Persbericht S. FDovnload 74.08 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte74.08 Kb.


Copyright: pour toute reproduction de cette image, veuillez contacter la galerie Anita Beckers, Frankfurt / For reproduction, please contact Anita Beckers gallery, Frankfurt: info@galerie-beckers.depersbericht
S.F. [Art, science & fiction]

18/11/2012 > 17/02/2013


Ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag wijdt het MAC’s zijn herfsttentoonstelling aan de sciencefiction. S.F [Art, science & fiction] is een collectieve tentoonstelling die talrijke eigentijdse kunstdisciplines vermengt. Sciencefiction heeft immers niet alleen romans, films, geïllustreerde tijdschriften of stripverhalen voortgebracht. Al vanaf zijn ontstaan vormt hij rechtstreeks of onrechtstreeks de voedingsbodem voor werken in de sfeer van de schone kunsten. Hoewel deze schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s, video’s of acties niet tot het sf-genre stricto sensu behoren en niet allemaal zijn volkse of kitscherige karakter overnemen, putten ze toch rijkelijke uit zijn verbeeldingswereld en nemen ze er enkele van zijn belangrijkste mythen van over.
In de sciencefiction ontdekken de plastisch kunstenaars ambitieuze onderwerpen in een wereld die door wetenschap en technologie zodanig is verruimd dat hij surrealistisch, of beter, hyperrealistisch, is geworden. Zelfs de meest objectieve realiteit wordt een onuitputtelijke bron van verwondering en onbehagen. Ongekende theorieën zoals de relativiteit of de entropie, vreemde technieken zoals het klonen of de cybernetica, hebben iets bovennatuurlijks en behoren ondertussen tot het pantheon van de moderne beschaving, als evenzoveel nieuwe godheden.
In tegenstelling tot wat velen menen, is onze wereld zijn betovering verre van kwijt. Nog altijd is er dat wonderlijke bovennatuurlijke dat, zoals in sprookjes, een eigen catalogus van magische figuren en voorwerpen voortbrengt: gisteren de goede fee van de elektriciteit, vandaag de aangebeten apple van de informatica. Als laatste avatar van het bovennatuurlijke toont de sf ons zowel de feiten als de feeën van het technowetenschappelijke universum waarin we, zelfs wakker, voort kunnen dromen.
De tentoonstelling verkent de banden tussen de schone kunsten en de sciencefiction, met werken en documenten die uiteenlopende esthetische stromingen en culturele bewegingen vertegenwoordigen. De bezoeker ontdekt er evengoed moderne kunstenaars die over wetenschappelijke onderwerpen als de vierde dimensie speculeren, als postmoderne hedendaagse kunstenaars die volksmythen als Superman op een persoonlijke manier interpreteren.
Jacques Charlier, Through the Black Hole, de la série « Art in Another World », acrylique sur toile, 200 x 160 cm, 2007. Collection de l’artiste.De tentoonstelling
De tentoonstelling neemt het hele museum in en stelt meer dan zeventig moderne en hedendaagse kunstwerken voor die een band met sciencefiction hebben. Deze plastische kunstwerken behoren weliswaar niet tot het sciencefictiongenre in de enge betekenis en delen er niet noodzakelijk het volkse en kitscherige ervan, maar ze drukken wel denkbeelden uit die door het unieke universum van de sciencefiction worden opgewekt. Dit populaire genre inspireert al decennialang niet alleen de literatuur en de film maar ook de plastische kunsten; het heeft reizen in de tijd en de ruimte uitgevonden, postindustriële of postapocalyptische werelden geschapen, aliens in het leven geroepen en de technologische vooruitgang voortgestuwd.
Via de film, de fotografie, de beeldhouwkunst, de installatie werpen de 20e- en 21e-eeuwse kunstenaars uit die op de tentoonstelling zijn vertegenwoordigd, ook een kritische blik op fundamentele thema’s zoals het scheppen van een ruimte, de voorstelling van de Andere, ons toekomstbeeld, de ontwikkeling van een mythe of de droom van een utopie. De werken van Tony Oursler, Bruno Gironcoli of Anton Corbijn verkennen het anders-zijn (de alien) of het transhumane (de robot). On Kawara, Malevitch, Lucio Fontana en Jacques Charlier veroveren elk op hun manier een ruimte op supergrote schaal, terwijl Mike Kelley ons uitnodigt op een omgekeerde reis, in een miniatuuruniversum van een mythische superheld. Via haar duizelingwekkende intellectuele onderzoeken levert de wetenschap zelf een stukje fantasmagorie en vreemdheid voor de werken van Larry Bell, Anthony McCall of Frédéric Platéus. De bezoeker zal ook onvermijdelijk bewondering hebben voor de pracht van een atoompaddenstoel (Gavin Turk) of proberen de golven van Édith Dekyndt op te vangen. Utopie, hightech en hun tegengestelden zetten aan tot bespiegelingen over de ecologische ontwrichting (Dominique Gonzalez-Foerster, Peter Hutchinson) of genetische mutaties (Tetsumi Kudo). Robert Smithson en João Maria Gusmão & Pedro Paiva nodigen de bezoeker uit op een reis in een elastische tijd.
Lewis Baltz, Larry Bell, Fred Biesmans, Jacques Charlier, Anton Corbijn, Edith Dekyndt, Thomas Feuerstein, Lucio Fontana, Dora Garcia, Bruno Gironcoli, Dominique Gonzalez-Foerster, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Pascal Haüsermann, Peter Hutchinson, Ann Veronica Janssens, On Kawara, Mike Kelley, Tetsumi Kudo, Kazimir Malevitch, Chris Marker, Anthony McCall, John McCracken, Gianni Motti, Tony Oursler, Panamarenko, Jean Perdrizet, Frédéric Platéus, Robert Smithson, Ionel Talpazan, Gavin Turk, Marie Velardi, Karl Waldmann.
De tentoonstellingscommissaris is Denis Gielen, die ter gelegenheid van dit evenement een boek rond het thema "kunst en sciencefiction" zal uitbrengen.Bruno Gironcoli, Eïn Körper, Zwei Seelen, fonte d'aluminium, 220 x 230 x 100 cm, Gir/S 010003/2, 2001. Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck/Vienne.Feuerstein Thomas, Manni, verre, métal, plancton, 65 x 30 x 30 cm, 2012. Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck/Vienne.


©SABAM Belgium, 2012.


Karl Waldmann, Exposition, Collage en papier 38x 27,5cm. Copyright Karl Waldmann MuseumACTIVITEITEN ROND DE TENTOONSTELLING
Gratis rondleiding in het nederlands

Elke tweede zondag van het maand om 15u30. Zowel individuele bezoekers als gezinnen kunnen deelnemen. Afspraak aan het onthaal van het MAC’s. Reservatie is niet verplicht.


Voordrachten -in het frans -

Zondag 18 november 2012 om 14u


Denis Gielen, curator van de tentoonstelling S.F.[ Art, wetenschap & fiction] bespreekt de opzet van dit evenement en stelt het werk voor dat hij in het kader van de tentoonstelling heeft gemaakt. De lezing wordt gevolgd door een rondleiding op de tentoonstelling. Reservatie gewenst. Gratis
Zondag 20 januari 2013 om 15u30
Gawan Fagard, kunsthistoricus en kenner van Andreï Tarkovski, stelt twee meesterwerken van de Russische regisseur voor: Solaris en Stalker. De lezing wordt om 14u voorafgegaan door een rondleiding op de tentoonstelling. Reservatie gewenst. Gratis

Atelier Baz'Art -in het frans -
Zondagen 02/12, 30/12, 20/01/13, 03/02/13 en de 17/02/13 van 14u tot 15u

De tentoonstelling ontdekken door de materie bij de kern aan te pakken tijdens een wervelende workshop aan het ritme van de sciencefiction!

Parallel met de dagelijkse ontmoetingen voor de volwassenen, begeleidt een gids-animator van het MAC’s de kinderen op een ontspannen bezoek dat wordt onderbroken door diverse praktische activiteiten rond kunst en wetenschap, en meer bepaald rond de robot. Baz’art is een vrije ruimte die voor iedereen openstaat en waar men spelenderwijs leert.

Kinderen van 8 tot 12 jaar. Reservatie verplicht. 5€ per kindKerstmis in het Grand-Hornu - in het frans -
Woensdag 26/12, vrijdag 28/12, woensdag 02/01 en vrijdag 04/01

Vertrek samen met de gidsen van het museum op een reis in de vierde dimensie binnen de tentoonstellingsruimte. Verwondering verzekerd!

Kinderen van 5 tot 10 jaar. Reservatie gewenst. Gratis


Het boekS.F. ART SCIENCE & FICTION
Denis Gielen


Voorwoord van Laurent Busine

Als de kosmos een mysterie is, wat dan te zeggen van de kunst die hem probeert uit te beelden en de wetenschap die hem probeert te doorgronden?

Art, Science & Fiction zijn in velerlei opzichten termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zowel in de geschiedenis van de mensheid als in die van de kunst. In dit boek brengt Denis Gielen beelden, ideeën en teksten samen die elkaar vinden, in elkaar opgaan of tegen elkaar opbotsen, voorbij datgene wat nu gemeenzaam sciencefiction wordt genoemd. Via precieze analyses van termen als de vierde dimensie, ontmoetingen van het derde type, de verloren wereld, achter het reële… voert de auteur ons mee naar onderzoeksgebieden die kunstenaars zowel als wetenschappers de voorbije jaren uitgebreid aan bod hebben laten komen en waarin hun ideeën met elkaar worden geconfronteerd. Door talrijke afbeeldingen (kunst, wetenschap en fictie) naast elkaar te plaatsen en van commentaar te voorzien, stelt dit werk de lezer in staat deze rijke en merkwaardige wereld resoluut te betreden en de uiteenlopende vormen te verkennen die de werken van onze tijdgenoten de voorbij jaren hebben aangenomen. Een tijdlijn die loopt van Leonardo da Vinci tot Panamarenko vult deze rijke informatiebron aan.

Verschijningsdatum: 17 november 2012 / teksten in het Frans van Denis Gielen / 272 pagina’s / 360 illustraties / 28,5 x 22 cm/ 978-2-930368-54-2. Prijs: 39,99 €
Lijst van werken

Baltz Lewis, France Télécom Laboratories, Nice, de la série 89/91 Sites of Technology, C-Print, Diasec, 108 x 144 cm, 1989-1991. Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne.

Baltz Lewis, Surveillance camera, Matra transport (FR), de la série 89/91 Sites of Technology, C-Print, Diasec, 144 x 108 cm, 1989-1991. Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne.

Baltz Lewis, University of Lille, de la série 89/91 Sites of Technology, C-Print, Diasec, 108 x 144 cm, 1989-1991. Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne.

Baltz Lewis, Worker, clean room, Toshiba, Kawasaki City (JP), de la série 89/91 Sites of Technology, C-Print, Diasec, 144 x 108 cm, 1989-1991. Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne.

Bell Larry, First & Last, feuilles de float (triangle rectangle, rectangles) traitées sous vide par dépôts de sels métalliques, feuilles rectangles: 182,8 x 243,8 x 1,3 cm, feuilles triangles: 182,8 x 182,8 x 1,2 cm, 1981-1989. Collection Musée d'art contemporain, Lyon.

Biesmans Fred, Habitat troglodytique, terre cuite, 15 x 8 x 14 cm, 2011. Collection de l’artiste.

Biesmans Fred, La Maison des fourmis, terre cuite, 13,5 x 12 x 14,5 cm, 2011. Collection de l’artiste.

Biesmans Fred, Le Cercle républicain, terre cuite, 21,5 x 18 x 13 cm, 2011. Collection de l’artiste.

Biesmans Fred, Camping sauvage, terre cuite, 9 x 12 x 9,5 cm, 2011. Collection de l’artiste.

Biesmans Fred, Le Chemin de la coupole, terre cuite, 10 x 10,5 x 15 cm, 2011. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, Giving the Space, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 100 x 80 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, No Charge, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 60 x 50 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, Nuclear Post-Human, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 120 x 100 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, The Ozone Layer, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 60 x 50 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, Retinian Persistance, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 60 x 40 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, Tea Spoon, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 60 x 50 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, Through the Black Hole, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 200 x 160 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Charlier Jacques, We Are Alone, de la série Art in Another World, acrylique sur toile, 100 x 80 cm, 2007. Collection de l’artiste.

Corbijn Anton, Kraftwerk I, II, III, IV, 4 impressions noir & blanc, encadrées, 108 x 144 cm chacune. Édition de 10 Barcelona, 1981. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Anita Beckers, Frankfort.

Dekyndt Édith, L’Ennemi du peintre, installation, 2010. Courtesy Galerie VidalCuglietta.

Feuerstein Thomas, Manni, verre, métal, plancton, 65 x 30 x 30 cm, 2012. Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck/Vienne.

Fontana Lucio, Concetto spaziale, crayon sur papier, 23,2 x 29 cm, 1951. Collection Centre Pompidou, Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, Paris. Don de Madame Teresita Fontana en 1979.

Garcia Dora, Fahrenheit 451 (1968), 1500 livres imprimés en miroir, table en bois, 78 x 85 x 210 cm, 2008. Collection Vanmoerkerke.

Gironcoli Bruno, Eïn Körper, Zwei Seelen, fonte d'aluminium, 220 x 230 x 100 cm, Gir/S 010003/2, 2001. Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck/Vienne.

Gironcoli Bruno, Ohne Titel (Fingerhüte), fonte d'aluminium, 414 x 226 x 356 cm, Gir/S 950001/3, 1992-1995/2001. Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck/Vienne.

Gonzalez-Foerster Dominique, Dublinesca, installation, 4 lits superposés (3 bleus, 1 jaune), livres, 2012. Courtesy de la galerie Esther Schipper, Berlin.

Gusmão João Maria & Paiva Pedro, About the Motion of Astronomical Bodies, Installation camera obscura, 280 x 600 x 600 cm, 2010. Collection FRAC Île-de-France, Paris.

Gusmão João Maria & Paiva Pedro, Cowfish, film 16mm film, couleur, sans son, 2'25'', 2011. Produit par Museo Marino Marini, Florence en collaboration avec Lamu Palm Oil Factory, Kenya.

Gusmão João Maria & Paiva Pedro, Darwin's Apple, Newton's Monkey, film 16mm, couleur, sans son, 1’00’’, 2012. Coproduit par Kunsthaus Glarus and Galeria Fonseca Macedo. Avec le soutien de la Presidência do Governo dos Açores, Direcção Regional da Cultura, Museu Carlos Machado.


Gusmão João Maria & Paiva Pedro, Fruit Polyhedron, film 35mm, couleur, sans son, 2’42’’, 2009. Produit par Inhotim Cultural Center, Minas Gerais, Brésil.

Gusmão João Maria & Paiva Pedro, The Throw 1, film 16mm, couleur, sans son, 1’47’’, 2006. Avec le soutien de DGARTES, Ministry of Culture, Portugal and ZDB, Lisbonne.

Gusmão João Maria & Paiva Pedro, Wheels, film 16mm, couleur, sans son, 2’33’’, 2011. Coproduit par São Tomé et Príncipe Biennale et FRAC Île-de-France/Le Plateau, Paris.

Hutchinson Peter, Erosion, collage photographique, stylo, crayon, peinture à l’huile, texte, 128 x 154 cm, 1996. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Hutchinson Peter, The Land and The Sea, collage photographique, stylo, crayon, peinture à l’huile, texte, 128 x 154 cm, 1993. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Hutchinson Peter, Megalopolis, vitrine en bois contenant divers éléments (marbre, bois, briques, pierres, charbon, plantes séchées, cristaux, sel, sulfure, plâtre, liège, zinc, cuivre, silicone, photos, tubes de plastique et de verre, cloches en verre, liquides variés (huile, eau, colle, vin rouge, etc.), 57 x 106,7 x 34,3 cm, 1976-1996. Collection FRAC Limousin, Limoges.

Hutchinson Peter, Tropical Snow, collage photographique, stylo, crayon, peinture à l’huile, texte, 128 x 154 cm, 1993. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Janssens Ann Veronica, Side, version studio, vidéo en boucle, 2'43”, 2006.

Kawara On, One Million Years, Past - For all those who have lived and died, Future - for the last one, 2x (15 x 11 x 4,2 cm), 2006 pages chacun, Édition limitée à 570 exemplaires numérotés, n°112/570, 1998. Édition Micheline Szwajcer et Michèle Didier. Collection MAC’s, don de la Galerie Micheline Szwajcer.

Kelley Mike, Kandor, socle en bois, sculpture en résine, 165 x 60 x 60 cm. Collection Mimi Dusselier, Belgique.

Kudo Tetsumi, Sans titre, demi-sphère, plastique, résine et éléments électroniques sous cloche de Plexiglas, 21 x 53 x 53 cm, 1971. Collection Antoine de Galbert, Paris.

Kudo Tetsumi, Votre portrait, matériaux divers, 50 x50 x 80 cm, 1967. Collection particulière.

Kudo Tetsumi, Votre portrait Chrysalide, matériaux divers, 95 x 95 x 95 cm, 1966. Collection particulière.

Malevitch Kazimir, Bêta, 1923/1989. Assemblage, plâtre, 27,3 x 59,5 x 99,3 cm. Collection Centre Pompidou, Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, Paris.

Marker Chris, La Jetée, film vidéo, 26’37’’, 1963.

McCall Anthony, You And I (Toi et moi), ordinateur, fichier animé sous Quick Time, deux vidéo projecteurs, deux machines à fumée, certificat, manuel d'instructions pour installation, cycle de 60 minutes en deux parties, 10-11 m, emprise au sol: 10 x 17 m (dimensions minimum: 7,5 x 13,5 m), dimensions du coffret: 3,2 x 24,4 x 32,5 cm, 2005. Collection FRAC Picardie, Amiens.

McCracken John, Center, résine de polyester sur panneau de fibre de verre, 264,2 x 40 x 4,5 cm, 1989. Collection S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent.

Motti Gianni, Big Crunch Clock, horloge digitale, compte à rebours des 5 milliards d’années avant l’explosion du soleil, 10,5 x 84,5 x 5,5 cm, 1999. Collection Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich.

Oursler Tony, L5-L7, film, 1984. Courtesy de l’artiste.

Panamarenko, Deltavliegtuig P-1 (Piewan), aluminium, bois, Plexiglas, 65 x 495 x 260 cm, 1975. Collection S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent.

Panamarenko, Spiegelschijven, 2 coupoles métalliques avec matériaux divers, diam. 112 x 26; diam. 95 x 25, 1980. Collection Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.

Perdrizet Jean, Imagination du Robot, ronéotype, stylo-feutre sur papier, 49,8 x 64,5 cm, 1er octobre 1973. Collection LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain, Villeneuve d’Ascq. Donation l’Aracine, 1999.

Perdrizet Jean, Soucoupe-volante centrifuge mieux wagon volant, ronéotype, stylo-feutre, stylo à bille, encre et crayon de couleur sur papier plié, timbré et envoyé par courrier, 51,5 x 66 cm, vers 1972. Collection LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain, Villeneuve d’Ascq. Donation l’Aracine, 1999.

Platéus Frédéric, Solid Rock, panneau aggloméré peint, acier inoxydable, 140 x 220 x 180 cm, 2010.

Smithson Robert, Spiral Jetty, DVD, 34’54’, 1970. Courtesy Estate of Robert Smithson et James Cohan Gallery, New York.

Talpazan Ionel, Diagrama (U.F.O.s), stylo feutre sur carte mince, 55,7 x 71,2 cm, 2 janvier 1994. Collection LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain, Villeneuve d’Ascq. Donation l’Aracine, 1999.
Turk Gavin, Black Umbrellas Blossom Out, de la série Watercolour of a Mushroom Cloud Based on ‘The Age of Anxiety’ by W.H Auden, aquarelle sur papier, 18 x 12 cm, 2009. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Turk Gavin, Ex-Monarchs Remember a Past Of Wars and Waltzes as They Wait for Death, de la série Watercolour of a Mushroom Cloud Based on ‘The Age of Anxiety’ by W.H Auden, aquarelle sur papier, 14 x 10 cm, 2009. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Turk Gavin, From Dusk to Death, de la série Watercolour of a Mushroom Cloud Based on ‘The Age of Anxiety’ by W.H Auden, aquarelle sur papier, 17 x 11,5 cm, 2009. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Turk Gavin, The Gods Are Wringing Their Great Worn Hands, de la série Watercolour of a Mushroom Cloud Based on ‘The Age of Anxiety’ by W.H Auden, aquarelle sur papier, 18 x 24 cm, 2009. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Turk Gavin, The Jawing Genius of a Jackass Age, de la série Watercolour of a Mushroom Cloud Based on ‘The Age of Anxiety’ by W.H Auden, aquarelle sur papier, 21 x 15 cm, 2009. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Turk Gavin, What Err What We Are as If We Were Not, de la série Watercolour of a Mushroom Cloud Based on ‘The Age of Anxiety’ by W.H Auden, aquarelle sur papier, 22 x 13,5 cm, 2009. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Turk Gavin, Our Ideas Have Got Drunk and Dropped Their H’s, de la série Watercolour of a Mushroom Cloud Based on ‘The Age of Anxiety’ by W.H Auden, aquarelle sur papier, 18,5 x 14 cm, 2009. Courtesy Galerie Aeroplastics, Bruxelles.

Velardi Marie, Futurs Antérieurs, XXIe siècle, impression offset, 41 x 550 cm, 2006. Édition française, n°53/100. Collection MAC’s, Grand-Hornu.

Waldmann Karl, ensemble de collages sur papier, n.d. Courtesy Galerie Pascal Polar, Bruxelles.

AGENDA

Persconferentie: vrijdag 16 november om 11u30

Preview op uitnodiging: zaterdag 17 november

Publieksvernissage: zondag 18 november van 10u tot 18u

De hele dag gratis toegang en rondleidingen
De tentoonstelling geniet de hoge bescherming van de heer Elio Di Rupo, premier van het koninkrijk België, en van mevrouw Martine Aubry, burgemeester van Rijsel.
De tentoonstelling geniet de bijzondere steun van BNP Paribas Fortis in het kader van het project “Er zit kunst in onze naam”. Ze wordt georganiseerd in het kader van het project Interreg IV Borderline II “Des Musées sans Frontières” en is een onderdeel van het officiële programma van lille3000.Onze institutionele partners:


Onze mediapartners:

Onze bedrijfspartners:

Horeca partners van de tentoonstelling :Ook een woord van dank aan : L'autre, Le grain de sel, Les brasseries Mansart, Le pub de La Louvière à La Louvière,
La régence, Le Chesterfield , L'estaminet , Le mercier à Ath, No maison, Le Central, O'Malley's, L'excelsior à Mons, Le Corto Malté, La maison de la culture de Tournai et Aux amis réunis à Tournai.


MAC’s

SITE LE

GRAND-HORNU

Site du Grand-Hornu

Rue Sainte-Louise 82

BE-7301 Hornu


Dienst

Communicatie
Maïté Vanneste

Telefoon:

00.32(0)65.61.38.53

Fax:


00.32(0)65.61.38.91

E-mail:


maite.vanneste@grand-hornu.be

PERSCONTACT:Hélène van den Wildenberg

Caracas Public Relations

Telefoon:

00.32 (0)4. 349.14.41

Gsm:

00.32 (0)495.22.07.92E-mail:

hvdw@caracascom.com

Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Voorzitter:

Claude Durieux


Directeur:

LAURENT BUSINE


Adres:

MAC’s


Site du Grand-Hornu

Rue Sainte-Louise 82

BE-7301 Hornu (nabij Mons)


      1. Tel.: 00.32(0)65/65.21.21

FAX: 00.32(0)65/61.38.91

E-mail: accueil.site@grand-hornu.be


Openingsuren:

alle dagen van 10 tot 18 uur,

behalve op maandag, op 25/12 en op 01/01.
Toegangsprijs:

- Gecombineerd kaartje Site van Le Grand-Hornu/MAC’S/

Grand Hornu Images: 6 euro

- Groepstarief (minimum 15 pers.) of kortingtarief: 4 euro

- Schoolgroepen: 2 euro

- Gratis toegang voor kinderen jonger dan 6 jaar en voor

de begeleiders van schoolgroepen.
Rondleidingen:

- 50 euro voor een groep van max. 25 personen tijdens de week

- 60 euro voor een groep van max. 25 personen tijdens het weekend

Reservatie: 0032(0)65/61.38.81 reservations@grand-hornu.be
        1. Hoe bereikt u ons?

Met de auto: neem op de snelweg E19 Brussel-Parijs afrit nr. 25 “Saint-Ghislain-Tertre-Hornu”, richting Saint-Ghislain, Hornu. Volg dan de bewegwijzering tot aan de ingang van de site. Parkeren is gratis.


De treinstations die het dichtst in de buurt liggen zijn die van Saint-Ghislain en van Mons. Vanaf het station van Mons kan u Le Grand-Hornu bereiken met de TEC-bussen (lijnen 7 en 9 – halte Grand-Hornu) en met de taxi. Vanuit het station van Saint-Ghislain neemt u best een taxi naar het museum.: press
press -> Aantal deelnemers (van 18-01 t/m 11-02) : 2308
press -> Tribunal de cuentas europeo
press -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
press -> Persbericht cirk! 2014 Editie om van te snoepen Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus palmen de artiesten van Cirk! opnieuw de binnenstad in. Tijdens deze zesde editie feest Rechteroever voor het eerst mee
press -> De bunker #02 Lotte Geeven – Pattern of power 09. 06. 2010 – 27. 06. 2010
press -> Winter School of Discontent Voor het activeren van creatieve politiek en collectieve esthetiek
press -> Persbericht
press -> Perscommuniqué nr. 31/13
press -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
press -> VisitDenmark Schipholweg 96a
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina