Persbericht npgz-lezing 3 juni 2016 vn-verdrag voor de rechten van mensen met een handicapDovnload 6.87 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte6.87 Kb.

PERSBERICHT NPGZ-LEZING 3 juni 2016


VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap

Wonen, reizen, werken en sporten is helaas voor mensen met een handicap niet vanzelfsprekend. Gelijke rechten mogelijk maken is niet alleen een taak van de overheid, maar is een taak van ons allemaal. Met elkaar moeten we het verschil maken! Het is te gek dat mensen met een lichamelijke beperking in veel andere landen ‘beter uit de voeten’ kunnen dan in Nederland.
Nederland heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Wat betekent dat? Wat is de implicatie daarvan en hoe zetten we de noodzakelijke stappen voor de implementatie? Hoe verder? Dat is de vraag die op de NPGZ-lezing van dit jaar centraal staat.
Iedere Nederlander met een beperking heeft het recht te wonen, reizen, leren, werken en recreëren samen met mensen zonder beperkingen. Vanaf nu is inclusie in de samenleving de wettelijke opdracht. De ja-maar-discussies zijn voorbij. Wereldwijd wordt gekozen voor samenlevingen waaraan mensen met een beperking volwaardig deelnemen. Geen splitsing meer in groepen die wel of geen toegang tot de maatschappij hebben.
Spreker

Otwin van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, gaat hierover met de genodigden het gesprek aan. Van Dijk is rolstoelgebruiker als gevolg van een ongeluk op zijn 18e jaar. Sinds 2009 is hij voorzitter van de landelijke stuurgroep ‘Alles toegankelijk’, een initiatief van overheid, bedrijfsleven en zorginstellingen om producten en diensten voor iedere Nederlander toegankelijk te maken. Zijn motto is ‘Het kan echt wel!’ Maar hoe doen we dat en wie doet er mee?


Otwin van Dijk wordt tijdens de middag bijgestaan door ‘Wij staan op! een initiatief van jongvolwassen mensen met een beperking die meer vrijheid, gelijkheid en menselijkheid van de politiek en samenleving vragen. Zij hebben een manifest met 12 eisen opgesteld.
NPGZ

De lezing wordt georganiseerd door het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ). Het NPGZ is een plaats van overleg en samenwerking van 19 zorgaanbieders en cliëntondersteuningsorganisaties binnen de gehandicaptenzorg in de provincies Groningen en Drenthe waarbij ook landelijke zorgorganisaties zijn betrokken. Leden van het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg bieden elk vanuit hun eigen kleur en expertise zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. De lezing van dit jaar is de vijfde in de reeks van jaarlijkse lezingen die het NPGZ organiseert.


De organisaties die verbonden zijn aan het NPGZ zijn: Ambiq, Cosis (NOVO en Promens-Care), Humanitas DMH, ’s Heeren Loo, Ilmarinen, Kon. Kentalis, MEE Drenthe, MEE Groningen, De Noorderbrug, Philadelphia Zorg Noord, Reik, Stichting Sprank, Trajectum, De Trans, Van Boeijen, Kon. Visio, Nieuw Woelwijck, De Zijlen. Zie ook www.npgz.nl

Noot voor de redactie:
DATUM: 3 juni 2016

TIJD: 13:15 – 15:30 uurLOCATIE: Rietland, Oosterseweg 62a, 9785 TB Zuidwolde
Informatie en aanmelden: E info@npgz.nl M (06) 3167 0017
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina