en gewezen op eerder gemaakte afspraken en een gesprek gevraagd. Uit de reactie die zij naar aanleiding hiervan naar de dierenorganisaties stuurde bleek dat zij helaas niet de noodzaak in ziet om onschuldige dierenlevens te redden.

Er is geen maatschappelijk draagvlak meer voor het zinloos doden van dieren. Dat het doden van duiven zinloos is om overlast tegen te gaan is wetenschappelijk aangetoond. De Alliantie geeft blijk totaal geen respect te hebben voor dieren, bewoners, stadsdeelbestuur en organisaties waar afspraken mee zijn gemaakt. Jarenlang zijn er duiven weggevangen in Slotervaart door ongediertebestrijdingbedrijven. Het heeft echter niet geholpen, want duiven zijn niet uit te roeien. Voor elke weggevangen en gedode duif komt een jonge duif in de plaats omdat de reproductie van overgebleven duiven sterk toeneemt na vangacties. Wetenschappelijk onderzoek o.a. in Engeland heeft aangetoond dat er in 3 jaar tijd 9000 duiven gevangen moesten worden om een populatie van 2600 duiven met de helft te reduceren. Vangacties leiden tot een babyboom, en een jongere en grotere populatie enige tijd na een vangactie is het resultaat. (zie noot 1). Vangacties zijn zeer dieronvriendelijk. Duiven zitten gevangen in kooien op een dak in regen, hagel, sneeuw en wind en kunnen geen beschutting zoeken. Het Stadsdeel Slotervaart heeft in 2007 besloten geen vangacties meer te laten uitvoeren vanwege ineffectiviteit en dieronvriendelijkheid.

Comité Dierennoodhulp en Werkgroep Park en Fauna

noot 1:


* Hieronder volgen evaluaties van steden waar is geprobeerd het stadsduivenprobleem aan te pakken door het wegnemen van vogels uit de populatie.

* Tot 1996 werden in Aken jaarlijks 2000 duiven omgebracht met alpha-chlorarose. Dit leidde niet tot een structurele afname van de populatie stadsduiven (med E. Heß, Woordvoerster BAG Stadttauben).

* In Barcelona bleek het, ondanks het afmaken van 108.000 duiven tussen 1986-1990 niet mogelijk om de populatie van 71.000 duiven te reduceren (Johnston & Janiga 1995).

* In Basel bleek het niet mogelijk om de populatie stadsduiven van 20.000 exemplaren te reduceren, door stadsduiven op grote schaal af te maken (100.000 stadsduiven tussen 1961-1965; Haag-Wackernagel 1995). Ook om lokale overlast te bestrijden bleek deze methode hier niet effectief: Zwermen stadsduiven, die door wegvangen/afmaken tot 80% waren gereduceerd, bleken binnen enkele weken weer aangegroeid tot de oude omvang of groter.

* In Manchester bleek dat een populatie stadsduiven van 2000-3000 vogels niet blijvend kon worden gereduceerd door de helft van de duiven af te maken (Morton et al. 1972). De populatie bleek te worden aangevuld tot het oude niveau door immigratie en verhoogde reproductie van de resterende stadsduiven. Morton et al. (1972) stelden vast dat in Manchester in drie jaar tijd 9000 stadsduiven moesten worden afgemaakt om een populatie stadsduiven van 2600 exemplaren met de helft te reduceren.

* In Moskou werd de populatie stadsduiven met 70% gereduceerd. Het duurde maar drie jaar voordat de oude omvang weer werd bereikt (Pechenev 1984).* In Antwerpen werden jaarlijks tussen de 5000 en 10.000 stadsduiven gevangen en vergast en tegelijkertijd werd het voederen van duiven streng beboet. Desondanks nam de overlast niet af. De wethouder van Antwerpen, Luc Bungeneers, heeft na een geslaagde pilot met 2 duiventillen besloten tot de bouw van 10 duiventillen (M. Drijgers, Landelijke Werkgroep Duivenoverlast 2008).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina