Persbericht resultaten onderzoek academie voor Zelfstandigheid bij Landstede – december 2014Dovnload 8.39 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte8.39 Kb.


PERSBERICHT
RESULTATEN ONDERZOEK academie voor Zelfstandigheid bij Landstede – december 2014

Evaluatieonderzoek en Impact Rapportage door Prof. Dr. Maurice de Greef wijst uit:


De academie voor Zelfstandigheid bij Landstede wèrkt


Meer zelfvertrouwen, beter zelfbeeld, ondernemender. Maar dat niet alleen. Een groot deel van de studenten is zelfstandig(er) gaan wonen en heeft daadwerkelijk meer kans gekregen op de arbeidsmarkt : met name via dagbesteding. Mensen met een lichte verstandelijke beperking en/of een Wajong hebben veel baat bij deelname aan de academie voor Zelfstandigheid. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek van Prof. Dr. Maurice de Greef , uitgevoerd in opdracht van Landstede.
De academie voor Zelfstandigheid bij Landstede zorgt ervoor dat mensen, die voorheen niet zelfstandig konden werken en wonen, een bijdrage kan leveren aan de samenleving en op de arbeidsmarkt, zowel betaald als onbetaald. Dat is de conclusie van het evaluatieonderzoek van het onafhankelijke bureau Artéduc dat op verzoek van Landstede plaatsvond. Doel was om een goed beeld te krijgen over de uitvoering en de meerwaarde van de academie voor Zelfstandigheid.

Het onderzoek

Meer dan dertig deelnemers werd gevraagd naar hun ervaringen met de academie van Zelfstandigheid op basis van vijf hoofdonderwerpen, die bepalend zijn voor een zelfstandig leven. Daarbij gaat het om zelfstandig wonen, zelfbeeld en zelfvertrouwen, taal/rekenen/digitale vaardigheden, contact en ondernemen, en toeleiding naar opleiding en arbeid. De meeste studenten hebben goede resultaten geboekt op deze vijf leerresultaten. Twee derde van het aantal deelnemers is zelfstandig(er) gaan wonen, heeft meer zelfvertrouwen gekregen en is beter geworden in taal, rekenen en digitale vaardigheden. Meer dan drie kwart van de studenten heeft meer kansen gekregen op de arbeidsmarkt, met name via dagbesteding. Het merendeel van de studenten heeft deelname aan de academie voor Zelfstandigheid als positief ervaren en er een goed gevoel aan overgehouden. Vooral de begeleiding van de docent/trainer, de ondersteuning aan de familie, de lesmaterialen en de ondersteuning van de jobcoach waren factoren die voor dit succes zorgden. Wat betreft de studenten viel er op het gebied van het rooster en de groepssamenstelling af en toe nog wat te verbeteren.De academie voor Zelfstandigheid

De academie voor Zelfstandigheid bij Landstede is een scholing- en coachingstraject voor mensen die moeilijk een eigen plek in de samenleving kunnen krijgen of moeilijk naar werk bemiddelbaar zijn. Het concept is geïnspireerd op het scholingsconcept van de landelijke Stichting academie voor Zelfstandigheid - . De academie biedt maatwerktrainingen voor mensen van achttien jaar en ouder, met een licht verstandelijke beperking en/of een Wajong-uitkering. Studenten komen iedere week 2 dagdelen van ieder 3 uur, naar de academie bij Landstede. De scholing en coaching zijn gericht op: zelfstandiger werken, zelfstandiger wonen en/of het volgen van een AKA-MBO1 beroepsopleiding. De academie wordt gedragen door een tiental partners: de Twijn, Frion, ’s Heeren Loo, het Thomas a Kempis College, Philadelphia, De Wingerd, Inclusiefgroep, Careander. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Landstede is het eerste ROC dat samen met de partners het academie-concept in Zwolle en Harderwijk heeft gerealiseerd. De onderwijsorganisatie is initiatiefnemer, levert de projectleiders en faciliteert de huisvesting.


Ik heb wel, eh, echt, eh, het idee dat, eh, ze me ook nemen zoals ik ben en dat er niet naar mij opgekeken wordt, zoals op die andere scholen. Dat ze, ja, dit is echt de eerste school waar ik tot nu

toe kan zeggen dat ik school echt leuk vind’, aldus een student van de academie voor Zelfstandigheid.
Note voor de redactie:


Meer informatie is te vinden op www.zelfstandigzijn.nl,. U kunt ook meer informatie aanvragen via T 088 850 8372 of academievoorzelfstandigheid@landstede.nl;
Onderstaande documenten kunt u opvragen bij mevrouw de Vries miadevries@landstede.nl – T 088 850 7857
1. Een exemplaar van het rapport

2. De samenvatting van het rapport

3. De digitale versie van de samenvatting van het rapport

4. Het persbericht5. Opgave voor de nieuwsbrief academie voor Zelfstandigheid bij LandstedeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina