Persbericht rijkswaterstaat gunt stroomlijnen van uiterwaarden aan combinatie Krinkels-csoDovnload 8.27 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8.27 Kb.

PERSBERICHT
Rijkswaterstaat gunt stroomlijnen van uiterwaarden

aan combinatie Krinkels-CSO
Krinkels BV (Wouw) gaat samen met adviesbureau CSO, onderdeel van LievenseCSO, de komende jaren voor Rijkswaterstaat een deel van de uiterwaarden in het rivierengebied stroomlijnen. Vegetatie wordt verwijderd zodat hoogwater zonder belemmering kan worden afgevoerd naar zee. Overstromingen kunnen zo worden voorkomen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 4,7 miljoen euro. Eind 2016 is het werk gereed.

Om de doorstroming in de uiterwaarden te verbeteren voert Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren en -beheerders allerlei maatregelen uit in het kader van programma Stroomlijn. Zo worden bomen en struiken uit de stroombaan verwijderd en in dichtbegroeide rietlanden worden wilgen verwijderd. In totaal wordt 1200 kilometer aan uiterwaard onder handen genomen. Een kwart van de uiterwaarden is reeds aangepakt. Aan Krinkels-CSO de opdracht om 300 kilometer uiterwaard te stroomlijnen. Het gaat daarbij om gronden langs de Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas. De combinatie is zowel verantwoordelijk voor de voorbereiding, als voor de uitvoering van de maatregelen.


Voor dit contract heeft Rijkswaterstaat de markt vroegtijdig benaderd, al gedurende de planfase. “Zo halen we de beste kennis uit de markt”, aldus Joke Cuperus, vanuit Rijkswaterstaat eindverantwoordelijk voor programma Stroomlijn. De gunning is gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het werk is verdeeld over twee deelgebieden. Voor beide percelen scoorde de combinatie Krinkels-CSO het beste op kwaliteit. Marijn Rang, directeur van CSO, is opgetogen over de gunning. “Wat dit project bijzonder maakt zijn de tegenstrijdige belangen van natuur en snelle waterafvoer. Voor alle terreinsituaties moet worden nagegaan welke beheermaatregelen het beste zijn en uitvoerbaar binnen het beschikbare budget. Hiervoor is een stappenplan opgesteld. De afweging geschiedt in nauw overleg met de terreineigenaren en –beheerders, de afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten.” “Elk terrein heeft iets anders nodig”, vult Krinkels-directeur Jan Clement aan. “Dat maakt het een heel veelzijdig project. Stap voor stap werken we samen aan een veilig rivierengebied waarin de natuur een volwaardige plaats heeft.”
Werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Zo werken we samen aan een veilig rivierengebied.


Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn

Noot voor de redactie:


Meer weten over dit project? Neem dan contact op met
Miranda Mens van Rijkswaterstaat, miranda.mens@rws.nl of telefonisch via 06 31966214.
Annelieke Wiegeraad, Adviseur Communicatie LievenseCSO, awiegeraad@lievense.com of telefonisch via 0655854435De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina