Perscommuniqué De eu-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden cor/12/5Dovnload 13.83 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.83 Kb.Perscommuniqué


De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigdenCOR/12/5

Brussel, 10 februari 2012Barroso in debat tijdens de CvdR-zitting over de regionale impact van het nieuwe verdrag en over de rol van regio's en gemeenten in het EU-plan voor nieuwe banen en groei

Tijdens de eerstkomende zitting van het Comité van de Regio's, die op 15 en 16 februari in de gebouwen van het Europees Parlement zal worden gehouden, zal Commissievoorzitter Barroso met CvdR-leden in debat gaan over de regionale gevolgen van het nieuwe verdrag inzake begrotingsdiscipline alsook over de rol van regionale en lokale overheden in de tenuitvoerlegging van nieuwe maatregelen voor groei en banen.

Hoe zal het CvdR de initiatieven ondersteunen die de Raad en de Commissie hebben aangekondigd om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren? Wat zullen de gevolgen zijn voor de huidige programma's van de structuurfondsen? Hoe kunnen regionale overheden bijdragen aan het opzetten van "actieteams" in de lidstaten die met de hoogste werkloosheidscijfers voor jongeren te kampen hebben?

Aan de hand van de bespreking van een specifieke CvdR-resolutie ter zake kan een antwoord worden gevonden op deze vragen en kan een beter inzicht worden verworven in de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor nationale en regionale investeringen.

Gezien de deelname van de Commissievoorzitter zal bij deze gelegenheid tevens de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de Europese Commissie worden ondertekend. Hiermee wordt de politieke rol van het CvdR ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kracht bijgezet.

Vóór de gedachtewisseling met voorzitter Barroso die op 16 februari zal plaatsvinden, zal tijdens de eerste dag van de zitting worden gediscussieerd over actuele financiële aangelegenheden in de EU en zal het advies over de invoering van een belasting op financiële transacties, opgesteld door Ralf Christoffers (DE/PSE), minister van Economische en Europese aangelegenheden van de deelstaat Brandenburg, worden goedgekeurd.

Andere punten op de agenda zijn: de herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid, grensoverschrijdende regionale partnerschappen, multilevel governance en de prijs voor meest ondernemende regio van Europa 2013.

Eurocommissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki, zal op 15 februari een toepsraak houden om de voorstellen van de Commissie voor een grondige herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU uiteen te zetten. Het standpunt van het CvdR in dezen, dat wordt gepresenteerd door Mieczyslaw Struk (PL/EVP), bestrijkt een groot aantal zaken, gaande van een efficiënt langetermijnbeheer van de visbestande n en een gecontroleerde teruggooi tot de rol van de regionale en lokale overheden bij de instandhoudingsmaatregelen en de tenuitvoerlegging van het beleid.

Op dezelfde dag zal ook van gedachten worden gewisseld over de wijze waarop de oprichting van "Europese Groeperingen voor territoriale samenwerking" (EGTS) kan worden vereenvoudigd en verbeterd. Dat zal gebeuren op basis van een advies dat is opgesteld door Michel Delebarre (FR/PSE). Tijdens deze zitting zal ook de prijs voor de meest ondernemende regio van Europa 2013 worden uitgereikt. De voorzitter van het CvdR, Mercedes Bresso, zal het EER-label uitreiken aan vertegenwoordigers van de regio's Nord-Pas-de-Calais (Frankrijk), Zuid-Denemarken en Stiermaken (Oostenrijk).

Op de tweede dag van de zitting zal Nicolai Wammen, Deens minister van Europese Aangelegenheden, ingaan op de prioriteiten van het Deense voorzitterschap voor regio’s en steden. Daarnaast zullen CvdR-leden van gedachten wisselen over de vraag hoe multilevel governance beter kan worden geïntegreerd in Europees beleid, en dan met name in de Europa 2020-strategie. Ook zullen zij na onderling overleg aanbevelingen doen om de toepassing van dit beginsel kracht bij te zetten (rapporteur Luc Van den Brande, BE/EVP).

Na de ondertekening van het toetredingsverdrag en het succesvolle referendum zullen de negen pas benoemde vertegenwoordigers van Kroatische regio's en steden voor het eerst als officiële waarnemers een zitting bijwonen.

Op 14 februari, aan de vooravond van de zitting, vindt een forum over het Europese Jaar 2012 plaats. Het accent zal daarbij liggen op lokale en regionale strategieën voor "actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties". Zo'n 200 beleidsmakers en mensen uit de praktijk van de Europese instellingen, regionale overheden en het maatschappelijk middenveld zullen van gedachten wisselen over hun visie op en hun ervaringen met dit belangrijke onderdeel van Europa 2020 (www.cor.europa.eu/EY2012).Nadere informatie:

  • Agenda van de zitting

  • Mediaprogramma zitting

De debatten worden op woensdag 15 februari vanaf 15 uur en donderdag 16 februari vanaf 9 uur live uitgezonden op www.cor.europa.eu.

CvdR- website: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0) 2.282 2461

Mobiel: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobiel: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere perscommuniqués.
: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina