Persbericht voor onmiddellijke publicatie 31 01 2006 Aannemingswerken veiliger maken door zelfreguleringDovnload 15 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte15 Kb.


PERSBERICHT - VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE - 31 01 2006

Aannemingswerken veiliger maken door zelfregulering
Agoria en het Staalindustrie Verbond willen de veiligheid van de werknemers bij aannemingswerken verbeteren. Zij vragen opdrachtgevers en aannemers om een charter te ondertekenen waarin zij concrete engagementen aangaan om hieromtrent intensiever te gaan samenwerken. De tekst van het charter en de namen van de betrokken ondernemingen zijn terug te vinden op www.veiligheidscharter.be. Ook de sociale inspectie krijgt een rol in de validering en controle van de deelnemende bedrijven.
Er gebeuren nog steeds teveel arbeidsongevallen. Agoria en het Staalindustrieverbond dringen erop aan dat iedereen de wettelijke verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid strikt nakomt. Er mag onder geen enkel beding bespaard worden op veiligheid. Bonafide bedrijven, die wel investeren in het welzijn van hun werknemers, mogen niet benadeeld worden door oneerlijke concurrentie van ondernemingen die het niet zo nauw nemen met de wettelijke verplichtingen. Installatie- en onderhoudsbedrijven, verenigd in Agoria Contracting & Maintenance, zijn het grootste slachtoffer van deze praktijken.
De politiek heeft vaak de neiging om naar aanleiding van incidenten en ongevallen nieuwe wetgeving te voorzien. Dat is ons inziens niet nodig. De bestaande wetgeving over welzijn op het werk van augustus 1996 is stevig genoeg en bevat al speciale bepalingen voor veiligheid van werknemers die taken verrichten bij derden. Met het voorliggende charter en bijhorende verklarende nota, worden die wettelijke bepalingen verder vertaald naar de praktijk. Zo wordt bijvoorbeeld gestipuleerd dat al van bij de contractbespreking het punt veiligheid op de agenda komt.
Aannemers en opdrachtgevers die zich akkoord verklaren met deze principes, kunnen dit veiligheidscharter ondertekenen. Hun namen zijn terug te vinden op de website www.veiligheidscharter.be. De betrokken ondernemingen krijgen eveneens een logo, een kwaliteitslabel als het ware, dat ze in hun communicatie kunnen gebruiken. Op die manier ontstaat er een lijst van veilige bedrijven en kan de inspectie bijgevolg ook gerichter gaan controleren.
Het "Veiligheids- en gezondheidscharter opdrachtgevers en aannemers" is een vrijwillig, maar geen vrijblijvend initiatief. Een bedrijf dat zich engageert, kan gesanctioneerd worden indien het zijn verplichtingen niet nakomt. De Directie "Toezicht op het Welzijn op het Werk van het Ministerie van Arbeid" maakt op basis van een soort auditlijst een beoordeling. Een slechte eindbeoordeling leidt tot een onherroepelijke schrapping van de website. Dankzij deze samenwerking met de inspectie wordt de concrete toepasbaarheid en dus credibiliteit van het Charter verhoogd, aldus de initiatiefnemers.

Ook de vakbonden ACV-metaal, ABVV-metaal en ACLVB zijn bij dit Veiligheidscharter betrokken. Hun steun is onontbeerlijk voor het welslagen van dit initiatief. Samen met hen zal in een overlegplatform verder worden bekeken hoe het Charter zo efficiƫnt zal worden vertaald op het terrein.

Bijkomende inlichtingen
Sophie Rosman

Staalindustrie Verbond

T. 02/509 14 41

E. sophie.rosman@steelbel.be


Geert De Prez

Adviseur veiligheid en gezondheid Agoria

T. 02 706 78 98

E. geert.deprez@agoria.be


Herwig Jorisssen

Voorzitter ABVV Metaal

T. 02/627 74 11

E. hjorissen@abvvmetaal.org


Catherine Margraff

Persverantwoordelijke ACV-Metaal

T. 02/244 99 11

E. catherine.margraff@acv-csc.be


Johan Roelandt

Nationaal sectorverantwoordelijke ACLVB

T. 02 558 51 50

E. johan.roelandt@aclvb.be

Op donderdag 2 februari wordt het veiligheidscharter officieel gelanceerd. Aan het woord komen onder meer vakbonden, vertegenwoordigers van opdrachtgevende bedrijven en aannemers, alsook Minister van Werk Van Velthoven. Dit evenement gaat door in Diamant Building en start om 15 uur. Informatie en inschrijvingen op www.veiligheidscharter.be/eventDe persberichten zijn beschikbaar op de website van Agoria: http://www.agoria.be.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina