Persbericht RijkswaterstaatDovnload 8.48 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8.48 Kb.
Persbericht Rijkswaterstaat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bouw eerste brug omlegging Zuid-Willemsvaart

Werkzaamheden buiten krijgen steeds meer vorm
De omlegging van de Zuid-Willemsvaart aan de oostkant van ’s-Hertogenbosch krijgt steeds meer vorm. Na maanden van voorbereiding gaan de palen voor de eerste nieuwe brug daadwerkelijk de grond in. De brug die ter hoogte van de Graafsebaan over het nieuwe kanaal komt te liggen is als eerste aan de beurt. Daar zijn dit najaar volop werkzaamheden om de landhoofden, pijlers en damwanden aan te brengen. Deze brug gaat na oplevering van de vaarweg in 2014 ‘brug Heerenbeek’ heten.


120 boorpalen

Rijkswaterstaat heeft met aannemerscombinatie WillemsUnie afgesproken de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Bij de bouwlocatie aan de Graafsebaan bevinden zich verschillende woningen. De WillemsUnie kiest er daarom bewust voor om de palen van de brug de grond in te boren en bijvoorbeeld niet te heien. Het gaat om zo’n 120 boorpalen die nodig zijn voor de ondersteuning van de brug. Er wordt gewerkt met een stalen hulpbuis. Deze holle buis wordt vanaf het maaiveld als het ware de grond in geschroefd. De buis wordt vervolgens gevuld met beton en later na het uitharden weer omhoog gehaald. Daarna kan hij een stukje verderop zijn werk weer doen voor de volgende paal. De palen variëren in lengte. De kortste is 13 meter en de

Luchtfoto omlegging

langste is 26 meter. Deze boormethode is trillingsarm en geeft minder kans op schades en hinder. De bewoners van de Graafsebaan zijn zorgvuldig voorgelicht over deze werkzaamheden.


Intrillen damwanden vanaf 2 oktober

Vanaf dinsdag 2 oktober worden ook de damwanden voor de toekomstige brug aangebracht. De damwanden worden de grond in getrild en dit brengt mogelijk geluids- en/of trillingsoverlast met zich mee. Ook hierbij proberen we de eventuele hinder te beperken. Dit doen we vooral door de ondergrond voor te boren zodat de damwanden gemakkelijker de grond in gaan.


De werkzaamheden aan de Graafsebaan worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 uur en uiterlijk 19.00 uur. Er worden geen wegen afgesloten en het verkeer op de Graafsebaan kan gewoon blijven rijden. Naar verwachting zijn deze funderingswerkzaamheden voor de brug begin november afgerond.
Schadeloket

Rijkswaterstaat en WillemsUnie hebben een speciaal schadeloket geopend waar alle omwonenden zich tijdens de gehele aanleg van de Zuid-Willemsvaart kunnen melden. Uiteraard zijn er ook nulopnames gedaan bij omliggende panden en zijn op verschillende plaatsen trillingsmeters aangebracht.


Op meer plekken wordt gebouwd

Ook bij sluis Empel worden nu dagelijks verschillende damwandconstructies aangebracht. Het sluiscomplex begint daardoor al echt vorm te krijgen.


Omlegging Zuid-Willemsvaart

In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 8 bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen.
Nummer persbericht: DNB 159

Datum: 17 september 2012
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina