Persmap verdeling en promotie van streekproductenDovnload 30.22 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte30.22 Kb.

- -

PERSMAPVerdeling en promotie van streekproducten

als aanzet tot vernieuwde kleinschalige para-agrarische activiteiten in Halle – Vilvoorde


INHOUDSOPGAVE


Wie 3

Projectnaam 3

Projectomschrijving 4

Projectplanning 5

Concrete acties 2008 5

Lokalisatie van het project 6

Innovatie 6
Doelstellingen en verantwoordingen van het project 7
Doelstelling 7

Aansluiting bij provinciaal plattelandsbeleid 7

Aansluiting bij initiatieven Vlaams, provinciaal en lokaal beleid 8

Wie
Het project “promotie en verdeling van streekproducten als aanzet tot vernieuwde kleinschalige para-agrarische activiteit in Halle-Vilvoorde is tot stand gekomen tussen volgende partijen:
Opbouwwerk Haviland

Brusselsesteenweg 617

1731 ZELLIK
Contactpersoon : Erwin Cuyx (O2 / 467 11 27), erwin.cuyx@haviland.be

(vermeld als Promotor)


Haviland

Brusselsesteenweg 617

1731 ZELLIK
(vermeld als co-promotor)
Provincie Vlaams-Brabant

Plattelandsloket – dienst Europese zaken

Provincieplein 1

3010 LEUVEN


Contactpersoon: Petra Moons

  Projectnaam

  “Verdeling en promotie van streekproducten als aanzet tot vernieuwde kleinschalige para-agrarische activiteit in Halle-Vilvoorde”  ProjectomschrijvingDit project wordt ingediend door Opbouwwerk Haviland als hoofdpromotor en Haviland als co-promotor. Doelstelling is de bevordering van kleine streekproductenproducenten door hen te helpen hun producten te verdelen via een verdeelcentrum met info- en distributiepunten in de diverse gemeenten van Brabantse Kouters, Dijlevallei en Pajottenland-Zennevallei.
Het project is gericht op de marketing en verkoop van streekproducten en pakketten aan lokale besturen en bedrijven ten einde de sector meer leefbaarder te maken.
De sector bestaat momenteel uit 2 verdeelpunten in Halle-Vilvoorde en enkele verkoopshoekjes. Het netwerk van verkoopshoekjes zal uitgebreid worden door vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Onze doelstelling is om aan de andere zijde de markt te vergroten om de hoekjes en dus ook de verdeelpunten leefbaarder te maken. Uiteindelijk zal elke gemeente pakketten kunnen kopen in een hoekje in de eigen gemeente die beleverd wordt door de verdeelpunten.
Het project zal van de bestaande Streekproductenwinkel te Grimbergen een verdeelpunt maken van streekproducten. Dit kan enkel door de omzet te verhogen. Het project wil de 35 lokale besturen en aanverwante organisaties (OCMW’s, vzw’s, andere overheidsinstellingen) warm maken voor streekproducten en in deze sector omzet creëren. Door de omzet van de winkel te Grimbergen te verhogen, kan deze winkel een verdeelpunt worden. Zonder verdeelpunt komt de hele sector van de streekproducten in het gedrang.
De medewerker die in het project aangesteld zal worden zal mogelijke klanten contacteren waarbij gefocust wordt op lokale besturen en aanverwante organisaties. Meer bepaald: informatie geven, producten en pakketten voorstellen, evenementen organiseren (proeverijen, recepties, persconferenties,…) In samenwerking met de winkel en de vzw Streekproducten zal de distributie uitgebouwd worden met aandacht voor de toelevering van de producten en de levering van producten en pakketten naar de verkoopspunten en rechtstreeks naar de klanten.
Aan het einde van het project moeten minstens 18 gemeenten vaste afnemer zijn van streekproducten voor recepties of geschenken. De distributie moet vlot, snel en efficiënt verlopen.


  Projectplanning

  Projectfase 1: januari 2008 – maart 2008

 • Nagaan van verkoopstatistieken van periode 2004 – 2007 om marketingplan op te stellen.

 • Doelgroepen en doorverwijzers identificeren;

 • co-distributiepunten en doorverwijzers hercontacteren en afspraken maken

 • Promomateriaal voorbereiden  Projectfase 2: april 2008 – december 2008

 • Doelgroepenacties voeren (Moederdag, Vaderdag, Secretaressedag, eindejaarscampagne ...)

 • Co-distributiepunten activeren

 • Business-to-business activiteiten uitbouwen (locale besturen, Voka, VWBO, Unizo,...)  Projectfase 3: januari 2009 – juni 2009

 • Nagaan van verkoopstatistieken 2007 evalueren om marketingplan op te stellen.

 • Doelgroepen en doorverwijzers identificeren;

 • co-distributiepunten en doorverwijzers hercontacteren en afspraken maken

 • Nieuw Promomateriaal voorbereiden  Concrete acties in 2008 • Bezoek aan lokale besturen (gemeenten, ocmw’s ed) ter promotie van de streekproducten als geschenk bij huwelijk, jubileum, nieuwe inwoner, relatiegeschenk….

 • Vorming voor ambtenaren met betrekking tot de streekproducten. Initiatie in het productieproces van diverse lokale producten en de distributie ervan.

 • Evenementen ter promotie van de streekproducten in Vlaams-Brabant en om een grote naambekendheid te genereren.

 • Werkgroep “’Groene Gordel” samengesteld uit mensen die werkzaam zijn in en rond de streekproducten. Zoals producenten, regio-verantwoordelijken, en dergelijke. Deze groep zal haar krachten bundelen en een boost geven aan de lokale producten door tal van acties uit te werken. Kookwedstrijden, interscolaire competitie om de titel van “slimste Klas”, sportieve zoektochten, culturele en informatieve events zullen de komende 18 maanden worden uitgewerkt.

  Lokalisatie van het project

  Met het project worden de professionele organisaties, de bedrijven, de non-profitorganisaties en de gemeenten uit de toeristische regio’s Brabantse Kouters, Pajottenland-Zennevallei en Dijleland aangesproken.
  Innovatie

  De bedoeling is het “toeristische” aspect van de Streekproductenwinkel te overstijgen en een heuse business-to-business verdeelkanaal op te zetten. Daarbij worden grotere non-profitorganisaties, professionele organisaties en bedrijven op sleutelmomenten (pensionering, eindejaar, secretaressedag...) aangezet geschenken uit het gamma van de streekproducten te kiezen. Deze reflex maakt reeds sedert ettelijke jaren integraal deel uit van het “Limburg”-gevoel. Bedoeling is dit eveneens ingang te doen vinden in Vlaams-Brabant. Er is geen weerstand tegen streekeigen, ambachtelijke producten, integendeel. Daarbij dient het aanbod zover te gaan dat ook hoeveproducten deel uitmaken van het aanbod.

  DOELSTELLINGEN EN VERANTWOORDING VAN HET PROJECT
  Doelstellingen

  Dit project is kleinschalig maar essentieel om de Streekproductenwinkel als sociaal tewerkstellingsproject break-even te laten draaien. Het is van belang dat de roterende langdurig werklozen ondersteund kunnen worden door personeel met marketingervaring die de distributie van de streekproducten professioneel organiseren via rechtstreekse verkoop of via doorverwijzing.

  Het project kan echter slechts leefbaar zijn als het in communicatie en opleiding ondersteund wordt door de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant die hiervoor afzonderlijke middelen aanvraagt in het kader van het PDPO programma.

  Aansluiting bij provinciaal plattelandsbeleidsplan

  Dit project sluit aan bij “doelstelling 2: Stimuleren en verbreden van de economie van het platteland” van het provinciale plattelandsbeleidsplan.

  In de subdoelstelling “versterken van differentiatie of verdieping van de land- en tuinbouw” wordt onder andere verwezen naar:


 • Nieuwe verkoopsstructuren gebaseerd op het rechtstreekse contact met de consument (de korteketenverkoop) onderzoeken, opzetten en ondersteunen;

 • Samenwerkingsverbanden en distributienetwerken onderzoeken, opzetten en ondersteunen

 • Afzet- en toeleveringsmogelijkheden van nieuwe producten ontwikkelen

  Ook in de subdoelstelling “Versterken van diversificatie of verbreding van de land- en tuinbouw”, “versterken en aantrekken van vernieuwende ondernemersactiviteiten op het platteland” zijn er raakvlakken.

  Aansluiting bij initiatieven Vlaams, provinciaal en lokaal beleid

  Het project sluit aan bij de strategische doelstellingen van de dienst economie van de provincie Vlaams-Brabant: “Strategische doelstelling 5: Promotie van de streekproducten en het ambachtelijke ondernemerschat” en het plattelandsbeleidsplan.  Ook in de doelstellingen 2007-2013 van het Resoc Halle-Vilvoorde kunnen punten gevonden worden rond de promotie en distributie van agrarische en para-agrarische kleinschalige initiatieven.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina