PersonaliaDovnload 30.02 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte30.02 Kb.
Curriculum Vitae

Personalia:

Naam en titels: Dr. Rutger Goekoop, MD PhD.

Geslacht: Man

Geboortedatum: 14-06-1975

Nationaliteit: Nederlandse

Burgerlijke staat: Ongehuwd, samenwonend

Geloofsovertuiging: Geen

Website: http://www.rgoekoop.dds.nlOpleiding09-1979: Basisschool ‘De Schakel’, Leiderdorp.

09-1987: Dr. W.A. Visser ’t Hooft Lycaeum, Leiden.

06-1993: Diploma gymnasium B.

09-1993: Studie geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden.

01-1998: Coschappen

09-1998: Doctoraal examen geneeskunde

09-2000: Artsexamen

01-2006: Promotie (cum laude): “Pharmacological fMRI – A Clinical Exploration”.

04-2006: Start opleiding psychiatrie.

10-2010: Psychiater afdeling stemmingsstoornissen, PsyQ, Parnassia Bavo Groep,

Den Haag.


Nevenaktiviteiten tijdens de studie:
09-1993- 09-1998:

Lidmaatschap studentenverenigingen L.V.V.J. Augustinus en A.L.S.V. Quintus.09-1993 - 09-1997:

Redacteur en hoofdredacteur tijdschrift Predoctor’ (medische faculteit der Leidse studenten).06-1995 - 07-1995:

Stage celbiologie, Sylviuslaboratorium te Leiden. Onderzoek naar eiwit ‘Apoptin’ dat apoptose veroorzaakt in tumorcellijnen, Prof. dr. M.H.H. Noteborn en Dr. A.A. van Oorschot.07-1996:

Cursus fysische anthropologie te Leiden (afdeling anatomie) o.l.v. Prof. dr. M.L.C. Maat.09-1997 - 01-1998:

Keuzevakken metafysica en kennis- en wetenschapsleer, faculteit Wijsbegeerte te Leiden.


Stages en werk:
11-1999 – 07-2000: Stage humane genetica

Analysis of alternative splicing of the CACNA1A gene product in wildtype mice: its relevance to migraine research’; Prof. Dr. R.R. Frants, Prof. Dr. M.D. Ferrari en Dr. A.A.M. van den Maagdenberg, Sylviuslaboratorium, afdeling klinische humane genetica.


06-2000 - 01-2001: Keuze-coassistent waarna arts-onderzoeker neuroradiologie LUMC

Deels bezoldigd stage. Dr. A. Spilt, Prof. Dr. M.A. van Buchem, afdeling neuroradiologie LUMC. Resulteerde in het artikel: ‘Not all age-related white matter hyperintensities are the same: a magnetization transfer imaging study’. Spilt A, Goekoop R, Westendorp RG, Blauw GJ, de Craen AJ, van Buchem MA. AJNR Am J Neuroradiol. 2006 Oct;27(9):1964-8. PMID: 17032876.


15-05-2001 – 15-05-2005: Promotie-onderzoek VUMC

Promotieonderzoek in het VU Medisch Centrum te Amsterdam onder leiding van Dr. S.A.R.B. Rombouts, fysicus (co-promotor, afdeling medische fysica), Prof. Dr. F. Barkhof, neuroradioloog (promotor, afdeling neuroradiologie) en Prof. Dr. Ph. Scheltens, neuroloog (afdeling neurologie). fMRI onderzoek naar de invloed van verschillende farmaca (cholinerg, noradrenerg, oestrogeen) op hersenaktivatiepatronen van gezonde jongere en oudere proefpersonen, patiënten met mild cognitive impairment (MCI) en de ziekte van Alzheimer (AD). Er werd gekeken naar veranderingen in aktivatiepatronen tijdens het uitvoeren van geheugentaken. De invloed van medicatie op subprocessen van geheugenfunctie, zoals encoding, retrieval en werkgeheugen werd onderzocht. Het concept van de ‘farmacologische provocatietest’ werd uitgewerkt met betrekking tot fMRI. Het differentieel diagnostisch en prognostisch belang van dergelijke tests werd onderstreept.


15-05-2005 - 1-10-2005: Part-time werknemer image analysis center (IAC) VUMC

Beeldbewerkingsonderzoek; invloed van diverse farmaca op hersenstructuur (VBM, DTI), plaatsen van regions of interest (ROIs) op structurele MR beelden. Prof. Dr. F. Barkhof.


16-01-2006: Promotie (Cum Laude): “Pharmacological fMRI; a clinical exploration

Promotie in het kader van bovengenoemd promotieonderzoek. Promotoren: Prof. Dr. Ph. Scheltens, Prof. Dr. F. Barkhof; Co-promotor: Dr. S.A.R.B. Rombouts.


1-02-2006 - heden: Opleiding psychiatrie Parnassia Psychomedisch Centrum Den Haag

A-opleider: Prof. Dr. H.W. Hoek. • 0.5 jaar keuzestage Stemmingsstoornissen (PsyQ).

 • 1 jaar klinisch centrum eerste psychose: open klinische vervolgafdeling.

 • 1 jaar klinisch centrum ouderen: gesloten klinische vervolgafdeling.

 • 1 jaar depressie ambulant: poliklinisch stage (tot 01-10-2009).

 • 0.5 jaar keuzestage persoonlijkheidsstoornissen: poliklinisch stage (01-10-2009 – 01-04-2009).

 • 0.5 jaar crisisdienst (01-04-2009 – 01-10-2010).


01-02-2006 – heden: Onderzoeksaktiviteiten tijdens de opleiding psychiatrie

 • Co-promotor bij promotieonderzoek van Drs. J. Looijestijn, AIOS psychiatrie:

Brain function during verbal auditory hallucinations: optimized prediction of intervention foci using model-free fMRI and network theory. Prof. Dr. R. Kahn (UMC), Prof Dr. H.W. Hoek (Parnassia Bavo, Universiteit Groningen, Columbia University), Prof. Dr. C.J. Stam (VUMC), Dr. S.A.R.B. Rombouts, Dr. I. Sommer (UMC), Dr. M. van den Heuvel (UMC).

 • Begeleider promotieonderzoek Drs. K. Slotema:

fMRI-guided versus non-guided rTMS intervention in verbal auditory hallucinations’ (Prof. Dr. A. Aleman (Universiteit Groningen), Prof. Dr. R. Kahn, Dr. I. Sommer, Dr. J.D. Blom en Prof. Dr. H.W. Hoek.

 • Onderzoek in kader van samenwerkingsproject met Dr. H.S. (Steven) Scholte, bioloog, psycholoog, PhD: “The structural and functional correlates of multidimensionally defined personality traits – an MRI and fMRI study”, Dr. H.S. Scholte, afdeling psychonomie, UvA, Amsterdam. Publicaties betreffende de structurele (VBM, DTI) en functionele correlaten (model-free (ICA)) van multidimensioneel gedefinieerde persoonlijkhediskenmerken (NEO en TCI) zijn in voorbereiding.

 • Onderzoek in kader van samenwerkingsproject met Dr. J.G. Goekoop, psychiater (RUL), Dr. M. Serrano, fysicus (Universiteit van Barcelona): netwerkanalyse van onderlinge relaties tussen symptomen van as I en persoonlijkheidskenmerken (as II). Artikel in voorbereiding.

 • Onderzoek in kader van samenwerkingsproject met Prof. Dr. J. Braeckman, hoogleraar filosofische anthropologie, afdeling wijsbegeerte, Universiteit van Gent, België. Dr. J. Verplaetse, docent Ethiek, afdeling wijsbegeerte en rechten, Universiteit van Gent, België. Prof. Dr. D. de Ridder, hoogleraar neurochirurgie, afdeling neurochirurgie, Universiteit van Gent, België. The Moral Brain; fMRI onderzoek in relatie tot moreel functioneren. http://www.themoralbrain.be. Artikel in voorbereiding.

 • Coordinator project “DimVis”, Dr. R. Goekoop en Drs. Y. Porat (Universiteit van Tel Aviv):

DimVis – a software tool for visualizing and predicting symptom progression in psychiatric patients”, a graphical interface for viewing and predicting timeseries derived from routine outcome measurements (ROM) and predicting effects of therapeutic intervention. Allows examination of both isolated symptoms and clusters of related symptoms in clinical practice.
Werkgerelateerde vaardigheden:
Wetenschap:

Laboratoriumvaardigheden:

Humane genetica: celkweek in zuurkast, immuunkleuringen, video-intensified fluorescence microscopy, DNA- en RNA-extractie, PCR, gel-electroforese, DNA-sequencing, bacteriecloneren.Neuroimaging vaardigheden:

Structurele (MRI) en functionele neuroimaging (fMRI). Gebruik van SPM, AFNI, FSL, en SPSS software pakketten.Netwerktheorie:

Identificeren, visualiseren en analyseren van netwerkstructuren. Gebruik van NodeXL, TETRAD, NWB software pakketten.


Gegeven onderwijs:

Colleges:

“Basic principles of functional magnetic resonance imaging”, cursus cognitieve neurowetenschappen, VU, Amsterdam (eerste- en tweedejaars masterstudenten).

“Persoonlijkheidstoornissen: een netwerktheoretische benadering”, en “Netwerktheorie en Psychiatrie – een opzet voor een geintegreerd bio-psycho-sociaal model”, als gastdocent UvA voor cursus ‘Individual Differences’ UvA, Amsterdam (tweedejaars studenten psychobiologie), 2009, 2010.

Werkgroepen:

“fMRI” in kader van cursus ‘functionele neurowetenschappen’, postacademisch onderwijs geneeskunde VU, Amsterdam (PAOG; diverse alumni).

“Geheugenstoornissen”, Klinisch lijnonderwijs, VU, Amsterdam (KLO; studenten geneeskunde).

“Algemeen neurologisch onderzoek”, Algemene co-schappen, VU, Amsterdam (ALCO; coassistenten).

“fMRI in de psychiatrie”, Amsterdams Psychiatrie Onderwijs VU (APO; tweedejaars assistenten psychiatrie).

Lezingen:

“De Bouwstenen van de Psyche: over de multidimensioneel-hiërarchische opbouw van hersenfunctie”. Haagse filosofievereniging, Park Hotel, Den Haag.Referaten en symposia:

“fMRI”, Hands-on cursus fMRI in kader van begeleiding stagiairs en promovendi.

“Pharmacologische fMRI – een klinische verkenning” – lekenpraatje bij promotie, eindreferaat opleiding psychiatrie, Parnassia, Den Haag.

“De geschiedenis van de neuroimaging” – Schizofrenie congres, Zwolle, 2008.

“Hotspots van hallucinaties – fMRI bevindingen bij stemmenhoorders”, Schizofreniecongres Zwolle 2007, 2008, Symposium stemmenhoren, UMC, 2008, Voorjaarscongres Psychiatrie 2007, MEC, Maastricht.

“Verbaal auditieve hallucinaties - van fenomenologie naar Neurobiologie”, Schizofrenie-congres 2009, Voorjaarscongres Psychiatrie 2010, MEC, Maastricht.

“Netwerktheorie en Psychiatrie – een opzet voor een geintegreerd bio-psycho-sociaal model”, Voorjaarscongres Psychiatie 2010, Maastricht.
Gevolgde cursussen:

Functionele neuroanatomie (2002), biomedische statistiek (2003), ziekenhuispsychiatrie (2004), persoonlijkheidsstoornissen (2004). HLOCP onderwijs psychiatrie (2006-heden): Farmacotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Psychodynamische Psychotherapie, Client-Centered therapie, Groepstherapie, Systeemtherapie, Integratieve Psychotherapie.


Patiëntenzorg:

Poliklinisch spreekuur Alzheimercentrum VUMC. Opleiding psychiatrie (farmacotherapie en psychotherapie, waaronder CGT, IPT, en CCT onder supervisie).


Hobby's:
Squash, tennis, skiën, schaatsen (mits ijs), zeilen, lezen, gitaar- en vioolspelen.
Referenten:
Prof. Dr. H.W. Hoek, psychiater, hoogleraar epidemiologie, opleider psychiatrie, Parnassia Bavo groep, Den Haag.

Dr. J. D. Blom, psychiater, plaatsvervangend opleider Parnassia Bavo Groep.

Dr. M. Blom, psychiater en psychotherapeut, PsyQ, hoofd afdeling stemmingsstoornissen, Parnassia Bavo groep Den Haag.

Dr. H.S. Scholte, UHD afdeling psychonomie, UvA, Amsterdam.

Dr. R. Rouw, UD afdeling psychonomie, UvA, Amsterdam.
Publicaties:
1: Amnestic mild cognitive impairment: structural MR imaging findings predictive of conversion to Alzheimer disease.

Karas G, Sluimer J, Goekoop R, van der Flier W, Rombouts SA, Vrenken H, Scheltens P, Fox N, Barkhof F. AJNR Am J Neuroradiol. 2008 May;29(5):944-9. Epub 2008 Feb 22. PMID: 18296551.


2: Model-free group analysis shows altered BOLD FMRI networks in dementia.

Rombouts SA, Damoiseaux JS, Goekoop R, Barkhof F, Scheltens P, Smith SM, Beckmann CF. Hum Brain Mapp. 2009 Jan;30(1):256-66. PMID: 18041738.


3: Not all age-related white matter hyperintensities are the same: a magnetization transfer imaging study.

Spilt A, Goekoop R, Westendorp RG, Blauw GJ, de Craen AJ, van Buchem MA. AJNR Am J Neuroradiol. 2006 Oct;27(9):1964-8. PMID: 17032876

.

4: Raloxifene treatment enhances brain activation during recognition of familiar items: a pharmacological fMRI study in healthy elderly males.Goekoop R, Barkhof F, Duschek EJ, Netelenbos C, Knol DL, Scheltens P, Rombouts SA. Neuropsychopharmacology. 2006 Jul;31(7):1508-18. Epub 2005 Nov 16. PMID: 16292319.
5: Cholinergic challenge in Alzheimer patients and mild cognitive impairment differentially affects hippocampal activation--a pharmacological fMRI study.

Goekoop R, Scheltens P, Barkhof F, Rombouts SA. Brain. 2006 Jan;129(Pt 1):141-57. Epub 2005 Oct 26. PMID: 16251213.


6: Delayed rather than decreased BOLD response as a marker for early Alzheimer's disease. Rombouts SA, Goekoop R, Stam CJ, Barkhof F, Scheltens P. Neuroimage. 2005 Jul 15;26(4):1078-85. Epub 2005 Apr 26. PMID: 15961047.
7: Altered resting state networks in mild cognitive impairment and mild Alzheimer's disease: an fMRI study.

Rombouts SA, Barkhof F, Goekoop R, Stam CJ, Scheltens P. Hum Brain Mapp. 2005 Dec;26(4):231-9. PMID: 15954139.


8: Raloxifene exposure enhances brain activation during memory performance in healthy elderly males; its possible relevance to behavior.

Goekoop R, Duschek EJ, Knol DL, Barkhof F, Netelenbos C, Scheltens P, Rombouts SA. Neuroimage. 2005 Mar;25(1):63-75. Epub 2005 Jan 12. PMID: 15734344.


9: Noradrenaline mediates amygdala activation in men and women during encoding of emotional material.

van Stegeren AH, Goekoop R, Everaerd W, Scheltens P, Barkhof F, Kuijer JP, Rombouts SA. Neuroimage. 2005 Feb 1;24(3):898-909. PMID: 15652324.


10: Challenging the cholinergic system in mild cognitive impairment: a pharmacological fMRI study.

Goekoop R, Rombouts SA, Jonker C, Hibbel A, Knol DL, Truyen L, Barkhof F, Scheltens P. Neuroimage. 2004 Dec;23(4):1450-9. PMID: 15589109.


11: Interindividual differences of medial temporal lobe activation during encoding in an elderly population studied by fMRI.

Vandenbroucke MW, Goekoop R, Duschek EJ, Netelenbos JC, Kuijer JP, Barkhof F, Scheltens P, Rombouts SA. Neuroimage. 2004 Jan;21(1):173-80. PMID: 14741654.


12: Loss of frontal fMRI activation in early frontotemporal dementia compared to early AD.

Rombouts SA, van Swieten JC, Pijnenburg YA, Goekoop R, Barkhof F, Scheltens P. Neurology. 2003 Jun 24;60(12):1904-8. PMID: 12821731.


13: Farmacologische fMRI; een klinische verkenning.

Goekoop R. Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie, 2006.


14. The neuroanatomical correlates of multi-dimensionally defined personality traits – an MRI study of NEO-PI-R and TCI-R assessment scales.

Goekoop R, Goekoop JG. Scholte HS. In preparation.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina