Persbericht rotterdam, 20 juni 2014 Thuiszorgaanbieders en Gezondheidscentra slaan handen ineen voor wijkverpleging in RotterdamDovnload 6.81 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.81 Kb.

PERSBERICHTRotterdam, 20 juni 2014
Thuiszorgaanbieders en Gezondheidscentra slaan handen ineen voor wijkverpleging in Rotterdam

De bestuurders van Stichting OSER (gezondheidscentra Rotterdam), Laurens, Thuiszorg Rotterdam, Humanitas, Aafje en MOB hebben besloten het samenwerkingsverband, dat zij in 2010 zijn aangegaan voor de uitvoering van het project Zichtbare Schakels Rotterdam, voor de komende jaren te zullen voortzetten in de vorm van een coöperatie Wijkverpleging Rotterdam e.o.’. Dit voornemen wordt vastgelegd in een intentieverklaring en getekend op 1 juli 2014.


Zichtbare Schakels Rotterdam is onderdeel van het nationaal programma ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’. Wijkverpleegkundigen uit voornoemde organisaties zijn een aanspreekpunt voor bewoners en professionals in de wijk op het gebied van preventie, zorg, wonen en welzijn en maken zorg toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft. De nauwe samenwerking met de huisarts was kenmerkend in dit project.

Deze stap tot continuering is gericht op een sterke organisatie van wijkverpleegkundige zorg in de wijkgerichte en integrale aanpak van (gezondheids)problemen van Rotterdammers. De borging en verbinding van de samenwerking met de huisarts, sociale wijkteam en het team verpleging en verzorging wordt hierdoor verankerd. De samenwerkende organisaties spelen hiermee in op het nieuwe landschap dat gaat ontstaan door gewijzigd beleid. De coöperatie i.o. is verder gesprekspartner voor zorgverzekeraar en gemeente.


VISIE

De samenwerkende organisaties OSER, Laurens, Thuiszorg Rotterdam, Humanitas, Aafje en MOB  • Staan voor organisatie van wijkverpleging in de Rotterdamse wijken die zorg en ondersteuning toegankelijk maakt op basis van de vraag van de burger onafhankelijk van individuele organisatiebelangen

  • Willen bijdragen aan een omslag in de zorg gericht op gezondheidswinst en zelfmanagement in samenwerking met andere disciplines in de zorg en daar buiten

  • Zorgen voor de verbinding van de wijkverpleegkundige met de huisartsenzorg, sociale wijkteams en de teams verzorging en verpleging

  • Geven ruimte aan wijkverpleegkundigen om hun vak in de volle breedte uit te voeren

  • Willen de professionele groei van wijkverpleegkundigen ondersteunen en stimuleren

  • Hebben goede samenwerkingsverbanden met andere organisaties in verschillende domeinen (preventie, zorg, wonen en welzijn) en zetten die in voor goede zorg aan de Rotterdammer en voor het functioneren van de coöperatie.

  • Zijn gezamenlijk resultaatverantwoordelijk


Noot niet voor publicatie:

meer informatie bij: M. Hoeijmakers, projectmanager Zichtbare Schakels Rotterdam 06-83696128 m.hoeijmakers@zsrotterdam.nl of M. Reynen voorzitter bestuur Stichting OSER 06-53966987De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina